Gå til indhold
Administrationsbachelor - studerende på Købehhavns Professionshøjskole med taske ses gennem en rude

Administrationsbachelor

Bliv kernemedarbejder i den offentlige forvaltning som administrationsbachelor

Fakta

Varighed

3½ år

Studiestart

Sommer og vinter

Praktik

18 uger

Om uddannelsen

Som administrationsbachelor bliver du godt rustet til at yde en indsats i et politisk miljø sammen med andre ildsjæle. På den måde kan du være med til at definere din egen rolle og udfordre dig selv og din egen karriere i fremtidens Danmark.

På Københavns Professionshøjskoles administrationsbacheloruddannelse lærer du om livet i politiske organisationer med alt fra økonomi, jura, digitalisering, politik og samfund, kommunikation og organisationspsykologi til evaluering og kvalitetssikring.

På uddannelsen bliver du kvalificeret til at kunne håndtere kompleksiteten i den offentlige sektors opgaveløsning både praktisk og teoretisk.

Hvor kan jeg læse til administrationsbachelor?

Du kan læse til administrationsbachelor på Campus Tagensvej 86 på Nørrebro i København. Du vil dele adresse med uddannelserne administrationsøkonom, skattebachelor, sundhedsadministrativ koordinator og sygeplejerske.

På campus er der altid liv og sociale aktiviteter på tværs af uddannelserne. Der er f.eks. et tværfagligt kor, en idrætsforening og studiecaféen Cafe Coma, der ofte inviterer til fest.

Job og karriere

Administrationsbacheloren løser administrative opgaver, udvikler, analyserer nye muligheder og tager vigtige beslutninger inden for den offentlige sektor.

Adgangskrav

For at søge ind på administrationsbacheloruddannelsen, skal du opfylde følgende specifikke adgangskrav, som gælder for alle ansøgere med en gymnasial eksamen. De specifikke adgangskrav skal være bestået inden studiestart:

 • Engelsk C
 • Enten Virksomhedsøkonomi C eller Erhvervsøkonomi C eller Matematik C

Mangler du ét eller flere af disse fag, har du mulighed for at supplere. Læs mere om betinget optagelse og suppleringsfag.

I kvote 1 vurderes du udelukkende på baggrund af gennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen.

For at søge ind via kvote 1 skal du have bestået en dansk gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF) og opfylde de specifikke adgangskrav til uddannelsen.

Adgangskvotient 2024

 • København N (sommer): opdateres kort efter den 26. juli 2024
 • København N (vinter): opdateres kort efter den 26. juli 2024

Er dit gennemsnit på din adgangsgivende eksamen lavere end adgangskvotienten – eller kender du endnu ikke dit gennemsnit – skal du søge ind via kvote 2 inden den 15. marts kl. 12.00.

Hvis du har bestået flere adgangsgivende eksaminer, kan du kun blive optaget på baggrund af din første adgangsgivende eksamen. Du kan ikke forbedre din eksamenskvotient ved at tage enkeltfag.

Ansøgningsfristen for kvote 1 er den 5. juli kl. 12.00.

Når du søger i kvote 2, skal du også opfylde de specifikke adgangskrav til uddannelsen. Du bliver desuden vurderet efter en række øvrige kriterier, end hvis du søgte ind på kvote 1.

Ansøgningsfristen for kvote 2 er den 15. marts kl. 12.00.

For at søge kvote 2, skal du have et af følgende adgangsgrundlag:

3-årig erhvervsuddannelse

Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse. De specifikke adgangskrav er:

 • Engelsk C
 • Matematik C eller erhvervsøkonomi C eller virksomhedsøkonomi C

Gymnasial eksamen med et gennemsnit under adgangskvotienten

Hvis du har en gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF), men er i tvivl om dit gennemsnit er højt nok til optagelse i kvote 1, skal du søge ind via kvote 2.

Udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen

Er du statsborger i et land uden for EU/EØS, eller har en udenlandsk adgangsgivende eksamen, er der særlige forhold du skal være opmærksom på.

