Gå til indhold

Information om coronavirus

En studerende fra tekstilformidler-uddannelsen står i malerkittel i et lokale på Carlsberg Campus og optegner et mønster

Tekstilformidler

Bliv tekstilformidler og arbejd med tekstildesign, godt håndværk og formidling af din viden

Fakta

Varighed

3½ år

Studiestart

Sommer

Praktik

20 uger fordelt på flere perioder

Optagelse og vejledning

Om uddannelsen

På tekstilformidleruddannelsen lærer du tekstile håndværksfag som beklædning, broderi, tekstiltryk og strik. De tekstile fag spiller sammen med formidling, design og kulturfag.

Du lærer at formidle din viden og dine færdigheder og at arbejde procesorienteret fra konceptudvikling til færdigt produkt – med idérigdom og sans for, hvad der rører sig netop nu.

Derudover lærer du at forholde dig kritisk til æstetik, kvalitet, produktionsformer, miljøbelastning og bæredygtighed.

Som tekstilformidler opnår du kompetencer, som kan bruges inden for fx teater og film, egen virksomhed, undervisning og på museer. Du uddannes til kreativ igangsætter og projektleder, der kan arbejde på tværs af faggrupper.

Indhold og opbygning

Tekstilformidleruddannelsen er en professionsbacheloruddannelse, der varer 3½ år. Når du er færdiguddannet, er du professionsbachelor i tekstildesign, -håndværk og formidling. Uddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt.

Uddannelsesoversigt for tekstilformidleruddannelsen

Fag

Hele studiet igennem arbejder du med 3 kerneområder:

 • tekstildesign og -håndværk: beklædning, broderi, tekstiltryk, strik, tekstillære, design
 • kulturfag
 • formidling

Læs om fagområderne her:

I beklædning lærer du traditionel konstruktion og tilskæring samt mere eksperimenterende former som fx drapering. Du arbejder med historiske, klassiske og moderne metoder inden for formgivning og syteknik. Der er fokus på både designudvikling og på opsyning af færdige beklædningsprodukter

I broderi lærer du at arbejde kreativt og eksperimenterende med form og farve inden for både hånd- og maskinbroderi. Du lærer grundlæggende og mere avancerede broderiteknikker og arbejder i mange forskellige materialer. Der er fokus på broderiets samspil med beklædning.

I tekstiltryk lærer du at arbejde kreativt og eksperimenterende med samspillet mellem farve, form, materiale og funktion inden for enkle og mere avancerede trykteknikker. Du arbejder med tryk og indfarvning af tekstiler, designprocesser og mønsterudvikling med fokus på anvendelse i beklædning.

Tekstillære handler om tekstile råmaterialers oprindelse og forarbejdning, tekstile materialers opbygning og brugsegenskaber, anvendelse og vedligeholdelse. Der er fokus på miljøbelastning, bæredygtighed og forbrug

Du får mulighed for at lære de grundlæggende teknikker i strik og for at arbejde undersøgende og eksperimenterende med materialer og farver. Du lærer at designe og beregne strik til beklædning. Desuden præsenteres du for avancerede strikketeknikker.

Her arbejder du både analogt og digitalt med designprocesser, designanalyse, kompositionsbegreber og formbegreber samt med design af mønstre/ornamenter til broderi og tekstiltryk. Du lærer om elementær farvelære, farvekontraster, farvefænomener, farvers virkninger og udtryksmuligheder.

I kulturfag lærer du at analysere tekstiler og at forholde dig til alle de spændende betydninger, som vores tøj kan have. Du kommer til at arbejde med mode- og kulturteori, dragt- og designhistorie, forståelse af sammenhænge mellem køn og tøj, tekstile traditioner i hele verden og meget andet.

Undervisningsformidling:

Du lærer at forholde dig til didaktisk og pædagogisk teori. Derudover lærer du at tilrettelægge undervisning med henblik på bestemte målgrupper, som du som færdiguddannet kan komme til at undervise. Der er særligt fokus på voksenlæring.

