Gå til indhold

Optagelse med en udenlandsk eksamen

Hvis du har en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen, skal du søge kvote 2.

Har du en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen, skal du søge i kvote 2 med ansøgningsfrist d. 15. marts kl. 12.

Hvis dine eksamensbeviser ikke er på enten dansk, et af de øvrige nordiske sprog eller engelsk, skal du – ud over kopier af de originale dokumenter – også sørge for, at din ansøgning indeholder officielle oversættelser til et af disse sprog.

Specifikke adgangskrav

Når du søger ind på en uddannelse med specifikke adgangskrav, skal du informere os om:

 • Hvor mange undervisningstimer, har du haft i de krævede fag?

Vi har brug for at kende antallet af undervisningstimer for at vurdere, om du opfylder uddannelsens adgangskrav.

Du skal kontakte din skole, og få dem til at udfylde formularen “Verification Form”:

Bemærk: formularen skal underskrives af skolens rektor eller skolesekretær.

Når formularen er udfyldt, skal du uploade denne til din ansøgning i www.optagelse.dk.

Er du i tvivl, om din udenlandske eksamen er adgangsgivende? Eller om du opfylder de specifikke danske fagniveauer?

På Uddannelses- og forskningsministeriets Eksamenshåndbogen, kan du slå op i oversigten og se beskrivelser og vurderinger af udenlandske gymnasiale uddannelser i sammenligning med det danske uddannelsessystem.

Sprogkrav

Hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen fra et land udenfor Norden, skal du opfylde KP’s sprogkrav i dansk (Studieprøven i dansk eller danskkundskaber på tilsvarende niveau).

Det kan fx være en af følgende:

 • Studieprøven i dansk (modul 6 i Danskuddannelse 3, alle 4 delelementer)
 • HF-enkeltfag Dansk som andetsprog på A-niveau eller HF-enkeltfag Dansk på A-niveau
 • Dokumentation for, at du har dansk på et tilsvarende niveau, fx via en individuel kompetencevurdering i dansk A på et VUC-center
 • Forberedelseskursus for indvandrere og flygtninge (FIF) fra KP’s læreruddannelse eller pædagoguddannelse, hvis du søger optagelse på KP’s læreruddannelse eller pædagoguddannelse (gælder ikke andre uddannelser).

Opholdstilladelse

Er du statsborger i et land uden for EU/EØS, er det din opholdstilladelse der afgør, om du skal betale studieafgift (tuition fees) for at læse på en videregående uddannelse i Danmark.

Følgende opholdstilladelser giver ret til fritagelse for betaling af studieafgift:

 • Permanent/tidsubegrænset opholdstilladelse eller tidsbegrænset opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold
 • Tidsbegrænset opholdstilladelse mhp. midlertidigt ophold efter Udlændingelovens § 7 eller § 8, stk. 1 og 2
 • Tidsbegrænset opholdstilladelse mhp. midlertidigt ophold efter Udlændingelovens § 9, stk. 1, eller § 9 c, stk. 1, som følge af en familiemæssig tilknytning til en udlænding, der er meddelt opholdstilladelse efter § 7 eller § 8, stk. 1 og 2
 • Opholdstilladelse efter Udlændingelovens § 9 m som medfølgende barn til en udlænding, der har opholdstilladelse på grundlag af beskæftigelse mv., jf. Udlændingelovens § 9 a.
 • Opholdstilladelse meddelt efter lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der i Afghanistan har bistået danske myndigheder m.v.
 • Opholdstilladelse meddelt efter lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine
 • Ophold efter EU-retten, EØS-aftalen eller andre internationale aftaler, Danmark har indgået, som giver ligestilling med danske statsborgere

Din opholdstilladelse (opholdskort) skal vedhæftes din ansøgning i www.optagelse.dk. Du skal ligeledes vedhæfte opholdsbrevet, som du har modtaget fra den myndighed, der har udstedt dit opholdsbevis.

Er du EU/EØS-statsborger, skal du vedhæfte kopi af dit registreringsbevis.

Er du i tvivl, om din opholdstilladelse giver ret til fritagelse for betaling af studieafgift, er du velkommen til at kontakte Optagelsesteamet.

Selvbetalende studerende

Er du statsborger fra et land uden for EU/EØS – og har du ikke en opholdstilladelse, der giver dig ret til fritagelse for betaling af studieafgift – skal du betale for at læse på en videregående uddannelse i Danmark.

Som selvbetalende studerende skal du opfylde de samme adgangskrav som andre ansøgere.

Ved behandlingen af din ansøgning vil du modtage en besked via NemStudie, hvor vi beder dig tilkendegive, at du ønsker at fortsætte ansøgningsprocessen som betalingsansøger. KP skal modtage svar inden for 10 dage fra afsendelse af besked om tilkendegivelse for at kunne fortsætte behandlingen af din ansøgning til den pågældende uddannelse. Tilbydes du optagelse, skal du derfor selv betale for din uddannelse, og din optagelse vil være betinget af, at du betaler for 1. semester inden studiestart.

Du modtager, som andre ansøgere, svar på din ansøgning i udgangen af juli, hvor du, efter bekræftelse af studieplads, vil modtage særskilt information om pris og betaling.

Pris og egenbetaling

Prisen for KP’s uddannelser varierer fra omkring 25.000 til 45.000 kr. pr. semester.

Uddannelserne har varighed af fx 4-8 semestre.

Kontakt optagelse@kp.dk for vejledende pris på den uddannelse, du ønsker at søge ind på.

Kontakt

Optagelsen

Københavns Professionshøjskole

+45 72 48 75 41

Se telefontider