Gå til indhold
Sygeplejerske

Sygeplejerske

Bliv sygeplejerske og vær med til at gøre en forskel for andre mennesker

Fakta

Varighed

3½ år

Studiestart

Sommer og vinter

Klinisk undervisning (praktik)

55 uger

Søg ind

Om uddannelsen

Som sygeplejerske er du med til at løse sundhedsvæsenets og velfærdssamfundets fremtidige udfordringer ved at arbejde tæt med patienter, borgere og andre professioner. Det er vigtigt, at du tør – og har lyst til – at bruge dig selv i dit arbejde.

På sygeplejerskeuddannelsen på Københavns Professionshøjskole bliver du klædt på til selvstændigt og sammen med andre at agere professionelt som sygeplejerske i en skiftende omverden, lokalt og globalt.

Gennem forskellige læreprocesser får du stærke kliniske kompetencer og færdigheder til at arbejde patient- og borgerinvolverende samt tværprofessionelt.

Vi styrker dig i dine evner til at være kritisk reflekterende, nysgerrig og innovativ på et evidensbaseret grundlag.

Studieliv på sygeplejerskeuddannelsen

Du vil indgå i stærke arbejds- og studenterfællesskaber både på uddannelsen og i praktikken, ligesom du kan få mulighed for at indgå i forsknings- og udviklingsprojekter.

Du har som studerende mulighed for at være aktiv i både faglige og sociale udvalg, som alle bidrager til udvikle sygeplejerskeuddannelsen og studiemiljøet.

Det kan fx være De Sygeplejerskestuderendes Råd, der arbejder til gavn for de sygeplejerskestuderendes fælles faglige og sociale interesser eller blive tutor for nye studerende.

Hvor kan jeg blive sygeplejerske?

På begge campusser er der moderne simulationsfaciliteter, hvor du kan træne dine sygeplejefaglige færdigheder i virkelighedstro omgivelser.

Derudover har alle campusser studerende fra andre uddannelser og flere af de sociale aktiviteter foregår på tværs af uddannelser, ligesom du har mulighed for at benytte faciliteterne, fx biblioteker og kantiner, på tværs af KP’s campusser.

Adgangskrav

For at søge ind på sygeplejerskeuddannelsen via kvote 1, skal du have en dansk gymnasial eksamen og du vurderes udelukkende på baggrund af gennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen:

I kvote 1 vurderes du udelukkende på baggrund af gennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen.

For at søge ind via kvote 1 skal du have bestået en dansk gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF).

Adgangskvotient 2023

 • København N (sommer): 6,7
 • København N (vinter): Alle optaget
 • Hillerød (sommer): Alle optaget
 • Hillerød (vinter): Alle optaget
 • Bornholm (sommer): Alle optaget
 • Bornholm (vinter): Alle optaget

Er dit gennemsnit på din adgangsgivende eksamen lavere end adgangskvotienten – eller kender du endnu ikke dit gennemsnit – skal du søge ind via kvote 2 inden den 15. marts kl. 12.00.

Hvis du har bestået flere adgangsgivende eksaminer, kan du kun blive optaget på baggrund af din første adgangsgivende eksamen. Du kan ikke forbedre din eksamenskvotient ved at tage enkeltfag.

Ansøgningsfristen for kvote 1 er den 5. juli kl. 12.00.

Der er ansøgningsfrist for kvote 2 den 15. marts kl. 12.00. Du skal søge i kvote 2, hvis du har ét af følgende adgangsgrundlag:

Erhvervserfaring og gymnasiale enkeltfag

 • Dansk på A-niveau
 • Engelsk på B-niveau
 • Bioteknologi på A-niveau eller Geovidenskab på A-niveau eller Biologi, Fysik, Kemi eller Matematik på B-niveau og
 • Samfundsfag på C-niveau eller Psykologi på C-niveau.

Du skal være opmærksom på:

 • Alle gymnasiale enkeltfag skal være bestået den 5. juli kl. 12.00 eller eventuelt senest inden studiestart. Læs mere om betinget optagelse
 • Alle fag skal være bestået med et vægtet gennemsnit på mindst 02. Gennemsnittet udregnes på baggrund af samtlige karakterer for faget.

