Gå til indhold
Fysioterapeutstuderende behandler en person i et træninglokale

Fysioterapeut

Bliv fysioterapeut, og bliv ekspert i menneske, krop og bevægelse.

Fakta

Varighed

3½ år

Studiestart

Sommer og vinter

Studievejledning

Anne Mazanti / amaz@kp.dk
Sara Mikkelsen / sami@kp.dk
Rikke Ellegård Hansen / rikk@kp.dk

Optagelse og vejledning

Om uddannelsen Fysioterapeut

Som fysioterapeut kommer du tæt på mange mennesker – både fysisk og psykisk. Du får viden og kompetencer til at undersøge, behandle, genoptræne og rådgive patienter med skader, sygdom og handicap.

På uddannelsen får du indsigt i såvel anatomi, fysiologi og træningslære som i psykologiske og samfundsmæssige forhold, som har betydning for dig når du skal hjælpe mennesker med at få deres bevægelses- og funktionsevne tilbage.

Fysioterapeuter arbejder med sundhedsfremme og forebyggelse på individ- og gruppeniveau og skal målrette indsatser til mennesker i alle livets faser
I uddannelsen lægges der derfor vægt på, at du har lyst og evner til at indgå i tætte relationer med andre mennesker, og at du kan håndtere den kropslige kontakt, der er i forholdet mellem fysioterapeut og patient.

Studieliv

Du kan læse fysioterapi på Campus Sigurdsgade på Nørrebro i København og på Campus Nordsjælland i Hillerød. På begge campusser er der et rigt og socialt studieliv med mange aktiviteter og foreninger.

Studenterhåndbog

Hvert år laver Studenterrådet på KP en Studenterhåndbog. Håndbogen er de studerendes insiderguide, fra studerende til studerende, og er fyldt med gode tips og tricks til studielivet.

I håndbogen kan du læse artikler om studielivet, få vejvisning til information om din uddannelse og KP-aktiviteter, læse om studiecafeer og traditioner på KP og meget mere.

Det handler ikke om, hvad du vil være, men hvem du vil være det for.

Dreng med lommelygte i seng

Indhold og opbygning 

Fysioterapeutuddannelsen er en fuldtidsuddannelse, som varer 3½ år og består af 7 semestre. Du bliver professionsbachelor i fysioterapi. Uddannelsen består af flere studieformer, f.eks. forelæsninger, projektarbejde og holdundervisning med færdighedstræning.

I den praktiske del af undervisningen øver du dig i teknikker og behandlingsmetoder med din egen og dine medstuderendes krop som udgangspunkt.

Løbende igennem uddannelsen arbejder du tværprofessionelt med andre studerende fra fx ergoterapeut-, sygeplejerske- og socialrådgiveruddannelsen.

Du har mulighed for at gennemføre en mindre del af uddannelsen i udlandet. Udlandsophold ligger i den sidste del af uddannelsen og kan tages som udelukkende et klinisk ophold eller som et helt semester. Herudover kan du tage internationale valgfag, som indeholder et udlandsophold.
I studieaktivitetsmodellen kan du se, hvordan fysioterapeutuddannelsen er sat sammen af forskellige studieaktiviteter.

Semesteroversigt

Oversigt over, hvordan uddannelsen til fysioterapeut er opbygget ift. undervisning, praktik og tværprofessionel undervisning

Semestre

Tema 1: Fysioterapi, profession, videnskab og læring

Tema 2: Grundlæggende fysioterapeutisk undersøgelse og ræsonnering

Klinisk uddannelse

På 1. Semester er der klinisk uddannelse på fire dage, hvor du får indblik i fysioterapi som fag og profession

Tema 3: Fysioterapeutisk intervention med fokus på bevægelsesanalyse og tilpasning af fysisk aktivitet

Tema 4: Grundlæggende fysioterapeutisk undersøgelse, ræsonnering og diagnosticering

Klinisk uddannelse

På 2. semester er der klinisk uddannelse i to uger, hvor du skal have patienter for første gang – alene eller sammen to og to. Fokus er blandt andet på berøring, kommunikation og vævspåvirkning.

Tema 5: Fysioterapeutisk undersøgelse og klinisk ræsonnering, diagnosticering, behandling og genoptræning

Tema 6: Fysioterapi i sundhedsfremme og forebyggelse

Tema 7: Fysioterapeutisk klinisk ræsonnering og beslutningstagen i behandling, genoptræning og rehabilitering

Klinisk uddannelse

På 4. semester er der klinisk uddannelse i 8 uger.

