Gå til indhold

Arkiv

Find artikler, som har været i Københavns Professionshøjskoles eksterne nyhedsbreve.

Artikler

Artiklerne er inddelt i følgende otte kategorier.

Hvad er en praksisnær videreuddannelse?
Når man prøver teorien af på virkeligheden og virkeligheden af på teorien.

Sådan får du tid til en videreuddannelse
Her er fem gode råd til dig, som overvejer at tage en videreuddannelse, men er i tvivl om, hvorvidt 24 timer i døgnet er nok for at få drømmen til at gå i opfyldelse.

Sådan får du mest ud af din videreuddannelse
Få fem gode råd om, hvad du kan gøre for at få mest ud af din videreuddannelse.

Få en god start på studielivet
Er det længe siden, du sidst sad med næsen i bøgerne? Det kræver blot få tilpasninger at komme godt i gang med studielivet igen.

Sådan styrker du lærer-pædagog-samarbejdet
Få input til, hvordan I styrker og understøtter det velfungerende lærer-pædagog-samarbejde på din arbejdsplads.

Tid til fordybelse og faglig udvikling
“Noget af det bedste har været de små oaser, jeg har fået skabt i min hverdag, til fordybelse og faglig udvikling”, siger Maria, tidligere diplomstuderende på KP

Projekt i Ballerup Kommune sætter fokus på børns trivsel
Ballerup Kommune sætter fokus på tilknytningen mellem børn, forældre og daginstitutionen. Et projekt, der skal øge trivslen blandt de 0-6-årige.

Leder om praktikvejledning: “Vi har alle sammen et ansvar”
Pædagoger og pædagogiske ledere fra Ballerup Kommune deltog på samme videreuddannelse for at styrke praktikvejledningen af pædagogstuderende i daginstitutioner.

Et tæt samarbejde om inkluderende undervisning
På Lundehusskolen i Københavns Kommune er co-teaching blevet sat på dagsordenen for at styrke lærere og pædagogers samarbejde om inkluderende læringsmiljøer.

Debat: Løft kvaliteten – send pædagogisk personale uden uddannelse på skolebænken
Pædagogisk personale uden uddannelse bør efteruddannes, så vi sikrer, at borgere i alle aldre bliver mødt af en høj pædagogisk kvalitet.

Når viden om hjernen skaber bedre læringsmiljøer
Viden om hjernen giver medarbejderne på specialskolen Geelsgårdskolen pædagogiske greb, der forbedrer børnenes læring og trivsel.

Skab inkluderende praksis mellem special- og almenundervisning
Få fire gode råd, der styrker dit arbejde med inkluderende fællesskaber på skoleområdet.

Få gode råd om hvordan du udvikler praksis
”Vil du give transfer og udvikling af praksis de bedste vilkår, så skal kompetenceudvikling ud af undervisningslokalet og ind på rød stue”, siger Henrik Dich, leder af dagtilbudsområdet i Bornholms Regionskommune.

Evalueringspædagoger bliver en fast del af hverdagen
Gentofte Kommune videreuddanner pædagoger til at kvalificere og etablere en ny evalueringskultur på tværs af 40 daginstitutioner.

Når matematik er en del af legen
’Matematisk opmærksomhed’ handler om at have din opmærksomhed rettet mod, hvordan matematik allerede indgår i hverdagens lege og praksis.

Særlige roller skaber nye karriereveje for pædagoger
I Gentofte Kommune arbejder de strategisk med at etablere særlige roller og funktioner for pædagoger for at fremme udviklingsmuligheder og karriereveje.

Når ønsker og behov er svære at udtrykke
Få gode erfaringer og fagligt input til, hvordan du kan arbejde med alternative og kommunikationsfremmende løsninger, der giver mennesker med funktionsnedsættelser flere deltagelsesmuligheder.

Er sorggrupper for alle børn?
Ud fra gode hensigter om at hjælpe krise- eller sorgramte børn og unge med at håndtere deres svære følelser, tilbyder et stigende antal skoler og institutioner i dag samtalegrupper og sorggrupper, hvor skolens personale fungerer som sorggruppeledere.

Men er sorggrupper for alle børn?

