Gå til indhold
To laborant-studerende står iført kitler og med kolber i hånden i laboratoriet.

Laborant

Bliv laborant og analysér verden ned til mindste detalje

Nyhedsbrev

Fakta

Varighed

2½ år

Studiestart

Sommer og vinter

Studievejledning

Ida Marie Møller Nielsen/ idmn@kp.dk
Rikke Meldgaard Thomsen / rime@kp.dk

Optagelse og vejledning

Om laborantuddannelsen

Når du drikker et glas mælk, spiser en yoghurt, tænder for din computer, bruger sololie eller maler en væg, bruger du produkter, som på et eller andet tidspunkt er undersøgt af en laborant.

Laborantuddannelsen gør dig i stand til at arbejde med analyseudstyr og forskellige analysemetoder i laboratoriet. Du har fokus på teknologi og er en efterspurgt profil. Uddannelsen er varieret, og du får undervisning i state of the art-laboratorier og indblik i spændende forskning.

Laborantens arbejdsopgaver står højt på dagsordenen både i medierne og hos offentligheden. Tænk bare på fødevaresikkerhed, genteknologi og retsmedicin.

Studieliv på laborantuddannelsen

Du kan læse til laborant på Campus Sigurdsgade på Nørrebro i København. Du vil dele adresse med 9 andre uddannelser, bl.a. bioanalytiker, ergoterapeut, fysioterapeut og jordemoder. I de moderne bygninger på Sigurdsgade er der et levende studiemiljø og mange sociale aktiviteter på tværs af uddannelserne. Du kan f.eks. synge med i koret, spille fodbold i gymnastiksalene og hænge ud i studenterhuset Sigurds Bar.

Studenterhåndbog

Hvert år laver Studenterrådet på KP en Studenterhåndbog. Håndbogen er de studerendes insiderguide, fra studerende til studerende, og er fyldt med gode tips og tricks til studielivet.

I håndbogen kan du læse artikler om studielivet, få vejvisning til information om din uddannelse og KP-aktiviteter, læse om studiecafeer og traditioner på KP og meget mere.

Indhold og opbygning

Laborantuddannelsen er en kortere videregående uddannelse, der varer 2½ år og består af 5 semestre. Det første 1½ år foregår på skolen, mens det sidste år foregår som lønnet praktik i en virksomhed.

Uddannelsen til laborant er en fuldtidsbeskæftigelse med mange forskellige studieaktiviteter. Du bliver budt på en alsidig og afvekslende blanding af teori, laboratoriearbejde, projektarbejde, foredrag, studiebesøg og temaundervisning.

På laborantuddannelsen kan du tage din praktik i udlandet. Tidligere studerende har været i praktik i lande som Storbritannien, Tyrkiet, Sverige og Tyskland.

I studieaktivitetsmodellen kan du se, hvordan laborantuddannelsen er sat sammen af forskellige studieaktiviteter.

Studerende for en dag

Som studerende for en dag har du mulighed for at følges med en laborantstuderende på en helt almindelig dag. Du har mulighed for at komme med til klasseundervisning, laboratorieundervisning og hvad dagen nu ellers byder på.
Dagen vil give dig et meget større indblik i livet som laborantstuderende, end du kan få ved at læse en brochure, gå på nettet eller høre om det fra andre.

Hvis du er interesseret, kan du tilmelde dig ved at skrive en e-mail til Studievejleder Rikke Meldgaard Thomsen, rime@kp.dk.

Semesteroversigt

Oversigt over, hvordan uddannelsen til laborant er opbygget ift. teori + laboratoriearbejde og praktik

Semestre

Indledende laboratoriearbejde

Forløbet er introduktion til arbejdet i laboratoriet, kendskab til og anvendelse af basalt udstyr, introduktion til grundlæggende risikovurdering og god adfærd på laboratoriet samt til kvalitetssikring af laboratoriearbejdet.

Grundlæggende analyseteknik

Forløbet har fokus på grundlæggende forståelse af at arbejde i laboratoriet samt tilhørende sikkerheds- og kvalitetssikringssystemer, anvendelse af teknikker og udstyr, simpel prøveforberedelse, videndeling af data og erfaringer.

Analyseteknik 1

Forløbet har fortsat fokus på forståelse af laboratoriearbejde samt tilhørende arbejdsmiljø og kvalitetssikring. Der arbejdes med udvalgte centrale analysetekniske metoder til detektion, identifikation og kvantificering herunder planlægning, prøvepræparation, udstyr og teknikker samt behandling, vurdering og formidling af data.