Kulturel kontekst:

Du lærer at formidle tekstiler på skrift og gennem udstillinger, derudover lærer du at tilrettelægge workshops, at arbejde med projektledelse samt udforske forskellige former for formidling af tekstile fag. Desuden introduceres du til iscenesættelse, innovation og iværksætteri.

Specialisering

I studiets to første år har du alle fag.

I de sidste 1½ år vælger du studieretning, enten:

 • undervisning i tekstildesign og -håndværk eller
 • formidling af tekstildesign og -håndværk i kulturel kontekst

Til hver retning knytter sig en række moduler i formidling.

På 6. og 7. semester har du mulighed for at vælge mellem forskellige moduler i tekstildesign og håndværk.

Praktik

På tekstilformidleruddannelsen skal du i praktik to gange, enten i Danmark eller udlandet. På 3. semester skal du i en kort observationspraktik. Praktikken foregår på praktiksteder med relevans for uddannelsens fagområder.

På 5. semester skal du i en 17 ugers specialiseringspraktik, hvor du udvikler din professionelle kompetence som underviser i tekstildesign og -håndværk eller som formidler af tekstildesign og -håndværk i kulturel kontekst.

Studieform

Uddannelsen til tekstilformidler er et fuldtidsstudium med mange forskellige studieaktiviteter, der varierer, alt efter hvilke fag og temaer der undervises i.

De varierende studieaktiviteter betyder, at du ud over klasseundervisning og vejledning vil deltage i fx værkstedsarbejde, praktik, forberedelse, gruppearbejde, fremlæggelser, opgaveskrivning, observationsarbejde, projekter mm. Det kræver en aktiv indsats af dig som studerende.

I studieaktivitetsmodellen nedenfor kan du se, hvordan tekstilformidleruddannelsen er sat sammen.

Internationale muligheder

Som studerende på tekstilformidleruddannelsen har du mulighed for at tilføje en international dimension til dit studie. Det kan du gøre ved at komme i praktik i udlandet – begge praktikperioder kan foregå uden for Danmark.

Tekstilformidleruddannelsen har haft studerende i praktik over hele verden i lande som Island, Færøerne, Nepal, Vietnam, USA, Tanzania, Ghana, Burkina Faso, Spanien, Frankrig, England og Italien.

Studiestart sommer 2020

Info om studiestart kommer senere.

Adgangskrav

Der er studiestart på tekstilformidleruddannelsen én gang om året – om sommeren. Du skal søge på optagelse.dk og kan kun søge i kvote 2.

Kun kvote 2

Du kan kun søge optagelse på tekstilformidleruddannelsen via kvote 2 med ansøgningsfrist den 22. marts kl. 12.00. Du optages på baggrund af din adgangsgivende eksamen og en bestået optagelsesprøve og samtale. Du kan søge optagelse, hvis du har en af nedenstående adgangsgrundlag.

Du skal desuden vedhæfte motiveret ansøgning.

En dansk gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF)

 • Boligmonteringsuddannelsen
 • Beklædningshåndværker

Er du statsborger i et land uden for EU/EØS, eller har en udenlandsk adgangsgivende eksamen, er der særlige forhold du skal være opmærksom på.

Læs mere om reglerne for optagelse med udenlandsk adgangsgivende eksamen og sprogkrav.

Har du ikke en adgangsgivende eksamen, kan du få foretaget en Individuel kompetencevurdering (IKV). Her vil du blive vurderet på, om din samlede viden og dine kompetencer kan sidestilles med en adgangsgivende eksamen, som kan gøre dig optagelsesberettiget.

Læs mere om hvordan du får en individuel kompetencevurdering.

Optagelsesprøve og samtale

Til ansøgere

Grundet Covid-19 situationen vil optagelsessamtalen ændres til et virtuelt forløb. Der arbejdes pt. på en løsning, og du vil få besked når vi ved mere.

Du indkaldes til optagelsesprøve og samtale, hvis du opfylder adgangskravene eller er blevet vurderet positivt på baggrund af dine individuelle kompetencer (IKV). Selvom du endnu ikke har afsluttet din adgangsgivende eksamen, indkaldes du til optagelsesprøve og samtale. Bevis for din eksamen skal du efterfølgende vedhæfte din ansøgning senest 5. juli kl. 12.

