Gå til indhold
To lærerstuderende løser gruppearbejde ved deres computere på Carlsberg Campus

Meritlærer

Bliv meritlærer med livserfaring og nye perspektiver på skolen

Fakta

Varighed

Individuelt tilrettelagt (typisk 2-4 år)

Studiestart

Sommer og vinter

Praktik

12 uger i alt

Om meritlærer-uddannelsen

Meritlæreruddannelsen er en særligt tilrettelagt uddannelse for dig, der i forvejen har en afsluttet uddannelse. På meritlæreruddannelsen får du de faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger for at kunne virke som lærer i folkeskolen.

I løbet af uddannelsen lærer du at samarbejde, planlægge, udføre og vurdere egen og andres undervisning ved at anvende dine teoretiske og praktiske forudsætninger.

Hvis du har en kandidat- eller bacheloruddannelse, kan du søge om at tage en meritlæreruddannelse på kortere tid. Du tilrettelægger selv din uddannelse sammen med os og afhængigt at dine kvalifikationer.

Du skal betale for at tage meritlæreruddannelsen, da den er en egenfinansieret uddannelse under “Lov om Åben Uddannelse”.

Fagudbud og priser

Ansat i Københavns Kommune?

Er du ansat på en skole i Københavns Kommune, så er der nu en god mulighed for at starte på meritlæreruddannelsen.

 • Du kan få din uddannelse betalt
 • Din skole kan få tilskud til vikardækning

Kontakt din skoleleder for at høre mere eller læs mere på BUF Akademi.

Omstillingsfonden

Søg om tilskud fra Omstillingsfonden til din uddannelse på op til 10.000 kr. årligt – hvis du er i job.

Deadline for din ansøgning om tilskud er fagets tilmeldingsfrist.

Adgangskrav

Du kan søge om optagelse på meritlæreruddannelsen:

 • Hvis du har en afsluttet kandidat-, bachelor- eller professionsbacheloruddannelse
 • Eller hvis du har afsluttet en erhvervsrettet uddannelse, minimum på erhvervsuddannelsesniveau – og har mindst to års relevant erhvervserfaring eller fire års generel erhvervserfaring
 • For at få adgang til et undervisningsfag, skal du have bestået faget på et specifikt gymnasialt niveau.

Har du en udenlandsk adgangsgivende eksamen, kan vi bede dig få din eksamen vurderet hos Uddannelses- og Forskningsministeriet, inden vi behandler din ansøgning.

Hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen og søger om optagelse på meritlæreruddannelsen eller enkeltfagsstudiet, gælder følgende sprogkrav til dine danskkundskaber:

Kravene skal være bestået inden studiestart.

Du kan både som enkeltfags- og meritlærerstuderende søge merit for fag.

Vær opmærksom på, at fagene på læreruddannelsen omhandler både fag og fagdidaktik. Det er vigtigt, fordi du fx kan have et højt fagligt niveau – men mangle viden om, hvordan du underviser i faget.

Hvis du er optaget vinteren 2023 eller senere – dvs. hvis du læser på den nye læreruddannelse (LU23) – skal du bruge det følgende formular til at søge merit for fag.

Meritlæreruddannelsen udbydes under Lov om Åben Uddannelse med deltagerbetaling.

Betalingen sker semestervis forud og vil variere afhængigt af, hvilke fag du følger i det pågældende semester. Desuden får du udgifter til bøger, kopiering, print m.v. Ekskursioner, studieture og lignende aftales på de enkelte hold og sker for egen regning.

Sådan søger du

Ansøgningsfristen for optagelse med studiestart i august 2024 udløb den 1. maj. Vi modtager dog løbende ansøgninger efter fristen, så du kan stadig nå at sende en ansøgning.

Din ansøgning kommer i betragtning, hvis der stadig er ledige pladser.

Ansøgning til meritlæreruddannelsen sker i to trin

 1. Start med at udfylde dine personlige oplysninger i nemStudie.dk
 2. Udfyld herefter fagvalg mm. i ansøgningsformularen

Du kan forvente at få svar senest i starten af august.