Tema 8: Fysioterapi i sundhedsfremme og forebyggelse

Tema 9: Fysioterapeutisk klinisk ræsonnering og beslutningstagen i behandling, genoptræning og rehabilitering

På semestret indgår et tværprofessionelt forløb.

Klinisk uddannelse

På 5. semester er der klinisk uddannelse i 7 uger.

Tema 10: Avanceret fysioterapeutisk ræsonnering og beslutningstagen i fysioterapeutiske interventioner

Klinisk uddannelse

På 6. semester er der klinisk uddannelse i 10 uger.

Tema 11: Selvstændig og kritisk professionsudøvelse og udvikling

Temaet består af et valgfrit element og et bachelorprojekt

Fag

 • Fysioterapeutisk undersøgelse, diagnosticering, udredning og behandling
 • Smertevidenskab
 • Sundhedsfremme og forebyggelse
 • Arbejdsmiljø
 • Videnskabsteori, etik og forskningsmetodologi
 • Professionel kommunikation og sundhedsinformatik
 • Anatomi
 • Humanfysiologi og ernæring
 • Sygdomslære
 • Sundhedspsykologi
 • Sundhedspædagogik
 • Lovgivning
 • Forvaltning
 • Sundhedsøkonomi og ledelse
 • Folkesundhed og socialmedicin

Klinisk uddannelse (praktik)

På fysioterapeutuddannelsen bruger man betegnelsen ’klinisk uddannelse’ i stedet for ’praktik’.

Den kliniske uddannelse er på 30 timer om ugen (i alt 28 uger), hvor klinikstederne forventer, at du yderligere bruger ca. 10 timer om ugen på at forberede dig. Den kliniske uddannelse er ulønnet, men du kan få SU i hele praktikperioden.

Den kliniske uddannelse foregår på en række kliniske undervisningssteder, som er godkendt af fysioterapeutuddannelsen. Det kan være hospitaler, sundheds- og genoptræningscentre, klinikker, psykiatriske centre og børnebehandlingssteder.

Valgfrie elementer

Match - samlingsstedet for gode projektforslag

Match er et tilbud til praksis, studerende og vejledere om at skabe et projekt sammen. Et projekt, der kan rykke ved, udforske og udfordre praksis på en måde, der ligger inden for rammerne af et professionsbachelorprojekt. På Match kan du se mere om projekterne, og se hvilke projekter der er aktuelle på denne, og andre, uddannelser lige nu.

Studiestart vinter 2022

Er du optaget til vinterstudiestart, vil du midt i december få en mail med information om, hvordan du logger på KP’s systemer, bestiller studiekort og finder praktisk info om din studiestart.

I den praktiske info kan du finde detaljer om de første dage på studiet, litteratur mv. Det er vigtigt, du orienterer dig i studiestartinformationen i god tid, inden du starter på studiet.

Bemærk, at dit skema først vil være klar ca. 14 dage før studiestart, dvs. midt i januar.

Nørrebro

Tid

Afventer

Sted

Campus Sigurdsgade
Sigurdsgade 26
2200 København N
Lokale C060

Nordsjælland

Tid

1. februar 2022, 8.30

Sted

KP Campus Nordsjælland
Carlsbergvej 14
3400 Hillerød
Atrium

Adgangskrav

For at søge ind på fysioterapeutuddannelsen, skal du opfylde følgende specifikke adgangskrav, som gælder for både kvote 1- og kvote 2-ansøgere. De skal være bestået inden d. 5. juli.

 • Biologi, fysik, kemi eller matematik på B-niveau eller geovidenskab eller bioteknologi på A-niveau

Mangler du ét eller flere af disse fag, har du mulighed for at supplere. Læs mere betinget optagelse og suppleringsfag.

I kvote 1 vurderes du udelukkende på baggrund af gennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen. For at søge ind via kvote 1 skal du have bestået en dansk gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF) og opfylde de specifikke adgangskrav til uddannelsen. Ansøgningsfristen for kvote 1 er den 5. juli kl. 12.00.

Hvis du er i tvivl om dit gennemsnit er højt nok til at du kan optages i kvote 1, skal du søge i kvote 2 inden d. 15. marts kl. 12.00.

Hvis du har bestået flere adgangsgivende eksaminer, kan du kun blive optaget på baggrund af den første. Du kan ikke forbedre din eksamenskvotient ved at tage enkeltfag.

Du skal søge i kvote 2, hvis opfylder de specifikke adgangskrav, og du har ét af nedenstående adgangsgrundlag. Bemærk at de specifikke fag skal være bestået inden 5. juli kl. 12.00.