De 9 måneders erhvervserfaring (min. 27 timer/ugen af maximalt 3 ansættelsesperioder) kan dokumenteres f.eks. med en underskrevet arbejdsgivererklæring, som du uploader sammen med dit eksamensbevis på optagelse.dk.

Du skal være opmærksom på, at praktik under uddannelse som udgangspunkt ikke betragtes som erhvervserfaring.

Redderuddannelsen (ambulanceassistent)

Med de specifikke adgangskrav:

 • Dansk på C-niveau
 • Naturfag på C-niveau
 • Engelsk på D-niveau

Ambulancebehandler med bestemte fag

Med de specifikke adgangskrav:

 • Dansk på C-niveau
 • Naturfag på C-niveau
 • Engelsk på D-niveau

Social- og sundhedsassistentuddannelsen (trin 2)

Med disse fag:

 • Dansk på C-niveau
 • Naturfag på C-niveau og
 • Engelsk på D-niveau

Hvis din sosu-assistentuddannelse ikke indeholder disse fag, skal du supplere med de førnævnte fire gymnasiale enkeltfag.

Du skal være opmærksom på:

 • Alle gymnasiale enkeltfag skal være bestået den 5. juli kl. 12.00 eller eventuelt senest inden studiestart. Læs mere om betinget optagelse
 • Alle fag skal være bestået med et vægtet gennemsnit på mindst 02. Gennemsnittet udregnes på baggrund af samtlige karakterer for faget.

Læs mere om betinget optag.

Gymnasial eksamen med et gennemsnit under adgangskvotienten

Hvis du har en gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF) og er i tvivl om dit gennemsnit er højt nok til optagelse i kvote 1, skal du søge ind via kvote 2.

Udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen

Er du statsborger i et land uden for EU/EØS, eller har en udenlandsk adgangsgivende eksamen, er der særlige forhold du skal være opmærksom på.

Læs mere om reglerne for optagelse med udenlandsk adgangsgivende eksamen og sprogkrav.

Ingen adgangsgivende eksamen

Har du ikke en adgangsgivende eksamen, kan du få foretaget en Individuel kompetencevurdering (IKV). Her vil du blive vurderet på, om din samlede viden og dine kompetencer kan sidestilles med en adgangsgivende eksamen, som kan gøre dig optagelsesberettiget.

Bemærk, at du også skal opfylde de specifikke adgangskrav.


Kvote 2 – andre vurderingskriterier

I kvote 2 foretager vi en helhedsvurdering på baggrund af de kvalifikationer og erfaringer, du har tilegnet dig i tillæg til din adgangsgivende eksamen.

Følgende udvælgelseskriterier kan indgå i helhedsvurderingen:

 • Eksamensgennemsnittet i den adgangsgivende eksamen
 • Motiveret ansøgning
 • Omsorgsrelateret erhvervsarbejde svarende til 30 timer/uge i minimum tre måneder (fx arbejde som vikar i hjemmeplejen, som handicaphjælper eller humanitært arbejde)
 • Ekstra gymnasiale fag eller andre relevante kurser
 • Beståede eksaminer på anden lang- eller mellemlang videregående uddannelse
 • Arbejde i udlandet i minimum tre sammenhængende måneder, fx omsorgsrelateret arbejde
 • Udlandsophold uden erhvervsarbejde af minimum tre sammenhængende måneder (fx studieophold eller rejse)
 • Højskoleophold og frivilligt arbejde i minimum tre måneder (fx humanitært arbejde).
 • Andet erhvervsarbejde, herunder også militær og barsel.

Med en SOSU-assistentuddannelse kan du være berettiget til merit.

Hvis du opfylder kriterierne, får du merit for den kliniske undervisning på 1. og 2. semester (primær), eller for den kliniske undervisning på 3 semester (psykiatri).

Kriterierne er erhvervserfaring inden for området, og der skal kunne dokumenteres min. 9 måneders ansættelse, primært dagvagt, inden for de seneste fire år.

Stammer din erfaring fra aften- eller nattevagter, skal der foreligge en funktionsbeskrivelse fra din arbejdsgiver.

Når du søger ind på optagelse.dk skal du derfor, for at kunne komme i betragtning til merit, dokumentere at du har minimum ni måneders fuldtidsarbejde som uddannet SOSU-assistent inden 5. juli det år du søger ind.