Studiestarten er i uge 34/35

Indhold og opbygning 

Du skal regne med, at uddannelsen tager ca. 4 år at gennemføre på deltid.

Du får en ramme på 6 år at gennemføre uddannelsen inden for, så du selv kan tilrettelægge dit studieforløb og bl.a. andet skabe plads til at arbejde ved siden af.

En samlet meritlæreruddannelse består af:

Vi anbefaler, at du vælger dansk (1.-6 eller 4.-10.klassetrin) eller matematik (50 ECTS) som et af dine undervisningsfag. De er begge to store undervisningsfag og udgør hver 50 ECTS-point.

Ud over et af de to store fag, skal du vælge et af de små undervisningsfag på 35 ECTS-point:

 • Billedkunst
 • Biologi
 • Dansk som andetsprog
 • Engelsk
 • Fransk
 • Fysik/kemi
 • Geografi
 • Historie
 • Håndværk og design
 • Idræt
 • Madkundskab
 • Matematik (1.-6. klassetrin)
 • Musik
 • Natur og teknologi
 • Religion/kristendomskundskab
 • Samfundsfag
 • Specialpædagogik
 • Teknologiforståelse
 • Tysk

Adgangskrav til undervisningsfag

Vær opmærksom på, at der er adgangskrav til undervisningsfagene.

Du kan i særlige tilfælde og efter en konkret vurdering få adgang til at følge et undervisningsfag, selvom du ikke opfylder adgangsbetingelserne. Dette forudsætter, at du på anden vis har opnået relevante kompetencer.

Vurderingen finder sted i forbindelse med din ansøgning.

De tre grundfag er:

 • Pædagogik og almen didaktik (20 ECTS)
 • Pædagogisk psykologi, inklusion og specialpædagogik (20 ECTS)
 • Dansk som andetsprog (5 ECTS)

Der er to praktikperioder på meritlæreruddannelsen. Praktikken gennemføres som to forskellige integrerede forløb og tilrettelægges i relation til de to valgte undervisningsfag.

Praktikken kan gennemføres på den skole, du er ansat på, hvis praktikken afvikles parallelt med ansættelse i folkeskolen. Hvis du ikke er ansat i folkeskolen, hjælper Københavns Professionshøjskole dig med at finde en praktikskole.

Fleksibel tilrettelæggelse

Uddannelsen kan tilrettelægges fleksibelt, således at du kan læse både på daghold, hvor undervisningen ligger i dagtimerne kl. 8.00 – 17.00, på netbaseret uddannelse og på aftenhold, hvor undervisningen ligger kl. 17.00 -21.00 en dag ugentligt.

Studiestart

Velkomstmøde

20. august 2024, kl. 17.00-20.00

Undervisningsstart

Uge 35

Job og karriere

Som uddannet lærer kan du uddanne dig videre til skoleleder, eller du kan tage nogle bestemte master- eller kandidatuddannelser. Læs mere på ug.dk. En meritlæreruddannelse giver dog ikke adgang til en master- eller kandidatuddannelse

Enkeltfag

Overvejer du at læse enkeltfag, så læs om vores nye tiltag her.

Praktiske oplysninger

Vælger du at læse på merituddannelsen med første år organiseret som et fuldtidsstudie, har du mulighed for at søge om Statens voksenuddannelsesstøtte. Denne er på i alt 40 uger.

Framelding til et modul eller uddannelsen skal ske skriftligt til merit-lu@kp.dk i henhold til følgende retningslinjer:

 • Hvis du framelder dig senest den 5. januar for forårssemestret og senest den 5. august for efterårssemestret, kan du få refunderet din deltagerbetaling

Kontakt

Har du spørgsmål vedr. meritlæreruddannelsen?

Meritlæreruddannelsen

Københavns Professionshøjskole (KP)

+45 72 48 75 65

Telefontider

Mandag – fredag: kl. 9 – 12.

Adresse

Campus Carlsberg

Humletorvet 3
1799 København V