Gå til indhold

Information om coronavirus

Sundhedsadministrativ koordinator

Som sundhedsadministrativ koordinator skaber du struktur og overblik i borgernes møde med sundhedsvæsenet

Erhvervsakademiuddannelse

Varighed

2,5 år

Sted

Nørrebro

Praktik

2 perioder på i alt 30 uger.

Studiestart

Sommer

Fra sommeren 2021 udbyder KP uddannelsen til sundhedsadministrativ koordinator. Er du interesseret i at vide mere om uddannelsen, optagelse, adgangskrav og kommende informationsmøder? Så tilmeld dig formularen her.

Om uddannelsen

Mødet med vores sundhedsvæsen skal være trygt og professionelt. Om det blot er i forbindelse med et besøg hos lægen eller i et længere sygdomsforløb med indlæggelse på hospitalet, er det vigtigt, at der er overblik over forløbet. Både for patienten, de pårørende og for de sundhedsprofessionelle, som behandler patienten. De nødvendige informationer skal være sat i system og være til at forstå, så behandlingsforløbet bliver bedst muligt for patienten. Her spiller du som sundhedsadministrativ koordinator en nøglerolle.

Bindeled mellem borgerne og sundhedsvæsenet

Som sundhedsadministrativ koordinator er du den første person, borgeren møder i telefonen, på sygehuset eller hos lægen. Det er dig, der hjælper og guider patienten videre til yderligere behandling og formidler vigtige informationer. Det kræver gode kommunikationsevner og en grundig forståelse af sygdomsforløb og informationsstrømme.

Igennem god journalbehandling, koordinering og planlægning skaber du fundamentet for patientens forløb og for det øvrige sundhedspersonales arbejde. Du agerer både på de sundhedsprofessionelles beslutninger og på borgerens behov.

Fra lægesekretær til sundhedsadministrativ koordinator

Uddannelsen til sundhedsadministrativ koordinator erstatter det, vi tidligere kendte som lægesekretær. Du skal varetage administrative og koordinerende opgaver i sundhedssektoren, hvor du kommer i kontakt med både patienterne, de pårørende og mange forskellige faggrupper indenfor sundhedsvæsenet.

Indhold og opbygning

Uddannelsen som sundhedsadministrativ koordinator er et fuldtidsstudium og tager i alt 2½ år, inklusiv et kort og et langt praktikforløb på i alt 30 uger. Uddannelsen består af fem semestre.
Undervisningen er tværfaglig og tager udgangspunkt i fagområderne jura, sundhed og sygdom, kommunikation samt teknologi og data, som dækker over konkrete færdigheder i at arbejde med styringssystemer og journalisering.

Ud over klasseundervisning og vejledning kommer du også til at deltage i forelæsninger og gruppearbejde. Du vil have skemafri studiedage, hvor du forbereder dig til undervisningen eller skriver opgave.

Semesteroversigt

Nærmere beskrivelse af semestrene færdiggøres i januar 2021

Praktik

På uddannelsens 1. og 4. semester skal du i praktik i sammenlagt 30 uger. Praktikken finder typisk sted på hospitaler og i lægehuse og afsluttes med en praktikopgave. Målet med praktikken er at skabe sammenhæng mellem dine teoretiske og praktiske kundskaber.

Studiestart

Studiestart 1. september 2021 Nørrebro

Job og karriere

Som sundhedsadministrativ koordinator kan du arbejde både i det offentlige og i det private. Det kan eks. være på offentlige regionale sygehuse, i det kommunale sundheds- og omsorgsområde, hos private praktiserende læger, på private sygehuse eller i andre private sundhedspraksisser f.eks. hos fysioterapeuter eller kiropraktorer, hvor du i samarbejde med de øvrige sundhedsfaglige professionelle skaber gode behandlingsforløb for patienterne.

Læs videre

Sundhedsadministrativ koordinator er en erhvervsakademiuddannelse og giver forskellige muligheder for at læse videre til professionsbachelor afhængig af din interesse. Du kan læse mere om bachelor- og kandidatuddannelser på ug.dk.

