Gå til indhold
Forberedelseskursus for indvandrere og flygtninge (FIF) til pædagoguddannelsen

Forberedelseskursus for indvandrere og flygtninge (FIF) til pædagoguddannelsen

Bliv klar til pædagoguddannelsen med et forberedelseskursus, som styrker dit mundtlige og skriftlige dansk.

Fakta

Varighed

1 år

Studiestart

19. august 2024

Praktik

6 uger

Hvorfor forberedelseskursus for indvandrere og flygtninge (FIF) til pædagoguddannelsen?

Formålet med forberedelseskurset er, at du som ansøger med en anden etnisk baggrund end dansk supplerer dine forudsætninger for at blive pædagog. På kurset arbejdes med dine studiemæssige og sproglige kompetencer, og du vil møde nogle af pædagoguddannelsens studieformer og indhold. De studerende på forberedelsesholdet kommer fra mange forskellige lande.

Forberedelseskurset er en adgangsvej til pædagoguddannelsen. Efter forberedelseskurset kan du søge optagelse i kvote 2 på KP’s pædagoguddannelse på lige fod med andre ansøgere.

Hvad undervises der i på forberedelseskurset?

Undervisningen organiseres i en række faglige elementer, der er tilrettelagt i moduler af forskellig længde, fx skriftlig og mundtlig dansk, kultur og samfund og pædagogisk arbejde. Desuden er der en praktikperiode.

De faglige elementer er :

 • Dansk, hvor der arbejdes med både formelle færdigheder og tekstforståelse og -analyse, mundtlig formulering og argumentation.
 • Studiemetodik
 • Aktivitetsfaglige elementer med musiske og kropslige aktiviteter
 • Kultur og samfund
 • Pædagogisk arbejde, inklusiv en 6-ugers praktikperiode
 • To projektforløb

Adgangskrav

 • Du skal have lyst til at tage en videregående uddannelse
 • Du skal kunne forstå, tale og læse dansk på et niveau, der gør det muligt at følge kurset
  – Det vil typisk sige danskkundskaber på niveau med enten Danskuddannelse 3 eller Danskuddannelse 2 + FVU trin 3 eller 4. Eller 9. eller 10. klasse. Vi foretager realkompetencevurdering af danskkundskaberne i form af en skriftlig test
 • Du skal have gymnasial uddannelse fra dit hjemland
 • Du optages på baggrund af din ansøgning, skriftlig test og en personlig samtale.

I ugen efter optagelsesprøverne vil du få besked om, hvorvidt du er optaget.

OBS: Hvis du tidligere har gennemført en dansk videregående uddannelse, kan du ikke få optagelse på FIF.

Sådan søger du

Ansøgningen skal sendes via nemStudie.dk:

Du kan ansøge fra den 1. april 2024.

Ansøgningsfrist: 10. juni 2024.

Studiestart: 19. august 2024 kl. 8.30

Dokumentation til ansøgningen

Du skal huske at vedhæfte følgende dokumentation:

 • Opholdstilladelse. For -og bagside af opholdskortet
 • Uddannelsespapirer, gymnasialt samt eventuel videregående uddannelse (original og evt. oversatte dokumenter)
 • Sprogkurser i dansk – prøvebeviser m.m.

Hør om uddannelsen fra FIF-studerende Fatima:

Forberedelseskursus for indvandrere og flygtninge (FIF) til pædagoguddannelsen - Interview med Fatima

Fatima

Hør om uddannelsen fra FIF-studerende Monika:

Forberedelseskursus for indvandrere og flygtninge (FIF) til pædagoguddannelsen - Monika interviewes

Monika

Studieordning

Bekendtgørelse

Se bekendtgørelsen om forberedelseskurset på Retsinformations hjemmeside.

Økonomi

Forberedelseskursus for Indvandrere og Flygtninge (FIF) er gratis for udlændinge med permanent opholdstilladelse eller udsigt til at få det.

SU under uddannelsen

Uddannelsen er SU-berettiget. Når du er optaget på uddannelsen, kan du søge SU én måned før studiestart. Du søger ved at gå på www.su.dk og derefter klikke på minSU, hvor du indtaster de fornødne oplysninger. På SU-styrelsens hjemmeside kan du også få oplysninger om frister, beløbsstørrelser og andre regler.

For at få adgang til minSU skal du bruge MitID. Du kan få SU fra kvartalet efter, du fylder 18 år.

Ekstra støtte til enlige forsørgere

Er du enlig forsørger, har du mulighed for at søge om forsørgertillæg for enlige samt om ekstra forsørgerlån.

Udgifter til bøger og materialer

Du skal regne med at bruge penge på bøger og kompendier og på kopiering af tekster, opgaver og lignende. Nogle bøger kan også lånes på biblioteket.

Det er nødvendigt at have og kunne betjene computer og god ide at have internetopkobling.

Studiestart

Dato: 19. august 2024 kl. 8.30

Sted: Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 København V

Kontakt

Skriv eller SMS til Helle Delfs, som er koordinator for FIF.

Helle Delfs

Lektor

+45 41 89 78 35

Skriv en SMS eller mail – jeg er svær at få fat i ved telefonopkald.