Gå til indhold
Studerende fra laboratorieteknologi løser gruppearbejde

Laboratorieteknologi

Bliv professionsbachelor i laboratorieteknologi og byg videre på dine kompetencer

Fakta

Varighed

1½ år

Studiestart

Sommer

Studievejledning

Ida Marie Møller Nielsen/ idmn@kp.dk
Rikke Meldgaard Thomsen / rime@kp.dk

Optagelse og vejledning

Om uddannelsen Laboratorieteknologi

Uddannelsen i laboratorieteknologi er en overbygningsuddannelse for laboranter og procesteknologer.

Som professionsbachelor i laboratorieteknologi kommer du til at arbejde på grænsefladen mellem laboratoriet og den øvrige organisation. Som færdiguddannet inden for laboratorieteknologi vil du kunne deltage i opgaveløsning indenfor kvalitetssikring, LEAN, GMP, forsøgsplanlægning, udvikling, implementering af nye metoder, overvågning af analysedata og statistisk databehandling.

Gennem uddannelsen lærer du at reflektere systematisk og selvstændigt varetage opgaver, der går på tværs i organisationen. Du bliver således en vigtig brik i forbindelse med planlægning, koordinering, udvikling, samarbejde og projektstyring.

Studieliv

Du kan læse laboratorieteknologi på Campus Sigurdsgade på Nørrebro i København. Du vil dele adresse med 9 andre uddannelser, bl.a. bioanalytiker, ergoterapeut, fysioterapeut og laborant. I de moderne bygninger på Sigurdsgade er der et levende studiemiljø og mange sociale aktiviteter på tværs af uddannelserne. Du kan f.eks. synge med i koret, spille fodbold i gymnastiksalene og hænge ud i studenterhuset Sigurds Bar.

Studenterhåndbog

Hvert år laver Studenterrådet på KP en Studenterhåndbog. Håndbogen er de studerendes insiderguide, fra studerende til studerende, og er fyldt med gode tips og tricks til studielivet.

I håndbogen kan du læse artikler om studielivet, få vejvisning til information om din uddannelse og KP-aktiviteter, læse om studiecafeer og traditioner på KP og meget mere.

Indhold og opbygning

Laboratorieteknologiuddannelsen er en professionsbacheloruddannelse, der varer 1½ år og består af 3 semestre. Uddannelsen er et fuldtidsstudium med mange forskellige studieaktiviteter. Aktiviteterne varierer, alt efter hvilket fagelement der undervises i.

Uddannelsen består af en fællesdel, en specialeretning samt praktik og bachelorprojekt i en virksomhed eller på et universitet.

I studieaktivitetsmodellen kan du se, hvordan Laboratorieteknologiuddannelsen er sat sammen af forskellige studieaktiviteter.

Semesteroversigt

Oversigt over, hvordan uddannelsen i laboratorieteknologi er opbygget ift. undervisning og praktik

Uddannelsens opbygning

Det første ½ år er en fællesdel for begge specialeretninger og består af 6 uddannelseselementer:

 • Anvendt matematik og fysisk kemi
 • Anvendt statistik og planlægning af forsøg
 • Kommunikation og videnskabsteori
 • Produktions- og kvalitetsstyring
 • Statistisk forsøgsplanlægning
 • Virksomhedsforhold

På 2. semester deles uddannelsen op i de 2 specialeretninger: laboratorieteknologi eller fødevareteknologi.

