Gå til indhold
Fysioterapeutstuderende behandler en person i et træninglokale

Fysioterapeut

Bliv fysioterapeut, og bliv ekspert i menneske, krop og bevægelse.

Fakta

Varighed

3½ år

Studiestart

Sommer og vinter

Praktik

28-34 uger

Om fysioterapeutuddannelsen

Som fysioterapeut kommer du tæt på mange mennesker – både fysisk og psykisk. Du får viden og kompetencer til at undersøge, behandle, genoptræne og rådgive patienter med skader, sygdom og handicap.

På uddannelsen får du indsigt i såvel anatomi, fysiologi og træningslære som i psykologiske og samfundsmæssige forhold, som har betydning for dig når du skal hjælpe mennesker med at få deres bevægelses- og funktionsevne tilbage.

Fysioterapeuter arbejder med sundhedsfremme og forebyggelse på individ- og gruppeniveau og skal målrette indsatser til mennesker i alle livets faser

I uddannelsen lægges der derfor vægt på, at du har lyst og evner til at indgå i tætte relationer med andre mennesker, og at du kan håndtere den kropslige kontakt, der er i forholdet mellem fysioterapeut og patient.

Hvor kan jeg læse til fysioterapeut?

På begge campusser er der et rigt og socialt studieliv med mange aktiviteter og foreninger.

Adgangskrav

For at søge ind på fysioterapeutuddannelsen, skal du opfylde følgende specifikke adgangskrav, som gælder for alle ansøgere med en gymnasial eksamen. De specifikke adgangskrav skal være bestået inden den 5. juli:

 • Enten Biologi B eller Fysik B eller Kemi B eller Matematik B eller Geovidenskab A eller Bioteknologi A

I kvote 1 vurderes du udelukkende på baggrund af gennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen.

For at søge ind via kvote 1 skal du have bestået en dansk gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF) og opfylde de specifikke adgangskrav til uddannelsen.

Adgangskvotient 2024

 • København N (sommer): opdateres kort efter den 26. juli 2024
 • København N (vinter): opdateres kort efter den 26. juli 2024
 • Hillerød (sommer): opdateres kort efter den 26. juli 2024
 • Hillerød (vinter): opdateres kort efter den 26. juli 2024

Er dit gennemsnit på din adgangsgivende eksamen lavere end adgangskvotienten – eller kender du endnu ikke dit gennemsnit – skal du søge ind via kvote 2 inden den 15. marts kl. 12.00.

Hvis du har bestået flere adgangsgivende eksaminer, kan du kun blive optaget på baggrund af din første adgangsgivende eksamen. Du kan ikke forbedre din eksamenskvotient ved at tage enkeltfag.

Ansøgningsfristen for kvote 1 er den 5. juli kl. 12.00.

Du skal søge i kvote 2, hvis opfylder de specifikke adgangskrav, og du har ét af nedenstående adgangsgrundlag. Bemærk at de specifikke fag skal være bestået inden 5. juli kl. 12.00.

Social- og sundhedsassistentuddannelsen (trin 2)

Med de specifikke adgangskrav:

 • Engelsk på B-niveau
 • Biologi, fysik, kemi eller matematik på B-niveau eller geovidenskab eller bioteknologi på A-niveau

Gymnasial eksamen med et gennemsnit under adgangskvotienten

Hvis du har en gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF) og er i tvivl om dit gennemsnit er højt nok til optagelse i kvote 1, skal du søge ind via kvote 2.

Udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen

Er du statsborger i et land uden for EU/EØS, eller har en udenlandsk adgangsgivende eksamen, er der særlige forhold du skal være opmærksom på.

Læs mere om reglerne for optagelse med udenlandsk adgangsgivende eksamen og sprogkrav.

Ingen adgangsgivende eksamen

Har du ikke en adgangsgivende eksamen, kan du få foretaget en Individuel kompetencevurdering (IKV). Her vil du blive vurderet på, om din samlede viden og dine kompetencer kan sidestilles med en adgangsgivende eksamen, som kan gøre dig optagelsesberettiget. Bemærk, at du også skal opfylde de specifikke adgangskrav.


