Gå til indhold
En pædagogstuderende står og snakker og forklarer noget med sine hænder

Pædagog

Bliv pædagog og vær med til at skabe de bedste betingelser for børn, unge og voksne

Fakta

Varighed

3½ år

Studiestart

Sommer og vinter

Praktik

59 uger

Om pædagoguddannelsen

Med en pædagoguddannelse får du særlige kompetencer til at udvikle et miljø, hvor omsorg, udvikling og læring skaber optimale betingelser for børn, unge og voksnes hverdagsliv.

På pædagoguddannelsen uddanner du dig til at arbejde professionelt med børn, unge og voksne. Pædagogisk arbejde foregår fx i

 • vuggestuer
 • børnehaver
 • skoler
 • klubber
 • på behandlingshjem
 • på bo-/væresteder
 • på gadeplan.

Som uddannet pædagog kan du arbejde inden for hele det pædagogiske felt, men du har mulighed for at tone din uddannelse via en specialisering eller ved at søge ind på en af de særlige profiler.

Studieliv på pædagoguddannelsen

Du kan læse til pædagog på Campus Carlsberg i København, på Campus Hillerød og på Campus Bornholm. På alle campusser er der et rigt og socialt studieliv med mange aktiviteter og foreninger.

Det handler ikke om, hvad du vil være, men hvem du vil være det for.

Adgangskrav på pædagoguddannelsen

For at søge ind på pædagoguddannelsen via kvote 1, skal du have en dansk gymnasial eksamen og du vurderes udelukkende på baggrund af gennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen.

I kvote 1 vurderes du udelukkende på baggrund af gennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen.

For at søge ind via kvote 1 skal du have bestået en dansk gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF).

Adgangskvotient 2024

 • København V (sommer): opdateres kort efter den 26. juli 2024
 • København V (vinter): opdateres kort efter den 26. juli 2024
 • Hillerød (sommer): opdateres kort efter den 26. juli 2024
 • Hillerød (vinter): opdateres kort efter den 26. juli 2024
 • Hillerød – netbaseret (sommer): opdateres kort efter den 26. juli 2024
 • Hillerød – netbaseret (vinter): opdateres kort efter den 26. juli 2024
 • Bornholm (sommer): opdateres kort efter den 26. juli 2024

Er dit gennemsnit på din adgangsgivende eksamen lavere end adgangskvotienten – eller kender du endnu ikke dit gennemsnit – skal du søge ind via kvote 2 inden den 15. marts kl. 12.00.

Hvis du har bestået flere adgangsgivende eksaminer, kan du kun blive optaget på baggrund af din første adgangsgivende eksamen. Du kan ikke forbedre din eksamenskvotient ved at tage enkeltfag.

Ansøgningsfristen for kvote 1 er den 5. juli kl. 12.00.

Du skal søge i kvote 2, hvis du opfylder de specifikke adgangskrav og har ét af følgende adgangsgrundlag.

Social og sundhedsassistentuddannelsen (trin 2)

Social- og sundhedsassistentuddannelsen (sosu-assistent) med

 • dansk på C-niveau
 • naturfag på C-niveau
 • engelsk på D-niveau

Pædagogisk assistentuddannelse (PAU)

Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) med

 • dansk på C-niveau,
 • samfundsfag på C-niveau
 • engelsk på E-niveau.

Gymnasiale enkeltfag

Bestået eksamen i de fire gymnasiale enkeltfag:

 • dansk på A-niveau
 • engelsk på B-niveau
 • samfundsfag på C-niveau
 • et valgfrit fag på C-niveau.

Du skal være opmærksom på:

 • Alle gymnasiale enkeltfag skal være bestået senest den 5. juli kl. 12.00.
  Afslutter du først et eller flere enkeltfag efter den 5. juli, skal du i din ansøgning vedhæfte dokumentation på tilmelding til fag samt forventet afslutning. Inden studiestart skal du fremsende bevis for, at fag er bestået.
 • Alle fag skal være bestået med et vægtet gennemsnit på mindst 02. Gennemsnittet udregnes på baggrund af samtlige karakterer for faget.