Laboratorieteknologi

Specialet inden for laboratorieteknologi er inddelt i 6 fagelementer:

 • Analyse af biomolekyler
 • Bioproduktion
 • Cellebiologi
 • Kemisk Analyseteknik
 • Organisk kemi
 • Valgfag – Håndtering og formidling af analysedata fra udviklingsarbejde inkl. litteraturstudie

Fødevareteknologi

Med specialet i fødevareteknologi lærer du at:

 • Mestre planlægning af drifts- og udviklingsarbejde i relation til fødevareproduktion og analyse med fokus på fødevarekvalitet og sikkerhed
 • Vurdere, begrunde og vælge metoder til forarbejdning af fødevarer og analyse af fødevarekvalitet og fødevaresikkerhed
 • Udarbejde og formidle løsningsforslag til problemstillinger indenfor fødevareudvikling, -produktion, -kvalitet og -sikkerhed

Udbydes ikke på Københavns Professionshøjskole.
Læs mere om specialeretningen på Erhvervsakademi Aarhus

Praktik

På uddannelsens 3. semester skal du i praktik og gennemføre dit bachelorprojekt. Praktikken varer 10 uger, og herefter følger 10 uger til bachelorprojektet.

Du har mulighed for at knytte praktik og bachelorprojekt til samme virksomhed/universitet i et samlet forløb.

Du har også mulighed for at tilføje en international dimension til dit studie. Det kan du gøre ved at tage din praktik i udlandet.

Du kommer typisk i praktik i medicinal-, fødevare- eller produktionsvirksomheder eller på universiteter. Som studerende på laboratorieuddannelsen har du mulighed for at tilføje en international dimension til dit studie. Det kan du gøre ved at tage din praktik i udlandet. Praktikken er ulønnet, men du kan få SU i hele praktikperioden.

Enkeltfag – tompladsordning

Du har mulighed for at følge enkeltfag på Københavns Professionshøjskoles uddannelser.

Enkeltfag

Du kan få en plads på vores uddannelser via den såkaldte tompladsordning.
Ordningen er for dig, der vil:

 • supplere din uddannelse
 • lære noget nyt på dit område
 • tage et fag som efteruddannelse

Match - samlingsstedet for gode projektforslag

Match er et tilbud til praksis, studerende og vejledere om at skabe et projekt sammen. Et projekt, der kan rykke ved, udforske og udfordre praksis på en måde, der ligger inden for rammerne af et professionsbachelorprojekt. På Match kan du se mere om projekterne, og se hvilke projekter der er aktuelle på denne, og andre, uddannelser lige nu.

Studiestart sommer 2022

Information om dato, tidspunkt og mødested kommer

Optagelse og adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen i laboratorieteknologi skal du som udgangspunkt have afsluttet laborant- eller procesteknologuddannelse. Derudover tillægger vi nedenstående aktiviteter vægt:

 • Karaktergennemsnit fra den adgangsgivende eksamen, hvis der er flere ansøgere end antal studiepladser
 • Relevant erhvervsarbejde som laborant eller procesteknolog
 • Vi anbefaler at skrive en motiveret ansøgning – Læs mere om den motiverede ansøgning

Københavns Professionshøjskole kan indkalde til en vejledende optagelsessamtale.
Læs mere om, hvad du skal vedhæfte af dokumentation.

Det er muligt at søge optagelse med andet adgangsgrundlag, fx med en uddannelse som jordbrugsteknolog, professionsbachelor i ernæring og sundhed eller med afsluttede dele af en relevant lang videregående uddannelse.

Søger du optagelse med andet adgangsgrundlag skal du ud over at indsende ansøgningsskema også søge ved hjælp af en individuel kompetencevurdering. Her vil du blive vurderet på, om din samlede viden og kompetencer kan sidestilles med en adgangsgivende eksamen. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Ansøgningsfrister

1. juli kl. 12.00 for ansøgere med en afsluttet laborant- eller procesteknologuddannelse.
15. maj kl. 12.00 for ansøgere med andet adgangsgrundlag.

Den 28. juli får du svar på om du har fået en studieplads på uddannelsen

Sådan søger du

Søg ind via nemStudie.dk

Når du søger ind på uddannelsen, skal du huske følgende:

 • Du skal uploade dokumentation for din adgangsgivende eksamen og evt. opholdstilladelse.
 • Hvis du søger om optagelse med et andet adgangsgrundlag (via kvote 2), skal du vedhæfte en separat ansøgning om individuel kompetencevurdering.
 • Hvis du er statsborger i et land uden for EU/EØS, skal du have en tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse eller en tidsbegrænset opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold.
  Din opholdstilladelse sendes som vedhæftet fil sammen med ansøgningsskemaet eller senest d. 1. juli kl. 12.00.
 • Du får besked om optagelse d. 28. juli. Svar sendes via vores nemStudie.dk.