KP-lektor: Operation X afslører bosteder blottet for pædagogik
TV2-dokumentaren Operation X viser optagelser fra bosteder for handicappede, der ifølge KP-lektor Ida Marie Mundt minder mere om et sygehus end et hjem

Sådan styrker du lærer-pædagog-samarbejdet
Få input til, hvordan I styrker og understøtter det velfungerende lærer-pædagog-samarbejde på din arbejdsplads.

Tiltrængt fordybelse i en travl hverdag
”Jeg brænder endnu mere for danskfaget, efter jeg har taget en specialisering”, siger folkeskolelærer Mette Wichmann Laybourn, som har taget en pædagogisk diplomuddannelse med speciale i danskvejledning.

To skoleledere: “Vi skal gentænke undervisningen efter corona”
Tilbageholdende elever får mulighed for at shine, og fleksibilitet i undervisningen er godt for eleverne. Sådan lyder nogle af de refleksioner to skoleledere italesætter, når de kigger tilbage på skoletiden under corona.

Når den nye elev i klassen ikke taler dansk
Hvordan kan alle elever deltage og få udbytte af undervisningen?

Top-10-liste: Sådan skaffer du adgang til teknologi til teknologiforståelse
Få nemt adgang til teknologier, som understøtter din undervisning i teknologiforståelse

Et fælles fagligt sprog får tosprogede elever til at blomstre
De tosprogede elever blomstrer på Bellahøj skole efter nye initiativer er taget i brug for at løfte elevernes sproglige deltagelse i undervisningen.
Det er ifølge afdelingsleder Anita Fryd resultatet af en kompetence- og ressourceudvikling på skolen og et nyt mind-set, hvor alle undervisere skal se sig selv som sproglærere.

”Vi vil skabe ét skolevæsen i vores kommune”
I Tårnby Kommune har de på tværs af skoleområdet arbejdet med professionelle læringsfællesskaber for at styrke fagligheden og trivslen blandt skolernes elever.

Giv nyankomne flygtningebørn en god modtagelse på din skole
Få 4 gode råd om, hvordan du tager godt imod nyankomne flygtningebørn, så de bliver en del af skolens og klassens læringsfællesskaber.

Sådan bruger og fastholder I nye kompetencer på jeres skole
”Det faglige fokus på ‘den sproglige dimension i fagene’ er i dag en tilgang i undervisningen, som er brugt og anerkendt” siger Thue Friislund, skoleleder på TiendeklasseCenter Roskilde.

Skab reel udvikling af praksis
Få gode råd af konsulent fra Københavns Professionshøjskole, Hanne Vandal, om, hvordan I bruger og fastholder nye færdigheder og ny viden på jeres skole.

Fagprofessionelle skal aftabuisere negativ social kontrol
Det kan ofte være svært for fagprofessionelle at opdage negativ social kontrol. Men med nysgerrighed og opmærksomhed kan de være med til at åbne op for problematikken.

Undervisere skal turde træde ud i minefeltet
Lærere og undervisere spiller en vigtig rolle, når der skal skabes opmærksomhed om negativ social kontrol. Men ofte mangler lærerne viden og værktøjer til at arbejde med problemet – og derfor lader de være.

Fælles sprog sætter fokus på negativ social kontrol
I Odense Kommune har de oprettet en enhed, der skal gøre op med negativ social kontrol. Målet er at samle de ressourcer og erfaringer, der allerede findes i kommunen, i en ny og systematisk tilgang.

Sådan får du tid til en videreuddannelse
Her er fem gode råd til dig, som overvejer at tage en videreuddannelse, men er i tvivl om, hvorvidt 24 timer i døgnet er nok for at få drømmen til at gå i opfyldelse.

Få årets bedste afgangsprojekt
Download diplomprojektet her, og bliv klogere på, hvorfor nogle børn har varige vanskeligheder med at forstå eller bruge det talte sprog.

Skal du til MUS?
Få seks gode råd om, hvordan du forbereder dig til medarbejderudviklingssamtalen, og øg dine chancer for at få en efter- /videreuddannelse.

”Vi havde brug for en ny kultur på vores skole”
Et nyt fokus på professionelle læringsfællesskaber gav lærerne på Baggesenskolen mere ro i hverdagen og eleverne flere deltagelsesmuligheder.

