Gå til indhold

Information om coronavirus

En natur- og kulturformidler guider og fortæller for tre gæster i skoven

Natur- og kulturformidler

Bliv natur- og kulturformidler og lær at arbejde kreativt og professionelt med natur- og kulturoplevelser.

Fakta

Varighed

3 år

Studiestart

Sommer

Praktik

20 uger

Optagelse og vejledning

Om uddannelsen

På natur- og kulturformidleruddannelsen lærer du at skabe og formidle oplevelser og attraktioner inden for natur og kultur – herunder formidlingsopgaver. Du får desuden viden om og erfaring med forskellige formidlingsformer, markedsføring, kommunikation, projektledelse, turisme, oplevelsesøkonomi og innovation.

Som studerende skal du deltage aktivt i undervisningen, prøve idéer af og bruge dig selv. Der indgår en del gruppearbejde i uddannelsen, så du skal også have lyst til at indgå i mange forskellige former for samarbejde med dine medstuderende.

Uddannelsen tilbydes i et samarbejde mellem Københavns Universitet og KP, og undervisningen foregår på Skovskolen i Nødebo

Indhold og opbygning

Natur- og kulturformidleruddannelsen er en professionsbacheloruddannelse, der varer 3 år og består af 6 semestre.

Læs mere om de enkelte semestre og studieretninger i studieordningen.

Fag

Her lærer du at reflektere over samspil mellem mennesker og natur, og du får viden om bl.a. økologi, landskabstyper og naturforvaltning samt muligheder for oplevelser i naturen. Den viden er grundlag for, at du kan tilrettelægge inspirerende naturoplevelser og friluftsaktiviteter for forskellige målgrupper.

Vi arbejder med begrebet kultur og kulturforståelse i et nutidigt og historisk perspektiv. Der er fokus på kulturarv, kulturhistorie og moderne kulturelle udviklingstendenser. Forståelsen af kulturbegrebet og viden om kulturinstitutioner giver dig grundlag for at kunne arbejde med kulturanalyser, tilrettelægge kulturoplevelser og varetage kulturformidling.

For at få deltagere til dine natur- og kulturoplevelser har du brug for en grundlæggende viden om markedsføring og planlægning af kommunikation. Derfor arbejder vi med at identificere dine målgrupper, og du får grundlæggende viden om kommunikationsteori og planlægning af kommunikation.

Du får desuden praktisk erfaring med forskellige formidlingsformer, der kan være mundtlige såvel som skriftlige og visuelle. Og du får indblik i mulighederne inden for både digital markedsføring og digital formidling.

Du lærer om turisme, turismens udvikling og betydning. Vi ser på karakteristika for internationale målgrupper, og hvad man skal være særligt opmærksom på, når man udvikler og tilrettelægger formidling for et internationalt publikum.

Vi inddrager muligheder i oplevelseserhvervet, og du lærer at analysere destinationers potentiale og finde frem til de formidlingsmuligheder, potentialet indeholder.

Her har vi fokus på kreativitet, idé og konceptudvikling, der kan føre til nye forretningsområder og oplevelser inden for turisme- og oplevelseserhvervet. Du lærer om innovations- og designprocesser, ny teknologi og at udvikle og vurdere nye forretningsområder og produkter.

I projektledelse lærer du at styre projekter inden for oplevelseserhvervet, så de når sikkert i mål. Vi arbejder med mål, strategi og ledelse i projektet. Og vi ser på samarbejdet med interne og eksterne deltagere.

Du får også viden om økonomistyring, og du lærer at opstille budgetter og forretningsplaner samt vurdere det økonomiske potentiale i formidlingsprojekter og oplevelsesprodukter.

Du får redskaber og metoder til at arbejde systematisk med analyse af en problemstilling og til, hvordan man skriver en god opgave. Vi arbejder bl.a. med problemformulering, studieteknik, litteratursøgning og dataindsamling inden for natur- og kulturformidling. Du lærer at tænke over, hvad viden er, hvordan den er fremkommet, og hvad det betyder for resultater baseret på den viden.

På uddannelsens 6. semester skal du vælge valgfag, også kaldet valgfri uddannelseselementer.

Du kan enten deltage i udbudte kurser på uddannelsen eller i relevante kurser på andre uddannelser.

Studieform

Uddannelsen til natur- og kulturformidler er et fuldtidsstudium, der består af flere studieformer:

 • Klasseundervisning
 • Gruppearbejde
 • Workshops
 • Besøg fra erhvervet
 • Ekskursioner
 • Studieture
 • Praktik

Internationale muligheder

Som studerende på natur og kulturformidleruddannelsen har du mulighed for at tilføje en international dimension til dit studie ved at tage en del af uddannelsen i udlandet.

Tidligere studerende har bl.a. være i Canada, Grønland, Norge, Tyskland, Rumænien, Australien og New Zealand.