Nyhedsbrev

Vil du modtage information om Åbent Hus-arrangementer, ansøgningsfrister og ledige pladser på KP? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev herunder

Job og karriere

Uddannelsen til professionsbachelor i laboratorieteknologi sigter mod beskæftigelse inden for det laboratorietekniske område.

Uddannede professionsbachelorer i laboratorieteknologi arbejder typisk med:

 • Deltagelse i forskning og udvikling i medicinal- og fødevarebranchen og på universiteterne, med særligt ansvar for forsøgsplanlægning, dataanalyse og formidling af resultater
 • Produktionssupport

Læs videre

En professionsbacheloruddannelse i laboratorie- og fødevareteknologi er adgangsgivende til følgende uddannelser:

 • Technoantropolog, Aalborg Universitet, København
 • Data Science, Syddansk Universitet, Odense
 • Produktion, Cand. Tech., Aalborg Universitet, Aalborg

Du kan læse mere om dine muligheder for efter- og videreuddannelse på Københavns Professionshøjskole Videreuddannelser.

Kontakt

Spørgsmål der relaterer sig til selve uddannelsen f.eks. indhold og opbygningen, merit fra tidligere gennemført uddannelse, overførsel fra en anden professionshøjskole og eksamen, kan du kontakte studievejledningen.

Du kan ringe til 72 48 75 46 eller sende en mail til en af nedenstående studievejledere.

Telefontid:
Mandag, tirsdag, torsdag, fredag: 9.00-11.00. Onsdag: 15.00-17.00

Ida Marie Møller Nielsen

Studievejleder

+45 51 63 25 22

Rikke Meldgaard Thomsen

Studievejleder

+45 51 63 26 52

Hvis du har spørgsmål om uddannelsesvalg og optagelse så kan du kontakte os på:
Telefon: 72 48 75 41
Mail: optagelse@kp.dk.

Kontakt eVejledning, hvis du har flere spørgsmål om optagelse på andre videregående uddannelser

Har du spørgsmål til SU, så kontakt SU-vejledningen.
E-mail: sikkermail-stu-su@kp.dk
Telefon: 72 48 75 42

Telefonen er åben mandag, onsdag og fredag kl. 9.00-11.30 og tirsdag kl. 12.30-14.30.
Personlig henvendelse på Humletorvet 3, K3.09 kan kun ske efter aftale.

Du søger SU online på minSU: www.su.dk. Her kan du også læse mere om de aktuelle satser og betingelser for at modtage støtte. For at få adgang til minSU skal du bruge NemID.

Adresse

Sigurdsgade 26
2200 København N

Praktiske oplysninger

Bøger

Som studerende må du påregne udgifter til bøger på studiet. Udgiften afhænger af, hvilke bøger du vælger at købe, og hvorvidt du køber nye eller brugte bøger. Nogle bøger kan du også låne på Københavns Professionshøjskoles bibliotek.

Copydan

Hvis du ønsker adgang til scannet og kopieret undervisningsmateriale, kan du komme til at betale mellem 1.200 – 1.800 kr. i Copydan-afgift – det kan betales i rater.

Har du funktionsnedsættelse grundet en fysisk eller psykisk lidelse, der gør, at du har brug for særlig støtte til at gennemføre din uddannelse, så kan du søge specialpædagogisk støtte (SPS). Få mere information om støttemuligheder på SPS’s hjemmeside eller kontakt SPS-vejlederen på den enkelte uddannelse.

Vi undersøger og evaluerer løbende studieforholdene på uddannelsen for at kunne dokumentere og optimere på en lang række forhold. Du kan læse de nyeste opgørelser fra uddannelsen her.