Gå til indhold
En psykomotorisk terapeut-studerende guider en patient på en gymnastikbold

Psykomotorisk terapeut

Bliv psykomotorisk terapeut og styrk samspillet mellem krop og psyke

Fakta

Varighed

3½ år

Studiestart

Sommer

Praktik

23 uger

Søg ind

Om uddannelsen

Som psykomotorisk terapeut arbejder du med sammenhængen mellem krop og psyke. På uddannelsen lærer du, hvordan stress, bekymringer, konflikter, smerter og andre belastninger kan give kropslige spændingstilstande.

Du lærer, hvordan du kan støtte det enkelte menneske i at få øget kendskab til og fortrolighed med egen krop og i at udvikle sig og mestre livet.

Psykomotoriske terapeuter arbejder med såvel børn og unge som voksne og ældre, og behandlingen kan foregå både individuelt og i grupper.

På uddannelsen til psykomotorisk terapeut får du bl.a. undervisning i

 • psykologi
 • pædagogik
 • anatomi
 • fysiologi
 • sygdomslære
 • psykiatri
 • videnskabsteori
 • behandling
 • gruppeundervisning
 • fysisk træning.

Studieliv

Du kan læse til psykomotorisk terapeut på Campus Hillerød. Du vil dele adresse med studerende fra uddannelserne pædagog, fysioterapeut, sygeplejerske og socialrådgiver.

På Campus Hillerød er de sociale aktiviteter fælles på tværs af uddannelser og tæller f.eks. et kor, en cafe og masser af fester.

Adgangskrav

Du kan kun søge ind gennem kvote 2 og du optages på baggrund af følgende:

 • Adgangsgivende eksamen
 • En gennemført optagelsessamtale
 • Kvote 2-aktiviteter, som du oplyser i din ansøgning
 • Motiveret ansøgning

Ansøgningsfristen er 15. marts kl. 12.00

Alle adgangsgivende eksaminer skal være bestået senest den 5. juli, da det ikke er muligt at blive betinget optaget på uddannelsen.

Gymnasiel eksamen

En dansk gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF)

Social- og sundhedsuddannelse

Social- og sundhedsassistentuddannelsen (sosu-assistent) med

 • Dansk på C-niveau,
 • Naturfag på C-niveau
 • Engelsk på C-niveau.

Pædagogisk assistentuddannelse (PAU)

Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) med

 • Dansk på C-niveau
 • Samfundsfag på C-niveau
 • Engelsk på E-niveau
 • Enten bioteknologi A-niveau eller biologi, fysik, kemi eller naturfag på C-niveau.

Relevant erhvervsakademiuddannelse

Krav om

 • dansk på C-niveau,
 • samfundsfag på C-niveau
 • engelsk på E-niveau
 • enten bioteknologi på A-niveau eller biologi, fysik, kemi eller naturfag på C-niveau.

Gymnasiale enkeltfag og erhvervserfaring

Bestået eksamen i fire gymnasiale enkeltfag samt 9 måneders erhvervserfaring med minimum 27 timer pr. uge:

 • dansk på A-niveau,
 • engelsk på B-niveau, og
 • enten bioteknologi eller geovidenskab på A-niveau eller biologi, fysik, kemi eller matematik på B-niveau og
 • enten samfundsfag eller psykologi på C-niveau.

Du skal være opmærksom på:

 • Alle fag skal være bestået med et vægtet gennemsnit på mindst 02. Gennemsnittet udregnes på baggrund af samtlige karakterer for faget.

De 9 måneders erhvervserfaring (min. 27 timer/ugen af maksimalt 3 ansættelsesperioder) kan dokumenteres f.eks. med en underskrevet arbejdsgivererklæring, du uploader som bilag til din ansøgning på www.optagelse.dk.

Du skal være opmærksom på, at praktik under uddannelse som udgangspunkt ikke betragtes som erhvervserfaring.

Udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen

Er du statsborger i et land uden for EU/EØS, eller har en udenlandsk adgangsgivende eksamen, er der særlige forhold du skal være opmærksom på.

Ingen adgangsgivende eksamen

Har du ikke en adgangsgivende eksamen, kan du få foretaget en Individuel kompetencevurdering (IKV).

Her vil du blive vurderet på, om din samlede viden og dine kompetencer kan sidestilles med en adgangsgivende eksamen, som kan gøre dig optagelsesberettiget.