Nye ordblindelærere kan løfte børns skolegang
Københavns Professionshøjskole har netop uddannet sin første, men bestemt ikke sidste, ordblindelærer. Og det er godt nyt for børn og unge med ordblindhed, som får en bedre skolegang, når de bliver støttet med hjælpemidler og individuelle indsatser.

Co-teaching giver mere sproglig udvikling
Få Tagensbo Skoles erfaringer med stationsundervisning og viden om, hvordan du bedst arbejder med metoden i din undervisning.

Styrk det tværfaglige samarbejde om sproglig udvikling
Et tværfagligt samarbejde om elevers sprogudvikling kan have en afgørende betydning for at finde frem til den rigtige hjælp. For der kan være mange forklaringer på, hvorfor nogle elever har svært ved at følge med i undervisningen eller forstå opgaven, som bliver stillet.

Styrk fællesskaberne i klassen
Få tre gode råd, der kan hjælpe dig og dine kolleger med at undersøge ’fastlåste problematikker’ i klassen med det formål at styrke elevfællesskaberne.

Ungeindsats i Brøndby skal få flere i uddannelse og i job
Mange udsatte unge har oplevet mødet med kommunen som forvirrende og ukoordineret.

Fagligt løft i Københavns socialpsykiatri
Gevinsten af et stort kompetenceforløb for alle medarbejdere i hovedstadens socialpsykiatri sætter ifølge borgercenterchef nu tydelige aftryk i hverdagen.

Børn skal inddrages, men ikke stå alene med ansvaret
Anne Tandrup, konsulent på Københavns Professionshøjskole, giver dig gode råd til, hvordan du inddrager børn og unge i dit sociale arbejde.

”Jeg havde lyst til at nørde og blive specialist på mit område”
Siger Nanna Nørgaard, som er faglig leder for ungeteamet og familieplejen i Hillerød Kommune.

Gruppestøtte giver sårbare borgere selvtillid og større netværk
I Københavns Kommune har man lavet et skift fra individuel støtte til gruppestøtte for sårbare borgere. Dette skal være med til, at borgerne hurtigere kommer sig.

Skræddersyet videreuddannelse skaber fælles beskæftigelsesfaglighed
Mere end 1.000 medarbejdere i Jobcenter København har taget BIF-uddannelsen, som er udviklet i et samarbejde mellem Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Københavns Professionshøjskole.

Barnets Lov – er du klar?
Om bare ét år kan Barnets lov være virkelighed. Med den følger nye krav og forventninger til den professionelles socialfaglige praksis.

Borgere med demens har ikke lige adgang til støtte
Få fem gode råd om, hvordan I styrker arbejdet med tidlig opsporing af demens hos borgere med udviklingshandicap, og støt op om lige adgang til støtte, vejledning og omsorg.

Sådan styrker du pårørende- og netværkssamarbejdet
Samarbejdet med pårørende til borgere i udsatte positioner er vigtigt, men kan også være en svær øvelse for den fagprofessionelle.

Få input til, hvordan du styrker og understøtter det velfungerende pårørende- og netværkssamarbejde.

Tværfaglige løsninger forbedrer lokal praksis
Københavns Professionshøjskole oplever i stigende grad henvendelser fra kommunale ledere, der ønsker at samarbejde om udvikling og implementering af tværprofessionelle løsninger.

Meningsfuldhed og udvikling er nøglen til fastholdelse
Få gode råd til, hvad du kan gøre for at fastholde nyuddannede socialrådgivere.

Bo bruger sine erfaringer med psykiske vanskeligheder som underviser
Når vi ønsker at skabe kvalitet i psykiatrien, er det vigtigt, at vi involverer brugerens perspektiv i udvikling af praksis. Det er dem, det drejer sig om.

Bryd med konsensuskulturen på gruppemøder
Styrk jeres socialfaglige beslutninger på gruppemøder ved at arbejde med jeres bias og ubevidste antagelser i beslutningsprocesser.

De er kimen til et reelt kvalitetsløft i psykiatrien
Hvis ikke den tværfaglig gruppe af velfærdsprofessionelle – fx pædagoger, sygeplejersker, socialrådgivere – får en central rolle i et løft i psykiatrien, bliver det svært at sikre kvaliteten på gulvet.