Praktik

På uddannelsens 5. semester skal du i praktik. Du vælger og søger selv praktiksted. Du får støtte undervejs af uddannelsens praktikkoordinator. Praktikken er ulønnet, men du kan få SU i hele praktikperioden.

Her kan du se nogle eksempler på praktiksteder.

Disse beskæftiger sig med formidling af naturoplevelser og/eller dyreliv. Formidlingstiltagene sker i grupper, arrangerede ture eller andre former for arrangementer.
Fx naturskoler og -centre, nationalparker, zoologiske haver og akvarier.

Arrangementer, skoletjeneste og fokus på formidling enten skriftligt eller via nye medier. Det kan være historiske museer, kunstmuseer, biblioteker og kulturhuse.
Fx Nationalmuseet, M/S Museet for Søfart, ROMU og Børnekulturhuset Ama’r.

Formidling af oplevelser i lokalområdet er fokusområdet for turistbureauerne. De er med til at understøtte eksisterende arrangementer og er hovedsageligt et informationsserviceorgan. For overordnede organisationer som Visit Denmark og Dansk Kyst- og Naturturisme er det det nationale arbejde, der er i fokus.
Fx Visit Nordsjælland og Naturturisme I/S.

Disse har forskelligt fokus, men ofte en bestemt målgruppe eller et bestemt tema, der skal understøtte et ønsket politisk mål.
Fx Friluftsrådet, DGI, Haver til Maver, kommunale forvaltninger (ofte Kultur og Fritid).

Arrangerer ture og/eller events, som regel med et særligt fokus eller tema såsom sport, jagt og friluftsliv. Fx Air Greenland og Sportscamp.

Information til praktiksteder

Studiestart sommer 2020

Info om studiestart kommer senere.

Adgangskrav

Du skal søge ind på natur- og kulturformidleruddannelsen på optagelse.dk i enten kvote 1 eller 2. Der er studiestart én gang om året – om sommeren.

Kvote 1

I kvote 1 vurderes du udelukkende på baggrund af gennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen. For at søge ind via kvote 1 skal du have bestået en dansk gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF). Ansøgningsfristen for kvote 1 er den 5. juli kl. 12.00.

Er dit gennemsnit på din adgangsgivende eksamen lavere end adgangskvotienten, eller kender du endnu ikke dit gennemsnit, skal du søge ind via kvote 2 inden den 22. marts kl. 12.00.

Hvis du har bestået flere adgangsgivende eksaminer, kan du kun blive optaget på baggrund af den første. Du kan ikke forbedre din eksamenskvotient ved at tage enkeltfag.

Kvote 2

Der er ansøgningsfrist for kvote 2 den 22. marts kl. 12.00. Du skal have et af følgende adgangsgrundlag for at søge i kvote 2:

Med det specifikke adgangskrav:

 • Engelsk på B-niveau

Hvis du har en gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF) og er i tvivl om dit gennemsnit er højt nok til optagelse i kvote 1, skal du søge ind via kvote 2.

Er du statsborger i et land uden for EU/EØS, eller har en udenlandsk adgangsgivende eksamen, er der særlige forhold du skal være opmærksom på.

Læs mere om reglerne for optagelse med udenlandsk adgangsgivende eksamen og sprogkrav

Har du ikke en adgangsgivende eksamen, kan du få foretaget en Individuel kompetencevurdering (IKV). Her vil du blive vurderet på, om din samlede viden og dine kompetencer kan sidestilles med en adgangsgivende eksamen, som kan gøre dig optagelsesberettiget. Bemærk, at du også skal opfylde de specifikke adgangskrav.

Kvote 2 – andre vurderingskriterier

Søger du ind via kvote 2 vil du blive vurderet på:

 • Motiveret ansøgning
 • Studierelevant erhvervserfaring med samme arbejdsfunktion og målgruppe minimum 3. mdr. sammenhængende og á minimum 30 t/uge
 • Almen erhvervserfaring minimum 3. mdr. Arbejdsperioden behøver ikke være sammenhængende
 • Højskole-, daghøjskole- eller udlandsophold minimum 4 mdr. sammenhængende varighed.
 • Frivilligt arbejde
 • Særligt studierelevante fag og kurser fx studierelevante eksaminer fra andre videregående uddannelser eller studierelevante HF-enkeltfag ud over den adgangsgivende eksamen

Læs mere om, hvad du skal vedhæfte af dokumentation.

Sådan søger du

Når du søger ind på uddannelsen, skal du huske følgende:

*Hvis du som udenlandsk ansøger søger uden NemID, skal du inden ansøgningsfristen d. 22. marts sende din underskriftside fra optagelse.dk til os på e-mail: optagelse@kp.dk

Følg din ansøgning på Optagelsesportalen

Hvis du har søgt om optagelse på en eller flere af Københavns Professionshøjskoles uddannelser, har du løbende mulighed for at se en status på din ansøgning på vores Optagelsesportal. Meddelelser som fx rykkerskrivelser og afgørelser vil fremgå i Optagelsesportalen.