Adgangskrav

KVOTE 1: Adgangsveje via Gymnasial uddannelse

For at søge optagelse på uddannelsen til sundhedsadministrativ koordinator gennem kvote 1 skal du have en af følgende eksamener:

Gymnasial uddannelse (STX, HF, HHX, HTX, GIF) eller EUX, med følgende specifikke adgangskrav

Engelsk C og enten erhvervsøkonomi C eller matematik C eller virksomhedsøkonomi C.

KVOTE 2:

For at søge optagelse på uddannelsen til sundhedsadministrativ koordinator gennem kvote 2 skal du have en af følgende eksamener:

Gymnasial uddannelse (STX, HF, HHX, HTX, GIF) eller EUX med engelsk C og enten erhvervsøkonomi C eller matematik C eller virksomhedsøkonomi C.

eller

Relevant erhvervsuddannelse:

  • Generel kontoruddannelse
  • Kontoruddannelse (med specialer)
  • Social- og sundhedsassistent

eller

Anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed

Samt specifikke adgangskrav: engelsk C og enten erhvervsøkonomi C eller matematik C eller virksomhedsøkonomi C.

Mangler du ét eller flere af disse fag, har du mulighed for at supplere. Læs mere betinget optagelse og suppleringsfag.

Kontakt

Har du generelle spørgsmål, kan du kontakte os på:
Tlf.: +45 70 89 09 90 / E-mail: info@kp.dk

Spørgsmål der relaterer sig til selve uddannelsen f.eks. indhold og opbygningen, merit fra tidligere gennemført uddannelse, overførsel fra en anden professionshøjskole og eksamen, kan du kontakte studievejledningen.

Du kan ringe til 72 48 75 46 eller sende en mail til en af nedenstående studie- og karrierevejledere.

Telefontid:
Mandag, tirsdag, torsdag, fredag: 9.00-12.00. Onsdag: 16.00-18.00

OBS: På grund af de seneste justerede retningslinjer fra sundhedsmyndighederne, er vores booking og drop-in vejledning foreløbigt lukket. Vores mail og telefoner er fortsat åbne, så du er velkommen til at kontakte en studie- og karrierevejleder.

Charlotte Dahl

Studievejleder

+45 51 38 03 65

Kristian Nielsen

Studievejleder

+45 51 63 25 04

Hvis du har spørgsmål om uddannelsesvalg og optagelse så kan du kontakte os på:
Telefon: 72 48 75 41
Mail: optagelse@kp.dk.

Vi kan samtidig henvise til eVejledning, hvis du skulle have flere spørgsmål.

Har du spørgsmål til SU, så kontakt SU-vejledningen.
E-mail: su@kp.dk
Telefon: 72 48 75 42

Telefonen er åben mandag, onsdag og fredag kl. 9.00-11.30 og tirsdag kl. 12.30-14.30.
Personlig henvendelse på Humletorvet 3, K3.09 kan kun ske efter aftale.

Du søger SU online på minSU: www.su.dk. Her kan du også læse mere om de aktuelle satser og betingelser for at modtage støtte. For at få adgang til minSU skal du bruge NemID.

Praktiske oplysninger

Bøger

Som studerende må du påregne udgifter til bøger på studiet. Udgiften afhænger af, hvilke bøger du vælger at købe, og hvorvidt du køber nye eller brugte bøger. Nogle bøger kan du også låne på Københavns Professionshøjskoles bibliotek.

Copydan

Hvis du ønsker adgang til scannet og kopieret undervisningsmateriale, kan du komme til at betale mellem 1.200 – 1.800 kr. i Copydan-afgift – det kan betales i rater.

Har du funktionsnedsættelse grundet en fysisk eller psykisk lidelse, der gør, at du har brug for særlig støtte til at gennemføre din uddannelse, så kan du søge specialpædagogisk støtte (SPS). Få mere information om støttemuligheder på SPS’s hjemmeside.

Vi undersøger og evaluerer løbende studieforholdene på uddannelsen for at kunne dokumentere og optimere på en lang række forhold. Du kan læse de nyeste opgørelser fra uddannelsen her.