Prøve og samtaler finder sted i april måned. Her skal ansøgerne vise deres forudsætninger for at arbejde med ideudvikling i forhold til tekstil. Ansøgerne får en case, hvor de skal komme med forslag til løsning – ideen udformes som tegning eller collage. Tekstilfaglige forudsætninger viser ansøgerne ved, at de har et beklædningsprodukt med, som de selv har syet.

Tekstilfaglige forudsætninger

Det vigtige er, at du har erfaring med at sy. Det kan du have fået ved, at du har syet i din fritid igennem hele livet – eller du har været på en højskole med et tekstilværksted. Hvis du slet ikke har nogen erfaring med at sy, så skal du tage nogle kurser i beklædningssyning fx på aftenskole (eller et kursus, som KP udbyder – se under Kurser her på hjemmesiden).

Sådan søger du

Når du søger ind på uddannelsen, skal du huske følgende:

 • Du kan kun søge i kvote 2 med frist 22. marts kl. 12.00 OBS: Fristen er forlænget i en uge pga. nedlukning af uddannelsesinstitutioner ifm. udbrud af coronavirus (COVID-19)
 • Du skal skrive en motiveret ansøgning
 • Få styr på, hvad du skal vedhæfte af dokumentation
 • Ansøg om optagelse digitalt gennem www.optagelse.dk, hvor du skal bruge dit NemID til at logge ind*
 • Du får svar på din ansøgning d. 28. juli

*Hvis du som udenlandsk ansøger søger uden NemID, skal du inden ansøgningsfristen d. 22. marts sende din underskriftside fra optagelse.dk til os på e-mail: optagelse@kp.dk.

Følg din ansøgning på Optagelsesportalen

Hvis du har søgt om optagelse på en eller flere af Københavns Professionshøjskoles uddannelser, har du løbende mulighed for at se en status på din ansøgning på vores Optagelsesportal. Meddelelser som fx rykkerskrivelser og afgørelser vil fremgå i Optagelsesportalen.

Bemærk: Der er ikke adgang til Optagelsesportalen via tablets eller smartphones.

Svar på din ansøgning

Du får svar på din ansøgning d. 28. juli. Svaret sendes til den e-mail, du har oplyst i din ansøgning. Du vil kun få tilbudt én studieplads, når du har søgt via optagelse.dk. Hvis du ikke optages på en uddannelse, vil du modtage et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding.

Får du tilbudt en studieplads, skal du svare enten ja tak eller nej tak til pladsen i optagelsesportalen. Hvis du ikke har fået tilbudt en studieplads, kan du se om der er ledige studiepladser.

Har du husket det hele?

Vær sikker: tjek vores sider om Optagelse og vejledning 

Studieliv

Du kan læse til tekstilformidler på Campus Carlsberg i København, hvor der også uddannes lærere, pædagoger, pædagogiske assistenter og tegnsprogs- og skrivetolke. Som studerende på tekstilformidleruddannelsen arbejder man kreativt, hvilket kommer til udtryk i mange af studieopgaverne. På Campus Carlsberg foregår der mange sociale og faglige aktiviteter på tværs af uddannelserne.

Job og karriere

Som færdiguddannet tekstilformidler kan du bl.a. blive ansat på kulturelle og pædagogiske arbejdspladser som fx teatre, historiske centre, kulturprojekter, medier eller skoler og klubber med undervisning i tekstil og design. Du kan også skabe din egen virksomhed.

Undervisningen retter sig imod de områder, hvor du kan finde job:

 • Undervisningssteder som højskoler, fri- og privatskoler, efterskoler, FGU’er og aftenskoler
 • Selvstændig virksomhed med beklædnings- og kostumedesign, broderi, tekstiltryk, kurser mv.
 • Pædagogiske institutioner som klubber og SFO’er
 • Museer, kulturhuse, kulturprojekter og historiske centre
 • Teatre og filmproduktioner
 • Medier og magasinpresse

Læs videre

Som færdiguddannet tekstilformidler har du mulighed for at videreuddanne dig på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU), fx på kandidatuddannelsen Didaktik – Materiel kultur.
Du kan også læse videre på visse uddannelser på IT-Universitetet, RUC og Københavns Universitet. Eller du kan søge ind på læreruddannelsens meritordning, så du med et 2-årigt studie bliver folkeskolelærer.