Fødevarer

Forløbet har fokus på prøveforberedelse til centrale analysetekniske metoder samt planlægning og udførsel af analyser til at løse flerfaglige opgaver. Desuden lægges fokuseres på samarbejde på tværs af professioner, hvor der lægges vægt på planlægning, videndeling og præsentationer.

Analyseteknik 2

Forløbet har fortsat fokus på forståelse af laboratoriearbejde samt tilhørende arbejdsmiljø og kvalitetssikring. Der arbejdes med udvalgte centrale analysetekniske metoder til detektion, identifikation og kvantificering herunder planlægning, prøvepræparation, udstyr og teknikker samt behandling, vurdering og formidling af data. I dele af forløbet arbejdes med mere komplekse analysetekniske metoder (f.eks længerevarende forløb, store datamængder, sammensatte og/eller avanceret teknikker).

Lægemidler

Forløbet har fokus på kvalificering af udstyr og validering af analysemetoder i forhold til produkt-fremstilling og -analyse. Endvidere indgår produkt- og produktionsforståelse. Der arbejdes med bl.a. planlægning, gennemførelse, databehandling og afrapportering med henblik på at kunne sikre pålidelige analyseresultater.

Optimering og udvikling

Forløbet har fokus på optimering og udvikling af analyseteknisk metoder med inddragelse af videregående databehandling og statistik. Endvidere indgår fejlfinding på udstyr og materialer samt introduktion til forskning og udvalgte emner inden for forsøgsplanlægning.

Afsluttende skoleprojekt

I dette forløb arbejdes projektorienteret. Der arbejdes med en valgfri laboratorieopgave i tilknytning til projektarbejdet.

I disse to semestre skal du i praktik i en virksomhed.

Praktik på laborantuddannelsen

I det sidste år på laborantuddannelsen skal du i lønnet praktik i en virksomhed. Lønnen i din praktik er på ca. 14.500-20.200 kr. om måneden, afhængig af hvilken virksomhed du er ansat i. I praktikken arbejder du med virksomhedens opgaver.

Praktikken er en lønnet ansættelse, og virksomhederne udarbejder stillingsopslag med de ledige praktikpladser. Det er Københavns Professionshøjskole, der sørger for, at du får de nødvendige stillingsopslag.

Studerende har tidligere været i praktik i private virksomheder som fx Novo Nordisk, Novozymes og BASF eller på offentlige arbejdspladser som fx KU, DTU og Statens Serum Institut.

Du skal som studerende selv gøre en indsats for at søge en praktikplads og gå til samtale. Det får du masser af hjælp til fra Københavns Professionshøjskole.

Talentspor

På Københavns Professionshøjskole kan de særligt dygtige og engagerede laborantstuderende komme på Talentsporet på 3. semester.
Som studerende på Talentsporet får du udarbejdet en individuel uddannelsesplan og modtager et særskilt deltagerbevis for gennemførsel, som kan bidrage til bedre jobmuligheder.

Aktiviteter på Talentsporet kan være:

 • Deltagelse i laborantuddannelsens forsknings- og udviklingsaktiviteter
 • Undervisning af andre studerende
 • Deltagelse i populærvidenskabelige formidlingsaktiviteter og/eller bidrage til udformning af undervisningsmateriale
 • Deltagelse i konferencer og ekskursioner
 • Deltagelse i særlige forskningsbaserede studieprojekter – ofte i samarbejde med virksomheder

For at blive optaget på Talentsporet skal du have bestået både 1. og 2. semesterprøve med minimum 10 (der kan gøres undtagelser) og udvise særlig motivation og engagement i fagene.

Enkeltfag – tompladsordning

Du har mulighed for at følge enkeltfag på Københavns Professionshøjskoles uddannelser.

Enkeltfag

Du kan få en plads på vores uddannelser via den såkaldte tompladsordning.
Ordningen er for dig, der vil:

 • supplere din uddannelse
 • lære noget nyt på dit område
 • tage et fag som efteruddannelse

Studiestart vinter 2022

Er du optaget til vinterstudiestart, vil du midt i december få en mail med information om, hvordan du logger på KP’s systemer, bestiller studiekort og finder praktisk info om din studiestart.

I den praktiske info kan du finde detaljer om de første dage på studiet, litteratur mv. Det er vigtigt, du orienterer dig i studiestartinformationen i god tid, inden du starter på studiet.

Bemærk, at dit skema først vil være klar ca. 14 dage før studiestart, dvs. midt i januar.

Tid

1. februar 2022

Sted

Campus Sigurdsgade
Sigurdsgade 26
2200 København N

Adgangskrav

For at søge ind på laborantuddannelsen, skal du opfylde følgende specifikke adgangskrav, som gælder for både kvote 1- og kvote 2-ansøgere. De skal være bestået inden studiestart:

 • Matematik C
 • Bioteknologi A eller Kemi C

Mangler du ét eller flere af disse fag, har du mulighed for at supplere. Læs mere om betinget optagelse og suppleringsfag.