Gentofte Kommune vil fremme mental trivsel og sundhed
Storstilet efteruddannelse skal være med til at øge trivsel og sundhed blandt mennesker med psykiske vanskeligheder og udviklingshandicap i Gentofte Kommune.

Dine ord sætter spor hos dem du skriver om
Få gode råd til, hvordan dit skriftlige sagsarbejde kan bidrage positivt til udviklingsstøttende processer for børn og unge.

Opgaverne forsvinder ikke selvom jobcentrene lukker
SVM-regeringen har besluttet, at jobcentrene skal lukke. Men hvad skal der egentlig så ske?

“Undervisningen har givet mig en god rygrad”
35-årige Linda Lynge har taget socialformidleruddannelsen på Københavns Professionshøjskole med fuld støtte fra Den Kommunale Kompetencefond.

Dugfriske erfaringer med onboarding af nyuddannede
Få de nyeste erfaringer med at skabe meningsfulde onboarding-forløb, der styrker nyansattes og nyuddannedes tilknytning til din arbejdsplads.

Styrk samarbejdet med frivillige og civilsamfund
Få gode råd til, hvordan du inddrager frivillige og civilsamfundet den i socialfaglige praksis uden at gå på kompromis med fagligheden.

Flere mennesker med psykiske udfordringer i job
Hvordan støtter vi mennesker med psykiske udfordringer i job eller uddannelse? IPS-indsatser kan være den rette løsning.

Djøf’ere har også brug for socialfaglige kompetencer
Fordi reel inddragelse af børn og unge i kommunale beslutninger først sker, når du ’kan se’ og er nysgerrig på børn og unges perspektiver og ikke er (for) styret af voksnes logikker.

Skal du snart til MUS?
Til dig, der vil udvikle dig fagligt på det socialfaglige område.

Hvordan sikrer socialpsykiatrien kvaliteten af praksis?
45% af de ansatte i socialpsykiatrien har en anden baggrund end en socialfaglig eller sundhedsfaglig.

KP har talt med Janet Samuel fra KL om nuancerne bag tallet, og hvilken betydning de har for kvalitetssikring af praksis.

“Det er en del af kulturen, at piger ikke må så meget”
Tænker du ofte sådan, så er du en del af problemet, mener Susanne Fabricius fra Københavns Professionshøjskole.

Ingen sundhedsreform uden kompetenceudvikling
Hvis vi skal lykkes med at styrke kvaliteten, nærheden og sammenhængen i sundhedsvæsenet, så er prioritering af kompetenceudvikling afgørende.

En værdig ældrepleje
Få fem gode råd til, hvordan du som leder kan understøtte dine medarbejdere i arbejdet med værdig ældrepleje.

Flere hænder er ikke nok
“Hvis vi skal løse udfordringen med for få sundhedsprofessionelle i sundheds- og ældresektoren, så handler det ikke kun om at få flere hænder, men også om at videreuddanne og fastholde de rette hænder”.

Rehabilitering på ældreområdet
Fem gode råd om borgercentreret hverdagsrehabilitering.

“Jeg fik genopfrisket vigtige færdigheder, som jeg bruger hver dag i mit arbejde”
Den erfarne social- og sundhedsassistent Malin Ottosson ser ikke sig selv som en teknisk haj, men hun endte alligevel med at gå klogere hjem fra arbejde, da hun for nylig var på et online kursus.

Videreuddannelse styrker kvaliteten i sundhedsvæsenet
Evaluering fra Rambøll viser, at professionshøjskolernes efter- og videreuddannelse klæder sundhedsprofessionelle på til udfordringerne i sundhedsvæsenet.

Fremtidens ældrepleje
En fælles indsats eller alles kamp mod alle?

Fortæl SOSU´erne om deres karrieremuligheder
Mulighed for kompetenceudvikling og karrierevejledning kan være med til at fastholde flere SOSU’er i det nære sundhedsvæsen.

Vil I etablere faste teams i ældreplejen?
Der er hektisk aktivitet i de kommuner, som har fået midler til at etablere faste teams i ældreplejen med den hollandske Buurtzorg-model som inspiration. Målet er at løfte kvaliteten i ældreplejen og sikre større arbejdsglæde blandt de ansatte.