Ingen adgangsgivende eksamen

Har du ikke en adgangsgivende eksamen, kan du få foretaget en Individuel kompetencevurdering (IKV).

Her vil du blive vurderet på, om din samlede viden og dine kompetencer kan sidestilles med en adgangsgivende eksamen, som kan gøre dig optagelsesberettiget.

Bemærk, at du også skal opfylde de specifikke adgangskrav.

Kvote 2 – øvrige vurderingskriterier

Søger du ind i kvote 2, vil du ud over dit adgangsgrundlag blive vurderet på følgende kvalifikationer:

 • Relevant erhvervserfaring
 • Andet uddannelsesforløb dansk eller udenlandsk
 • Samfundsmæssigt engagement (frivilligt arbejde)
 • Udlandsophold
 • Højskoleophold
 • Motiveret ansøgning

Du skal indsende ekstra dokumentation, hvis du ikke har bestået faget på et højere niveau.

Er du dumpet i et af de specifikke fag på et højere niveau, skal du bede din skole/gymnasium om en underskrevet dokumentation på, at du har gennemført og bestået det forudgående niveau.

Hvis skolen ikke kan eller vil udstede en sådan dokumentation, så vil du være nødt til at tage et suppleringskursus i det krævede fag.

Du skal uploade dokumentationen sammen med dit eksamensbevis, når du søger ind via optagelse.dk.

Sådan søger du

Når du søger ind på uddannelsen, skal du huske følgende:

 1. Undersøg om du opfylder alle adgangskrav for uddannelsen (kvote 1 og kvote 2), herunder de eventuelle specifikke krav.
 2. Sammenlign adgangskvotienten fra sidste år med din egen – overvej om du skal søge ind via kvote 1 eller kvote 2.
 3. Tjek ansøgningsfrister
 4. Få styr på, hvad du skal vedhæfte af dokumentation
 5. Overvej om du bør søge en standby-plads
 6. Ansøg om optagelse på www.optagelse.dk – du skal bruge dit MitID til at logge ind*. Bemærk at det er de samme ansøgningsfrister, uanset om du søger studiestart til sommer eller vinter.
 7. Du får svar på din ansøgning d. 26. juli 2024

*Hvis du som udenlandsk ansøger søger uden MitID, skal du inden ansøgningsfristen d. 15. marts sende din underskriftside fra optagelse.dk til os på e-mail: optagelse@kp.dk

Hvis du har søgt om optagelse på en eller flere af Københavns Professionshøjskoles uddannelser, har du løbende mulighed for at se en status på din ansøgning på nemStudie.dk. Meddelelser som fx rykkerskrivelser og afgørelser vil fremgå på nemStudie.dk.

NemStudie.dk – Spørgsmål og svar

Her kan du få vigtig information og svar om nemstudie.dk

Hvordan logger jeg på nemStudie?

Har du MitID, skal du bruge det til log-in. Hvis du fx er udenlandsk ansøger eller har du ikke MitID, skal du logge dig på med din e-mailadresse.

Kan jeg ansøge via min mobiltelefon eller tablet?

Nej, du kan ikke søge via din mobiltelefon eller tablet. Du skal bruge en computer. Brug Google Chrome som browser.

Hvordan ændrer jeg i min profil?

Når du har været logget på nemStudie første gang og din profil er oprettet, så kan du efterfølgende alene rette i din mailadresse og telefonnummer.

Hvordan kan jeg følge status på min ansøgning?

Du får en advisering pr. mail, når der er en ny besked i nemStudie vedrørende din ansøgning (husk også at kigge i dit spamfilter).

Du kan læse beskeden i nemStudie. Hvis du bliver bedt om dokumentation ifm. din ansøgning, fx dit eksamensbevis, skal du også gøre det i nemStudie.

Hvordan kan jeg kommunikere med KP om min ansøgning?

Du kan kontakte KP optagelse på mail: optagelse@kp.dk

Jeg har ikke mulighed for at indscanne mine bilag – hvad gør jeg?

Du kan tage et tydeligt foto med din mobiltelefon og indsende som bilag til din ansøgning.