Gymnasial eksamen med et gennemsnit under adgangskvotienten

Hvis du har en gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF) og er i tvivl om dit gennemsnit er højt nok til optagelse i kvote 1, skal du søge ind via kvote 2.

Udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen

Er du statsborger i et land uden for EU/EØS, eller har en udenlandsk adgangsgivende eksamen, er der særlige forhold du skal være opmærksom på.

Læs mere om reglerne for optagelse med udenlandsk adgangsgivende eksamen og sprogkrav

Ingen adgangsgivende eksamen

Har du ikke en adgangsgivende eksamen, kan du få foretaget en Individuel kompetencevurdering (IKV). Her vil du blive vurderet på, om din samlede viden og dine kompetencer kan sidestilles med en adgangsgivende eksamen, som kan gøre dig optagelsesberettiget.

Bemærk, at du også skal opfylde de specifikke adgangskrav.


Kvote 2 – andre vurderingskriterier

Når du søger via kvote 2, kan flere aktiviteter og derigennem erhvervede kompetencer tælle positivt i forhold til optagelse. Udvælgelsen sker på grundlag af individuel bedømmelse, hvor der lægges vægt på følgende:

Erhvervserfaring

Al erhvervserfaring kan tælle med i den samlede vurdering. Der lægges dog særlig vægt på studierelevant arbejde, som fx kan være arbejde inden for sundhedsområdet, pædagogisk arbejde med børn, unge eller udsatte.

Virksomhedspraktik samt militærtjeneste kan indgå som erhvervserfaring. Omfanget skal være af minimum 4 måneders varighed med gennemsnitlig 27 timer om ugen.

Højskoleophold

Højskoleophold skal være minimum 4 måneder, og ved daghøjskoleophold skal forløbet være med mindst 30 timer om ugen.

Udlandsophold

Udlandsophold af minimum 3 måneders sammenhængende varighed. Der kan både være tale om rejse, arbejde, studieophold eller hvis du har været udvekslingsstuderende.

Frivilligt arbejde m.m.

Frivilligt socialt arbejde, herunder foreningsarbejde.

Anden uddannelse

Gennemført erhvervsuddannelse (fuldtidsstudium) på minimum 2 år eller bestået mindst ét år af en mellemlang- eller videregående uddannelse (60 ECTS).

Eksamensresultatet

Hvis du har et eksamensresultat fra en adgangsgivende eksamen, tæller det også med.

Forbehold for oprettelse af hold

Hvis der er for få ansøgere til at vi kan sikre høj uddannelseskvalitet og et attraktivt studiemiljø, forbeholder vi os ret til ikke at oprette hold på Pædagoguddannelsen Bornholm. Det samme gælder forårsoptaget på Campus Nordsjælland i 2025 (med studiestart 1. februar 2025).

Sådan søger du

Når du søger ind på uddannelsen, skal du huske følgende:

 1. Undersøg om du opfylder alle adgangskrav for uddannelsen (kvote 1 og kvote 2), herunder de eventuelle specifikke krav.
 2. Sammenlign adgangskvotienten fra sidste år med din egen – overvej om du skal søge ind via kvote 1 eller kvote 2.
 3. Tjek ansøgningsfrister
 4. Få styr på, hvad du skal vedhæfte af dokumentation
 5. Overvej om du bør søge en standby-plads
 6. Ansøg om optagelse på www.optagelse.dk – du skal bruge dit MitID til at logge ind*. Bemærk at det er de samme ansøgningsfrister, uanset om du søger studiestart til sommer eller vinter.
 7. Du får svar på din ansøgning d. 26. juli 2024

*Hvis du som udenlandsk ansøger søger uden MitID, skal du inden ansøgningsfristen d. 15. marts sende din underskriftside fra optagelse.dk til os på e-mail: optagelse@kp.dk

Hvis du har søgt om optagelse på en eller flere af Københavns Professionshøjskoles uddannelser, har du løbende mulighed for at se en status på din ansøgning på nemStudie.dk. Meddelelser som fx rykkerskrivelser og afgørelser vil fremgå på nemStudie.dk.

