Gå til indhold

Whistleblowerordning

I december 2021 etablerede Københavns Professionshøjskole en obligatorisk whistleblowerordning.

Whistleblowerordningen, som er forankret i HR-afdelingen, giver KP’s medarbejdere mulighed for anonymt at videregive oplysninger om ulovlige eller kritisable forhold.

Som medarbejder kan du læse mere om whistleblowerordningen på KP Intra

Personer der ikke er ansat på Københavns Professionshøjskole, men som ønsker at indberette et forhold, kan benytte sig af Whistleblowerordningen i Datatilsynet

Der har i 2022 ikke været nogle henvendelser gennem ordningen.