Hvordan ved jeg om min ansøgning har mangler?

Du får en advisering pr. mail, hvis KP efterlyser dokumentation (husk også at kigge i dit spamfilter). Selve beskeden skal du læse i nemStudie.

Hvordan og hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Du får svar på din ansøgning i nemStudie. Hvornår du får svar, afhænger af, om du har søgt i ordinært optag på optagelse.dk eller ledige pladser på nemStudie.dk.

Læs mere om svartider på de relevante uddannelsessider på kp.dk.

Kan jeg søge om optagelse på flere uddannelser? Og hvordan gør jeg?

Du skal udfylde en ansøgning for hver uddannelse, du ønsker at søge.

Hvordan kan jeg annullere min ansøgning?

Har du søgt via optagelse.dk skal du annullere din ansøgning på optagelse.dk senest 5. juli kl.12.00.

Hvis du har søgt en ledig plads via nemStudie, kan du annullere din ansøgning på nemStudie ved at:

 1. Vælg menuen ’Ansøgninger’
 2. Vælg den relevante uddannelse
 3. Annuller din ansøgning, nederst på skærmbilledet. Der går nogle minutter fra du har indsendt din ansøgning, før det er muligt at annullere.

Du får svar på din ansøgning d. 26. juli 2024. Svaret sendes til den e-mail, du har oplyst i din ansøgning.

Du vil kun få tilbudt én studieplads, når du har søgt via optagelse.dk. Hvis du ikke optages på en uddannelse, vil du modtage et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding, som håndterer ansøgningerne.

Får du tilbudt en studieplads, skal du svare enten ja tak eller nej tak til pladsen på nemStudie.dk.

Hvis du ikke har fået tilbudt en studieplads, kan du se om der er ledige studiepladser.

Indhold og opbygning 

Uddannelsen som administrationsbachelor er et fuldtidsstudium og tager i alt 3½ år, inklusiv 1 semester med praktik. Uddannelsen består af 13 moduler, hvor de fleste varer ca. 10 uger.

Ud over de obligatoriske moduler skal du vælge i alt 4 valgmoduler. Det er muligt at tage et studieophold i udlandet på 4. eller 5. semester, eller et praktikophold i udlandet på 6. semester.

Ud over klasseundervisning og vejledning kommer du også til at deltage i forelæsninger og gruppearbejde. Du vil have skemafri studiedage, hvor du typisk forbereder dig til undervisningen eller skriver opgave.

I studieaktivitetsmodellen (jpg) kan du se, hvordan administrationsbacheloruddannelsen er sat sammen af forskellige studieaktiviteter.

Semesteroversigt

Uddannelsesoversigt for Administrationsbacheloruddannelsen

Obligatoriske moduler

Modulet er begrebsintroducerende og skal give dig en forståelse for den overordnede rammesætning for den offentlige sektor og din rolle som administrationsbachelor.

Modulet retter sig mod politisk, organisatorisk og administrativ opgaveløsning i den offentlige sektor og din rolle som administrationsbachelor i dette.

Modulet retter sig mod det juridiske grundlag for administrationsbachelorens opgaveløsning.

Modulet sætter dig endvidere i stand til at identificere og vurdere juridiske problemstillinger.

Modulet vægter konkret sagsbehandling i alle dele af den offentlige sektor.

Modulet retter sig mod det økonomiske grundlag i administrationsbachelorens opgaveløsning.

Modulet retter sig mod redskaber og metoder til administrativ opgaveløsning.

Modulet retter sig mod metoder til styring, udvikling og innovation i den offentlige sektor.

Modulet retter sig mod forskellige tilgange og metoder til at skabe viden samt dokumentere og udvikle praksis.

Målet med bachelorprojektet er, at du selvstændigt kombinerer teoretiske, praktiske og udviklingsorienterede uddannelsesdele og formidler dette på et solidt metodisk grundlag.

Valgmoduler

Identificer komplekse problemstillinger

Du bliver i stand til at identificere og udforske komplekse aktuelle problemstillinger i forhold til økonomistyringen i den offentlige sektor.

