Gå til indhold

Merit

Hvis du tidligere har gået på en videregående uddannelse, kan du muligvis få merit.

Merit er en vurdering af, at du tidligere har gennemført samme uddannelseselement på uddannelsen.

Du kan få merit, hvis du har bestået lignende fag på en anden videregående uddannelse – eller hvis du har haft relevant beskæftigelses- og erhvervserfaring. Får du godkendt din merit, bliver du undtaget fra at modtage undervisning i det fag, du i forvejen har bestået eller arbejdet med.

Når du søger ind på en uddannelse, skal du oplyse om, du har bestået eller gennemført danske eller udenlandske uddannelseselementer – som fx fag, moduler eller hele uddannelser – eller haft relevant beskæftigelse inden for uddannelsens fagområde.

Typer af merit

Der er to typer af merit:

Hvis du har afsluttet uddannelseselementer fra samme eller andre videregående uddannelser, skal du angive dette i din ansøgning om optagelse. Et afsluttet uddannelsesforløb er et studieforløb på en videregående uddannelse, som du har afsluttet med eksamen/prøve.

Når du i din ansøgning på www.optagelse.dk angiver dine tidligere afsluttede uddannelsesforløb, skal du uploade dokumentation i form af eksamensbevis og/eller bekræftet studiejournal.

Det er den enkelte uddannelse, der vurderer, om du er berettiget til obligatorisk merit.

I enkelte tilfælde kan tidligere beskæftigelse og erhvervserfaring give merit.

Hvis du vurderer, at du har kompetencer med dig fra tidligere beskæftigelse, som står mål med indholdet i uddannelseselementer, skal du dokumentere varighed og omfang af disse ved ansættelseskontrakter, lønsedler, jobbeskrivelser eller udtalelser fra arbejdsgiver.

Dokumentationen skal vedhæftes din ansøgning på www.optagelse.dk.

Vurderingen af din beskæftigelse kan suppleres med samtaler, hvis uddannelsen skønner det nødvendigt.

Det er den enkelte uddannelse, der vurderer, om du er berettiget til obligatorisk merit.

Ofte stillede spørgsmål

Obligatorisk merit betyder, at det ikke er op til dig som ansøger at vurdere og beslutte, om du ønsker merit.

Når du har oplyst om beståede eller gennemførte dele af videregående uddannelse, vil KP i hvert tilfælde foretage en faglig vurdering af, om der er dele af uddannelsen, du skal have merit for.

Du kan ikke deltage i undervisningen eller gå til prøve i de uddannelsesdele, du får merit for.

I forbindelse med ansøgning om optagelse på en af KP’s uddannelser har du pligt til at oplyse om følgende:

Gennemført uddannelse

Du skal oplyse, om du tidligere har gennemført en videregående uddannelse, det kan eks. være at du har en bachelor- eller en kandidatgrad.

Beståede dele af videregående uddannelse

Du skal oplyse om beståede dele af en videregående uddannelse – også selvom denne er afbrudt. Det kan fx være en enkelt eksamen, et helt modul eller et semester.

Beskæftigelse

Hvis du har haft relevant beskæftigelse i forhold til den/de uddannelser du søger ind på, skal du også oplyse om og dokumentere dette.

Det er op til KP at afgøre, om de beståede uddannelseselementer og/eller beskæftigelse kan sidestilles med uddannelseselementer på den uddannelse, du søger om optagelse på.

Obligatorisk merit betyder, at der er dele af uddannelsen du ikke skal deltage i.

Dette kan være, at du skal springe et eller flere moduler over, fordi du tidligere har bestået fag, som svarer til det pågældende modul.

Meritvurderingen kan også betyde, at du ikke skal starte på 1. semester men senere i uddannelsen, svarende til hvad du tidligere har bestået og dermed får merit for.

Meritvurderingen foretages som udgangspunkt først efter, du er blevet optaget. Du vil modtage afgørelsen som sikker Digital Post.

Du kan klage over uddannelsesinstitutionens afgørelse og meritvurdering inden for to uger efter, du har fået besked om afgørelsen. I afgørelsen vil der fremgå en klagevejledning.