NemStudie.dk – Spørgsmål og svar

Her kan du få vigtig information og svar om nemstudie.dk

Hvordan logger jeg på nemStudie?

Har du MitID, skal du bruge det til log-in. Hvis du fx er udenlandsk ansøger eller har du ikke MitID, skal du logge dig på med din e-mailadresse.

Kan jeg ansøge via min mobiltelefon eller tablet?

Nej, du kan ikke søge via din mobiltelefon eller tablet. Du skal bruge en computer. Brug Google Chrome som browser.

Hvordan ændrer jeg i min profil?

Når du har været logget på nemStudie første gang og din profil er oprettet, så kan du efterfølgende alene rette i din mailadresse og telefonnummer.

Hvordan kan jeg følge status på min ansøgning?

Du får en advisering pr. mail, når der er en ny besked i nemStudie vedrørende din ansøgning (husk også at kigge i dit spamfilter).

Du kan læse beskeden i nemStudie. Hvis du bliver bedt om dokumentation ifm. din ansøgning, fx dit eksamensbevis, skal du også gøre det i nemStudie.

Hvordan kan jeg kommunikere med KP om min ansøgning?

Du kan kontakte KP optagelse på mail: optagelse@kp.dk

Jeg har ikke mulighed for at indscanne mine bilag – hvad gør jeg?

Du kan tage et tydeligt foto med din mobiltelefon og indsende som bilag til din ansøgning.

Hvordan ved jeg om min ansøgning har mangler?

Du får en advisering pr. mail, hvis KP efterlyser dokumentation (husk også at kigge i dit spamfilter). Selve beskeden skal du læse i nemStudie.

Hvordan og hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Du får svar på din ansøgning i nemStudie. Hvornår du får svar, afhænger af, om du har søgt i ordinært optag på optagelse.dk eller ledige pladser på nemStudie.dk.

Læs mere om svartider på de relevante uddannelsessider på kp.dk.

Kan jeg søge om optagelse på flere uddannelser? Og hvordan gør jeg?

Du skal udfylde en ansøgning for hver uddannelse, du ønsker at søge.

Hvordan kan jeg annullere min ansøgning?

Har du søgt via optagelse.dk skal du annullere din ansøgning på optagelse.dk senest 5. juli kl.12.00.

Hvis du har søgt en ledig plads via nemStudie, kan du annullere din ansøgning på nemStudie ved at:

 1. Vælg menuen ’Ansøgninger’
 2. Vælg den relevante uddannelse
 3. Annuller din ansøgning, nederst på skærmbilledet. Der går nogle minutter fra du har indsendt din ansøgning, før det er muligt at annullere.

Du får svar på din ansøgning d. 26. juli 2024. Svaret sendes til den e-mail, du har oplyst i din ansøgning.

Du vil kun få tilbudt én studieplads, når du har søgt via optagelse.dk. Hvis du ikke optages på en uddannelse, vil du modtage et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding, som håndterer ansøgningerne.

Får du tilbudt en studieplads, skal du svare enten ja tak eller nej tak til pladsen på nemStudie.dk.

Hvis du ikke har fået tilbudt en studieplads, kan du se om der er ledige studiepladser.

Indhold og opbygning

Pædagoguddannelsen er en professionsbacheloruddannelse, som varer 3½ år og består af 7 semestre. Det er et fuldtidsstudium, der består af flere studieformer såsom undervisningstimer, praktik, observationsarbejde og projekter. Uddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt.

Første år af uddannelsen er et fælles grundfagligt år, inkl. den første praktikperiode. Derefter har du mulighed for at ønske 1 af 3 specialiseringer.

Du har som pædagogstuderende mulighed for at tage et studie- eller praktikophold i udlandet. Du kan bl.a. deltage i Summer schools og intensive programmes, tutorordninger og engelsksproglige forløb.

studieaktivitetsmodellen (jpg) kan du se, hvordan pædagoguddannelsen er sat sammen af forskellige studieaktiviteter.