Modulet arbejder i dybden med at analysere konkrete økonomiske og styringsmæssige løsningsmodeller, der bringes i spil inden for de store velfærdsområder, såsom fx sundhed, beskæftigelse og folkeskoleområdet.

Praksisnær og teoretisk fundament

Modulet lægger således vægt på, at du som studerende, gennem både et praksisnært og teoretisk fundament, arbejder med at udvikle en grundig forståelse af og indsigt i økonomistyringens muligheder og begrænsninger således, at du kan deltage i opgaveløsningen på økonomiområdet gennem både vante handlemuligheder og en innovativ og tværfaglig tilgang.

Dette modul kvalificerer dig til at deltage i modulet ”Målinger og analyser”.

Fokus på teori og anvendelse

Formålet med modulet er at sætte fokus på teorien og anvendelsen af forskellige økonomiske og statistiske metoder til at vurdere forskellige problemstillinger og hypoteser.

Derudover sætter modulet fokus på indsamling og afgrænsning af data til brug i analyser, og du trænes i at identificere faldgruber ved indsamling og brug af data.

Redskabsorienteret og casebaseret

Modulet er i høj grad redskabsorienteret og casebaseret. Det betyder, at du som studerende bliver optrænet i de analyseredskaber, som anvendes i praksis på virkelige og aktuelle analyseområder.

Du bliver dermed trænet i – selvstændigt eller som del en af gruppe – at kunne producere økonomiske og styringsmæssige analyser samt give handleanvisninger på fx et politisk ønske eller en styringsmæssig problemstilling, som kan fremlægges for et relevant beslutningsorgan – fx en kommunalbestyrelse.

Det forudsættes, at du har deltaget i modulet ”Styring og økonomi” før du deltager i ”Målinger og analyser”.

På modulet bliver du præsenteret for organisatoriske og juridiske perspektiver på det moderne arbejdsliv.

Du får redskaber til at håndtere HR-relaterede opgaver på offentlige arbejdspladser.

Vi arbejder i løbet af modulet med forskellige temaopgaver, hvor du både skal analysere udvalgte offentlige arbejdspladsers politikker inden for HR og udarbejde konkrete produkter.

Dette modul kvalificerer dig til at deltage i modulet ”Organisation, individ og styring II”.

Undervisningen på modulet gør dig i stand til selvstændigt at undersøge selvvalgte HR problemstillinger på offentlige arbejdspladser samt tage stilling til de retlige og organisatoriske rammer i mulige løsningsforslag.

Det forudsættes, at du har deltaget i modulet ”Organisation, Individ og Styring I” for at deltage i ”Organisation, Individ og Styring II”.

Du bliver på modulet præsenteret for de muligheder og udfordringer, der følger af accelerationen i forholdet mellem teknologi og data, herunder anvendelser af automatiserede systemer, algoritmer, kunstig intelligens og maskinlæring i offentlig forvaltning, administration og service.

Kerneindhold i modulet er forholdet mellem teknologiforståelse og -anvendelse samt teknologisk dannelse og modulet kobler forholdet mellem teknologi, data og profession, så den studerende bliver forberedt til at indgå i den digitale forvaltning.

Modulet tager afsæt i digitalisering som en tværfaglig disciplin og er struktureret omkring tre beskæftigelsesprofiler, nemlig sagsbehandler i digitalisering offentlig administration og service, projektdeltager i den digitale forvaltning samt konsulent i den datadrevne forvaltning.

Modulet sætter den studerende i stand til at indgå som en fagligt kompetent medarbejder i den digitale forvaltning og kunne fungere som brobygger mellem forretning og it. På modulet arbejder vi med, at den studerende tilegner sig en løsnings- og udviklingsorienteret tilgang til anvendelse af teknologi og data i offentlig administration, forvaltning og service.

Modulet giver en bred indføring i den offentlige sektors håndtering af udfordringerne med forvaltning af klima-, miljø- og naturressourcer i samspillet mellem demokratiske, organisatoriske, juridiske og økonomiske forhold.