”Det kan jo være, de er kommende kolleger”
”SOSU-eleverne skal møde en vejleder i praktikforløbet, som ser dem og gider dem. Som er ambitiøs på deres vegne. Måske tænder vi en gejst hos dem, som er i tvivl”, siger vejleder og uddannelsesansvarlig Kenneth Petersen fra Ålholmhjemmet i Københavns Kommune.

Tværfaglige løsninger forbedrer lokal praksis
Københavns Professionshøjskole oplever i stigende grad henvendelser fra kommunale ledere, der ønsker at samarbejde om udvikling og implementering af tværprofessionelle løsninger.

Sygeplejersker skal sikres bedre muligheder for efteruddannelse
Debatindlæg i Politiken Sundhedsmonitor af dekan Randi Brinckmann fra Københavns Professionshøjskole

Få Rudersdal Kommunes erfaringer med selvstyrende teams
Til dig, der er på udkig efter innovative og bæredygtige løsninger inden for hjemmepleje og hjemmesygepleje.

Lever I op til krav om dokumentation i afdelingen?
Vi gør det for patienternes skyld, men travlhed og mangel på ledige hænder kan forhindre, at dokumentation sker hensigtsmæssigt.

Skal du onboarde nyuddannede sundhedsprofessionelle?
De sundhedsprofessionelle, som i disse år bliver færdiguddannet på landets professionshøjskoler, ved udmærket, at de er en mangelvare på arbejdsmarkedet.

De er desuden en del af en generation, som i høj grad søger mening med deres arbejde og ikke stiller sig tilfreds med ’bare’ at få tilbudt en fast stilling.

At blive far eller mor er ikke altid en lykkelig begivenhed
Som sundhedsfaglig kan du være med til at sikre, at symptomer på fødselsdepressioner bliver opdaget tidligt, så familier får den rette hjælp og behandling.

Er det højre- eller venstreorienteret politik at indføre faste teams?
Man må håbe, at de beslutninger, der bliver truffet på baggrund af disse års eksperimenter med faste teams inspireret af Buurtzorg, baserer sig mere på evidens end ideologi.

Har Region Hovedstaden knækket kurven?
Flere søger job som jordemoder på regionens fødesteder, og nyansatte kolleger bliver i deres stillinger i længere tid.

Er en kræftplan uden fokus på kompetence-udvikling god nok?
Det spørgsmål har KP stillet Helle Mathiasson, formand for Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker.

Herlev-Gentofte Hospital fremmer SOSU-assistenters karriereveje
Herlev-Gentofte Hospital står som det første hospital i landet med et færdigt kompetenceudviklingsprogram, som er målrettet SOSU-assistenter og deres karriereveje på hospitalet.

Arbejdsgiverne glemmer at videreuddanne deres sygeplejersker
Alle virker til at være enige om, at nyuddannede sygeplejersker ikke er færdiguddannede. Alligevel er det kun halvdelen af alle sygeplejersker i Danmark, der har deltaget i formel efter- og videreuddannelse, skriver Dorte Vangsø Rasmussen.

Truer coronakrisen sammenhængskraften i din afdeling?
Undgå at hjemmearbejdspladserne og online møder skader sammenhængskraften og det faglige fællesskab.

Distanceledelse
Seks gode råd til dig, der leder på afstand

”Man behøver ikke få 12 for at være en god leder”
Peter Vingaard, leder i Socialforvaltningen i Københavns Kommune, mener ikke, at det stod skrevet i stjernerne, at han skulle tage en hel diplomuddannelse i ledelse. Men efter at have gennemført uddannelsen skaber han mere synlige resultater og navigerer bedre i komplekse situationer.

Værdien af god ledelse
Hvordan bliver du en bedre leder? Og hvad betyder god ledelse for din organisation?

En værdig ældrepleje
Få fem gode råd til, hvordan du som leder kan understøtte dine medarbejdere i arbejdet med værdig ældrepleje.

Mærkbar ledelse
Når organisationer skal kunne mærke deres ledere og ledere mærke deres organisationer.