Du skal kunne dokumentere, at du allerede har de kvalifikationer og kompetencer, du ellers ville opnå i klinikforløbet. Dette gør du ved at dokumentere:

 • Minimum 9 mdr. erhvervserfaring. 33-37 timer/uge optjent inden for de seneste fire år
 • Ansættelsesbevis, hvor din jobbeskrivelse fremgår
 • At der på lønsedlerne fremgår anciennitet,  ansættelsesforhold og sted samt det ugentlige timetal.

Din samlede ansøgning skal derfor indeholde følgende:

 • Uddannelsesbevis som SOSU-assistent
 • Kopi af ansættelsesbevis, jobbeskrivelse eller kontrakt
 • Sidste lønseddel.

Vær opmærksom på at manglende dokumentation kan have betydning for, at du ikke tildeles obligatorisk merit.
Dette gælder også hvis du samtidig også har en studentereksamen.

Søg ind

Du søger om optagelse på uddannelsen ved at søge via optagelse.dk. Det gælder både for kvote 1 og 2

Ansøgningsfrister

Du kan læse mere om uddannelsens adgangskrav her

Sådan søger du

Når du søger ind på uddannelsen, skal du huske følgende:

 1. Undersøg om du opfylder alle adgangskrav for uddannelsen (kvote 1 og kvote 2), herunder de eventuelle specifikke krav.
 2. Sammenlign adgangskvotienten fra sidste år med din egen – overvej om du skal søge ind via kvote 1 eller kvote 2.
 3. Tjek ansøgningsfrister
 4. Få styr på, hvad du skal vedhæfte af dokumentation
 5. Overvej om du bør søge en standby-plads
 6. Ansøg om optagelse på www.optagelse.dk – du skal bruge dit MitID til at logge ind*. Bemærk at det er de samme ansøgningsfrister, uanset om du søger studiestart til sommer eller vinter.
 7. Du får svar på din ansøgning d. 26. juli 2024

*Hvis du som udenlandsk ansøger søger uden MitID, skal du inden ansøgningsfristen d. 15. marts sende din underskriftside fra optagelse.dk til os på e-mail: optagelse@kp.dk

Hvis du har søgt om optagelse på en eller flere af Københavns Professionshøjskoles uddannelser, har du løbende mulighed for at se en status på din ansøgning på nemStudie.dk. Meddelelser som fx rykkerskrivelser og afgørelser vil fremgå på nemStudie.dk.

NemStudie.dk – Spørgsmål og svar

Her kan du få vigtig information og svar om nemstudie.dk

Hvordan logger jeg på nemStudie?

Har du MitID, skal du bruge det til log-in. Hvis du fx er udenlandsk ansøger eller har du ikke MitID, skal du logge dig på med din e-mailadresse.

Kan jeg ansøge via min mobiltelefon eller tablet?

Nej, du kan ikke søge via din mobiltelefon eller tablet. Du skal bruge en computer. Brug Google Chrome som browser.

Hvordan ændrer jeg i min profil?

Når du har været logget på nemStudie første gang og din profil er oprettet, så kan du efterfølgende alene rette i din mailadresse og telefonnummer.

Hvordan kan jeg følge status på min ansøgning?

Du får en advisering pr. mail, når der er en ny besked i nemStudie vedrørende din ansøgning (husk også at kigge i dit spamfilter).

Du kan læse beskeden i nemStudie. Hvis du bliver bedt om dokumentation ifm. din ansøgning, fx dit eksamensbevis, skal du også gøre det i nemStudie.

Hvordan kan jeg kommunikere med KP om min ansøgning?

Du kan kontakte KP optagelse på mail: optagelse@kp.dk

Jeg har ikke mulighed for at indscanne mine bilag – hvad gør jeg?

Du kan tage et tydeligt foto med din mobiltelefon og indsende som bilag til din ansøgning.

Hvordan ved jeg om min ansøgning har mangler?

Du får en advisering pr. mail, hvis KP efterlyser dokumentation (husk også at kigge i dit spamfilter). Selve beskeden skal du læse i nemStudie.

Hvordan og hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Du får svar på din ansøgning i nemStudie. Hvornår du får svar, afhænger af, om du har søgt i ordinært optag på optagelse.dk eller ledige pladser på nemStudie.dk.

