Gå til indhold
To lærerstuderende løser gruppearbejde ved deres computere på Carlsberg Campus

Meritlærer

Bliv meritlærer med livserfaring og nye perspektiver på skolen

Fakta

Varighed

Op til 6 år

Studiestart

Sommer og vinter

Kontakt

Skriv til merit-lu@kp.dk eller ring på 72 48 75 53 (mandag-fredag kl. 9-12)

Søg nu

Om meritlærer uddannelsen

Meritlæreruddannelsen er en særligt tilrettelagt uddannelse for dig, der i forvejen har en afsluttet uddannelse. På meritlæreruddannelsen får du de faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger for at kunne virke som lærer i folkeskolen.

I løbet af uddannelsen lærer du at samarbejde, planlægge, udføre og vurdere egen og andres undervisning ved at anvende dine teoretiske og praktiske forudsætninger.

Du skal betale for at tage meritlæreruddannelsen, da den er en egenfinansieret uddannelse under “Lov om Åben Uddannelse”.

Fagudbud og priser

Adgangskrav

Du kan søge om optagelse på meritlæreruddannelsen:

 • Hvis du har en afsluttet kandidat-, bachelor- eller professionsbacheloruddannelse
 • Eller hvis du har afsluttet en erhvervsrettet uddannelse, minimum på erhvervsuddannelsesniveau – og har mindst to års relevant erhvervserfaring eller fire års generel erhvervserfaring
 • For at få adgang til et undervisningsfag, skal du have bestået faget på et specifikt gymnasialt niveau.

Har du en udenlandsk adgangsgivende eksamen, kan vi bede dig få din eksamen vurderet hos Uddannelses- og Forskningsministeriet, inden vi behandler din ansøgning.

Hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen og søger om optagelse på meritlæreruddannelsen eller enkeltfagsstudiet, gælder følgende sprogkrav til dine danskkundskaber:

Kravene skal være bestået inden studiestart.

Det er først muligt at søge merit fra august 2023, da vi afventer ny studieordning og fagbeskrivelser.

Vær opmærksom på, at fagene i læreruddannelsen integrerer fag og fagdidaktik. Du kan således have et højt fagligt niveau i et fag men mangle viden om undervisning i faget. Dette har betydning for meritnævnets vurdering.

Meritlæreruddannelsen udbydes under Lov om Åben Uddannelse med deltagerbetaling.

Betalingen sker semestervis forud og vil variere afhængigt af, hvilke fag du følger i det pågældende semester. Desuden får du udgifter til bøger, kopiering, print m.v. Ekskursioner, studieture og lignende aftales på de enkelte hold og sker for egen regning.

Sådan søger du

For at ansøge til meritlæreruddannelsen, skal du både tilmelde dig – og angive betalingsoplysninger via link til nemStudie – samt udfylde detaljer om valg af fag med mere via ansøgningsskema.

Ansøgningsfristen var d. 1. maj.

Vi modtager stadigvæk ansøgninger.

Din ansøgning kommer kun i betragtning, såfremt der er ledige pladser, når alle rettidige ansøgninger er behandlet.

Indhold og opbygning 

Du skal regne med, at uddannelsen tager ca. 4 år at gennemføre på deltid.

Du får en ramme på 6 år at gennemføre uddannelsen inden for, så du selv kan tilrettelægge dit studieforløb og bl.a. andet skabe plads til at arbejde ved siden af.

En samlet meritlæreruddannelse består af:

Vi anbefaler, at du vælger dansk (1.-6 eller 4.-10.klassetrin) eller matematik (50 ECTS) som et af dine undervisningsfag. De er begge to store undervisningsfag og udgør hver 50 ECTS-point.

Ud over et af de to store fag, skal du vælge et af de små undervisningsfag på 35 ECTS-point:

 • Billedkunst
 • Biologi
 • Dansk som andetsprog
 • Engelsk
 • Fransk
 • Fysik/kemi
 • Geografi
 • Historie
 • Håndværk og design
 • Idræt
 • Madkundskab
 • Matematik (1.-6. klassetrin)
 • Musik
 • Natur og teknologi
 • Religion/kristendomskundskab
 • Samfundsfag
 • Specialpædagogik
 • Teknologiforståelse
 • Tysk

Adgangskrav til undervisningsfag

Vær opmærksom på, at der er adgangskrav til undervisningsfagene.

Du kan i særlige tilfælde og efter en konkret vurdering få adgang til at følge et undervisningsfag, selvom du ikke opfylder adgangsbetingelserne. Dette forudsætter, at du på anden vis har opnået relevante kompetencer.

Vurderingen finder sted i forbindelse med din ansøgning.

De tre grundfag er:

 • Pædagogik og almen didaktik (20 ECTS)
 • Pædagogisk psykologi, inklusion og specialpædagogik (20 ECTS)
 • Dansk som andetsprog (5 ECTS)

Der er to praktikperioder på meritlæreruddannelsen. Praktikken gennemføres som to forskellige integrerede forløb og tilrettelægges i relation til de to valgte undervisningsfag.

Praktikken kan gennemføres på den skole, du er ansat på, hvis praktikken afvikles parallelt med ansættelse i folkeskolen. Hvis du ikke er ansat i folkeskolen, hjælper Københavns Professionshøjskole dig med at finde en praktikskole.

Fleksibel tilrettelæggelse

Uddannelsen kan tilrettelægges fleksibelt, således at du kan læse både på daghold, hvor undervisningen ligger i dagtimerne kl. 8.00 – 17.00, på netbaseret uddannelse og på aftenhold, hvor undervisningen ligger kl. 17.00 -21.00 en dag ugentligt.

Studiestart 2023

Næste studiestart er sommer 2023

Tidspunkt: Intromøde: 22. august 2023, kl. 17-19.  Undervisning på fagene starter i uge 35

Mødested: Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 København V, lokale W2.04 (Natalia Zahle Auditorium)

Job og karriere

Som uddannet lærer kan du uddanne dig videre til skoleleder, eller du kan tage nogle bestemte master- eller kandidatuddannelser. Læs mere på ug.dk. En meritlæreruddannelse giver dog ikke adgang til en master- eller kandidatuddannelse

Enkeltfag

Overvejer du at læse enkeltfag, så læs om vores nye tiltag her.

Kontakt

Har du spørgsmål vedr. meritlæreruddannelsen kan du sende en mail til merit-lu@kp.dk eller ring på 72 48 75 53 (mandag-fredag kl. 9-12).

Praktiske oplysninger

Vælger du at læse på merituddannelsen med første år organiseret som et fuldtidsstudie, har du mulighed for at søge om Statens voksenuddannelsesstøtte. Denne er på i alt 40 uger.

Framelding til et modul eller uddannelsen skal ske skriftligt til merit-lu@kp.dk i henhold til følgende retningslinjer:

 • Hvis du framelder dig senest den 5. januar for forårssemestret og senest den 5. august for efterårssemestret, kan du få refunderet din deltagerbetaling