Leder uden kasket
Det er ofte ledere, der sætter implementeringer af strategier i gang. Og det er som regel interne konsulenter og andre ressourcepersoner, der står for at realisere dem. Vi ser nærmere på, hvad der skal til for at lykkes som intern konsulent i en offentlig institution.

Online studerende: “Fleksibiliteten passer mig rigtig godt”
Onlinemuligheden gør, at Christian Kjøller bedre kan finde en balance mellem job, familie og videreuddannelse.

Når ledelse handler om klima og bæredygtighed
Få fire gode råd om, hvordan du som kommunal leder kan blive endnu bedre til at udbrede bæredygtige initiativer og klimastrategier i den borgernære hverdag.

Derfor kan man ikke bare få sine medarbejdere til at gå på kompromis
”Sænk ambitionerne”, ” bare gør arbejdet godt nok” og ”pas nu på dig selv”. De fleste offentlige ledere har formentlig hørt sig selv sige noget lignende til deres medarbejdere i erkendelse af, at arbejdspresset er stort og ressourcerne begrænsede. Men faktisk er det ikke verdens bedste idé at sige netop sådan.

Offentlige lederuddannelser gør lederne bedre
Lederuddannelse er relevant for ledernes daglige praksis og gør en forskel for lederes adfærd. Det er to af hovedkonklusionerne i rapporten ‘Eftersyn af de offentlige lederuddannelser’

Få fem gode råd om ledelse inde for kunst- og kulturområdet
Da kunst- og kulturområdet består af få store og mange små organisationer og projekter, står kulturlederne ofte alene med ledelsesopgaven – uden sparringspartnere i egen organisation. Få her fem gode råd af Søren Friis Møller, PhD i ledelse på kulturområdet.

Kulturleder: ”Man bliver en klogere leder af at læse”
Det mener souschef på Helsingør Musikskole og dirigent Susanne Vibæk Svanekier, som er i gang med en diplomuddannelse i ledelse særligt for kunst- og kulturledere.

Dit personlige lederskab
Få gode råd om, hvordan du som skoleleder kan arbejde med dit personlige lederskab og bliver bedre til at sætte retning i et uforudsigeligt arbejdsmiljø.

Spil hinanden gode
Sådan kan leder og konsulent styrke hinanden, så de sammen lykkes med opgaven.

Video: Sådan lykkes I sammen
Se optagelsen af webinaret, og få inspiration til, hvordan I styrker leder-konsulent-samarbejdet.

Onlinestuderende: “Det passer mig godt, at jeg kan studere om aftenen”
Muligheden for at tage en lederuddannelse online gør, at Christian Kjøller bedre kan finde en balance mellem job, familie og videreuddannelse.

Skal du til lederudviklingssamtale?
Få gode råd om, hvordan du forbereder dig til samtalen med din chef og forbedrer din mulighed for at få en lederuddannelse.

Skal du onboarde nyuddannede sundhedsprofessionelle?
Få gode råd om, hvordan du bedst onboarder og fastholder nyuddannede medarbejdere på din arbejdsplads.

Interessér dig for, hvad der motiverer dine ansatte
Alt for mange lærere, sygeplejersker og pædagoger får at vide af velmenende ledere, at de må nøjes med at gøre arbejdet ”godt nok”. Men det er med til at presse dem ud af deres jobs, mener forsker på KP.

Dugfriske erfaringer med onboarding af nyuddannede
Få de nyeste erfaringer med at skabe meningsfulde onboarding-forløb, der styrker nyansattes og nyuddannedes tilknytning til din arbejdsplads.

Fastholdelse og rekruttering i sundhedsvæsenet kræver god ledelse
Debatindlæg af Tove Hvid Persson, videreuddannelsesdirektør på Københavns Professionshøjskole

Ved du, hvorfor dine medarbejdere stopper?
Københavns Professionshøjskole har gennemført en større undersøgelse blandt 435 sygeplejersker, der har forladt det offentlige.

Ledelse kan være fantastisk!
Få fire gode råd, som styrker kollegaledere i deres rolle og gør dem endnu mere interesserede i ledelse.

“Uddannelsen er en stor styrke for mig”
Vi har bedt en studerende om at dele sine erfaringer med at tage diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration.