Oversigt over, hvordan uddannelsen til pædagog er opbygget ift. undervisning, praktik og bachelorprojekt

Fællesdel

Det første år af uddannelsen er en fællesdel, som giver dig kompetencer til professionelt at støtte og facilitere børn, unge og voksnes udvikling, læring, trivsel, medborgerskab og dannelse.

Specialisering

Specialiseringsdelen er på 2½ år. Antallet af studiepladser inden for de forskellige specialiseringer følger antallet af praktikpladser. Det er de kommunale parter, der fastsætter dem.

Med en specialisering inden for dagtilbudspædagogik opnår du kompetencer til at arbejde inden for det pædagogiske felt, der retter sig mod 0–5-årige børn.

Kompetencer til at skabe et miljø, hvor omsorg, udvikling og læring skaber optimale betingelser for et stimulerende og trygt børneliv.

Med en specialisering inden for skole- og fritidspædagogik opnår du kompetencer til at arbejde inden for den del af det pædagogiske arbejdsområde, der retter sig mod børn og unge i 6-18-års alderen.

Du får i særlig grad viden om børn og unges udvikling, læring og dannelse. Med denne specialiseringen opnår du kompetencer til at indgå i skolens samlede aktivitetsområder, herunder i undervisningen, samt i det fritidspædagogiske arbejde.

Med en specialisering inden for social- og specialpædagogik vil du opnå viden om lovgivningen på det sociale område, målgruppernes karakteristika og behov, forebyggelse af marginalisering og udstødelse, etik og værdier.

Du kommer til at arbejde med processer, der understøtter målgruppernes motivation, udvikling og kompetencer til at danne relationer.

Pædagoger med denne specialisering opnår særlige kompetencer til at indgå i social- og specialpædagogisk arbejde med mennesker inden for tre overordnede målgrupper

 • Børn og unge med særlige behov
 • Mennesker i sociale vanskeligheder
 • Mennesker med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser

Valgfrie forløb

Pædagoguddannelsen består, ud over de obligatoriske elementer, af en række valgforløb. I løbet af uddannelsen gennemfører du ét ud af syv forskellige valgfrie områder.

Valgforløbene inden for området ”Kreative udtryksformer” har fokus på forskellige former for kreativt udtryk.

Der udbydes skiftende valgforløb fra semester til semester, og du bliver informeret om, hvilke valgforløb du kan ønske imellem ca. et halvt år før, at du skal påbegynde forløbet.

Her er nogle eksempler på forløb, der har været udbudt inden for området ”Kreative udtryksformer”.

Musik

I dette valgforløb arbejder vi med sang, rytme, instrumenter og sangskrivning.

Du kommer både til at arbejde med dine egne musiske kompetencer, men forløbet har også fokus på din rolle som formidler, så du lærer at planlægge og gennemføre musikaktiviteter i en pædagogisk sammenhæng.

Der er plads til alle uanset niveau på valgforløbet.

Billede og værkstedsarbejde

I dette valgforløb kan du afprøve mange forskellige visuelle udtryk. Det kan fx være street art, keramik, digitale billeder, grafik og skulpturelt arbejde.

Vi har fokus på eksperimenterende kreative processer og de fællesskaber, der kan opstå i den kreative proces.

Vi arbejder også med, hvordan du som kommende pædagog kan tage afsæt i de visuelle udtryk, som din brugergruppe er optagede af og har forudsætninger til at prøve kræfter med.

Leg, drama og teater

Dette valgforløb fokuserer på alt det, der binder mennesker sammen. Det dramapædagogiske arbejde giver metoder til konflikthåndtering og udvikling af fællesskaber, og du får erfaring med at udvikle lege, dramatiske spil, filmiske udtryk og teaterproduktioner med alle målgrupper.

Valgforløbet er for dig, der vil finde eller videreudvikle din legelyst og dit dramatiske udtryk og give det videre til andre i en pædagogisk sammenhæng.

Målet med valgforløbet ’Kreative udtryksformer’ er, at du kan skabe rammer for, lede og udvikle kreative erfarings- og læreprocesser, som understøtter og inspirerer mennesker til at arbejde kreativt med musiske og æstetiske udtryksformer og kulturskabende virksomhed.

