Gå til indhold

Betinget optagelse

Opfylder du endnu ikke adgangskravene til din ønskede uddannelse på KP? Søg betinget optagelse.

Med betinget optagelse kan du søge ind på dit ønskede studie, selvom du endnu ikke har bestået alle fag, der er krav om.

Du kan godt søge ind, selvom du mangler at bestå nogle fag – så længe du inden studiestart (september eller februar) kan dokumentere, at du har bestået de adgangsgivende fag.

Du kan både søge betinget optagelse via kvote 1 og kvote 2.

Bemærk: Ansøgere med dansk gymnasial eksamen – der er afsluttet efter 1. maj 2022 – skal være opmærksomme på, at gymnasial supplering kan få betydning for deres gennemsnit.

Hvilke uddannelser kan jeg søge betinget optagelse på?

Du kan søge betinget optagelse på alle KP’s uddannelser – på nær fysioterapeut-, jordemoder- og psykomotorikuddannelsen. På disse uddannelser skal du have bestået alle eksaminer senest 5. juli. Du kan derfor ikke supplere i sommerferien eller i løbet af efteråret.

Som ansøger med udenlandsk adgangsgivende eksamen fra et land uden for Norden skal du – på samtlige af vores uddannelser – have opfyldt sprogkravet inden studiestart.

Sådan søger du om betinget optagelse

 • Søg via optagelse.dk

  Når du søger om betinget optagelse, skal det fremgå i din ansøgning på optagelse.dk, at du supplerer.

 • Sæt flueben i "Forventet bestået supplering”

  Når du udfylder din ansøgning på optagelse.dk er det vigtigt, at du sætter flueben i “Forventet bestået supplering”.

  Her skriver du, hvilke specifikke fag du er ved at supplere i samt forventet afslutning.

 • Indsend dokumentation for dine beståede eksaminer

  Senest 14 dage inden studiestart skal du indsende dit eksamensbevis til optagelse@kp.dk.

  Vedhæft dit eksamensvis som en pdf, og skriv uddannelsens navn i emnefeltet.

  Har vi ikke modtaget din dokumentation for, at du opfylder adgangskravene inden studiestart – eller hvis du ikke er bestået – vil du få afslag på din ansøgning og en eventuelt tilbudt studieplads vil blive trukket tilbage.

 • Får du tilbudt betinget optagelse, bortfalder dine lavere prioriteter

  Hvis du får tilbudt betinget optagelse – og ikke består – vil du ikke blive tilbudt en plads på en af de lavere prioriterede uddannelser.

  Du vil dermed ikke blive tilbudt en studieplads ved optagelsen samme år.

  Du har herefter kun mulighed for at søge de steder, der har ledige pladser.

Supplering

Du har mulighed for at supplere i enkelte fag på suppleringskursus, hvis du mangler et specifikt fag for at blive optaget.

Supplering kan ofte foregå henover en sommerferie og hænger tæt sammen med betinget optagelse.

Der er flere forskellige måder at supplere på – der er ingen, der er bedre eller mere rigtige end andre. Indholdet er næsten det samme – det er tilrettelæggelsen, der varierer.

Suppleringen kan foregå enten som:

 • gymnasial supplering
 • HF-enkeltfag
 • for-kurser eller adgangskurser

Nedjustering af karaktergennemsnit

Har du afsluttet din gymnasiale eksamen efter d. 1. maj 2022? Og afsluttet et suppleringsfag efter den dato?

I så fald kan du være omfattet af reglerne om nedjustering af gennemsnit.

Hvis du får en lavere karakter i et suppleringsfag end dit gennemsnit, kan det trække dit gennemsnit ned. Dette gælder, hvis det er et suppleringsfag, du har taget for at opfylde det specifikke adgangskrav til den uddannelse, du søger ind på.

Det er ikke muligt at forbedre dit gymnasiale gennemsnit ved supplering.

Det har betydning, hvis du søger betinget optag, fordi en betinget studieplads kan annulleres, hvis dit genberegnede gennemsnit ligger under årets adgangskvotient.

Kontakt

Optagelsen

Københavns Professionshøjskole

+45 72 48 75 41

Se telefontider