Gå til indhold

Information om coronavirus

To lærerstuderende løser gruppearbejde ved deres computere på Carlsberg Campus

Meritlærer

Bliv meritlærer med livserfaring og nye perspektiver på skolen

Fakta

Varighed

3-3½ år

Studiestart

Sommer og vinter

Praktik

6 uger

Om uddannelsen

Meritlæreruddannelsen er en særligt tilrettelagt uddannelse for dig, der i forvejen har en afsluttet uddannelse. På meritlæreruddannelsen får du de faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger for at kunne virke som lærer i folkeskolen.

I løbet af uddannelsen lærer du at samarbejde, planlægge, udføre og vurdere egen og andres undervisning ved at anvende dine teoretiske og praktiske forudsætninger.

Uddannelsen er en egenfinansieret uddannelse under “Lov om Åben Uddannelse”. Det betyder, at du skal betale for at tage meritlæreruddannelsen.

Præsentation af uddannelsen i PowerPoint

Se denne præsentation af meritlæreruddannelsen med indlagt speak. Du klikker blot på lydikonet på hvert enkelt slide for at høre den indlagte speak. Denne præsentation træder i stedet for et planlagt åbent hus den 21/4, som vi har måttet aflyse på grund af Corona-situationen. Tiden må vise, om vi kan afholde et åbent hus i maj i stedet for.

Se præsentation (PowerPoint)

Har du spørgsmål, så ring eller skriv til os:

E-mail:
merit-lu@kp.dk

Telefon:
Mandag-tirsdag og torsdag-fredag: kl. 10-12 og 13-14. Tlf.; 41 89 74 76 (Christina Lerche Thaulov) eller 51 38 02 93 (Anne David Koue)
Onsdag: kl. 14-16. Tlf. 41 89 76 51 (Anders Bæk Brønsted)

Indhold og opbygning

Som udgangspunkt tager en fuld meritlæreruddannelse 3-3½ år, men er kortere for studerende, der kan få merit for fag læst i tidligere uddannelser. Sammensætningen af uddannelsen afhænger af de kvalifikationer, du har. Max 1 år kan tilrettelægges som fuldtidsstudium.

Meritlæreruddannelsen består af 2-4 undervisningsfag, fagområdet ‘pædagogik og lærerfaglighed’ samt praktik.

Vi anbefaler dette indhold

Vi anbefaler, at du vælger dansk (1.-6. eller 4.-10. klassetrin) eller matematik (1.-6. eller 4.-10. klassetrin) som et af dine undervisningsfag.

Adgangskrav til undervisningsfag

Vær opmærksom på, at der er adgangskrav til undervisningsfagene. Du kan i særlige tilfælde og efter en konkret vurdering få adgang til at følge et undervisningsfag, selv om du ikke opfylder adgangsbetingelserne. Dette forudsætter, at du på anden vis har opnået relevante kompetencer.

Vurderingen finder sted i forbindelse med din ansøgning.

Læs om undervisningsfagene

Fagområdet består af disse fire moduler:

  • Almen undervisningskompetence
  • Elevens læring og udvikling
  • Specialpædagogik
  • Undervisning af tosprogede elever

Læs om Pædagogik og lærerfaglighed

Der er 1 praktikperiode på 6 uger i meritlæreruddannelsen. Der er mødepligt til praktik, som kan tilrettelægges fleksibelt udstrakt over flere uger eller i en samlet blok på 6 uger. Praktikken på meritlæreruddannelsen svarer til praktikniveau III på den ordinære læreruddannelse.

Læs om praktik

Fleksibel tilrettelæggelse

Uddannelsen kan tilrettelægges fleksibelt, således at du kan læse både på daghold, hvor undervisningen ligger i dagtimerne kl. 8.00 – 17.00, på netbaseret uddannelse og på aftenhold, hvor undervisningen ligger kl. 17.00 -21.00 en dag ugentligt.

Bemærk, at der er adgangskrav til undervisningsfagene i meritlæreruddannelsen.

Hvis du ønsker at søge merit for et fag, skal du gøre det i forbindelse med din ansøgning. Vær opmærksom på, at fagene i læreruddannelsen integrerer fag og fagdidaktik. Du kan således have et højt fagligt niveau i et fag men mangle viden om undervisning i faget. Dette har betydning for meritnævnets vurdering.
Du kan læse fagenes modulbeskrivelser og beskrivelse af fagenes kompetencemålsprøver i studieordningen.

Toning af meritlæreruddannelsen

Du har mulighed for at tone din uddannelse, så du opnår særlig kompetence inden for specialpædagogik.

Skemaet ændrer sig undervejs

Som meritlærerstuderende læser du en stor del af uddannelsen sammen med studerende på den ordinære læreruddannelse og enkeltfagsstuderende. Vær opmærksom på, at undervisningens placering varierer fra semester til semester.

Studiestart sommer 2020

Info om studiestart kommer senere.