Bemærk: Der er ikke adgang til Optagelsesportalen via tablets eller smartphones.

Svar på din ansøgning

Du får svar på din ansøgning d. 28. juli. Svaret sendes til den e-mail, du har oplyst i din ansøgning. Du vil kun få tilbudt én studieplads, når du har søgt via optagelse.dk. Hvis du ikke optages på en uddannelse, vil du modtage et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding.

Får du tilbudt en studieplads, skal du svare enten ja tak eller nej tak til pladsen i optagelsesportalen. Hvis du ikke har fået tilbudt en studieplads, kan du se om der er ledige studiepladser.

Har du husket det hele?

Vær sikker: tjek vores sider om Optagelse og vejledning 

Studieliv

Du kan læse til Natur- og kulturformidler på Skovskolen i Nødebo ved Hillerød. Skovskolen ligger smukt placeret i Gribskov ved Esrum Sø nord for Hillerød og er et fagligt centrum for en række grønne uddannelser. Studielivet er generelt præget af friluftsaktiviteter som jagt, lystfiskeri, kajak, mountainbike-ture og lign. I blokhusbygningen Flækken afholdes der fredagsbar, fester og andre sociale arrangementer.

Job og karriere

Natur- og kulturformidling retter sig mod både offentlige og private organisationer, kulturinstitutioner og virksomheder, fx:

 • Naturskoler, fritids- og friluftsorganisationer
 • Museer for kunst, naturhistorie, lokal- og kulturhistorie
 • Kulturhuse og steder for scenekunst (teatre, musikhuse m.m.)
 • Kommunale forvaltninger (kultur, fritid og erhverv)
 • Turistorganisationer
 • Feriecentre,
 • Oplevelses- og forlystelsesparker
 • Transportselskaber (fx rederier) og rejseselskaber

Læs videre

Som professionsbachelor i Natur- og kulturformidling er det muligt at videreuddanne sig inden for fx:

 • Turisme
 • Kultur og kommunikation
 • Oplevelsesøkonomi og oplevelsesdesign
 • Naturforvaltning
 • Undervisning og læring

Du kan læse mere om dine muligheder for efter- og videreuddannelse på Københavns Professionshøjskole og Københavns Universitet her.

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte studielederen på Skovskolen med spørgsmål om åbent hus, pensum, eksamen, studiemiljø, gruppearbejde osv.
Studieleder Pernille Ohrt van Eeckhout: pve@ign.ku.dk

Du er velkommen til at besøge os. Se mere her

Natur- og kulturformidler, studiested:

Skovskolen, Nødebo
Nødebovej 77A
3480 Fredensborg

Optagelse

Kontakt vores optagelseskontor, hvis du har konkrete spørgsmål angående adgangskrav, ansøgning, dokumentation og optagelse på uddannelsen.

SU

Har du spørgsmål til SU, så kontakt SU-vejledningen.

Studievejledning

Har du spørgsmål, der relaterer sig mere til selve uddannelsen, indholdet, opbygningen, merit fra tidligere gennemført uddannelse, overførsel fra en anden professionshøjskole eller specialpædagogisk støtte, kan du kontakte studievejledningen. Det kan fx også være spørgsmål om åbent hus, pensum, eksamen, studiemiljø, trivsel, gruppearbejde osv.

Andre henvendelser

Har du generelle spørgsmål, kan du kontakte os på:
Tlf.: +45 70 89 09 90 / E-mail: info@kp.dk

Praktiske oplysninger

Studieordning mm.

SU-berettiget

Du søger SU online på minSU: www.su.dk. Her kan du også læse mere om de aktuelle satser og betingelser for at modtage støtte. For at få adgang til minSU skal du bruge NemID.

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Har du funktionsnedsættelse grundet en fysisk eller psykisk lidelse, der gør, at du har brug for særlig støtte til at gennemføre din uddannelse, så kan du søge specialpædagogisk støtte (SPS) på SPS’s hjemmeside.

Udgifter på studiet

Bøger

Der vil være løbende udgifter til bøger på uddannelsen. Nogle bøger kan du også låne på Københavns Professionshøjskoles bibliotek.

Studieture

Du skal regne med udgifter til mindst to studieture på uddannelsen. Hver tur koster som regel 500-750 kr.

Copydan

Hvis du ønsker adgang til scannet og kopieret undervisningsmateriale, skal du betale 1.800 kr. i Copydan-afgift – det kan betales i rater.

Evalueringer og undersøgelser

Vi undersøger og evaluerer løbende studieforholdene på uddannelsen for at kunne dokumentere og optimere på en lang række forhold. Du kan læse de nyeste opgørelser fra uddannelsen her.

Logo for Københavns Universitet og KP