Gå til indhold

Sådan skriver du en god motiveret ansøgning til kvote 2

Få inspiration og gode råd til at skrive den gode kvote 2-ansøgning

Når du søger via kvote 2, bliver du ikke udelukkende bedømt på dit karaktergennemsnit – men også på dine erfaringer, kvalifikationer og motivationen bag, hvorfor du har søgt om at gå på uddannelsen.

I din motiverede ansøgning kan du med egne ord vise, hvordan du er kvalificeret og motiveret til uddannelsen, du søger ind på.

Formelle krav

Når du skriver din motiverede ansøgning til kvote 2, skal du overholde en række krav og formalia.

En motiveret ansøgning er:

 • maks. én A4-side
 • skrevet af dig

Ansøgningsfristen til kvote 2 er den 15. marts kl. 12.00. Cirka 50% kommer ind på KP’s uddannelser via kvote 2. På enkelte uddannelser er det færre.

Ti gode råd, når du skriver en motiveret kvote 2-ansøgning

Det tager tid at sætte sig ind i uddannelsen og skrive en god og relevant ansøgning.

Vent ikke til sidste øjeblik med at skrive din ansøgning. Den tager altid længere tid, end du tror.

Du sender et godt signal, hvis du i ansøgningen kan vise, at du:

 • har sat dig grundigt ind i uddannelsens indhold og krav
 • har gjort dig tanker om, hvorfor du er en god ansøger, der passer til uddannelsen
 • er en engageret og motiveret studerende

Alle adgangskrav og informationer om kvote 2-vurdering står på siden for den enkelte uddannelse under sektionen ‘Adgangskrav’. Læs op på, hvad man vægter højest i motiverede ansøgninger på netop dén uddannelse.

En motiveret ansøgning minder meget om en jobansøgning.

Du skal vise, at du:

 • er motiveret om at tage uddannelsen
 • har egenskaber og personlighedstræk, der egner sig til faget
 • skiller dig positivt ud blandt de øvrige ansøgere

Uddannelserne har et fastlagt antal pladser. Det betyder, at du konkurrerer med de øvrige ansøgere om studiepladserne. Vis, hvorfor netop du skal optages på uddannelsen.

Den motiverede ansøgning er personlig – der findes derfor ikke en konkret facitliste.

I ansøgningen skal du fortælle og komme med eksempler på, hvorfor du egner dig til studiet.

Skriv, hvad du kan bidrage med til uddannelsen – både menneskeligt og fagligt – fx hvis du har haft et job, der er relevant for uddannelsen, eller hvis din personlighed egner sig godt til uddannelsen og studiemiljøet.

Helhedsindtrykket er afgørende for, hvor god din motiverede ansøgning bliver.

Det skal vise din faglighed og din personlighed. Og du har kun en A4-side.

Du har ikke meget plads, så sæt dig ned og vælg de vigtigste pointer om din motivation og erfaringer. Du skal derfor ikke remse al din erfaring op som i et CV, men udvælge det vigtigste.

Når du har valgt de vigtigste pointer, skal du skrive det igennem, kort og præcist. En person, du ikke kender, skal hurtigt kunne læse, hvordan du kan bruge dine erfaringer og faglige kompetencer i uddannelsen.

Sæt dine erfaringer og kvalifikationer i relation til uddannelsen.

 • Hvorfor er dit tidligere omsorgsrelaterede arbejde vigtigt i forhold til sygeplejerskeuddannelsen?
 • Hvordan har dit arbejde i teams betydning for dine evner til at indgå i gruppearbejde på studiet?

Giv nogle gode, konkrete eksempler på, hvordan dine erfaringer er relevante for uddannelsen, du søger ind på.

En ansøgning med god struktur og opbygning er lettere at finde rundt i.

En klar og tydelig opbygning er rart for læseren, fordi de hurtigere vil kunne finde rundt i teksten – og forstå, hvad du skriver.

Du er ikke nødt til at følge en fast struktur. Men tænk over din indledning, dine argumenter, dine eksempler og hvordan du vil runde af.