Adgangskrav

Du kan søge om optagelse på meritlæreruddannelsen:

  • hvis du har en afsluttet kandidat-, bachelor- eller professionsbacheloruddannelse
  • eller hvis du er mindst 25 år, har afsluttet en erhvervsrettet uddannelse på mindst erhvervsuddannelsesniveau og har mindst to års erhvervserfaring

Læs mere om adgangskrav til undervisningsfag

Udenlandsk eksamen

Har du en udenlandsk adgangsgivende eksamen, kan vi bede dig få din eksamen vurderet hos Uddannelses- og Forskningsministeriet, inden vi behandler din ansøgning.

Se guide til vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelser.

Sprogkrav

Hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen og søger om optagelse på meritlæreruddannelsen eller enkeltfagsstudiet, gælder følgende sprogkrav til dine danskkundskaber: Læs her om sprogkrav 

Kravene skal være bestået inden studiestart.

Sådan søger du

På Københavns Professionshøjskole kan du læse meritlæreruddannelse på Campus Carlsberg, på Uddannelsesstation Helsingør eller på Læreruddannelsen Bornholm (bemærk, at udbuddet af fag er begrænset på Bornholm og i Helsingør).

For at søge om optagelse på meritlæreruddannelsen skal du udfylde en digital ansøgningsformular. På ansøgningsformularen skal du angive, om du ønsker at følge uddannelsen på daghold, aftenhold eller netbaseret. Ansøgningsfristen for studiestart i august 2020 er den 1. maj 2020.

Du kan sende en ansøgning, selv om ansøgningsfristen er overskredet. Den kommer dog kun i betragtning, såfremt der er ledige pladser, når alle rettidige ansøgninger er behandlet.

Vi har aktuelt fx flere ledige pladser på vores aftenhold i dansk 1-6, billedkunst, idræt og geografi. Desuden har vi ledige pladser på vores nethold i dansk 1-6 og dansk 4-10.

Søger du inden 5.juni kan du forvente svar senest 1. juli.

Merit for fag

Hvis du ønsker at søge merit for et fag, skal du gøre det i forbindelse med din ansøgning. Vær opmærksom på, at fagene i læreruddannelsen integrerer fag og fagdidaktik. Du kan således have et højt fagligt niveau i et fag men mangle viden om undervisning i faget. Dette har betydning for meritnævnets vurdering.

Du kan læse fagenes modulbeskrivelser og beskrivelse af fagenes kompetencemålsprøver i studieordningen

Job og karriere

Som meritlærer har du de samme jobmuligheder som en almindelig læreruddannet.

Enkeltfag: Almen undervisningskompetence

Københavns Professionshøjskole udbyder 6 ugers intensivt enkeltfag i almen undervisningskompetence, hvor du som deltager lærer at planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i folkeskolen. Kurset er for dig, der enten har en afsluttet kandidat-, bachelor- eller professionsbacheloruddannelse eller er mindst 25 år, har afsluttet en erhvervsrettet uddannelse på mindst erhvervsuddannelsesniveau og har mindst 2 års erhvervserfaring.

Enkeltfag

Overvejer du at læse enkeltfag, så læs om vores nye tiltag her.

Kontakt

Har du spørgsmål vedr. meritlæreruddannelsen kan du sende en mail til merit-lu@kp.dk

Meritlæreruddannelsen Campus Carlsberg

Humletorvet 3
1799 København V

Meritlæreruddannelsen Bornholm

Minervavej 1
3700 Rønne

Andre henvendelser

Har du generelle spørgsmål, kan du kontakte os på KP’s hovednummer:
Tlf.: 70 890 990
E-mail: info@kp.dk

Praktiske oplysninger

Studieordning

Studieordningerne for Københavns Professionshøjskoles meritlæreruddannelse er de samme som for den ordinære læreuddannelse. Du finder dem her:

Betaling

Meritlæreruddannelsen udbydes under Lov om Åben Uddannelse med deltagerbetaling.

Betalingen sker semestervis forud og vil variere afhængigt af, hvilke fag du følger i det pågældende semester. Desuden får du udgifter til bøger, kopiering, print m.v. Ekskursioner, studieture og lignende aftales på de enkelte hold og sker for egen regning.

Målretning af SVU

SVU er målrettet dig, som ikke har en videregående uddannelse eller dig, som har en kort videregående uddannelse eller en forældet uddannelse.

Du kan ikke få SVU, hvis du har afsluttet en mellemlang videregående uddannelse eller en lang videregående uddannelse. Det er dog fortsat muligt for personer med en forældet mellemlang eller lang videregående uddannelse at få SVU til videregående uddannelse.

Læs yderligere på svu.dk eller kontakt SVU administrationen på Campus Carlsberg. Lokale K3.09

Træffetider er mandag, onsdag og fredag fra kl. 9-11.30, tirsdag kl. 12.30 – 14.30, torsdag lukket.

Tlf. 41 89 71 78 / e-mail: SVU-kp@kp.dk

Framelding

Framelding til et modul eller uddannelsen skal ske skriftligt til merit-lu@kp.dk i henhold til følgende retningslinjer:

  • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling.
  • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen.

Evalueringer og undersøgelser

Vi undersøger og evaluerer løbende studieforholdene på uddannelsen for at kunne dokumentere og optimere på en lang række forhold. Du kan læse de nyeste opgørelser fra uddannelsen her.