Kvote 2 – andre vurderingskriterier

Søger du ind i kvote 2, vil du ud over dit adgangsgrundlag blive vurderet på følgende kvalifikationer:

 • Eksamensgennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen
 • Motiveret ansøgning
 • Studierelevante fag på A-niveau med karakteren 7 eller derover: engelsk, matematik, biologi og kemi
 • Studierelevant erhvervsarbejde, Erhvervsarbejde, værnepligt eller frivilligt humanitært arbejde. Minimum 4 måneders sammenhængende varighed, minimum 20 timer om ugen. Kun arbejde efter du er fyldt 18 år kan medtages.
 • Højskoleophold. Minimum 4 måneders sammenhængende varighed. Dagshøjskole, herunder andre enkelte idrætsrelaterede uddannelser kan medtages ved minimum 30 timer pr. uge.
 • Udlandsophold. Minimum 3 måneders sammenhængende varighed.

Du skal indsende ekstra dokumentation, hvis du ikke har bestået faget på et højere niveau.

Er du dumpet i et af de specifikke fag på et højere niveau, skal du bede din skole/gymnasium om en underskrevet dokumentation på, at du har gennemført og bestået det forudgående niveau.

Hvis skolen ikke kan eller vil udstede en sådan dokumentation, så vil du være nødt til at tage et suppleringskursus i det krævede fag.

Du skal uploade dokumentationen sammen med dit eksamensbevis, når du søger ind via optagelse.dk.

Sådan søger du

Når du søger ind på uddannelsen, skal du huske følgende:

 1. Undersøg om du opfylder alle adgangskrav for uddannelsen (kvote 1 og kvote 2), herunder de eventuelle specifikke krav.
 2. Sammenlign adgangskvotienten fra sidste år med din egen – overvej om du skal søge ind via kvote 1 eller kvote 2.
 3. Tjek ansøgningsfrister
 4. Få styr på, hvad du skal vedhæfte af dokumentation
 5. Overvej om du bør søge en standby-plads
 6. Ansøg om optagelse på www.optagelse.dk – du skal bruge dit MitID til at logge ind*. Bemærk at det er de samme ansøgningsfrister, uanset om du søger studiestart til sommer eller vinter.
 7. Du får svar på din ansøgning d. 26. juli 2024

*Hvis du som udenlandsk ansøger søger uden MitID, skal du inden ansøgningsfristen d. 15. marts sende din underskriftside fra optagelse.dk til os på e-mail: optagelse@kp.dk

Hvis du har søgt om optagelse på en eller flere af Københavns Professionshøjskoles uddannelser, har du løbende mulighed for at se en status på din ansøgning på nemStudie.dk. Meddelelser som fx rykkerskrivelser og afgørelser vil fremgå på nemStudie.dk.

NemStudie.dk – Spørgsmål og svar

Her kan du få vigtig information og svar om nemstudie.dk

Hvordan logger jeg på nemStudie?

Har du MitID, skal du bruge det til log-in. Hvis du fx er udenlandsk ansøger eller har du ikke MitID, skal du logge dig på med din e-mailadresse.

Kan jeg ansøge via min mobiltelefon eller tablet?

Nej, du kan ikke søge via din mobiltelefon eller tablet. Du skal bruge en computer. Brug Google Chrome som browser.

Hvordan ændrer jeg i min profil?

Når du har været logget på nemStudie første gang og din profil er oprettet, så kan du efterfølgende alene rette i din mailadresse og telefonnummer.

Hvordan kan jeg følge status på min ansøgning?

Du får en advisering pr. mail, når der er en ny besked i nemStudie vedrørende din ansøgning (husk også at kigge i dit spamfilter).

Du kan læse beskeden i nemStudie. Hvis du bliver bedt om dokumentation ifm. din ansøgning, fx dit eksamensbevis, skal du også gøre det i nemStudie.

Hvordan kan jeg kommunikere med KP om min ansøgning?

Du kan kontakte KP optagelse på mail: optagelse@kp.dk

Jeg har ikke mulighed for at indscanne mine bilag – hvad gør jeg?

Du kan tage et tydeligt foto med din mobiltelefon og indsende som bilag til din ansøgning.

Hvordan ved jeg om min ansøgning har mangler?

Du får en advisering pr. mail, hvis KP efterlyser dokumentation (husk også at kigge i dit spamfilter). Selve beskeden skal du læse i nemStudie.

Hvordan og hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Du får svar på din ansøgning i nemStudie. Hvornår du får svar, afhænger af, om du har søgt i ordinært optag på optagelse.dk eller ledige pladser på nemStudie.dk.

Læs mere om svartider på de relevante uddannelsessider på kp.dk.

Kan jeg søge om optagelse på flere uddannelser? Og hvordan gør jeg?

Du skal udfylde en ansøgning for hver uddannelse, du ønsker at søge.

Hvordan kan jeg annullere min ansøgning?

Har du søgt via optagelse.dk skal du annullere din ansøgning på optagelse.dk senest 5. juli kl.12.00.