Dette valgforløb sætter med alvor og sjov fokus på naturen. Vi beskæftiger os med miljøforhold, vi tager på ture og laver friluftsaktiviteter, og vi undersøger mulighederne for at formidle naturvidenskab og naturoplevelser til forskellige pædagogiske målgrupper.

De praktiske aktiviteter sættes i perspektiv med teori om bl.a. lystbetonet læring og natur- og friluftsdidaktik.

Målet med valgforløbet ’Natur og udeliv’ er, at du kan skabe rammer for, lede og udvikle pædagogiske forløb med naturvidenskabeligt udgangspunkt og med fokus på børn, unge og voksnes naturoplevelser, naturforståelse med uderummet som læringsmiljø.

Dette valgforløb har fokus på bevægelsesglæde, motivation og trivsel.

Undervisningen er en kombination af teori og praksis, hvor begreber om kropsbevidsthed og kropslige færdigheder supplerer praktiske idræts- og bevægelsesaktiviteter.

Du lærer at planlægge og lede bevægelsesaktiviteter til forskellige pædagogiske målgrupper, og undervisningen vil byde på både gæstelærere og besøg i institutioner fra praksisfeltet.

Målet med valgforløbet ’Sundhedsfremme og bevægelse’ er, at du kan igangsætte, gennemføre og lede sundhedsfremmende og bevægelsesmæssige aktiviteter og udviklingsprocesser, der understøtter menneskers sundhed, livskvalitet og trivsel og motiverer til kropslig udfoldelse.

Dette valgforløb giver dig mulighed for at være kreativt skabende med digitale medier og undersøge digitale teknologiers pædagogiske muligheder i forhold til forskellige målgrupper.

Du får indsigt i multimedieproduktion og hvordan du kan igangsætte lærerige pædagogiske miljøer med brug af digitale teknologier.

Målet med valgforløbet ’Medier og digital kultur’ er, at du kan etablere, udvikle og lede pædagogiske processer og produktioner ved anvendelse af digitale medier.

Valgforløbet sigter mod at klæde kommende pædagoger på til at iværksætte og lede kulturprojekter.

Det vil typisk foregå i fællesskab med samarbejdspartnere fra kulturinstitutioner eller lokale aktører, og indholdet i de udbudte valgforløbet vil derfor afhænge af de aktører og institutioner som pædagoguddannelsen på Københavns Professionshøjskole samarbejder med.

Målet med valgforløbet ’Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri’ er, at du kan udvikle, iværksætte og lede kulturprojekter, som sigter mod menneskers inddragelse og deltagelse i og med produktion af kulturliv.

På valgforløbet ”Social innovation og entreprenørskab” får du muligheden for at nytænke den eksisterende viden og finde nye bud på løsninger af sociale udfordringer.

Det kan fx være en idé til egen virksomhed, forandring af eksisterende institutioner eller det kan være nye partnerskaber i samspil med borgere og lokalsamfund.

Målet med valgforløbet ’Social innovation og entreprenørskab’ er, at du kan udfordre eksisterende og udvikle nye pædagogiske praksisser og organisationsformer, der bidrager til at håndtere udfordringer og nytænkning inden for pædagogprofessionen.

Valgforløbet fokuserer på mangfoldighed og fællesskab er og handler om teoretisk og praktisk arbejde med kulturbegreber og kulturforståelser i relation til mangfoldige målgrupper, institutionsformer og livstemaer.

Målet med valgforløbet ’Kulturmøde og interkulturalitet’ er, at du kan reflektere over og handle i forhold til kulturforskelle, kulturmøder og kulturkonflikter samt inddrage kulturdiversitet som et deltagerperspektiv og en ressource i pædagogisk praksis.

Her udbydes de valgfrie forløb

På Campus Carlsberg udbydes forløb inden for alle områder.

På Campus Hillerød udbydes forløb inden for alle områder undtagen ‘Kulturmøde og interkulturalitet’ og ‘Social innovation og entreprenørskab’.

På Bornholm udbydes forløb i ‘Kreative udtryksformer’ og ‘Natur og udeliv’.