Læs mere om svartider på de relevante uddannelsessider på kp.dk.

Kan jeg søge om optagelse på flere uddannelser? Og hvordan gør jeg?

Du skal udfylde en ansøgning for hver uddannelse, du ønsker at søge.

Hvordan kan jeg annullere min ansøgning?

Har du søgt via optagelse.dk skal du annullere din ansøgning på optagelse.dk senest 5. juli kl.12.00.

Hvis du har søgt en ledig plads via nemStudie, kan du annullere din ansøgning på nemStudie ved at:

 1. Vælg menuen ’Ansøgninger’
 2. Vælg den relevante uddannelse
 3. Annuller din ansøgning, nederst på skærmbilledet. Der går nogle minutter fra du har indsendt din ansøgning, før det er muligt at annullere.

Du får svar på din ansøgning d. 26. juli 2024. Svaret sendes til den e-mail, du har oplyst i din ansøgning.

Du vil kun få tilbudt én studieplads, når du har søgt via optagelse.dk. Hvis du ikke optages på en uddannelse, vil du modtage et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding, som håndterer ansøgningerne.

Får du tilbudt en studieplads, skal du svare enten ja tak eller nej tak til pladsen på nemStudie.dk.

Hvis du ikke har fået tilbudt en studieplads, kan du se om der er ledige studiepladser.

Indhold og opbygning

Sygeplejerskeuddannelsen er et fuldtidsstudie, svarende til 41,25 timer om ugen, der varer 3½ år og består af 7 semestre.

Sygeplejerskeuddannelsen veksler mellem teoretisk og praktik (klinisk undervisning) og har desuden fokus på tværprofessionelt samarbejde, der afspejler sygeplejerskernes samarbejde med borgere, patienter og andre sundhedsprofessionelle.

Ud over klinisk undervisning vil du i den teoretiske undervisning opleve både forelæsninger og holdundervisning. Det meste af den teoretiske undervisning vil have et online alternativ.

Undervisningen indeholder også forskellige elementer af at træne og øve de færdigheder og kompetencer, der forbereder dig til klinisk praksis. I den kliniske undervisning er der 30 timers fremmøde ugentligt.

I studieaktivitetsmodellen (jpg) kan du se, hvordan sygeplejerskeuddannelsen er sat sammen af forskellige studieaktiviteter.

Semesteroversigt

Vektor figur over semestrets opbygning. Første semester på sygeplejerskeuddannelsen er opdelt i tværprofessionelle forløb, undervisning og praktik, andet semester er praktik og undervisning, tredje semester ligeledes, fjerde semester er praktik, undervisning og tværprofessionelt forløb, femte semester er undervisning sideløbende med praktik og senere et tværprofessionelt forløb igen, sjette semester ligeledes, imens syvende og sidste semester består af undervisning og praktik efterfulgt af et bachelorprojekt

Semesterbeskrivelser og praktik

Temaet retter sig mod at observere, identificere, analysere og vurdere patienter/borgeres sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge inden for sygeplejerskens virksomhedsområde.

Fokus er at opnå viden og færdigheder i at systematisere viden, planlægge, udføre og vurdere sygeplejeinterventioner i samspil med patient/borger.

Temaet retter sig mod at tage kliniske beslutninger inden for sygeplejerskens virksomhedsområde i samspil med patient/borger og pårørende på baggrund af praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden.

Fokus er at opnå viden og færdigheder i at opstille mål, intervenere, evaluere og justere sygeplejeinterventioner i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb.

Temaet retter sig mod situationsbestemt kommunikation, vejledning og undervisning i samspil med patienter/borgere og pårørende i professionsfaglig og tværprofessionel praksis.

Fokus er at opnå viden om individuelle, sociale og kulturelle forholds indflydelse på patienter/borgeres oplevelser og reaktioner på sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge.

Temaet retter sig mod patient-/borgerforløb på tværs af sundhedsvæsenets professioner, sektorer og institutioner.

Fokus er at opnå viden og færdigheder i klinisk lederskab af pleje og behandling i patient-/borgerforløb relateret til den enkeltes livssituation med sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge.

Tema A: Sygepleje i akutte og kritiske pleje- og behandlingsforløb i samspil med patienter, borgere og pårørende.