Hvis du har søgt en ledig plads via nemStudie, kan du annullere din ansøgning på nemStudie ved at:

 1. Vælg menuen ’Ansøgninger’
 2. Vælg den relevante uddannelse
 3. Annuller din ansøgning, nederst på skærmbilledet. Der går nogle minutter fra du har indsendt din ansøgning, før det er muligt at annullere.

Du får svar på din ansøgning d. 26. juli 2024. Svaret sendes til den e-mail, du har oplyst i din ansøgning.

Du vil kun få tilbudt én studieplads, når du har søgt via optagelse.dk. Hvis du ikke optages på en uddannelse, vil du modtage et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding, som håndterer ansøgningerne.

Får du tilbudt en studieplads, skal du svare enten ja tak eller nej tak til pladsen på nemStudie.dk.

Hvis du ikke har fået tilbudt en studieplads, kan du se om der er ledige studiepladser.

Indhold og opbygning 

Fysioterapeutuddannelsen er en fuldtidsuddannelse, som varer 3½ år og består af syv semestre. Du bliver professionsbachelor i fysioterapi.

Det er en uddannelse, som veksler mellem teori og praksisøvning samt kliniske ophold (praktik). Under uddannelsen øver du dig i teknikker og behandlingsmetoder med din egen og dine medstuderendes krop som udgangspunkt, hvor også relevant teori og forskning inddrages.

Løbende igennem uddannelsen arbejder du tværprofessionelt med andre studerende fra fx ergoterapeut-, sygeplejerske- og socialrådgiveruddannelsen.

Du har mulighed for at gennemføre en mindre del af uddannelsen i udlandet. Udlandsophold ligger i den sidste del af uddannelsen og kan tages som udelukkende et klinisk ophold eller som et helt semester.

Du kan uddanne dig til fysioterapeut på Campus Hillerød og Campus Sigurdsgade. Læringsmål og prøver er de samme uanset om du læser til fysioterapeut i Hillerød eller på Nørrebro.

Semesteroversigt

Oversigt over, hvordan uddannelsen til fysioterapeut er opbygget ift. undervisning, praktik og tværprofessionel undervisning

Semestre i fysioterapi

Tema 1: Fysioterapi, profession, videnskab og læring

Tema 2: Grundlæggende fysioterapeutisk undersøgelse og ræsonnering

Klinisk uddannelse

På 1. Semester er der klinisk uddannelse på fire dage, hvor du får indblik i fysioterapi som fag og profession

Tema 3: Fysioterapeutisk intervention med fokus på bevægelsesanalyse og tilpasning af fysisk aktivitet

Tema 4: Grundlæggende fysioterapeutisk undersøgelse, ræsonnering og diagnosticering

Klinisk uddannelse

På 2. semester er der klinisk uddannelse i to uger, hvor du skal have patienter for første gang – alene eller sammen to og to. Fokus er blandt andet på berøring, kommunikation og vævspåvirkning.

Tema 5: Fysioterapeutisk undersøgelse og klinisk ræsonnering, diagnosticering, behandling og genoptræning

Tema 6: Fysioterapi i sundhedsfremme og forebyggelse

Tema 7: Fysioterapeutisk klinisk ræsonnering og beslutningstagen i behandling, genoptræning og rehabilitering

Klinisk uddannelse

På 4. semester er der klinisk uddannelse i 8 uger.

Tema 8: Fysioterapi i sundhedsfremme og forebyggelse

Tema 9: Fysioterapeutisk klinisk ræsonnering og beslutningstagen i behandling, genoptræning og rehabilitering

På semestret indgår et tværprofessionelt forløb.

Klinisk uddannelse

På 5. semester er der klinisk uddannelse i 7 uger.

Tema 10: Avanceret fysioterapeutisk ræsonnering og beslutningstagen i fysioterapeutiske interventioner

Klinisk uddannelse

På 6. semester er der klinisk uddannelse i 10 uger.

Tema 11: Selvstændig og kritisk professionsudøvelse og udvikling

Temaet består af et valgfrit element og et bachelorprojekt

Fag på fysioterapeutuddannelsen

 • Fysioterapeutisk undersøgelse, diagnosticering, udredning og behandling
 • Smertevidenskab
 • Sundhedsfremme og forebyggelse
 • Arbejdsmiljø
 • Videnskabsteori, etik og forskningsmetodologi
 • Professionel kommunikation og sundhedsinformatik
 • Anatomi
 • Humanfysiologi og ernæring
 • Sygdomslære
 • Sundhedspsykologi
 • Sundhedspædagogik
 • Lovgivning
 • Forvaltning
 • Sundhedsøkonomi og ledelse
 • Folkesundhed og socialmedicin

Klinisk uddannelse (praktik)

På fysioterapeutuddannelsen bruger man betegnelsen ’klinisk uddannelse’ i stedet for ’praktik’.

