Gå til indhold

Kvalitetssikring

På Københavns Professionshøjskole arbejder vi kontinuerligt med evalueringer for at sikre og højne kvaliteten i vores uddannelser. Vores uddannelser er positivt akkrediteret

Studenter- og dimittendtilfredshed

Undersøgelser af studenter- og dimittendtilfredshed varetages af Uddannelses- og Forskningsministeriet i værktøjet Uddannelseszoom.

I Uddannelseszoom sammenlignes data fra timetalssystemet, information fra Danmarks Statistik og spørgeskemasvar fra studerende og dimittender.

Undervisningsmiljø

Data til vurdering af undervisningsmiljøet på KP er i 2020 og 2023 indsamlet af Uddannelses- og Forskningsministeriet, som del af en større national undersøgelse blandt studerende på de videregående uddannelsesinstitutioner.

Uddannelserne vurderer resultaterne og udarbejder handleplaner, hvis der er behov for en handling på udvalgte områder”. Resultaterne af undervisningsmiljøvurderingerne 2018-2023 for alle KP’s grunduddannelser kan ses her (PowerPoint).

Kvalitetspolitik

Evalueringsrapporter for videreuddannelsesområdet

I henhold til Lov om gennemsigtighed skal Københavns Professionshøjskole offentliggøre evalueringsresultater for bekendtgørelsesbelagte uddannelsesforløb.