“Det er som at blive ladet op igen”
Det er ikke en angst for fremtidens krævende arbejdsmarked, der har fået løn- og personalekonsulent Jette Winter Sørensen på skolebænken igen. For hende handler det om at få et nyt perspektiv på tingene og prøve sig selv af.

Den offentlige forvaltning skal tilpasse sig samfundsudviklingen
Tilliden til embedsværket risikerer at knække, hvis ikke der sikres et kontinuerligt fokus på, hvordan den offentlige forvaltning tilpasser sig samfundsudviklingen.

Gruppesupervision: At støtte mennesker, der arbejder med mennesker
Gruppesupervision bliver flere steder set som et vigtigt redskab til at tackle de udfordringer, som ledere og medarbejdere oplever i det offentlige. Få her 5 gode råd, der kan understøtte bedre gruppesupervisioner på din arbejdsplads.

Arbejder du med følsomme data i sundhedsvæsenet?
Informationssikkerhed handler om viden, vaner og bevidsthed. 75% af alle it-sikkerhedsbrud sker på grund af menneskelig adfærd.

Sådan lykkes du som intern konsulent
Få gode råd om, hvordan du leder som konsulent.

Skræddersyet løsning sikrer kompetent gældsinddrivelse
“Forløbet har givet dem den faglige ballast, de skal bruge, når de skal på landevejen”.

Digitale færdigheder, der klæder dig på til fremtiden
HK Stat Hovedstaden og Københavns Professionshøjskole igangsætter videreuddannelsesforløb, så flere administrative medarbejdere på uddannelsesområdet er klædt på til at imødekomme den digitalisering, som konstant ændrer deres arbejdspladser.

Hvilken fremtid går administrative medarbejdere i møde?
En samtale med Louise Theil, leder af HK’s karrieretelefon, om morgendagens kompetencer i administrationen.

Da 30.000 borgere henvendte sig til Rigsarkivet
“Det var vi ikke bemandede til, og pludselig oplevede vi, at medarbejdere talte i telefon langt mere end tidligere. Det gjorde bl.a. at der var lange køer i telefonen, men også at vores folk ikke havde lige så meget tid til at behandle sager”, fortæller Jesper Steffensen, enhedschef i Rigsarkivet.

Det blev derfor nødvendigt at optimere organisationens borgerkommunikation og sagsbehandling.

”Jeg kom ud af min komfortzone”
Akademiuddannelsen gav Carina et selvtillidsboost, som betød, at hun begyndte at byde mere ind med sine kompetencer på arbejdspladsen.

Spil hinanden gode
Sådan kan leder og konsulent styrke hinanden, så de sammen lykkes med opgaven.

Video: Sådan lykkes I sammen
Se optagelsen af webinaret, og få inspiration til, hvordan I styrker leder-konsulent-samarbejdet.

Skal du til MUS?
Få her gode råd om, hvordan du forbereder dig til din MUS og forbedrer dine chancer for at få en videreuddannelse.

Administrative medarbejdere er svaret på tidens store velfærdskrise
“Det kan lyde paradoksalt, men løsningen på manglende fagprofessionelle kan faktisk være flere administrative medarbejdere til at skabe rammerne for, at fagprofessionelle kan lykkes med deres kerneopgave.”

Skriver Niels Borch Rasmussen, Ph.d. og lektor på KP.

Forstå din nye chatbot-kollega
Hvordan skal du forholde dig til kunstig intelligens i en automatiseret (frem)tid, hvor chatbotter som fx ChatGPT opsummerer møder og laver komplekse regneark? Få gode råd om, hvordan du bedst samarbejder med din nye chatbot-kollega.

”På sigt vil jeg kunne varetage mere, end en tekniker normalt gør”
Læs om Maj-Britts erfaringer med at tage en diplomuddannelse i bioteknologi, procesteknologi og kemi på Københavns Professionshøjskole.

Den grønne dagsorden har sneget sig ind i laboratorierne
”Det er et spørgsmål om tid, før investorer og fonde stiller grønne krav til laboratoriearbejdet”, siger Nikoline Borgermann, der er ekstern underviser på KP og Sustainable Research konsulent hos Ava Sustain.