Gå til indhold
En mandlig og kvindelig lærerstuderende sidder og løser gruppearbejde i et musiklokale

Lærer

Bliv lærer og vær med til at forme morgendagens skole

Fakta

Varighed

4 år

Studiestart

Sommer

Vinter (OBS kun Campus Carlsberg)

Praktik

En dag om ugen

Søg ind

Om læreruddannelsen

Som lærer i folkeskolen får du ansvaret for at planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisningen. På læreruddannelsen får du en stor teoretisk indsigt og bliver klædt på til lærerarbejdet.

Du får også masser af praktisk erfaring. På den måde får du i løbet af uddannelsen en fornemmelse af, hvor dine interesser som lærer ligger – og hvor og hvordan du vil arbejde.

Du kan give din læreruddannelse den faglige profil eller toning, du selv ønsker. Det gør du gennem dit valg af undervisningsfag, eller ved at fordybe dig i et særligt fagområde som f.eks. sprog eller naturfag.

Du kan også give din læreruddannelse en særlig profil. Læs længere nede på siden om profilen Future Classroom Teacher. Mulighederne er åbne for dig på Københavns Professionshøjskoles læreruddannelse.

Studieliv på læreruddannelsen

Du kan læse til lærer på:

Læreruddannelsen er generelt kendt for at have et meget levende studieliv med mange faglige og sociale aktiviteter.

Hvis du vil læse til lærer på Bornholm, skal du være opmærksom på nogle særlige forhold. Læs mere om læreruddannelsen Bornholm.

Adgangskrav

Læs nedenfor om du skal søge optagelse på læreruddannelsen via kvote 1 eller kvote 2.

Bemærk at du udover en adgangsgivende eksamen skal opfylde krav til de undervisningsfag du ønsker at læse. Krav til undervisningsfag skal være opfyldt inden du kan begynde at læse faget. Læs mere om adgangskravene til undervisningsfag.

I kvote 1 vurderes du udelukkende på baggrund af gennemsnittet fra din adgangsgivende gymnasiale eksamen.

For at kunne søge ind på læreruddannelsen gennem kvote 1 skal du have en dansk gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF) med et gennemsnit på minimum 7,0.

Adgangskvotient 2023

 • Frederiksberg (sommer): Alle optaget
 • København V (sommer): Alle optaget
 • København V (sommer): Alle optaget
 • København V – netbaseret (sommer): Alle optaget
 • Hillerød (sommer): Alle optaget

Er dit gennemsnit på din adgangsgivende eksamen lavere end adgangskvotienten – eller kender du endnu ikke dit gennemsnit – skal du søge ind via kvote 2 inden den 15. marts kl. 12.00.

Hvis du har bestået flere adgangsgivende eksaminer, kan du kun blive optaget på baggrund af din første adgangsgivende eksamen. Du kan ikke forbedre din eksamenskvotient ved at tage enkeltfag.

Ansøgningsfristen for kvote 1 er den 5. juli kl. 12.00.

Har du søgt i kvote 2 på læreruddannelsen, vil du blive inviteret til en optagelsessamtale pr. mail.

Formålet med optagelsessamtalen er en individuel afdækning af din studieegnethed, og du bliver bedømt med en samlet score, som giver et billede af din evne til at håndtere og gennemføre studiet.

Gymnasial eksamen med et gennemsnit under 7

Har du enten

 • en dansk gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF) med en eksamenskvotient på 6,9 eller derunder
  eller
 • en gymnasial eksamen, hvor du endnu ikke kender dit eksamensgennemsnit,

skal du søge i kvote 2.

Udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen

Er du statsborger i et land uden for EU/EØS, eller har en udenlandsk adgangsgivende eksamen, er der særlige forhold du skal være opmærksom på.

Læs mere om reglerne for optagelse med udenlandsk adgangsgivende eksamen og sprogkrav.

Ingen adgangsgivende eksamen

Har du ikke en adgangsgivende eksamen, kan du få foretaget en Individuel kompetencevurdering (IKV). Her vil du blive vurderet på, om din samlede viden og dine kompetencer kan sidestilles med en adgangsgivende eksamen, som kan gøre dig optagelsesberettiget.


Optagelsessamtale

Har du søgt i kvote 2 på læreruddannelsen, vil du blive inviteret til en optagelsessamtale pr. mail.

Alle landets professionshøjskoler holder optagelsessamtaler i løbet af  i løbet af april, maj og juni og afholdes ved fysisk fremmøde.