Temaet retter sig mod at observere, identificere, analysere, vurdere, kommunikere og træffe kliniske beslutninger i akutte og kritiske pleje- og behandlingsforløb.

Dette foregår i samspil med patient/borger, pårørende, professionsfagligt, tværprofessionelt og tværsektorielt med afsæt i patient-/borgerviden, erfaringsbaseret viden og forskningsbaseret viden.

Fokus er at opnå viden, færdigheder og kompetencer i kritiske patient-/borgersituationer i forbindelse med pleje- og behandlingsforløb.

Tema B: Tværprofessionelle og tværsektorielle sammenhænge

Temaet retter sig mod tværprofessionelle sammenhænge med organisatoriske, strukturelle og faglige skel, hvor professionerne indgår i forskellige typer af professionelle samarbejdsformer.

Temaet retter sig mod selvstændig varetagelse af kliniske beslutninger og klinisk lederskab i stabile, akutte og komplekse pleje- og behandlingsforløb i samspil med patient/borger og pårørende.

Fokus er at opnå kompetencer i at forholde sig kritisk reflekterende i sygeplejesituationer i det samlede sundhedsvæsen med prioritering af interesser i og på tværs af sektorer ud fra patient-/borgerviden, erfaringsbaseret viden og forskningsbaseret viden.

Temaet retter sig mod komplekse professionsfaglige situationer med kritisk reflekterende og udviklingsorienterede tilgange til kundskabsbaseret praksis med integration af forskellige vidensformer: patient-/borgerviden, erfaringsbaseret viden og forskningsbaseret viden samt teori og metode.

Praktik i sygeplejerskeuddannelsen kaldes klinisk undervisning. Klinisk undervisning foregår på hospitaler, i kommuner og på psykiatriske centre.

Godt 40% af sygeplejerskeuddannelsen foregår som klinisk undervisning, og der er tilrettelagt klinisk undervisning på alle uddannelses semestre.

Når du er i klinisk undervisning, eller klinik som det også kaldes i daglig tale, skal du møde op på det kliniske undervisningssted ca. 30 timer om ugen. Derudover skal du i perioden læse og forberede dig til undervisning og prøver.

I løbet af den kliniske undervisning bliver du en del af praksisfællesskabet med sygeplejersker og andet sundhedsfagligt personale og vil gennem uddannelsen med stadigt større selvstændighed kommet til at udføre sygeplejerskeopgaver.

Hvor er der klinisk undervisning?

Du er altid sikret et klinisk undervisningssted. Sygeplejerskeuddannelsen på Københavns Professionshøjskole samarbejder tæt med hospitaler, psykiatriske centre og kommuner i hele Region Hovedstaden.

Det betyder, at klinisk undervisning altid foregår i hovedstadsregionen og at du udelukkende kommer på klinik på undervisningssteder, vi har godkendt til at varetage undervisning af sygeplejestuderende.

Region Hovedstaden er dog stor og du skal derfor regne med, at flere af dine klinikpladser vil have transporttid på ca. en time hver vej.

Herunder er der links med overblik over hvor du kan komme i klinik.

Information til praktiksteder

Udlandsophold

Som studerende kan du tage en del af din uddannelse i udlandet hos en af vores mange samarbejdspartnere. Hvert år tager mange af de studerende af sted til en af vores samarbejdspartnere i udlandet.

Længden af udlandsophold varierer, men de fleste er typisk af sted i 4-12 uger.

Du kan tage både kliniske og teoretiske semestre i udlandet, og du kan søge om at deltage på korte, internationale kurser.

Copenhagen Honours College

Hvis du læser på KP’s sygeplejerskeuddannelse og vil udfordres inden for klinisk sygepleje til ældre i et særligt program ud over den almindelige sygeplejerskeuddannelse, kan du søge optagelse på programmet ’Copenhagen Honours College i Sygepleje’.

Fleksibel undervisning

Sygeplejerskeuddannelsen på Campus Hillerød er organiseret, så den tilgodeser de studerendes behov for fleksibilitet. Du har mulighed for at skifte mellem onlineundervisning og den undervisning, der foregår i klasserummet. Der er mange måder at lære på, og det understøtter fleksibel undervisning.

