Gå til indhold

Information om coronavirus

Undervisningssituation

Diplomuddannelser

Med en diplomuddannelse fra Københavns Professionshøjskole løfter du din eksisterende viden og kvalificerer dig til at løse nye opgaver

En diplomuddannelse er en formelt kompetencegivende uddannelse. Københavns Professionshøjskole udbyder en bred vifte af diplomuddannelser inden for emner som eksempelvis pædagogik, didaktik, socialt arbejde, ledelse og sundhed.

Uddannelsen kan gennemføres som deltidsstudie, men enkelte af uddannelserne kan også læses som fuldtidsstudie. En diplomuddannelse består af en række obligatoriske og valgfrie moduler samt et afgangsprojekt.

Uddannelsessteder

Københavns Professionshøjskole udbyder de fleste diplomuddannelser i København, nogle i Hillerød og i enkelte tilfælde andre steder i landet. Se under den relevante uddannelse for mere information.

Optagelse og kontakt

Læs mere om optagelse og kontakt under den enkelte uddannelse.

Videreuddannelse under coronakrisen

Vi forventer at kunne genoptage den fysiske undervisning fra slutningen af august. Hvis situationen mod forventning viser sig at være anderledes – og vi ikke kan mødes fysisk – vil undervisning, vejledning og eksamener blive gennemført online, i mindre studiegrupper eller lignende.

Oversigt over diplomuddannelser

Her finder du en oversigt over alle de diplomuddannelser, Københavns Professionshøjskole udbyder.

Børnerådgiverforløbet

I dette forløb tager vi udgangspunkt i det multiteoretiske perspektiv, således at den professionelle bliver klædt på til at kunne fortage et teoretisk og metodisk perspektivskifte i forståelsen af og i arbejdet med barnets og familiens situation.

Sted

København

Den ernæringsfaglige diplomuddannelse

Med en diplomuddannelse styrker du din specialistviden og får et bredere perspektiv på din praksis.

Sted

København

Den pædagogiske diplomuddannelse

De pædagogiske diplomuddannelser er kompetencegivende videregående uddannelser, der henvender sig til lærere, pædagoger og andre med tilsvarende relevant uddannelse og består af en række forskellige faglige uddannelsesretninger, der alle har en fælles opbygning og niveau.

Sted

København, Hillerød

Den sociale diplomuddannelse

Beskæftiger du dig med udsatte borgere? Og har du lyst og behov for ny faglig inspiration? Så søg den sociale diplomuddannelse og få et kompetenceløft inden for dit interessefelt med socialt arbejde.

Sted

København

Den sociale diplomuddannelse, børn og unge

Styrk din viden om socialt arbejde med udsatte børn og unge og bliv mere reflekterende og analytisk i dit arbejde.

Sted

København

Diplomuddannelse i beskæftigelse

Diplomuddannelsen i beskæftigelse giver et både generelt og målrettet efteruddannelsestilbud til medarbejdere som arbejder med beskæftigelsesindsatsen.

Sted

København

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik

Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik kvalificerer dig som lærer ved en erhvervsrettet uddannelse, og giver dig muligheden for at komme i dybden med de udfordringer, du oplever i din undervisningspraksis.

Sted

København

Diplomuddannelse i familieterapi

Tag en diplomuddannelse i familieterapi og relationel praksis. Du får en grundig teoretisk og metodisk indføring i system- og relationsorienteret dialogbaseret arbejde med børn, unge og voksne i familier og netværket omkring dem

Sted

København

Diplom i ledelse

Med diplomuddannelsen i ledelse skaber du fundament for dit lederskab og styrker din lederrolle med ledelsesteori og inspiration fra nye metoder.

Sted

København, Hillerød

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration

Den anerkendte videreuddannelse for offentligt ansatte administratorer.

Sted

København, Fredericia

Diplomuddannelse i psykiatri

Diplomuddannelse i psykiatri er til dig, der arbejder i psykiatrien uanset ansættelsessted.

Sted

København

Diplomuddannelse i skat

Lær at løse komplekse problemstillinger på skatteområdet - for både offentligt og privat ansatte.

Sted

København, Fredericia, Aalborg

Diplomuddannelse i socialformidling

Styrk dine personlige og faglige kompetencer til at sagsbehandle, koordinere og udvikle opgaver på det socialfaglige område.

Sted

København, Vordingborg, Rønne

Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning

Den færdiguddannede uddannelses-, erhvervs- og karrierevejleder kan bidrage selvstændigt til organisering, evaluering og kvalitetsudvikling af vejledning.

Sted

København

Diplomuddannelse i ældrearbejde

En videreuddannelse for dig, der som professionel arbejder med ældre.

Sted

København

Sundhedsfaglig diplomuddannelse

Lær at varetage komplekse funktioner og fremme det tværfaglige samarbejde.

Sted

København

Sundhedsfaglige diplomuddannelse

En sundhedsfaglig diplomuddannelse er en kompetencegivende videregående uddannelse, der henvender sig til sundhedsfaglige personalegrupper med mindst en kort videregående uddannelse og minimum to års erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse.

Sted

Hillerød

Sundhedsfaglig diplomuddannelse med fokus på kræft

Uddannelsen klæder dig på til at kunne skabe en ensartet og sammenhængende indsats for den enkelte kræftpatient til at kunne skabe en ensartet og sammenhængende indsats for den enkelte kræftpatient.

Sted

København

Supervisor

Bliv bedre til at igangsætte refleksive tanker og læringsprocesser i din faglige praksis.

Sted

København

Teknologisk diplomuddannelse i bioteknologi, procesteknologi og kemi

Uddannelsen er for dig der varetager funktioner inden for kemisk, bioteknologisk og farmaceutisk produktion.

Sted

København

Finansiering

Omstillingsfonden

Omstillingsfonden giver faglærte og ufaglærte i job mulighed for at søge om op til 10.000 kr. i tilskud årligt til akademi- eller diplomuddannelser.

Du kan læse mere om Omstillingsfonden på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Den kommunale Kompetencefond

Den Kommunale Kompetencefond kan støtte med op til 25.000 kr. inden for en periode på 12 måneder til efter- og videreuddannelse, hvis du er kommunalt ansat og omfattet af en overenskomst med FOA, 3F, Dansk Metal, BUPL, HK Kommunal, Socialpædagogerne, Teknisk Landsforbund, Dansk Socialrådgiverforening eller Forhandlingskartellet.

Kontakt

Kontakt os, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding og optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00