Fra den 1. april 2024 udsendes der bookingmail fra Læreruddannelsens bookingsystem, ucsamtalebooking.dk. Tjek dit spamfilter, hvis du ikke har modtaget en e-mail.

Søg ind

Du søger om optagelse på uddannelsen ved at søge via optagelse.dk. Det gælder både for kvote 1 og 2

Ansøgningsfrister

Du kan læse mere om uddannelsens adgangskrav her

Forbehold for oprettelse af hold

Hvis der er for få ansøgere til, at vi kan sikre høj uddannelseskvalitet og et attraktivt studiemiljø, forbeholder vi os ret til ikke at oprette hold på læreruddannelsen i Rønne eller Hillerød på enkelte årgange.

Sådan søger du

Når du søger ind på uddannelsen, skal du huske følgende:

 1. Undersøg om du opfylder alle adgangskrav for uddannelsen (kvote 1 og kvote 2), herunder de eventuelle specifikke krav.
 2. Sammenlign adgangskvotienten fra sidste år med din egen – overvej om du skal søge ind via kvote 1 eller kvote 2.
 3. Tjek ansøgningsfrister
 4. Få styr på, hvad du skal vedhæfte af dokumentation
 5. Overvej om du bør søge en standby-plads
 6. Ansøg om optagelse på www.optagelse.dk – du skal bruge dit MitID til at logge ind*. Bemærk at det er de samme ansøgningsfrister, uanset om du søger studiestart til sommer eller vinter.
 7. Du får svar på din ansøgning d. 26. juli 2024

*Hvis du som udenlandsk ansøger søger uden MitID, skal du inden ansøgningsfristen d. 15. marts sende din underskriftside fra optagelse.dk til os på e-mail: optagelse@kp.dk

Hvis du har søgt om optagelse på en eller flere af Københavns Professionshøjskoles uddannelser, har du løbende mulighed for at se en status på din ansøgning på nemStudie.dk. Meddelelser som fx rykkerskrivelser og afgørelser vil fremgå på nemStudie.dk.

NemStudie.dk – Spørgsmål og svar

Her kan du få vigtig information og svar om nemstudie.dk

Hvordan logger jeg på nemStudie?

Har du MitID, skal du bruge det til log-in. Hvis du fx er udenlandsk ansøger eller har du ikke MitID, skal du logge dig på med din e-mailadresse.

Kan jeg ansøge via min mobiltelefon eller tablet?

Nej, du kan ikke søge via din mobiltelefon eller tablet. Du skal bruge en computer. Brug Google Chrome som browser.

Hvordan ændrer jeg i min profil?

Når du har været logget på nemStudie første gang og din profil er oprettet, så kan du efterfølgende alene rette i din mailadresse og telefonnummer.

Hvordan kan jeg følge status på min ansøgning?

Du får en advisering pr. mail, når der er en ny besked i nemStudie vedrørende din ansøgning (husk også at kigge i dit spamfilter).

Du kan læse beskeden i nemStudie. Hvis du bliver bedt om dokumentation ifm. din ansøgning, fx dit eksamensbevis, skal du også gøre det i nemStudie.

Hvordan kan jeg kommunikere med KP om min ansøgning?

Du kan kontakte KP optagelse på mail: optagelse@kp.dk

Jeg har ikke mulighed for at indscanne mine bilag – hvad gør jeg?

Du kan tage et tydeligt foto med din mobiltelefon og indsende som bilag til din ansøgning.

Hvordan ved jeg om min ansøgning har mangler?

Du får en advisering pr. mail, hvis KP efterlyser dokumentation (husk også at kigge i dit spamfilter). Selve beskeden skal du læse i nemStudie.

Hvordan og hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Du får svar på din ansøgning i nemStudie. Hvornår du får svar, afhænger af, om du har søgt i ordinært optag på optagelse.dk eller ledige pladser på nemStudie.dk.

Læs mere om svartider på de relevante uddannelsessider på kp.dk.

Kan jeg søge om optagelse på flere uddannelser? Og hvordan gør jeg?

Du skal udfylde en ansøgning for hver uddannelse, du ønsker at søge.

Hvordan kan jeg annullere min ansøgning?

Har du søgt via optagelse.dk skal du annullere din ansøgning på optagelse.dk senest 5. juli kl.12.00.

Hvis du har søgt en ledig plads via nemStudie, kan du annullere din ansøgning på nemStudie ved at:

 1. Vælg menuen ’Ansøgninger’
 2. Vælg den relevante uddannelse
 3. Annuller din ansøgning, nederst på skærmbilledet. Der går nogle minutter fra du har indsendt din ansøgning, før det er muligt at annullere.