Den offentlige sektors administration af udfordringerne inden for klima, miljø og naturressourcer har afgørende indflydelse både lokalt, nationalt og globalt.

Modulet lægger vægt på myndighedernes selvstændige ageren og indbyrdes afhængigheder samt myndighedernes samspil med marked og civilsamfund – bredt forstået som foreninger, NGO’er og interesseorganisationer. Herudover sætter vi fokus på samspillet mellem nationale og overnationale myndigheder, særligt EU, når det gælder udvikling, administration og forvaltning af miljø, klima og naturressourcer.

Hvert år køber den offentlige sektor ind for ca. 350 mia. kr. hos private virksomheder. Det gør den offentlige sektor til den absolut største kunde i Danmark. For den private sektor er det offentlige derfor en attraktiv samarbejdspartner.

Arbejdet med offentlige udbud involverer mange forskellige medarbejdergrupper både hos kunden og leverandøren. Arbejdet med udbudsopgaverne spænder derfor bredt, og det er meget andet end blot at udarbejde materiale, som overholder EU-lovgivningen.

Der indgås ligeledes aftaler på mange andre områder, som ikke er reguleret i reglerne om offentlige udbud. Fx samarbejdes der i større og større omfang med interesseorganisationer og private aktører om løsningen af velfærdsopgaver.

Den offentlige sektor er også kunde på lige fod med alle andre kunder. Derfor er der en lang række regler, der altid gælder, når der indgås aftaler og købes varer og tjenesteydelser.

Modulet giver dig indblik i, hvilke rammer der er for samarbejdet mellem den offentlige og private sektor samt giver indblik i, hvilke opgaver der kan løses af frivillige, og hvad rammerne er for samarbejdet.

Praktik

På uddannelsens 6. semester skal du i praktik i 18 uger. Praktikken finder typisk sted i offentlige institutioner og afsluttes med en praktikopgave.

Praktikken er ulønnet, men du kan få SU i hele praktikperioden. Målet med praktikken er at skabe sammenhæng mellem dine teoretiske og praktiske kundskaber.

Studiestart

Næste studiestart er til sommer:

28. august 2024, kl. 9.15

Der er studiestart både sommer og vinter

Praktiske oplysninger

Bøger

Som studerende må du påregne udgifter til bøger på studiet. Udgiften afhænger af, hvilke bøger du vælger at købe, og hvorvidt du køber nye eller brugte bøger. Nogle bøger kan du også låne på Københavns Professionshøjskoles bibliotek.

Har du funktionsnedsættelse grundet en fysisk eller psykisk lidelse, der gør, at du har brug for særlig støtte til at gennemføre din uddannelse, så kan du søge specialpædagogisk støtte (SPS).

I forbindelse med optagelse af studerende på administrationsbacheloruddannelsen, der har gennemført den 2-årige erhvervsakademiuddannelse som administrationsøkonom og bestået alle uddannelseselementer, vil du studerende få tildelt merit for

 • modul 1: Politik og samfund og
 • modul 2: Administration i politisk styrede organisationer.

Dette betegnes obligatorisk merit.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål om uddannelsesvalg og optagelse, kan kan du kontakte os på:

Optagelse

Københavns Professionshøjskole (KP)

+45 72 48 75 41

Telefontider

Se aktuelle telefontider.

Kontakt eVejledning, hvis du har flere spørgsmål om optagelse på andre videregående uddannelser.

Ring eller send en mail til den fælles Studie- og karrierevejledning:

Studie- og karrierevejledning

Københavns Professionshøjskole (KP)

+45 72 48 75 46

Telefontider

Se aktuelle telefontider.

Har du spørgsmål til SU, så kontakt SU-vejledningen:

Personlig henvendelse på Humletorvet 3, K3.09 kan kun ske efter aftale.

På minSU kan du også læse mere om de aktuelle satser og betingelser for at modtage støtte. For at få adgang til minSU skal du bruge MitID.

Campus Tagensvej 86

Tagensvej 86
2200 København N