Gå til indhold
Administrationsøkonom på Københavns Professionshøjskole - fyr sidder i sofa med sin computer

Administrationsøkonom

Vær med til at udvikle erhvervslivet som administrationsøkonom

Fakta

Varighed

2 år

Studiestart

Sommer

Praktik

10 uger

Obs: Det er ikke længere muligt at søge optagelse på uddannelsen. På ug.dk kan du se, hvilke andre uddannelsesinstitutioner, der udbyder uddannelsen.

Om uddannelsen

Som administrationsøkonom er du med til at administrere og udvikle det offentlige og private erhvervsliv effektivt og med tårnhøj kvalitet.

Københavns Professionshøjskoles uddannelse til administrationsøkonom giver dig mulighed for at arbejde selvstændigt og undersøgende med fag, der spænder over jura, administration, økonomi, samfundsfag og organisationsteori.

Du bliver uddannet til at blive en alsidig medarbejder, der kan arbejde selvstændigt på et højt niveau.

Studieliv

Du kan læse til administrationsøkonom på Campus Tagensvej 86 på Nørrebro i København. Du vil dele adresse med uddannelserne administrationsbachelor, skattebachelor, sundhedsadministrativ koordinator og sygeplejerske.

På campus er der altid liv og sociale aktiviteter på tværs af uddannelserne. Der er f.eks. et tværfagligt kor, en idrætsforening og studiecaféen Cafe Coma, der ofte inviterer til fest.

Job og karriere

Som færdiguddannet administrationsøkonom kan du arbejde bl.a. som administrativ medarbejder i private virksomheder og kommuner, koordinator og HR-assistent

Indhold og opbygning

Uddannelsen til administrationsøkonom er en kort videregående uddannelse, der varer 2 år og består af 4 semestre. De første 3 semestre består af undervisning på uddannelsesstedet, og på 4. semester skal du 10 uger i praktik.

Det er muligt at tage et studieophold i udlandet på 3. semester, eller et praktikophold i udlandet på 4. semester.

På de 3 første semestre foregår meget af undervisningen som klasseundervisning, men du vil også stifte bekendtskab med mange andre undervisningsformer, bl.a. forelæsninger, gruppearbejde og virksomhedsbesøg.

I studieaktivitetsmodellen (jpg) kan du se, hvordan administrationsøkonomuddannelsen er sat sammen af forskellige studieaktiviteter.

Semesteroversigt

Uddannelsesoversigt for Administrationsøkonomuddannelsen

Obligatoriske kerneområder

Fagelementet beskæftiger sig med teorier og praksis i forhold til samfund, organisation og individets rolle på arbejdsmarkedet.

Der er fokus på juridiske aspekter, samfundsøkonomi, samspil mellem individ og organisation samt kommunikation. Fagområdet afviklet over 1. semester og er placeret på 1. semester.

Fagelementet indeholder teorier og praksis i forhold til private og offentlige virksomheder og institutioner herunder udvikling, planlægning og koordinering af opgaver og implementering af løsninger.

Der er fokus på den tredobbelte bundlinje, databehandling, service-design og formidling. Fagområdet afvikles over et semester og er placeret på 2. semester.

Fagelementet beskæftiger sig med teorier og praksis i forhold til problemidentifikation, arbejdsgangsanalyse, innovation og samarbejde i og med praksis.

Der er fokus på teorier om formueret, selskabsret & start-up, indsatsteori, businesscase, kommunikation og So-Me.

Valgfag

Formålet med valgfaget er at forberede den studerende på at arbejde med økonomiske og juridiske opgaver, og vil derudover træne den studerende i at arbejde med databehandling og analyse.

Formålet med valgfaget er at forbereder den studerende på at arbejde med administrative opgaver i såvel private som offentlige virksomheder.

Den studerende vil blive i stand til at arbejde som personlig assistent, som driftsmedarbejder indenfor løn, ressourcestyring, lager, HR og som nøglemedarbejder i stab og sekretariat mv.

Vær opmærksom på at der er to forskellige gældende studieordninger alt efter hvornår du har haft studiestart.

  • For dig der er indskrevet pr. 1. september 2022 eller tidligere
  • For dig der er indskrevet pr. 1. september 2023 eller senere

Læs mere på vores side for Studieordninger

Praktik

På uddannelsens 4. semester skal du i praktik i 10 uger. Praktikken ligger ultimo januar – primo april og finder sted i en offentlig eller privat virksomhed/institution. Det er dig – i tæt samarbejde med uddannelsen – der finder praktikpladsen. Praktikken er ulønnet, men du får SU i hele praktikperioden.

Praktiske oplysninger

Bøger

Som studerende må du påregne udgifter til bøger på studiet. Udgiften afhænger af, hvilke bøger du vælger at købe, og hvorvidt du køber nye eller brugte bøger. Nogle bøger kan du også låne på Københavns Professionshøjskoles bibliotek.

Har du funktionsnedsættelse grundet en fysisk eller psykisk lidelse, der gør, at du har brug for særlig støtte til at gennemføre din uddannelse, så kan du søge specialpædagogisk støtte (SPS).

Kontakt

Hvis du har spørgsmål om uddannelsesvalg og optagelse, kan kan du kontakte os på:

Optagelse

Københavns Professionshøjskole (KP)

+45 72 48 75 41

Telefontider

Se aktuelle telefontider.

Kontakt eVejledning, hvis du har flere spørgsmål om optagelse på andre videregående uddannelser.

Ring eller send en mail til den fælles Studie- og karrierevejledning:

Studie- og karrierevejledning

Københavns Professionshøjskole (KP)

+45 72 48 75 46

Telefontider

Se aktuelle telefontider.

Har du spørgsmål til SU, så kontakt SU-vejledningen:

Personlig henvendelse på Humletorvet 3, K3.09 kan kun ske efter aftale.

På minSU kan du også læse mere om de aktuelle satser og betingelser for at modtage støtte. For at få adgang til minSU skal du bruge MitID.

Adresse

Campus Tagensvej 86

Tagensvej 86
2200 København N