Du får svar på din ansøgning d. 26. juli 2024. Svaret sendes til den e-mail, du har oplyst i din ansøgning.

Du vil kun få tilbudt én studieplads, når du har søgt via optagelse.dk. Hvis du ikke optages på en uddannelse, vil du modtage et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding, som håndterer ansøgningerne.

Får du tilbudt en studieplads, skal du svare enten ja tak eller nej tak til pladsen på nemStudie.dk.

Hvis du ikke har fået tilbudt en studieplads, kan du se om der er ledige studiepladser.

Indhold og opbygning

Læreruddannelsen er et fuldtidsstudium på 4 år (240 ECTS).

Når du er færdig med din uddannelse, er du uddannet professionsbachelor som lærer i folkeskolen.

Læreruddannelsen består af:

 • Grundfagligheden (obligatorisk for alle lærerstuderende)
  • Fire grundfag
  • Valgfag
 • Undervisningsfag, der kvalificerer dig til at undervise i skolens fag
 • Integreret praktik
 • Lærerfaglig bacheloreksamen

Du vil i din uddannelse indgå i praksissamarbejde og tværfaglige aktiviteter og arrangementer med skoler, der er med til at udvikle din lærerfaglighed.

Uddannelsen er tilrettelagt, så din læring hele tiden sker i en vekselvirkning mellem teori og praksis – både i undervisningen på campus, og når du er i integreret praktik i skolen.

Læreruddannelsen har et tæt samarbejdet med skolen om din uddannelse. Du bliver derfor en del af hverdagen i en skole allerede fra første semester på læreruddannelsen, og vil være i integreret praktik på en skole alle fire år af din uddannelse.

Du vælger selv dine tre undervisningsfag, så du kan skabe netop den faglige profil, du ønsker at have som kommende lærer. I fagene vil du indgå i et arbejds- og læringsfællesskab med dine medstuderende i en studiegruppe.

At arbejde i studiegrupper er et bærende element i læreruddannelsen som bl.a. skal understøtte, at du udvikler dine relations- og samarbejdskompetencer og træner centrale lærerkompetencer som mødeledelse og facilitering.

Internationalt perspektiv på din uddannelse

Hvis du vil have et internationalt perspektiv på din uddannelse, kan du som lærerstuderende både læse et semester- og komme i praktik i udlandet. Udlandsophold planlægges hos en af læreruddannelsens mange partnere i udlandet.

Der er også mulighed for at læse et forløb sammen med udvekslingsstuderende på udvalgte semestre. Læs mere om internationale studiemuligheder.

På semesteroversigten kan du se fordeling mellem undervisnings, integreret praktik og bachelorprojekt. De første fire semestre har du undervisning og integreret praktik løbende. 5. semester er delt i tre lige store afsnit: undervisning, efterfulgt af praktik, afsluttet med undervisning. 6. semester er kun undervisning. 7. semester er opdelt i undervisning, praktik og undervisning. 8. og sidste semester er delt i tre: undervisning, bachelorprojekt, og afsluttes med undervisning.

Lærerens grundfaglighed

Lærerens grundfaglighed beskæftiger sig med emner, som er vigtige for lærerprofessionen, uanset hvilket fag du underviser i. Lærernes grundfaglighed er obligatorisk for alle studerende og består af fire fag samt valgfag:

 • Pædagogik og almen didaktik (20 ECTS-point)
 • Pædagogisk psykologi, inklusion og specialpædagogik (20 ECTS-point)
 • Livsoplysning: Kristendomskundskab, idéhistorie, medborgerskab og autoritet (20 ECTS-point)
 • Dansk som andetsprog (5 ECTS-point)
 • Valgfag (5 ECTS-point)

Undervisningsfag

Når du starter på læreruddannelsen, skal du vælge dit første undervisningsfag. Du skal som første undervisningsfag vælge mellem dansk og matematik. På Københavns Professionshøjskole kan du også vælge engelsk som første undervisningsfag.

Ved studiestart skal du straks efter optagelse vælge mellem:

 • Dansk 1.-6. klassetrin
 • Dansk 4.-10. klassetrin
 • Matematik
 • Engelsk

Når du vælger, skal du være opmærksom på, at du kun kan vælge dansk som dit første undervisningsfag og ikke senere i uddannelsen. Matematik rettet mod 1.-6. klassetrin og engelsk kan du vælge både som dit andet og tredje undervisningsfag.

Der er begrænsning i adgangen til engelsk som første undervisningsfag jf. bekendtgørelsen for læreruddannelsen.