Kvote 2 – andre vurderingskriterier

Når du søger via kvote 2, kan flere aktiviteter og derigennem erhvervede kompetencer tælle positivt i forhold til optagelse.

Husk at du skal vedhæfte en motiveret ansøgning – maksimalt 1 A4-side.

Læs mere om, hvad du skal vedhæfte af dokumentation.

Erhvervserfaring

Eksempelvis inden for sundheds -og omsorgsarbejde, pædagogisk arbejde eller kontor- og servicearbejde, herunder også værnepligtstjeneste og som veteran fra Forsvaret.

Omfanget skal være af minimum 4 måneders varighed med gennemsnitlig 27 timer om ugen.

Fag- eller uddannelsesrelevant kursus

Fag- eller uddannelsesrelevant kursus af minimum 6 måneder.

Højskoleophold

Højskoleophold skal være af minimum 4 måneders varighed og ved daghøjskoleophold skal forløbet være med mindst 30 timer om ugen.

Udlandshold

Udlandshold af minimum 4 måneders varighed. Der kan både være tale om rejse, arbejde, studieophold eller hvis du har været udvekslingsstuderende eller veteran fra Forsvaret.

Erfaringer med kropslig aktivitet

Deltagelse  psykomotorisk undervisning/behandlingsforløb eller andre erfaringer med kropslig aktivitet, fx yoga, massage, kropsterapi, fitness, mindfulness m.v.

Se hvad vi derudover lægger vægt på
 • Relevante refleksioner ift. uddannelsen og professionen
 • Selvindsigt, robusthed og kommunikationsevne
 • Erfaringer med psykomotorisk undervisning/behandlingsforløb eller andre aktiviteter inden for krop-psyke sammenhænge
 • Anden relevant uddannelse og erhvervserfaring
 • Studierelevant fritidsbeskæftigelse
 • Højskole-, daghøjskole- eller udlandsophold

Du indkaldes til optagelsessamtale, hvis du opfylder kravet om en adgangsgivende eksamen og har vedhæftet motiveret ansøgning eller er blevet vurderet positivt på baggrund af dine individuelle kompetencer (IKV).

Samtalen består af et interview på 15 minutter. Inden samtalen skal du deltage i en psykomotorisk gruppeundervisningsseance på 45 minutters varighed, bestående af en gruppe af ansøgere.

Afventer tidspunkt for samtaler i 2025.

Hvis du ikke har gennemført din adgangsgivende eksamen inden ansøgningsfristen, indkaldes du også til samtale.

Bevis for din eksamen skal du efterfølgende vedhæfte din ansøgning senest den 5. juli kl. 12.00.

Søg ind

Du søger om optagelse på uddannelsen ved at søge via optagelse.dk.

Ansøgningsfrist

Den 15. marts kl. 12.00

Du får svar den 26. juli 2024

Du kan læse mere om uddannelsens adgangskrav her.

Sådan søger du

Når du søger ind på uddannelsen, skal du huske følgende:

 1. Du kan kun søge i kvote 2 med frist 15. marts kl. 12.00
 2. Sammenlign adgangskvotienten fra sidste år med din egen – overvej om du skal søge ind via kvote 1 eller kvote 2
 3. Tjek ansøgningsfrister
 4. Få styr på, hvad du skal vedhæfte af dokumentation
 5. Overvej om du bør søge en standby-plads
 6. Ansøg om optagelse på www.optagelse.dk – du skal bruge dit MitID til at logge ind*. Bemærk at det er de samme ansøgningsfrister, uanset om du søger studiestart til sommer eller vinter.
 7. Du får svar på din ansøgning d. 26. juli 2024

*Hvis du som udenlandsk ansøger søger uden MitID, skal du inden ansøgningsfristen d. 15. marts sende din underskriftside fra optagelse.dk til os på e-mail: optagelse@kp.dk

Hvis du har søgt om optagelse på en eller flere af Københavns Professionshøjskoles uddannelser, har du løbende mulighed for at se en status på din ansøgning på nemStudie.dk. Meddelelser som fx rykkerskrivelser og afgørelser vil fremgå på nemStudie.dk.

NemStudie.dk – Spørgsmål og svar

Her kan du få vigtig information og svar om nemstudie.dk

Hvordan logger jeg på nemStudie?