Den fleksible undervisning betyder, at du har frihed til enten at møde op til traditionel klasserumsundervisning eller benytte dig af online undervisning, som du gennemfører på et andet tidspunkt, der passer bedre ind i din hverdag.

Som studerende har du derfor stor frihed til selv at tilrettelægge, hvordan du vil studere. Det online tilbud forudsætter, at du evner at planlægge og strukturere din egen studieaktivitet.

Bliv Studerende for en dag

Som studerende for en dag kan du opleve Københavns Professionshøjskole indefra og få et førstehåndsindtryk af det faglige og sociale miljø på en af vores uddannelser.

Studiestart

Næste studiestart er til sommer. Der er studiestart både sommer og vinter

Tagensvej 86, Nørrebro

26. august 2024

Hillerød

26. august 2024, kl. 8.30

Bornholm

2. september 2024, kl. 9.00

Job og karriere

Som sygeplejerske arbejder du med pleje og behandling af patienter og borgere på hospitaler, plejehjem eller i borgerens hjemmet. En del sygeplejersker arbejder desuden inden for psykiatrien eller hos praktiserende læger.

Du har derfor en bred vifte af jobmuligheder i sundhedsvæsenet inden for den offentlige og private sektor. For danske sygeplejersker er der desuden gode muligheder for at arbejde i udlandet bl.a. som udsendt for humanitære organisationer.

Uanset hvor du kommer til at arbejde, vil dit arbejde være meget alsidigt, og ikke to dage vil være ens.

Læs videre

Der er gode muligheder for at videreuddanne sig, når du er færdiguddannet som sygeplejerske og har en professionsbachelor i sygepleje. Du kan videreuddanne dig på master- eller kandidatniveau. Få mere information på Uddannelsesguiden.

Du kan også specialisere og efteruddanne dig inden for specialer i sygeplejen. Det gælder fx uddannelse til specialsygepleje i kræft, til sundhedsplejerske  eller i borgernær sygepleje.

Læse mere om dine muligheder for efter- og videreuddannelse på Københavns Professionshøjskole.

Løn for sygeplejersker

Sygeplejerskers løn er ofte dannet af en grundløn og forskellige tillæg.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål om uddannelsesvalg og optagelse så kan du kontakte os på:

Telefon: 72 48 75 41
Mail: optagelse@kp.dk

Telefontider

Se aktuelle telefontider.

Kontakt eVejledning, hvis du har flere spørgsmål om optagelse på andre videregående uddannelser.

Har du spørgsmål til SU, så kontakt SU-vejledningen.
E-mail: sikkermail-stu-su@kp.dk
Telefon: 72 48 75 42

Telefonen er åben mandag, onsdag og fredag kl. 9.00-11.30 og tirsdag kl. 12.30-14.30.

Personlig henvendelse på Humletorvet 3, K3.09 kan kun ske efter aftale.

Du søger SU online på minSU: www.su.dk. Her kan du også læse mere om de aktuelle satser og betingelser for at modtage støtte.

For at få adgang til minSU skal du bruge MitID.

Ring eller send en mail til den fælles Studie- og karrierevejledning:

Mail: studievejledning@kp.dk

Telefon: 72 48 75 46

Telefontid

Se aktuelle telefontider.

Praktiske oplysninger

Bøger

Som studerende må du påregne udgifter til bøger på studiet. Udgiften afhænger af, hvilke bøger du vælger at købe, og hvorvidt du køber nye eller brugte bøger. Nogle bøger kan du også låne på Københavns Professionshøjskoles bibliotek.

Transport

Når du er i klinik, skal du selv betale for transporten. De kliniske undervisningssteder ligger i Region Hovedstaden.

Studieophold i udlandet

Omkostningerne ved et udlandsophold varierer afhængigt af, hvor du tager hen, om du skal have vacciner, visum mv.

Du kan tage din SU med på et udlandsophold, og du kan også søge om legater og stipendier, alt efter hvor du rejser hen.

Har du funktionsnedsættelse grundet en fysisk eller psykisk lidelse, der gør, at du har brug for særlig støtte til at gennemføre din uddannelse, så kan du søge specialpædagogisk støtte (SPS). Få mere information om støttemuligheder på SPS’s hjemmeside eller kontakt Studie- og karrierevejledning.