Den kliniske uddannelse er på 30 timer om ugen (i alt 28 uger), hvor klinikstederne forventer, at du yderligere bruger ca. 10 timer om ugen på at forberede dig. Den kliniske uddannelse er ulønnet, men du kan få SU i hele praktikperioden.

Den kliniske uddannelse foregår på en række kliniske undervisningssteder, som er godkendt af fysioterapeutuddannelsen. Det kan være hospitaler, sundheds- og genoptræningscentre, klinikker, psykiatriske centre og børnebehandlingssteder.

Valgfrie elementer

Bliv Studerende for en dag

Som studerende for en dag kan du opleve Københavns Professionshøjskole indefra og få et førstehåndsindtryk af det faglige og sociale miljø på en af vores uddannelser.

Studiestart

Næste studiestart er til sommer:

26. august 2024, kl. 8.30

Der er studiestart både sommer og vinter

Job og karriere

97 pct. af de nyuddannede fysioterapeuter er i job inden for et år efter endt uddannelse. Ledigheden er generelt meget lav for fysioterapeuter.

Som fysioterapeut kan du fx arbejde på

 • private klinikker,
 • hospitaler
 • plejehjem
 • kommunale rehabiliterings- og sundhedscentre
 • psykiatriske centre
 • hjælpemiddelcentraler
 • specialskoler og -børnehaver

Du kan også få job i institutioner, der arbejder med sundhedsfremme og forebyggelse, fx med idrætsudøvere. Skoler og private virksomheder har også ofte fysioterapeuter ansat eller tilknyttet på freelancebasis, bl.a. i relation til arbejdsmiljøområdet.

Når du er uddannet fysioterapeut, skal du søge autorisation hos Sundhedsstyrelsen for at få lov til at praktisere faget.

Autorisation er bevis for, at du har en sundhedsfaglig uddannelse, som giver både ansvar, visse rettigheder og pligter i udførelsen af faglig virksomhed.

Senest 14 dage inden uddannelsens afslutning skal du ansøge om autorisation via Styrelsen for Patientsikkerhed.

Læs videre

Som færdiguddannet fysioterapeut er det muligt at læse videre på diplom-, master- eller kandidatniveau, fx:

 • Masteruddannelse inden for sundheds- eller rehabiliteringsområdet.
 • Kandidatgrad i fysioterapi på Syddansk Universitet
 • Universiteternes Institut for Idræt
 • Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse på Aarhus Universitet

Læs mere om dine muligheder for fysioterapifaglige efter- og videreuddannelser på Københavns Professionshøjskole.

Løn for fysioterapeuter

Du kan læse om lønforhold for fysioterapeuter på Danske Fysioterapeuters hjemmeside

Praktiske oplysninger

Bøger

Som studerende må du påregne udgifter til bøger på studiet. Udgiften afhænger af, hvilke bøger du vælger at købe, og hvorvidt du køber nye eller brugte bøger. Nogle bøger kan du også låne på Københavns Professionshøjskoles bibliotek.

Har du funktionsnedsættelse grundet en fysisk eller psykisk lidelse, der gør, at du har brug for særlig støtte til at gennemføre din uddannelse, så kan du søge specialpædagogisk støtte (SPS).

Kontakt

Hvis du har spørgsmål om uddannelsesvalg og optagelse, kan kan du kontakte os på:

Optagelse

Københavns Professionshøjskole (KP)

+45 72 48 75 41

Telefontider

Se aktuelle telefontider.

Kontakt eVejledning, hvis du har flere spørgsmål om optagelse på andre videregående uddannelser.

Ring eller send en mail til den fælles Studie- og karrierevejledning:

Studie- og karrierevejledning

Københavns Professionshøjskole (KP)

+45 72 48 75 46

Telefontider

Se aktuelle telefontider.

Har du spørgsmål til SU, så kontakt SU-vejledningen:

Personlig henvendelse på Humletorvet 3, K3.09 kan kun ske efter aftale.

På minSU kan du også læse mere om de aktuelle satser og betingelser for at modtage støtte. For at få adgang til minSU skal du bruge MitID.

Adresser

Campus Hillerød

Carlsbergvej 14
3400 Hillerød

Campus Sigurdsgade

Sigurdsgade 26
2200 København N