I kvote 1 vurderes du udelukkende på baggrund af gennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen. For at søge ind via kvote 1 skal du have bestået en dansk gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF) og opfylde de specifikke adgangskrav til uddannelsen. Ansøgningsfristen for kvote 1 er den 5. juli kl. 12.00.

Hvis du er i tvivl om dit gennemsnit er højt nok til at du kan optages i kvote 1, skal du søge i kvote 2 inden d. 15. marts kl. 12.00.

Hvis du har bestået flere adgangsgivende eksaminer, kan du kun blive optaget på baggrund af den første. Du kan ikke forbedre din eksamenskvotient ved at tage enkeltfag.

Du skal søge i kvote 2, hvis du opfylder de specifikke adgangskrav og har ét af følgende adgangsgrundlag. Alle gymnasiale enkeltfag skal være bestået senest den 5. juli kl. 12.00:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Med de specifikke adgangskrav:

 • Matematik på C-niveau og
 • Bioteknologi på A-niveau eller Kemi på C-niveau.

3-årig erhvervsuddannelse

Fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere. Med de specifikke adgangskrav:

 • Matematik på C-niveau og
 • Kemi på C-niveau eller naturfag på C-niveau eller bioteknologi på A-niveau

Gymnasial eksamen med et gennemsnit under adgangskvotienten

Hvis du har en gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF) og er i tvivl om dit gennemsnit er højt nok til optagelse i kvote 1, skal du søge ind via kvote 2.

Udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen

Er du statsborger i et land uden for EU/EØS, eller har en udenlandsk adgangsgivende eksamen, er der særlige forhold du skal være opmærksom på.

Læs mere om reglerne for optagelse med udenlandsk adgangsgivende eksamen og sprogkrav

Ingen adgangsgivende eksamen

Har du ikke en adgangsgivende eksamen, kan du få foretaget en Individuel kompetencevurdering (IKV). Her vil du blive vurderet på, om din samlede viden og dine kompetencer kan sidestilles med en adgangsgivende eksamen, som kan gøre dig optagelsesberettiget. Bemærk, at du også skal opfylde de specifikke adgangskrav.


Kvote 2 – andre vurderingskriterier

Søger du ind i kvote 2, vil du ud over dit adgangsgrundlag blive vurderet på følgende kvalifikationer:

 • Dit eksamensgennemsnit
 • Niveauer og/eller karakter i kemi. Hvis du har højere niveau end det krævede C-niveau og/eller særligt gode karakterer, kan det øge dine chancer for optagelse
 • Uddannelsesrelevant erhvervsarbejde, minimum 3 mdr. á 30 t/uge
 • Dele af andre videregående uddannelser. Beståede eksaminer uanset fag
 • Niveau og/eller karakterer i matematik og evt. biologi. Hvis du har højere niveau end det krævede C-niveau og/eller særligt gode karakterer, kan det øge dine chancer for optagelse
 • Højskole eller frivilligt arbejde, minimum 4 mdr.
 • Arbejde i udlandet, minimum 3 mdr. á 30 t/uge
 • Motiveret ansøgning
 • Alment erhvervsarbejde eller værnepligt, minimum 3 mdr. á 30 t/uge
 • Frivilligt arbejde i udlandet eller ophold i udlandet

Læs mere om, hvad du skal vedhæfte af dokumentation.

Du skal indsende ekstra dokumentation, hvis du ikke har bestået faget på et højere niveau. Er du dumpet i et af de specifikke fag på et højere niveau, skal du bede din skole/gymnasium om en underskrevet dokumentation på, at du har gennemført og bestået det forudgående niveau. Hvis skolen ikke kan eller vil udstede en sådan dokumentation, så vil du være nødt til at tage et suppleringskursus i det krævede fag. Du skal uploade dokumentationen sammen med dit eksamensbevis, når du søger ind via optagelse.dk.

Sådan søger du

Når du søger ind på uddannelsen, skal du huske følgende:

 1. Undersøg om du opfylder alle adgangskrav for uddannelsen (kvote 1 og kvote 2), herunder de eventuelle specifikke krav.
 2. Sammenlign adgangskvotienten fra sidste år med din egen – overvej om du skal søge ind via kvote 1 eller kvote 2.
 3. Tjek ansøgningsfrister
 4. Få styr på, hvad du skal vedhæfte af dokumentation
 5. Overvej om du bør søge en standby-plads
 6. Ansøg om optagelse på www.optagelse.dk – du skal bruge dit NemID til at logge ind*
 7. Du får svar på din ansøgning d. 28. juli

*Hvis du som udenlandsk ansøger søger uden NemID, skal du inden ansøgningsfristen d. 15. marts sende din underskriftside fra optagelse.dk til os på e-mail: optagelse@kp.dk

Hvis du har søgt om optagelse på en eller flere af Københavns Professionshøjskoles uddannelser, har du løbende mulighed for at se en status på din ansøgning på nemStudie.dk. Meddelelser som fx rykkerskrivelser og afgørelser vil fremgå på  nemStudie.dk.