Bliver et ønsket valgforløb ikke udbudt på den campus, man går på, er der mulighed for at tage forløbene på et af de andre campusser.

Praktik

En tredjedel af pædagoguddannelsen foregår i praktik.

De erfaringer, du gør dig i praktikperioderne, har en afgørende betydning gennem hele uddannelsen. Det meste af praktikken vil foregå i tilknytning til den enkelte specialisering.

Når du er optaget på pædagoguddannelsen, er du garanteret en praktikplads.

Praktikkerne er tilrettelagt som 4 forskellige praktikforløb. Det 1. praktikforløb er på 32 dage, 2. og 3. praktik er lønnede praktikker a 26 ugers varighed, og 4. praktikforløb er på 16 dage.

Du får løn i de 2 lange praktikperioder på pædagoguddannelsen.

Under de korte praktikker får du SU. Du kan læse mere om praktiklønnen på hjemmesiden for Pædagogstuderendes Landssammenslutning.

Særlige profiler

På Københavns Professionshøjskole (Campus Carlsberg) kan du tage din pædagoguddannelse med fokus på et særligt tema, som har din interesse.

Specialiseringsprofiler

Om du tilvælger en profil eller ej vil de uddannelsesmæssige krav være de samme, men profilforløbende har et særligt tematisk fokus.

Du kan søge ind på en specialiseringsprofil på 2. året af uddannelsen. Du skal være optaget på den pågældende campus, som udbyder profilen for at søge om optagelse. Ikke alle profiler udbydes på alle årgange, da det afhænger af optagenes størrelse.

Det kræver særlige pædagogiske kompetencer, når diversitet ikke kun er et teoretisk begreb men en konkret del af hverdagen.

På dagtilbudsspecialiseringen udbyder vi en profil, som er målrettet det pædagogiske arbejde i konkrete byområder i Københavns Kommune – nemlig daginstitutioner i Tingbjerg, på Nørrebro og i Valby. Byområder, som kommunen definerer som særligt udfordret på chanceulighed og social udsathed.

Undervisningen bliver tilrettelagt i tæt samarbejde med pædagogerne i praksis i forhold hverdagens konkrete udfordringer og dilemmaer. Og det vil også være i disse klynger/områder, at du skal gennemføre din 2. og 3. praktik.

Du bliver særlig dygtig til:

 • At arbejde med børn i udsatte positioner
 • At arbejde interkulturelt og med mangfoldighed som en ressource i pædagogisk praksis
 • At etablere inkluderende fællesskaber med inddragelse af børns og forældres perspektiver
 • At kommunikere professionelt og at arbejde med mange sprog og sprogmiljøer

Det er dog vigtigt at vide, før du ansøger om optagelse på profilen, at du ved at følge denne profil skal vælge kompetenceområdet Kreative udtryksformer som valgfrit kompetenceområde.

Musik er et enestående redskab i det pædagogiske arbejde.

Musikken er vigtig i børns sproglige, sanselige, kognitive og motoriske udvikling, og som redskab i det pædagogiske arbejde kan musikken bidrage at styrke inklusion, udvikling af sociale kompetencer og almen dannelse.

I profilen Musik i pædagogisk arbejde er der til alle forløb tilknyttet en underviser med musikpædagogisk faglighed.

Som studerende opnår du grundlæggende færdigheder i at bruge stemme, krop og instrumenter, og du tilegner dig handlekompetencer i forhold til at improvisere spontansang, akkompagnere sanglege og igangsætte lege med kroppen som instrument.

Profilen er ikke en musikeruddannelse og kræver ikke særlige forudsætninger, men det forventes, at de studerende har engagement i at bruge musik i det pædagogiske arbejde.

Det er dog vigtigt at vide, før du ansøger om optagelse på profilen, at du ved at følge denne profil skal vælge kompetenceområdet Kreative udtryksformer som valgfrit kompetenceområde.

På Campus Carlsberg kan du give din specialisering i dagtilbud et særligt fokus på natur og bæredygtighed.