Har du MitID, skal du bruge det til log-in. Hvis du fx er udenlandsk ansøger eller har du ikke MitID, skal du logge dig på med din e-mailadresse.

Kan jeg ansøge via min mobiltelefon eller tablet?

Nej, du kan ikke søge via din mobiltelefon eller tablet. Du skal bruge en computer. Brug Google Chrome som browser.

Hvordan ændrer jeg i min profil?

Når du har været logget på nemStudie første gang og din profil er oprettet, så kan du efterfølgende alene rette i din mailadresse og telefonnummer.

Hvordan kan jeg følge status på min ansøgning?

Du får en advisering pr. mail, når der er en ny besked i nemStudie vedrørende din ansøgning (husk også at kigge i dit spamfilter). Du kan læse beskeden i nemStudie. Hvis du bliver bedt om dokumentation ifm. din ansøgning, fx dit eksamensbevis, skal du også gøre det i nemStudie.

Hvordan kan jeg kommunikere med KP om min ansøgning?

Du kan kontakte KP optagelse på mail: optagelse@kp.dk

Jeg har ikke mulighed for at indscanne mine bilag – hvad gør jeg?

Du kan tage et tydeligt foto med din mobiltelefon og indsende som bilag til din ansøgning.

Hvordan ved jeg om min ansøgning har mangler?

Du får en advisering pr. mail, hvis KP efterlyser dokumentation (husk også at kigge i dit spamfilter). Selve beskeden skal du læse i nemStudie.

Hvordan og hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Du får svar på din ansøgning i nemStudie. Hvornår du får svar, afhænger af, om du har søgt i ordinært optag på optagelse.dk eller ledige pladser på nemStudie.dk. Læs mere om svartider på de relevante uddannelsessider på kp.dk.

Kan jeg søge om optagelse på flere uddannelser? Og hvordan gør jeg?

Du skal udfylde en ansøgning for hver uddannelse, du ønsker at søge.

Hvordan kan jeg annullere min ansøgning?

Har du søgt via optagelse.dk skal du annullere din ansøgning på optagelse.dk senest 5. juli kl.12.00.

Hvis du har søgt en ledig plads via nemStudie, kan du annullere din ansøgning på nemStudie ved at:

 1. Vælg menuen ’Ansøgninger’
 2. Vælg den relevante uddannelse
 3. Annuller din ansøgning, nederst på skærmbilledet. Der går nogle minutter fra du har indsendt din ansøgning, før det er muligt at annullere.

Du får svar på din ansøgning d. 26. juli 2024. Svaret sendes til den e-mail, du har oplyst i din ansøgning.

Du vil kun få tilbudt én studieplads, når du har søgt via optagelse.dk. Hvis du ikke optages på en uddannelse, vil du modtage et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding, som håndterer ansøgningerne.

Får du tilbudt en studieplads, skal du svare enten ja tak eller nej tak til pladsen på nemStudie.dk. Hvis du ikke har fået tilbudt en studieplads, kan du se om der er ledige studiepladser.

Indhold og opbygning

Psykomotorikuddannelsen er en professionsbacheloruddannelse, der varer 3½ år og er en fuldtidsuddannelse. I løbet af studiet skal du igennem et halvt års praktik, hvor du kvalificerer dig til selvstændigt at arbejde som psykomotorisk terapeut.

Uddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt. Du kan vælge at rejse til udlandet på udvekslings- og studieophold på i alt 20 ugers varighed i løbet af hele studiet. Du kan også tage på international Summer School.

Gennem uddannelsen får du forståelse for din egen professionelle rolle og træner dine kropslige og relationelle færdigheder som psykomotorisk terapeut.

Du træner desuden samtale og behandling i sundhedsfaglige og tværprofessionelle sammenhænge. Alt sammen færdigheder, du skal udvikle, når du skal behandle og undervise borgere.

Undervisning

I begyndelsen af uddannelsen vil du modtage behandling, undervisning og vejledning af studerende fra andre årgange. Senere på studiet kommer du selv til at behandle, undervise og vejlede andre studerende.

Omdrejningspunktet for undervisningen er sammenhængen mellem krop og psyke. Fra uddannelsens start lærer du om sundhedsfremme og behandling.

Du lærer at kombinere psykologisk og pædagogisk viden med kropslig viden om sansemotorisk træning, kroppens fysiologi, afspænding, mindfulness og kropsbevidsthed.

