Gå til indhold

Kvalitetssikring på videreuddannelsesområdet

På Københavns Professionshøjskoles Videreuddannelse gennemføres der evalueringer på alle diplommoduler. Nedenfor fremgår de samlede evalueringsresultater på uddannelsesniveau. Frem til sommeren 2019 har evalueringsrapporterne haft forskellige spørgsmål, svarkategorier og layout afhængigt af, om modulerne har været tilknyttet hhv. det tidligere UCC eller det tidligere Metropol.

Rapporter – tidligere UCC

Nedenstående evalueringsrapporter indbefatter moduler tilknyttet det tidligere UCC, hvor Rambøll Results har stået for evalueringen. Der indgår 33 spørgsmål med 11 svarkategorier.

Evalueringsresultaterne behandles lokalt i fagområderne, hvor der sikres en systemisk drøftelse og opfølgning i såvel undervisergruppen som på ledelsesniveau.

Rapporter Metropol

Nedenstående evalueringsrapporter indbefatter tilknyttet det tidligere Metropol, hvor KP selv har stået for evalueringen. Der indgår 14 spørgsmål med 6 svarkategorier.

Evalueringsresultaterne behandles lokalt i fagområderne, hvor der sikres en systemisk drøftelse og opfølgning i såvel undervisergruppen som på ledelsesniveau.

Notat - Lov om gennemsigtighed