Naturen er overalt omkring os. Vi er en del af den, og den er en del af os. Naturen er vores livsgrundlag og samtidig en kilde til fantastiske oplevelser og gode stunder.

På profilen i natur og bæredygtighed tager vi på rejse ind i naturen. Vi forholder os aktivt til klimaudfordringen og undersøger, hvordan vi kan arbejde med bæredygtig dannelse i forhold til små børn.

Vi skal udforske, hvad science er, hvad friluftslivet kan, og hvordan gode oplevelser i naturen kan påvirke både os selv og børnene.

Profilen er for dig, der er glad for naturen og for at være ude i alt slags vejr. Og så er profilen for dig, der tænker på jordens fremtid og ønsker at handle aktivt i forhold til klimaet.

Undervisningen vil i størst mulig grad foregå udendørs og på økobaser rundt om København. Vi vil cykle ud i naturen, og du skal være beredt på at have tøj og udstyr til at være ude – også om vinteren.

Det er dog vigtigt at vide, før du ansøger om optagelse på profilen, at du ved at følge denne profil skal vælge kompetenceområdet Natur og udeliv som valgfrit kompetenceområde.

Profilen udbydes kun på efterårssemestre (dvs. på optag der har studiestart om sommeren).

På Campus Carlsberg kan du give din specialisering i skole- og fritidspædagogik et særligt fokus på bevægelse og læring.

Den nye folkeskolereform har sat fokus på læring gennem bevægelse, som gør at skole- og fritidsområdet har brug for pædagoger med særlig viden og kompetencer, inden for idræt, bevægelse og sundhed.

Med en profil i idræt, bevægelse og sundhed opnår du som studerende kompetencer til at udvikle og igangsætte kropslige aktiviteter, der understøtter børn og unges læreprocesser.

Du bliver del af et fællesskab, der arbejder med idræts-, bevægelses- og sundhedspædagogiske aktiviteter i både teori og praksis, og du bliver klædt på til at føre folkeskolereformens krav om 45 minutters bevægelse i skoledagen hos børn og unge ud i livet.

Det er dog vigtigt at vide, før du ansøger om optagelse på profilen, at du ved at følge denne profil skal vælge kompetenceområdet Sundhedsfremme og bevægelse som valgfrit kompetenceområde.

På Campus Carlsberg kan du give din specialisering i social- og specialpædagogik et særligt fokus på social innovation og entreprenørskab.

Social innovation er: At skabe noget nyt og nyttigt sammen med andre og gøre det med afsæt i det, man har og kan.

Social innovation og social entreprenørskab er en profil på pædagoguddannelsen, hvor vi skal finde på nye måder at arbejde på inden for hele det pædagogiske arbejdsområde.

Du kender sikkert caféer, der drives af mennesker, som ikke uden videre ville kunne have et almindeligt arbejde.

Du kender måske Idrætsprojektet på Nørrebro, der er kendt som et alternativt tilbud til unge i udsatte positioner?

Eller hvad med TV-Glad, som er en hel organisation drevet af mennesker med nedsat funktionsevne. Fra valgfaget i social innovation og entreprenørskab viser vores erfaringer, at du som færdiguddannet pædagog kan få ansættelse inden for E-sport, massage og omsorgstilbud ”Det er bare hænder”, syning af bamser med genbrugstøj til børnehaver og måske snart et cykelværksted m.fl.

Profilen er noget for dig, hvis du har interesse i at oparbejde kompetence til at iværksætte nye projekter eller blive særligt kvalificeret til at søge ansættelse i projekter baseret på nye sociale indsatser, nye måder at tænke praksis – med et innovativt mindset.

Steder hvor man arbejder med særlige former for inddragelse af borgerne, uanset om det er børn, unge, familier eller ældre.

Social innovation og entreprenørskab bygger på visioner om at få mennesker til at mødes og skabe noget på tværs af forskelligheder, så forskellighed bliver til og skaber ressourcer i samskabelse.

Det er dog vigtigt at vide, før du ansøger om optagelse på profilen, at du ved at følge denne profil skal vælge kompetenceområdet Social innovation og entreprenørskab som valgfrit kompetenceområde.