Future Classroom Teacher

Future Classroom Teacher er en særlig profil, hvor du vi arbejder vi laboratoriebaseret og eksperimenterende med læringsrum, fag, spil og teknologi i undervisningen.

Du kan kun søge optagelse på profilen Future Classroom Teacher ved sommeroptag på Campus Carlsberg.

Du kan først søge optag på profilen efter at du er blevet optaget på læreruddannelsen. Du søger optag på profilen samtidig med valg af dit 1. undervisningsfag.

KP’s talentprogram Copenhagen Honours College

– hvis du vil udfordres mere indenfor naturfagene på læreruddannelsen

Hvis du er særligt interesseret i naturfag – og vil udfordres endnu mere i dit naturvidenskabelige undervisningsfag – kan du søge optagelse på KP’s talentprogram Copenhagen Honours College, der på læreruddannelsen har fokus på naturfag.

Talentprogrammet er et målrettet tilbud til lærerstuderende, der vil udvikle og dygtiggøre sig gennem ekstraordinært udfordrende undervisning med mange frihedsgrader i et forpligtende fællesskab.

Copenhagen Honours College optager studerende fra undervisningsfagene biologi, natur/teknologi, geografi, madkundskab, fysik/kemi og idræt.

Enkeltfag – tompladsordning

Du har mulighed for at følge enkeltfag på Københavns Professionshøjskoles uddannelser.

Enkeltfag

Du kan få en plads på vores uddannelser via den såkaldte tompladsordning.
Ordningen er for dig, der vil:

 • supplere din uddannelse
 • lære noget nyt på dit område
 • tage et fag som efteruddannelse

Praktik

Som studerende på læreruddannelsen skal du i praktik på alle fire år af din uddannelse. I læreruddannelsen er praktikken en integreret del af de undervisningsfag, du læser. Praktikken tilrettelægges i et tæt samarbejde mellem dig, din underviser på KP og uddannelseslæreren på skolen.

De første to år af din læreruddannelse er du fast én dag om ugen i integreret praktik på en folkeskole, hvor du er tilknyttet en uddannelseslærer og en klasse.  

Når du er på en skole en dag om ugen, får du mulighed for at blive en del af en skoles hverdag fra starten af din uddannelse. En hverdag med alt, hvad lærerjobbet indeholder af undervisning, forberedelse, teamsamarbejde med kollegaerne, samarbejde med forældre og arbejdet med klassens sociale liv.

Du vil derfor allerede tidligt i din uddannelse opleve, at du kan tage erfaringer fra dit praktikforløb med i din undervisning på læreruddannelsen på KP. 

På tredje og fjerde år er din praktik i højere grad tilrettelagt som et sammenhængende forløb, hvor du individuelt eller sammen med enkelte andre studerende er i praktik på en skole.

Praktikforløbene på de sidste år af din læreruddannelse tilrettelægges i et tæt samarbejde mellem KP og skolen, så du kan udvikle dig indenfor lærerprofessionen og opnå erfaring med selvstændigt at planlægge, gennemføre og evaluere et undervisningsforløb.

Undervejs i dit praktikforløb vejledes du af en uddannelseslærer på skolen og undervisere fra dine fag på KP. 

Oversigt over praktikperioder

For samarbejdsskoler

Se information om integreret praktik på 1. og 2. årgang af den nye læreruddannelse, samt praktik 2 og 3 på læreruddannelsen 2013. Siden er målrettet praktikskoler og skal understøtte det tætte samarbejde mellem KP og praktikskolerne om lærerstuderendes uddannelse:

Bliv Studerende for en dag

Som studerende for en dag kan du opleve Københavns Professionshøjskole indefra og få et førstehåndsindtryk af det faglige og sociale miljø på en af vores uddannelser.

Studiestart

Næste studiestart er til sommer:

Campus Carlsberg, København V

21. august 2024

På Campus Carlsberg er der studiestart både sommer og vinter

Nyelandsvej, Frederiksberg

21. august 2024

Campus Hillerød

21. august 2024

Forberedelseskursus for indvandrere og flygtninge (FIF)

Er du god til mundtlig og skriftlig dansk – men ikke tilstrækkelig god til at blive optaget på en læreruddannelse? Så er FIF måske noget for dig.

Job og karriere

Omkring 2/3 af de studerende på læreruddannelsen får job som folkeskolelærere, mens den sidste 1/3 fx underviser på privatskoler, efterskoler, erhvervsskoler, højskoler, voksenuddannelsescentre og sociale institutioner.