Kurser

Vi slår løbende kurser op inden for forskellige tekstile discipliner som fx beklædningsdesign og -syning, tekstiltryk, strik og broderi.

Åben uddannelse

Uddannelsesforløbet ‘Strikdesign, håndværk og formidling’ er fire moduler, som du kan tage på deltid. Forløbet er for dig, der ønsker at dygtiggøre dig inden for strik og formidling.

Kontakt

Optagelse

Kontakt vores optagelseskontor, hvis du har konkrete spørgsmål angående adgangskrav, ansøgning, dokumentation og optagelse på uddannelsen.

SU

Har du spørgsmål til SU, så kontakt SU-vejledningen.

Studievejledning

Har du spørgsmål, der relaterer sig mere til selve uddannelsen, indholdet, opbygningen, merit fra tidligere gennemført uddannelse, overførsel fra en anden professionshøjskole eller specialpædagogisk støtte, kan du kontakte studievejledningen. Det kan fx også være spørgsmål om åbent hus, pensum, eksamen, studiemiljø, trivsel, gruppearbejde osv.

Andre henvendelser

Har du generelle spørgsmål, kan du kontakte os på:
Tlf.: +45 70 89 09 90 / E-mail: info@kp.dk

Tekstilformidleruddannelsen

Københavns Professionshøjskole
Humletorvet 3
DK-1799 København V
Telefon: +45 41 89 74 55
E-mail: tekstilformidler@kp.dk

Birgitte Kirstein
Uddannelsesleder
Tlf.: +45 41 89 74 56

Praktiske oplysninger

Studieordning mm.

SU-berettiget

Du søger SU online på minSU: www.su.dk. Her kan du også læse mere om de aktuelle satser og betingelser for at modtage støtte. For at få adgang til minSU skal du bruge NemID.

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Har du funktionsnedsættelse grundet en fysisk eller psykisk lidelse, der gør, at du har brug for særlig støtte til at gennemføre din uddannelse, så kan du søge specialpædagogisk støtte (SPS) på SPS’s hjemmeside.

Udgifter på studiet

Bøger

For hele uddannelsen skal du forvente at bruge ca. 2.100 kr. på bøger. Du kan også vælge at låne nogle bøger på vores bibliotek eller købe dem brugt. Det er dit eget ansvar at anskaffe bøgerne.

Materialer

Du skal regne med at bruge ca. 35.000 kr. i alt på bøger, stof og materialer til dine projekter i løbet af studiet.
Du skal samtidig betale såkaldte semesterpenge på 300-500 kr. pr. semester. Beløbet dækker fællesindkøb af forskellige materialer til undervisningen så som mønsterpapir, stof, broderigarn, farve og kemikalier til tekstiltryk o.lign

Copydan

Hvis du ønsker adgang til scannet og kopieret undervisningsmateriale, skal du betale 1.800 kr. i Copydan-afgift – det kan betales i rater.

Symaskine og computer

Du har adgang til veludstyrede værksteder på studiet, men det er en god idé, at du har en symaskine selv, så du også kan arbejde derhjemme. Det forventes desuden, at du har adgang til computer både til brug på studiet og derhjemme.

Evalueringer og undersøgelser

Vi undersøger og evaluerer løbende studieforholdene på tekstilformidleruddannelsen for at kunne dokumentere og optimere på en lang række forhold. Du kan læse de nyeste opgørelser fra tekstilformidleruddannelsen herunder:

Evalueringer og undersøgelser

Vi undersøger og evaluerer løbende studieforholdene på uddannelsen for at kunne dokumentere og optimere på en lang række forhold. Du kan læse de nyeste opgørelser fra uddannelsen her.