Social- og sundhedsassistentuddannelsen (trin 2)

Med de specifikke adgangskrav:

 • Engelsk på B-niveau
 • Biologi, fysik, kemi eller matematik på B-niveau eller geovidenskab eller bioteknologi på A-niveau

Gymnasial eksamen med et gennemsnit under adgangskvotienten

Hvis du har en gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF) og er i tvivl om dit gennemsnit er højt nok til optagelse i kvote 1, skal du søge ind via kvote 2.

Udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen

Er du statsborger i et land uden for EU/EØS, eller har en udenlandsk adgangsgivende eksamen, er der særlige forhold du skal være opmærksom på.

Læs mere om reglerne for optagelse med udenlandsk adgangsgivende eksamen og sprogkrav

Ingen adgangsgivende eksamen

Har du ikke en adgangsgivende eksamen, kan du få foretaget en Individuel kompetencevurdering (IKV). Her vil du blive vurderet på, om din samlede viden og dine kompetencer kan sidestilles med en adgangsgivende eksamen, som kan gøre dig optagelsesberettiget. Bemærk, at du også skal opfylde de specifikke adgangskrav.


Kvote 2 – andre vurderingskriterier

Søger du ind i kvote 2, vil du ud over dit adgangsgrundlag blive vurderet på følgende kvalifikationer:

 • Motiveret ansøgning
 • Eksamensgennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen
 • Studierelevante fag på A-niveau som engelsk og/eller matematik med karakteren 7 eller derover (dog ikke dansk)
 • Studierelevante fag som ikke indgår i den adgangsgivende eksamen.
 • Studierelevant erhvervsarbejde, Erhvervsarbejde, værnepligt eller frivilligt humanitært arbejde. Minimum 4 måneders sammenhængende varighed, minimum 20 timer om ugen. Kun arbejde efter du er fyldt 18 år kan medtages.
 • Højskoleophold. Minimum 4 måneders sammenhængende varighed. Dagshøjskole, herunder andre enkelte idrætsrelaterede uddannelser kan medtages ved minimum 30 timer pr. uge.
 • Udlandsophold. Minimum 3 måneders sammenhængende varighed.

Læs mere om, hvad du skal vedhæfte af dokumentation.

Du skal indsende ekstra dokumentation, hvis du ikke har bestået faget på et højere niveau. Er du dumpet i et af de specifikke fag på et højere niveau, skal du bede din skole/gymnasium om en underskrevet dokumentation på, at du har gennemført og bestået det forudgående niveau. Hvis skolen ikke kan eller vil udstede en sådan dokumentation, så vil du være nødt til at tage et suppleringskursus i det krævede fag. Du skal uploade dokumentationen sammen med dit eksamensbevis, når du søger ind via optagelse.dk.

Nyhedsbrev

Vil du modtage information om Åbent Hus-arrangementer, ansøgningsfrister og ledige pladser på KP? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev herunder

Sådan søger du

Når du søger ind på uddannelsen, skal du huske følgende:

 1. Undersøg om du opfylder alle adgangskrav for uddannelsen (kvote 1 og kvote 2), herunder de eventuelle specifikke krav.
 2. Sammenlign adgangskvotienten fra sidste år med din egen – overvej om du skal søge ind via kvote 1 eller kvote 2.
 3. Tjek ansøgningsfrister
 4. Få styr på, hvad du skal vedhæfte af dokumentation
 5. Overvej om du bør søge en standby-plads
 6. Ansøg om optagelse på www.optagelse.dk – du skal bruge dit NemID til at logge ind*
 7. Du får svar på din ansøgning d. 28. juli

*Hvis du som udenlandsk ansøger søger uden NemID, skal du inden ansøgningsfristen d. 15. marts sende din underskriftside fra optagelse.dk til os på e-mail: optagelse@kp.dk

Hvis du har søgt om optagelse på en eller flere af Københavns Professionshøjskoles uddannelser, har du løbende mulighed for at se en status på din ansøgning på nemStudie.dk. Meddelelser som fx rykkerskrivelser og afgørelser vil fremgå på  nemStudie.dk.

Du får svar på din ansøgning d. 28. juli. Svaret sendes til den e-mail, du har oplyst i din ansøgning.

Du vil kun få tilbudt én studieplads, når du har søgt via optagelse.dk. Hvis du ikke optages på en uddannelse, vil du modtage et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding, som håndterer ansøgningerne.

Får du tilbudt en studieplads, skal du svare enten ja tak eller nej tak til pladsen på nemStudie.dk. Hvis du ikke har fået tilbudt en studieplads, kan du se om der er ledige studiepladser.

