Gå til indhold
Natur- og kulturformidler-studerende fra Skovskolen i Nødebo

Natur- og kulturformidler

Bliv natur- og kulturformidler og lær at arbejde kreativt og professionelt med natur- og kulturoplevelser.

Fakta

Varighed

3 år

Studiestart

Sommer

Praktik

20 uger

Obs: Det er ikke længere muligt at søge optagelse på uddannelsen. På ug.dk kan du se, hvilke andre uddannelsesinstitutioner, der udbyder uddannelsen.

Om uddannelsen

På natur- og kulturformidleruddannelsen lærer du at skabe og formidle oplevelser og attraktioner inden for natur og kultur – herunder formidlingsopgaver.

Du får desuden viden om og erfaring med forskellige formidlingsformer, markedsføring, kommunikation, projektledelse, turisme, oplevelsesøkonomi og innovation.

Som studerende skal du deltage aktivt i undervisningen, prøve idéer af og bruge dig selv. Der indgår en del gruppearbejde i uddannelsen, så du skal også have lyst til at indgå i mange forskellige former for samarbejde med dine medstuderende.

Uddannelsen tilbydes i et samarbejde mellem Københavns Universitet og KP, og undervisningen foregår på Skovskolen i Nødebo.

Studieliv

Du kan læse til Natur- og kulturformidler på Skovskolen i Nødebo ved Hillerød. Skovskolen ligger smukt placeret i Gribskov ved Esrum Sø nord for Hillerød og er et fagligt centrum for en række grønne uddannelser.

Studielivet er generelt præget af friluftsaktiviteter som jagt, lystfiskeri, kajak, mountainbike-ture og lign. I blokhusbygningen Flækken afholdes der fredagsbar, fester og andre sociale arrangementer.

Indhold og opbygning

Natur- og kulturformidleruddannelsen er en professionsbacheloruddannelse, der varer 3 år og består af 6 semestre. Uddannelsen til natur- og kulturformidler er et fuldtidsstudium, der består blandt andet af klasseundervisning, workshops, ekskursioner og besøg fra erhvervet.

Som studerende kan du tage en del af uddannelsen i udlandet. Tidligere studerende har bl.a. være i Canada, Grønland, Norge, Tyskland, Rumænien, Australien og New Zealand.

studieaktivitetsmodellen (jpg) kan du se, hvordan uddannelsen er sat sammen af forskellige studieaktiviteter.

Semesteroversigt

Oversigt over, hvordan uddannelsen til natur- og kulturformidler er opbygget ift. undervisning, praktik og valgfag/bachelorprojekt

Fag

Her lærer du at reflektere over samspil mellem mennesker og natur, og du får viden om bl.a. økologi, landskabstyper og naturforvaltning samt muligheder for oplevelser i naturen.

Den viden er grundlag for, at du kan tilrettelægge inspirerende naturoplevelser og friluftsaktiviteter for forskellige målgrupper.

Vi arbejder med begrebet kultur og kulturforståelse i et nutidigt og historisk perspektiv. Der er fokus på kulturarv, kulturhistorie og moderne kulturelle udviklingstendenser.

Forståelsen af kulturbegrebet og viden om kulturinstitutioner giver dig grundlag for at kunne arbejde med kulturanalyser, tilrettelægge kulturoplevelser og varetage kulturformidling.

For at få deltagere til dine natur- og kulturoplevelser har du brug for en grundlæggende viden om markedsføring og planlægning af kommunikation. Derfor arbejder vi med at identificere dine målgrupper, og du får grundlæggende viden om kommunikationsteori og planlægning af kommunikation.

Du får desuden praktisk erfaring med forskellige formidlingsformer, der kan være mundtlige såvel som skriftlige og visuelle. Og du får indblik i mulighederne inden for både digital markedsføring og digital formidling.

Du lærer om turisme, turismens udvikling og betydning. Vi ser på karakteristika for internationale målgrupper, og hvad man skal være særligt opmærksom på, når man udvikler og tilrettelægger formidling for et internationalt publikum.

Vi inddrager muligheder i oplevelseserhvervet, og du lærer at analysere destinationers potentiale og finde frem til de formidlingsmuligheder, potentialet indeholder.

Her har vi fokus på kreativitet, idé og konceptudvikling, der kan føre til nye forretningsområder og oplevelser inden for turisme- og oplevelseserhvervet.

Du lærer om innovations- og designprocesser, ny teknologi og at udvikle og vurdere nye forretningsområder og produkter.

I projektledelse lærer du at styre projekter inden for oplevelseserhvervet, så de når sikkert i mål. Vi arbejder med mål, strategi og ledelse i projektet. Og vi ser på samarbejdet med interne og eksterne deltagere.

Du får også viden om økonomistyring, og du lærer at opstille budgetter og forretningsplaner samt vurdere det økonomiske potentiale i formidlingsprojekter og oplevelsesprodukter.

Du får redskaber og metoder til at arbejde systematisk med analyse af en problemstilling og til, hvordan man skriver en god opgave. Vi arbejder bl.a. med problemformulering, studieteknik, litteratursøgning og dataindsamling inden for natur- og kulturformidling.

