Gå til indhold

Information om coronavirus

Voksen mand ser tænksom ud i et undervisningslokale

Akademiuddannelser

Er du voksen med erhvervserfaring, og har du brug for en fleksibel uddannelse, som du kan gennemføre i dit eget tempo? Så tag en akademiuddannelse på Københavns Professionshøjskole.

En akademiuddannelse er en kompetencegivende efteruddannelse på niveau med de korte videregående uddannelser og henvender sig til dig, der ønsker at specialisere sig inden for en gren af dit arbejdsfelt.

Københavns Professionshøjskole udbyder nedenstående akademiuddannelser.

Videreuddannelse under coronakrisen

Vi forventer at kunne genoptage den fysiske undervisning fra slutningen af august. Hvis situationen mod forventning viser sig at være anderledes – og vi ikke kan mødes fysisk – vil undervisning, vejledning og eksamener blive gennemført online, i mindre studiegrupper eller lignende.

Akademiuddannelse i beskæftigelse

Uddannelsen er målrettet dig, som gerne vil uddannes og specialiseres inden for beskæftigelsesområdet.

Sted

København

Akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration

Uddannelsen giver dig et stærkt fundament til at styrke dit arbejde inden for offentlig forvaltning og administration.

Sted

København

Akademiuddannelse i socialpædagogik

Akademiuddannelsen i Socialpædagogik er for dig, der arbejder med voksne mennesker i udsatte positioner. Undervisningen tager udgangspunkt i dine egne erfaringer.

Sted

København

Akademiuddannelse i socialt arbejde

En uddannelse til dig, der arbejder indenfor det socialfaglige arbejdsområde og ønsker en gennemgående faglig opkvalificering.

Sted

København

Akademiuddannelse i ungdoms- og voksenundervisning

Uddannelsen kvalificerer dig til at gennemføre, tilrettelægge og udvikle undervisning på erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelserne.

Sted

København

Akademiuddannelse i ungdomspædagogik

Uddannelsen kvalificerer dig til at koble din pædagogiske erfaring med teori og ny viden inden for det pædagogiske og socialpædagogiske felt ift. arbejdet med større børn og unge.

Sted

København

Finansiering

Omstillingsfonden giver faglærte og ufaglærte i job mulighed for at søge om op til 10.000 kr. i tilskud årligt til akademi- eller diplomuddannelser.

Du kan læse mere om Omstillingsfonden på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Kontakt

Kontakt os, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding og optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00