Undervisningen på uddannelsen til psykomotorisk terapeut tilrettelægges med en tæt kobling imellem teoretiske, kropslige og praktiske læringsaktiviteter, der lægger op til aktiv deltagelse. Ud over klasseundervisning, skal du deltage i andre studieaktiviteter, såsom projekter, observationsarbejde og peer to peer aktiviteter.

I studieaktivitetsmodellen (jpg) kan du se, hvordan uddannelsen er sat sammen af forskellige studieaktiviteter.

Semesteroversigt

Oversigt over, hvordan uddannelsen til psykomotorisk terapeut er opbygget ift. undervisning og praktik

Semestre

Temaet retter sig mod introduktion til professionens fag- og arbejdsområder inden for forskellige sektorer, herunder professionens teoretiske, metodiske og empiriske grundlag.

Der er desuden introduktion til professionens videnskabsteoretiske grundlag, professionel etik samt forståelse af psykomotorik i en sundhedsfaglig og samfundsmæssig kontekst.

Temaet har fokus på udvikling og anvendelse af praktiske færdigheder indenfor psykomotorisk professionsudøvelse samt teorier og metoder i relation til krop, psyke og sundhed, herunder samspillet mellem krop, kognition, emotion og handling.

Temaet retter sig mod krop, kommunikation og refleksion i relation til sundhedspædagogiske og sundhedspsykologiske interventioner i en tværprofessionel kontekst.

Temaet retter sig desuden mod individers og gruppers relationer og kommunikation samt metoder til udvikling af handlekompetencer.

Temaet har fokus på dels faglige og videnskabelige metoder til iagttagelse, undersøgelse, analyse og beskrivelse af bevægelser og bevægefunktioner, dels den motoriske, kognitive og psykosociale udvikling og funktion i relation til sundheds- og sygdomsadfærd.

Temaet retter sig mod den professionelle relation og samspil med borgeren og målgruppen, som led i psykomotorisk intervention og som vejleder og supervisor i mono- og tværfaglige kontekster.

Temaet har fokus på forståelse af forskellige psykologiske principper for mellemmenneskelig kontakt.

Derudover er der fokus på færdigheder til undervisning, formidling og dialog samt udvikling og anvendelse af egne relationelle og kropslige færdigheder i professionsudøvelsen.

Temaet retter sig mod psykomotoriske interventioner med udgangspunkt i borgerens/målgruppens problemstillinger, udviklingsmuligheder og ressourcer, herunder perspektivering af psykomotorisk faglighed og intervention i et bredere felt af sundhedsfaglige tilgange og arbejdsmetoder.

Der er desuden fokus på metoder til dokumentation og kvalitetssikring.

Temaet har fokus på pædagogiske og psykologiske teorier og metoder med relevans for psykomotorisk praksis. Der er desuden fokus på udvikling af egne professionsrettede kompetencer i forhold til at varetage sundhedsfremmende forandringsprocesser i et mono- og tværfagligt perspektiv.

Temaet retter sig mod professionens bidrag til at løse sundhedsfaglige problemstillinger, herunder sundhedsfremme, forebyggelse, tidlig indsats og rehabilitering.

Temaet retter sig desuden mod relaterede professioners forskelligartede bidrag til at fremme kvalitet og sammenhæng i borgerforløb.

Temaet har fokus på psykomotoriske interventioner og implikationerne heraf med udgangspunkt i en professionel helhedsforståelse af borgere og målgrupper.

Der er desuden fokus på forskellige livsopfattelser og livsvilkår, herunder de sociale, kulturelle og institutionelle faktorers betydning for den enkelte borgers livsstil, sygdomssammenhænge og sundhedsudfordringer.

Temaet retter sig mod udvikling af professionelle, faglige og personlige færdigheder og kompetencer til at indgå i, understøtte, lede og facilitere psykomotoriske interventions- og forandringsprocesser.

Temaet har fokus på selvstændig, kritisk og innovativ professionsudøvelse på tværs af professioner, kulturer og organisatoriske sammenhænge.

Derudover er der fokus på dokumentation og refleksion over teori, empiri og metode i relation til psykomotorisk praksis.

Temaet retter sig mod kritisk undersøgelse og udvikling af sundhedsfaglig og tværprofessionel viden og praksis i relation til psykomotorisk professionspraksis på nationalt eller internationalt plan.