Du lærer at tænke over, hvad viden er, hvordan den er fremkommet, og hvad det betyder for resultater baseret på den viden.

På uddannelsens 6. semester skal du vælge valgfag, også kaldet valgfri uddannelseselementer.

Du kan enten deltage i udbudte kurser på uddannelsen eller i relevante kurser på andre uddannelser.

Praktik

På uddannelsens 5. semester skal du i praktik. Du vælger og søger selv praktiksted. Du får støtte undervejs af uddannelsens praktikkoordinator. Praktikken er ulønnet, men du kan få SU i hele praktikperioden.

Her kan du se nogle eksempler på praktiksteder.

Disse beskæftiger sig med formidling af naturoplevelser og/eller dyreliv. Formidlingstiltagene sker i grupper, arrangerede ture eller andre former for arrangementer.
Fx naturskoler og -centre, nationalparker, zoologiske haver og akvarier.

Arrangementer, skoletjeneste og fokus på formidling enten skriftligt eller via nye medier. Det kan være historiske museer, kunstmuseer, biblioteker og kulturhuse.
Fx Nationalmuseet, M/S Museet for Søfart, ROMU og Børnekulturhuset Ama’r.

Formidling af oplevelser i lokalområdet er fokusområdet for turistbureauerne. De er med til at understøtte eksisterende arrangementer og er hovedsageligt et informationsserviceorgan. For overordnede organisationer som Visit Denmark og Dansk Kyst- og Naturturisme er det det nationale arbejde, der er i fokus.
Fx Visit Nordsjælland og Naturturisme I/S.

Disse har forskelligt fokus, men ofte en bestemt målgruppe eller et bestemt tema, der skal understøtte et ønsket politisk mål.
Fx Friluftsrådet, DGI, Haver til Maver, kommunale forvaltninger (ofte Kultur og Fritid).

Arrangerer ture og/eller events, som regel med et særligt fokus eller tema såsom sport, jagt og friluftsliv. Fx Air Greenland og Sportscamp.

Information til praktiksteder

Job og karriere

Natur- og kulturformidling retter sig mod både offentlige og private organisationer, kulturinstitutioner og virksomheder, fx:

 • Naturskoler, fritids- og friluftsorganisationer
 • Museer for kunst, naturhistorie, lokal- og kulturhistorie
 • Kulturhuse og steder for scenekunst (teatre, musikhuse m.m.)
 • Kommunale forvaltninger (kultur, fritid og erhverv)
 • Turistorganisationer
 • Feriecentre,
 • Oplevelses- og forlystelsesparker
 • Transportselskaber (fx rederier) og rejseselskaber

Læs videre

Som professionsbachelor i Natur- og kulturformidling er det muligt at videreuddanne sig inden for fx:

 • Turisme
 • Kultur og kommunikation
 • Oplevelsesøkonomi og oplevelsesdesign
 • Naturforvaltning
 • Undervisning og læring

Du kan læse mere om dine muligheder for efter- og videreuddannelse på Københavns Professionshøjskole og Københavns Universitet her.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål om uddannelsesvalg og optagelse så kan du kontakte os på:

Telefon: 72 48 75 41
Mail: optagelse@kp.dk

Telefontider

Mandag, onsdag og fredag: kl. 09.00-11.30

Tirsdag og torsdag: kl. 12.30-14.30

Kontakt eVejledning, hvis du har flere spørgsmål om optagelse på andre videregående uddannelser.

Har du spørgsmål til SU, så kontakt SU-vejledningen.
E-mail: sikkermail-stu-su@kp.dk
Telefon: 72 48 75 42

Telefonen er åben mandag, onsdag og fredag kl. 9.00-11.30 og tirsdag kl. 12.30-14.30.

Personlig henvendelse på Humletorvet 3, K3.09 kan kun ske efter aftale.

Du søger SU online på minSU: www.su.dk. Her kan du også læse mere om de aktuelle satser og betingelser for at modtage støtte.

For at få adgang til minSU skal du bruge MitID.

Ring eller send en mail til den fælles Studie- og karrierevejledning:

Mail: studievejledning@kp.dk

Telefon: 72 48 75 46

Telefontid

Se aktuelle telefontider.

Adresse

Skovskolen, Nødebo
Nødebovej 77A
3480 Fredensborg

Praktiske oplysninger

Bøger

Som studerende må du påregne udgifter til bøger på studiet. Udgiften afhænger af, hvilke bøger du vælger at købe, og hvorvidt du køber nye eller brugte bøger. Nogle bøger kan du også låne på Københavns Professionshøjskoles bibliotek.

Studieture

Du skal regne med udgifter til mindst to studieture på uddannelsen. Hver tur koster som regel 500-750 kr.

Har du funktionsnedsættelse grundet en fysisk eller psykisk lidelse, der gør, at du har brug for særlig støtte til at gennemføre din uddannelse, så kan du søge specialpædagogisk støtte (SPS). Få mere information om støttemuligheder på SPS’s hjemmeside eller kontakt Studie- og karrierevejledning.

Logo for Københavns Universitet og KP