Du har også mulighed for at få job i en privat virksomhed eller som skolekonsulent i en forvaltning. Hvis du vil til udlandet for at arbejde som lærer, er det også en mulighed.

Læs videre

Som uddannet lærer kan du uddanne dig videre til skoleleder, eller du kan tage nogle bestemte master- eller kandidatuddannelser. Læs mere på ug.dk.

Læs mere om dine muligheder for efter- og videreuddannelse på Københavns Professionshøjskole.

Løn for lærere i folkeskolen

Som lærer i folkeskolen kan du være ansat enten på grundløn eller anciennitetsløn (personlig ordning).

Netuddannelse

Det er også muligt at tage læreruddannelsen som en netbaseret uddannelse.

Enkeltfag

Enkeltfag er et tilbud til dig, som er lærer i skolen, og som ønsker at udbygge dine kompetencer med et nyt fag.

Meritlærer

Meritlæreruddannelsen er en særligt tilrettelagt uddannelse for dig, der i forvejen har en afsluttet uddannelse. Uddannelsen kan tilrettelægges fleksibelt, og du kan læse både på daghold, på netbaseret uddannelse og på aftenhold.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål om uddannelsesvalg og optagelse så kan du kontakte os på:

Telefon: 72 48 75 41
Mail: optagelse@kp.dk

Telefontider

Se aktuelle telefontider.

Kontakt eVejledning, hvis du har flere spørgsmål om optagelse på andre videregående uddannelser.

Har du spørgsmål til SU, så kontakt SU-vejledningen.
E-mail: sikkermail-stu-su@kp.dk
Telefon: 72 48 75 42

Telefonen er åben mandag, onsdag og fredag kl. 9.00-11.30 og tirsdag kl. 12.30-14.30.

Personlig henvendelse på Humletorvet 3, K3.09 kan kun ske efter aftale.

Du søger SU online på minSU: www.su.dk. Her kan du også læse mere om de aktuelle satser og betingelser for at modtage støtte.

For at få adgang til minSU skal du bruge MitID.

Ring eller send en mail til den fælles Studie- og karrierevejledning:

Mail: studievejledning@kp.dk

Telefon: 72 48 75 46

Telefontid

Se aktuelle telefontider.

Så skal du kontakte Studieservice på KP Intra

Praktiske oplysninger

Bøger

Som studerende må du påregne udgifter til bøger på studiet. Udgiften afhænger af, hvilke bøger du vælger at købe, og hvorvidt du køber nye eller brugte bøger. Nogle bøger kan du også låne på Københavns Professionshøjskoles bibliotek.

Studieophold

Lærerstuderende kan læse et semester i udlandet hos en af læreruddannelsens partnerinstitutioner i udlandet. Studieopholdet følger partnerinstitutionens semesterstruktur, og opholdet vil som minimum vare 3 måneder, som regel 4 til 5 måneder. Vi anbefaler studieophold på 5. eller 4. semester.

Ved at læse på en læreruddannelse i udlandet, får du indblik i, hvordan det er at være studerende i et andet land.

Her læser du sammen med både lokale studerende og udvekslingsstuderende fra andre steder i verden. Der medfølger ofte et socialt netværk i form af introdage, sociale aktiviteter og andre begivenheder, som organiseres af værtsinstitutionen.

Du kan også kombinere studieophold med praktik på ét semester. Det er også muligt at planlægge studieophold og praktik i udlandet uafhængigt af hinanden.

Praktikophold

Lærerstuderende kan læse praktik på 3. studieår i udlandet. Praktikophold i udlandet planlægges på en af læreruddannelsens praktikskoler i udlandet.

En praktikskole i udlandet er ligesom en skole i Danmark en arbejdsplads hvor der ikke følger et studiemiljø med. Derfor anbefaler vi at studerende ikke rejser alene, men sammen med en praktikgruppe.

Læs på KP sammen med udvekslingsstuderende

Hvert semester modtager vi udvekslingsstuderende fra mange lande, som læser på engelsk på læreruddannelsen.

Som lærerstuderende kan du læse internationale forløb i uddannelsen sammen med udvekslingsstuderende.

Spørgsmål?

Skriv til LU-international@kp.dk for mere information.

Har du funktionsnedsættelse grundet en fysisk eller psykisk lidelse, der gør, at du har brug for særlig støtte til at gennemføre din uddannelse, så kan du søge specialpædagogisk støtte (SPS). Få mere information om støttemuligheder på SPS’s hjemmeside eller kontakt Studie- og karrierevejledning.