Job og karriere

97 pct. af de nyuddannede fysioterapeuter er i job inden for et år efter endt uddannelse. Ledigheden er generelt meget lav for fysioterapeuter.

Som fysioterapeut kan du fx arbejde på private klinikker, hospitaler, plejehjem, kommunale rehabiliterings- og sundhedscentre, psykiatriske centre, hjælpemiddelcentraler, specialskoler og -børnehaver. Du kan også få job i institutioner, der arbejder med sundhedsfremme og forebyggelse, fx med idrætsudøvere. Skoler og private virksomheder har også ofte fysioterapeuter ansat eller tilknyttet på freelancebasis, bl.a. i relation til arbejdsmiljøområdet.

Når du er uddannet fysioterapeut, skal du søge autorisation hos Sundhedsstyrelsen for at få lov til at praktisere faget.

Autorisation er bevis for, at du har en sundhedsfaglig uddannelse, som giver både ansvar, visse rettigheder og pligter i udførelsen af faglig virksomhed.

Senest 14 dage inden uddannelsens afslutning skal du ansøge om autorisation via Styrelsen for Patientsikkerhed.

Læs videre

Som færdiguddannet fysioterapeut er det muligt at læse videre på diplom-, master- eller kandidatniveau, fx:

 • Masteruddannelse inden for sundheds- eller rehabiliteringsområdet.
 • Kandidatgrad i fysioterapi på Syddansk Universitet
 • Universiteternes Institut for Idræt
 • Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse på Aarhus Universitet

Du kan læse mere om dine muligheder for fysioterapifaglige efter- og videreuddannelser på Københavns Professionshøjskole her.

Kontakt

Spørgsmål der relaterer sig til selve uddannelsen f.eks. indhold og opbygningen, merit fra tidligere gennemført uddannelse, overførsel fra en anden professionshøjskole og eksamen, kan du kontakte studievejledningen.

Du kan ringe til 72 48 75 46 eller sende en mail til en af nedenstående studievejledere.

Telefontid:
Mandag, tirsdag, torsdag, fredag: 9.00-11.00. Onsdag: 15.00-17.00

Sara Mikkelsen

Studievejleder

+45 51 63 28 24

Anne Mazanti

Studievejleder

+45 51 38 04 43

Rikke Ellegård Hansen

Studievejleder

+45 24 29 63 19

Hvis du har spørgsmål om uddannelsesvalg og optagelse så kan du kontakte os på:
Telefon: 72 48 75 41
Mail: optagelse@kp.dk.

Kontakt eVejledning, hvis du har flere spørgsmål om optagelse på andre videregående uddannelser

Har du spørgsmål til SU, så kontakt SU-vejledningen.
E-mail: sikkermail-stu-su@kp.dk
Telefon: 72 48 75 42

Telefonen er åben mandag, onsdag og fredag kl. 9.00-11.30 og tirsdag kl. 12.30-14.30.
Personlig henvendelse på Humletorvet 3, K3.09 kan kun ske efter aftale.

Du søger SU online på minSU: www.su.dk. Her kan du også læse mere om de aktuelle satser og betingelser for at modtage støtte. For at få adgang til minSU skal du bruge NemID.

Adresser

Campus Nordsjælland
Carlsbergvej 14
3400 Hillerød
E-mail: info@kp.dk

Campus Sigurdsgade
Sigurdsgade 26
2200 København N
E-mail: phm_fys@kp.dk

Praktiske oplysninger

Bøger

Som studerende må du påregne udgifter til bøger på studiet. Udgiften afhænger af, hvilke bøger du vælger at købe, og hvorvidt du køber nye eller brugte bøger. Nogle bøger kan du også låne på Københavns Professionshøjskoles bibliotek.

Copydan

Hvis du ønsker adgang til scannet og kopieret undervisningsmateriale, kan du komme til at betale mellem 1.200 – 1.800 kr. i Copydan-afgift – det kan betales i rater.

Har du funktionsnedsættelse grundet en fysisk eller psykisk lidelse, der gør, at du har brug for særlig støtte til at gennemføre din uddannelse, så kan du søge specialpædagogisk støtte (SPS). Få mere information om støttemuligheder på SPS’s hjemmeside eller kontakt SPS-vejlederen på den enkelte uddannelse.

Vi undersøger og evaluerer løbende studieforholdene på uddannelsen for at kunne dokumentere og optimere på en lang række forhold. Du kan læse de nyeste opgørelser fra uddannelsen her.