Gå til indhold

Praktik på administrationsøkonom

Kontakt os i dag og hør nærmere om din mulighed for at få en administrationsøkonom som praktikant

Overvejer din virksomhed at få en praktikant, er der gode grunde til at handle på din overvejelse. Med en administrationsøkonom får du en praktikant, der med den rette vejledning vil kunne udføre en række relevante opgaver i relation til den undervisning, den studerende har været igennem.

Her er et lille overblik over de emner, den studerende har været igennem.

Obligatoriske forløb

 • Analyse af organisatoriske processer, strukturer og værdier i den offentlige og private sektor
 • Indsigt i micro- og makroøkonomi, og sammenhængen mellem den offentlige og private økonomi
 • Metoder til konfliktløsning og forskellige præsentations- og forhandlingsteknikker
 • Evalueringsmetoders anvendelighed, samt udførelsen af kvalitative og kvantitative undersøgelser
 • Juridisk metode og forvaltningsretlige principper til sikring af korrekt sagsbehandling
 • Brugen af digitale løsninger i kommunikation med kunder og borgere samt internt i virksomheder
 • Planlægge og gennemføre projektarbejde ved hjælp af projektstyringsmetoder

Valgfagsforløb

 • Personalejura.
 • Offentlig økonomi og budgetlægning, kontoplaner samt erhvervsøkonomi
 • Anvendt statistik til indsamling, bearbejdning og analyse af data
 • Projektkoordinatorens særlige rolle i projektet
 • Kommunikation, målgrupper og prioritering

Praktikperioder

​Praktikperiode, forår 2022: januar – april.
Den studerende får SU under hele praktikforløbet, og praktikken er ulønnet.

Krav til praktikstedet

For at sikre den studerende får et succesfuldt praktikforløb, er det et krav til praktikstedet at:

 • Der er en fast praktikvejleder tilknyttet forløbet på praktikstedet, som kan give fagrelevant sparring under hele forløbet.
 • Der er forberedt en oversigt over opgaver, den studerende kan arbejde med i praktikken.
 • Der er en fast kontorplads til den studerende og de nødvendige login kan oprettes.

Den tid der bliver investeret i begyndelsen af praktikforløbet, vil blive givet tilbage efterhånden som den studerende kan løfte flere og flere opgaver selvstændigt.

Praktikportalen

Praktikportalen på Københavns Professionshøjskole

På Praktikportalen får du som praktiksted overblik over alle de relevante informationer om den enkelte studerende og den enkelte praktik- eller klinikperiode.

Vejledning

Har du brug for vejledning i brug af praktikportalen, så er der her samlet alle vejledninger til praktiksteder, studerende, administration og undervisere.

Praktikhåndbog

Interesseret i en praktikant?

Hvis din organisation er interesseret i at modtage en praktikant, hører vi meget gerne fra dig. Du kan kontakte vores praktikkoordinator – også om øvrige spørgsmål til praktik:

Kontakt

Süheda Nur Kafa

Adm. medarbejder