Meritpædagog

Har du mere end 5 års erhvervserfaring med pædagogisk eller pædagoglignende arbejde? Så er merituddannelsen til pædagog måske noget for dig.

Du bliver uddannet pædagog på lige fod med de studerende, der følger den ordinære pædagoguddannelse, blot på kortere tid fordi du får merit for anden og tredje praktik.

Netuddannelse

Det er også muligt at tage pædagoguddannelsen som en netbaseret uddannelse.

Forberedelseskursus for indvandrere og flygtninge (FIF)

Formålet med forberedelseskurset er, at du som ansøger med en anden etnisk baggrund end dansk supplerer dine forudsætninger for at blive pædagog.

Uddannelsen tager 1 år og er en adgangsvej til pædagoguddannelsen. Efter forberedelseskurset kan du søge optagelse i kvote 2 på KP’s pædagoguddannelse på lige fod med andre ansøgere.

Bliv Studerende for en dag

Som studerende for en dag kan du opleve Københavns Professionshøjskole indefra og få et førstehåndsindtryk af det faglige og sociale miljø på en af vores uddannelser.

Studiestart

Næste studiestart er til sommer:

Campus Carlsberg, København V

2. september 2024, kl. 9.00

Campus Hillerød

2. september 2024, kl. 10.00

Der er studiestart både sommer og vinter

Job og karriere

Pædagoguddannelsen forbereder kommende pædagoger til et bredt arbejdsfelt. Efter uddannelsen kan du søge arbejde i fx:

 • Vuggestuer
 • Børnehaver
 • Skoler
 • Klubber og fritidshjem
 • Behandlingshjem
 • Bo- og væresteder
 • På gadeplan

Læs videre

Når du er færdiguddannet som pædagog, kan du specialisere og videreuddanne dig ved fx at tage en pædagogisk diplomuddannelse, en master eller kandidat. Med en af disse videreuddannelser kan du blive leder, pædagogisk konsulent, praktikvejleder m.m.

Du kan også tage en kandidatuddannelse på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole eller på IT-Universitetet.

Læs mere om dine muligheder for efter- og videreuddannelse på Københavns Professionshøjskole, herunder kurser og diplomuddannelser for færdiguddannede pædagoger.

Løn for pædagoger

Pædagogers løn består af mange forskellige elementer fra forskellige aftaler og overenskomster. Det kan være svært at holde styr på, hvad rammerne er og hvem der sætter dem.

Praktiske oplysninger

Bøger

Som studerende må du påregne udgifter til bøger på studiet. Udgiften afhænger af, hvilke bøger du vælger at købe, og hvorvidt du køber nye eller brugte bøger. Nogle bøger kan du også låne på Københavns Professionshøjskoles bibliotek.

Har du funktionsnedsættelse grundet en fysisk eller psykisk lidelse, der gør, at du har brug for særlig støtte til at gennemføre din uddannelse, så kan du søge specialpædagogisk støtte (SPS).

Kontakt

Hvis du har spørgsmål om uddannelsesvalg og optagelse, kan kan du kontakte os på:

Optagelse

Københavns Professionshøjskole (KP)

+45 72 48 75 41

Telefontider

Se aktuelle telefontider.

Kontakt eVejledning, hvis du har flere spørgsmål om optagelse på andre videregående uddannelser.

Ring eller send en mail til den fælles Studie- og karrierevejledning:

Studie- og karrierevejledning

Københavns Professionshøjskole (KP)

+45 72 48 75 46

Telefontider

Se aktuelle telefontider.

Har du spørgsmål til SU, så kontakt SU-vejledningen:

Personlig henvendelse på Humletorvet 3, K3.09 kan kun ske efter aftale.

På minSU kan du også læse mere om de aktuelle satser og betingelser for at modtage støtte. For at få adgang til minSU skal du bruge MitID.

Adresser

Campus Bornholm

Minervavej 1
3700 Rønne

Campus Hillerød

Carlsbergvej 14
3400 Hillerød

Campus Carlsberg

Humletorvet 3
1799 København V