Du får svar på din ansøgning d. 28. juli. Svaret sendes til den e-mail, du har oplyst i din ansøgning.

Du vil kun få tilbudt én studieplads, når du har søgt via optagelse.dk. Hvis du ikke optages på en uddannelse, vil du modtage et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding, som håndterer ansøgningerne.

Får du tilbudt en studieplads, skal du svare enten ja tak eller nej tak til pladsen på nemStudie.dk. Hvis du ikke har fået tilbudt en studieplads, kan du se om der er ledige studiepladser.

Job og karriere

Arbejdsmarkedet efterspørger laboratorietekniske kompetencer, og som laborant har du gode jobmuligheder efter endt uddannelse.

Når du er færdiguddannet, kan du komme i arbejde inden for både det offentlige og private i fx medicinalindustrien, fødevareindustrien, bioteknologiske virksomheder, den kemiske industri, forskningslaboratorier på universiteterne, tekstil-, plast- og metalindustrien, fødevareregioner mv.

Læs videre

Som laborant har du flere muligheder for efter- og videreuddannelse.
Du kan læse mere om dine videreuddannelsesmuligheder på Uddannelsesguiden eller du kan se Københavns Professionshøjskoles udbud af videreuddannelser.

Løn for laboranter

På HK’s hjemmeside kan du følge de aktuelle lønstatistikker for laboranter

Læs mere på HK’s hjemmeside

Kontakt

Spørgsmål der relaterer sig til selve uddannelsen f.eks. indhold og opbygningen, merit fra tidligere gennemført uddannelse, overførsel fra en anden professionshøjskole og eksamen, kan du kontakte studievejledningen.

Du kan ringe til 72 48 75 46 eller sende en mail til en af nedenstående studievejledere.

Telefontid:
Mandag, tirsdag, torsdag, fredag: 9.00-11.00. Onsdag: 15.00-17.00

Ida Marie Møller Nielsen

Studievejleder

+45 51 63 25 22

Rikke Meldgaard Thomsen

Studievejleder

+45 51 63 26 52

Hvis du har spørgsmål om uddannelsesvalg og optagelse så kan du kontakte os på:
Telefon: 72 48 75 41
Mail: optagelse@kp.dk.

Kontakt eVejledning, hvis du har flere spørgsmål om optagelse på andre videregående uddannelser

Har du spørgsmål til SU, så kontakt SU-vejledningen.
E-mail: sikkermail-stu-su@kp.dk
Telefon: 72 48 75 42

Telefonen er åben mandag, onsdag og fredag kl. 9.00-11.30 og tirsdag kl. 12.30-14.30.
Personlig henvendelse på Humletorvet 3, K3.09 kan kun ske efter aftale.

Du søger SU online på minSU: www.su.dk. Her kan du også læse mere om de aktuelle satser og betingelser for at modtage støtte. For at få adgang til minSU skal du bruge NemID.

Adresse

Sigurdsgade 26
2200 København N
E-mail: phm_lab@kp.dk

Praktiske oplysninger

Bøger

Som studerende må du påregne udgifter til bøger på studiet. Udgiften afhænger af, hvilke bøger du vælger at købe, og hvorvidt du køber nye eller brugte bøger. Nogle bøger kan du også låne på Københavns Professionshøjskoles bibliotek.

Copydan

Hvis du ønsker adgang til scannet og kopieret undervisningsmateriale, kan du komme til at betale mellem 1.200 – 1.800 kr. i Copydan-afgift – det kan betales i rater.

Andre materialer

Du kan forvente at bruge omkring 800 kr. på laboratorieudstyr (fx kittel, briller mv.).

Har du funktionsnedsættelse grundet en fysisk eller psykisk lidelse, der gør, at du har brug for særlig støtte til at gennemføre din uddannelse, så kan du søge specialpædagogisk støtte (SPS). Få mere information om støttemuligheder på SPS’s hjemmeside eller kontakt SPS-vejlederen på den enkelte uddannelse.

Vi undersøger og evaluerer løbende studieforholdene på uddannelsen for at kunne dokumentere og optimere på en lang række forhold. Du kan læse de nyeste opgørelser fra uddannelsen her.