Temaet har fokus på selvstændig undersøgelse og formidling af faglige problemstillinger med anvendelse af videnskabelig metode og dokumentation samt udvikling af psykomotorisk teori og praksis gennem kritisk vurdering og inddragelse af resultater fra forsknings- og udviklingsarbejde.

Klinik (praktik)

På psykomotorikuddannelsen bruges betegnelsen klinik i stedet for praktik. Du skal i klinik på 1., 2., 4. og 6. semester.

Formålet med klinik er, at du tilegner dig et solidt fagligt grundlag til at træffe kliniske beslutninger og varetage psykomotoriske interventioner. Du skal også lære, hvordan man indgår i sundhedsfaglig opgaveløsning.

Derudover bliver du øvet i, via kontakt og dialog med borgere, patienter, pårørende og tværprofessionelle samarbejdspartnere, at gennemføre planlagte og målrettede psykomotoriske læringsaktiviteter.

Bliv Studerende for en dag

Som studerende for en dag kan du opleve Københavns Professionshøjskole indefra og få et førstehåndsindtryk af det faglige og sociale miljø på en af vores uddannelser.

Studiestart

Næste studiestart er til sommer:

26. august 2024, kl. 8.30

Der er studiestart én gang om året

Job og karriere

Psykomotoriske terapeuter løfter vigtige samfundsopgaver i forhold til børn, voksne, unge og ældre på det sundhedsfaglige, sociale og pædagogiske område.

Som psykomotorisk terapeut kan du blive ansat i kommuner, regioner, offentlige eller private virksomheder, hvor du kommer til at samarbejde med kolleger med andre fagligheder om sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering.

Mange psykomotoriske terapeuter har desuden selvstændig praksis, hvor de arbejder som konsulent, underviser, personlig træner eller behandler.

I forbindelse med 2016-studieordningerne er der udarbejdet en dimittendprofil, som beskriver formål med uddannelsen og de kernekompetencer, en færdiguddannet psykomotorisk terapeut skal besidde, samt effekten for modtageren af psykomotorisk behandling.

Konteksten for en psykomotorisk terapeuts virke og fagets uddannelsesperspektiver er ligeledes beskrevet.

Som færdiguddannet psykomotorisk terapeut har du mulighed for at tage forskellige fagrelevante kurser og efteruddannelser, f.eks. gennem fagforeningen DAP – Danske Psykomotoriske Terapeuter.

Psykomotoriske terapeuter kan tage diplom-, master- og kandidatuddannelse på f.eks. DVU, DPU, KU og RUC. Læs mere om kandidatuddannelserne på de enkelte universiteters hjemmesider.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål om uddannelsesvalg og optagelse så kan du kontakte os på:

Telefon: 72 48 75 41
Mail: optagelse@kp.dk

Telefontider

Se aktuelle telefontider.

Kontakt eVejledning, hvis du har flere spørgsmål om optagelse på andre videregående uddannelser.

Har du spørgsmål til SU, så kontakt SU-vejledningen.
E-mail: sikkermail-stu-su@kp.dk
Telefon: 72 48 75 42

Telefonen er åben mandag, onsdag og fredag kl. 9.00-11.30 og tirsdag kl. 12.30-14.30.

Personlig henvendelse på Humletorvet 3, K3.09 kan kun ske efter aftale.

Du søger SU online på minSU: www.su.dk. Her kan du også læse mere om de aktuelle satser og betingelser for at modtage støtte.

For at få adgang til minSU skal du bruge MitID.

Ring eller send en mail til den fælles Studie- og karrierevejledning:

Mail: studievejledning@kp.dk

Telefon: 72 48 75 46

Telefontid

Se aktuelle telefontider.

Adresse

Carlsbergvej 14
3400 Hillerød

Praktiske oplysninger

Bøger

Som studerende må du påregne udgifter til bøger på studiet. Udgiften afhænger af, hvilke bøger du vælger at købe, og hvorvidt du køber nye eller brugte bøger. Nogle bøger kan du også låne på Københavns Professionshøjskoles bibliotek.

Har du funktionsnedsættelse grundet en fysisk eller psykisk lidelse, der gør, at du har brug for særlig støtte til at gennemføre din uddannelse, så kan du søge specialpædagogisk støtte (SPS).