Du kunne fx lade dig inspirere af en klassiske struktur, du ofte finder i ansøgninger:

 • En indledning, hvor du lægger du den røde tråd for din ansøgning. Hvad kendetegner dig? Det er det første indtryk, du giver læseren.
 • I midten bygger du ovenpå med argumenter og eksempler på, hvorfor du egner dig til uddannelsen.
 • Afslutningen er det, din læser husker bedst, efter at have læst ansøgningen. Her kan du runde af og eventuelt gentager dine vigtigste pointer for, hvorfor du egner dig til uddannelsen

Hvis du søger ind på flere uddannelser, er det en god idé at målrette din ansøgning til de forskellige uddannelser, så du ikke sender fire enslydende ansøgninger.

En standardansøgning er ikke nok. Den vil typisk være for vag, ukonkret og overfladisk.

Det er også oftest de samme personer, der læser ansøgningerne på tværs af uddannelser. De vil opdage, hvis du har sendt den samme ansøgning til flere uddannelser.

Har du deltaget i et Åbent Hus-arrangement, så husk at nævne det.

At du har deltaget i Åbent Hus viser din motivation, og at du har taget tid ud af din kalender og vist interesse for uddannelsen.

Læs korrektur på din ansøgning. Det viser også din motivation, at du har brugt tid på korrektur.

Nogle gange kan det være svært at se sine egne slåfejl eller kringlede formuleringer. Det kan være godt at få en forælder, kæreste eller ven til at læse din ansøgning igennem.

Seks ting, du skal undgå i en motiveret kvote 2-ansøgning

Skal du til at søge ind på et studie via kvote 2?

Vi har samlet seks ting, du skal undgå at skrive i din motiverede ansøgning.

Har du delt aviser ud i 6. klasse? Det er super sejt, men sandsynligvis ikke så relevant for din ansøgning til jordemoder- eller laborantuddannelsen.

Fokusér udelukkende på dine erfaringer fra du var 16 år og opefter. Fortæl om, hvorfor de er relevante for netop denne uddannelse.

Vær påpasselig med at bruge din personlige historie, hvis det ikke er tydeligt for læseren, hvorfor du bringer den på banen.

Du er med garanti ikke den eneste, der kan holde hovedet koldt og hjertet/hænderne varme. Vær kreativ.

Standardformuleringer er ikke et dødsstød for din ansøgning, men overvej:

 • Er det sandt om dig?
 • Hvordan passer det på dig?
 • Kan du komme på en anden metafor, eksempel eller formulering, der bedre udtrykker, hvem du er som person?

ChatGPT er især en kilde til klichéfyldte og upersonlige tekster.

Lad være med at genbruge samme ansøgning til flere forskellige uddannelser.

Ofte er det de samme mennesker, der læser ansøgningerne igennem på tværs af uddannelserne.

Hvis du fx søger ind på pædagoguddannelsen, kan det være relevant at nævne i din ansøgning, at du har erfaring som pædagogmedarbejder. Det er ikke nødvendigt at nævne, hvis du søger ind på uddannelsen til administrationsbachelor. Hvis du sender samme ansøgning til begge uddannelser, målretter du ikke teksten til de specifikke uddannelser.

Selvom du har meget på hjerte og høj motivation, så skriv maks. én A4-side.

Der er intet krav til maks. antal tegn, men vælg en standard skriftstørrelse, da det er ret tydeligt, hvis du fifler med størrelsen eller margenerne.

Som ansøger skal du ikke bruge ChatGPT og andre generative AI-værktøjer til at skrive din motiverede ansøgning.

Det er vigtigt, at du viser, at du selv kan formulere dig i en motiveret ansøgning.

Hvis hele din ansøgning eller afsnit af ansøgningen er skrevet af ChatGPT eller andre generative AI-værktøjer, viser du ikke, at du har evnerne til skriftligt at reflektere over dine erfaringer og motivation.

AI-genererede tekster har desuden en række kendetegn, der gør dem til dårlige kvote 2-ansøgninger. De er uoriginale, fyldt med klichéer og følger en bestemt kadence eller rytme, som gør dem lette at genkende, hvis du ved, hvad du leder efter.

Du søger ind via www.optagelse.dk, hvor du skal oplyse om dine erfaringer og kvalifikationer og vedhæfte din motiverede ansøgning.

Stadig brug for hjælp?

Få svar på dine spørgsmål om ansøgningsfrister, adgangskrav, optagelse, SU, studiestart m.m.

Kontakt

Optagelsen

Københavns Professionshøjskole

+45 72 48 75 41

Se telefontider