Gå til indhold
Glaspartiet på Campus Carlsberg giver udsigt til en blå himmel

Censorinformation

Velkommen til som censor ved Københavns Professionshøjskole, vi er glade for at have dig her.

I nedenstående kan du orientere dig i al information og materiale, du har behov for som censor hos os.

Eksamen

WISEflow

Københavns Professionshøjskole anvender det digitale eksamenssystem WISEflow.
Hér kan du læse opgaver, afgive bedømmelser og finde kontakten på eksaminator og eksamensadministrator.

Login

 • Anvend helst browseren Google Chrome
 • Gå på WISEflow
 • Vælg Københavns Professionshøjskole
 • Log ind med MitID

Afgiv bedømmelser

 • Medbring egen computer ved eksamen – og husk login til MitID
 • Du indtaster bedømmelser i WISEflow på dagen for den mundtlige prøve, eller så snart du har rettet opgaverne. Det er vigtigt, du overholder fristen for bedømmelse
 • På Københavns Professionshøjskole er der åbent netværk. Ved problemer kan du få hjælp i Basen/receptionen.
 • Du kan i denne vejledning se hvordan du finder kontaktinformationer på dine eventuelle medbedømmere

Support

Du er altid velkommen til at kontakte din eksamensadministrator ved spørgsmål. Du finder deres kontaktinformationer i dit WISEflow eller din censorallokering.

Vejledninger

Bedømmelser

Følgende oversigt viser Københavns Professionshøjskoles procedure for tildeling af bedømmelser:

Omstændighed

Faglig vurdering af prøve

Tastes af

Bedømmer

Konsekvens

Prøveforsøg bruges

Omstændighed

Faglig vurdering af prøve

Tastes af

Bedømmer

Konsekvens

Prøveforsøg bruges

Omstændighed

Faglig vurdering af prøve

Tastes af

Bedømmer

Konsekvens

Prøveforsøg bruges

Omstændighed

Studerende har ikke afleveret produkt

Tastes af

Studieadministrativ medarbejder

Konsekvens

Prøveforsøg bruges

Omstændighed

Studerende møder ikke op til prøve. NB: Eventuelt syg, dette rettes af administrativt senere

Tastes af

Bedømmer

Konsekvens

Prøveforsøg bruges

Omstændighed

Studerende sender en lægeerklæring til STU

Tastes af

Studieadministrativ medarbejder
Overskriver eventuelt bedømmers ‘ikke mødt’

Konsekvens

Prøveforsøg bruges ikke

Omstændighed

Plagiering

Tastes af

Bedømmer

Konsekvens

Prøveforsøg bruges

Omstændighed

Blank aflevering

Tastes af

Studieadministrativ medarbejder

Konsekvens

Prøveforsøg bruges

Omstændighed

Ikke-individualiseret gruppeopgave

Tastes af

Bedømmer

Konsekvens

Prøveforsøg bruges

Omstændighed

Studerende påsat prøve ved fejl

Tastes af

Studieadministrativ medarbejder

Konsekvens

Prøveforsøg bruges ikke

Noter

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (UFS) har med hyrdebrev af 11. december 2018 ”Hyrdebrev om ekstern bedømmelse (censur) på professionsbacheloruddannelser, erhvervsakademiuddannelser, videregående uddannelse for voksne m.m.” tydeliggjort, at bedømmernes noter i forbindelse med behandling af en eksamensklage kan udleveres, hvis en studerende beder om aktindsigt i disse.

Det fremgår af eksamensbekendtgørelsens § 26, stk. 2, at ”Under voteringen skal bedømmerne tage notater om præstationen og karakterfastsættelsen til brug for behandling af en eventuel klagesag. Notaterne skal opbevares i mindst 1 år, og herudover indtil en eventuel klagesag er afsluttet.”.

Hensigten med noterne er at gøre det muligt for bedømmerne at udtale sig i en eventuel klagesag.

Ved siden af de almindelige regler om aktindsigt efter forvaltningsloven gælder reglerne om indsigt i medfør af databeskyttelsesreglerne. De studerende kan gøre brug af deres ret til indsigt i bedømmernes noter, uanset om det er til brug for en eksamensklage eller ej.

Som bedømmer skal man således være opmærksom på, at studerende fremover både kan få aktindsigt og indsigt i de noter, der tages under prøven. KP stiller bedømmelsesværktøjet WISEflow til rådighed for opbevaring af eksamensnoter.

Ved at anvende WISEflow opbevares noterne i et sikret system og de kan gøres tilgængelige i tilfælde af aktindsigt-/indsigtsanmodning. Se vejledninger og videotutorials om WISEflows bedømmelsesværktøj på denne side.

Da der ikke er formkrav til bedømmernes noter, skal disse ikke udarbejdes på én bestemt måde, men da noterne efter anmodning fra en studerende som udgangspunkt skal udleveres, skal noterne kunne læses og forstås af andre.

Noterne skal ligeledes skrives i et professionelt og sobert sprog, som sikrer tillid til KP som en videregående uddannelsesinstitution og offentlig myndighed.

Plagiat

Du skal som censor ikke forholde dig til plagiatkontrol. I tilfælde af plagiat er det eksaminator, der undersøger sagen, og uddannelsesleder der træffer afgørelse.

Du vil få direkte besked af eksaminator om, at eksamen for den pågældende studerende aflyses, og at bedømmelsen skal sættes til Ikke Indstillet, II.

Du vil få betaling for at have læst opgaven.

Praktisk

Københavns Professionshøjskole har campusser på otte forskellige adresser. Der er derfor forskellig information, afhængig af hvortil du er allokeret.

Persondatasikkerhed

Som censor kan du have behov for at sende persondata til KP. Vi foretrækker, at du sender det i digital form via mail, med eller uden vedhæftning. Du bestemmer selv, om du vil beskytte dine persondata som du sender til KP, men vi opfordrer dig til at sende dine persondata sikkert.

Hvis du har en mailadresse hos en professionel udbyder (Gmail, Hotmail, Microsoft (f.eks. Outlook), Apple, danske tele- og kabelTV-selskaber, osv.) eller bruger din arbejdsmail, så vil mails til og fra KP automatisk være sikret med TLS-kryptering når de sendes.

TLS-kryptering er godkendt til formålet af datatilsynet og det vurderes at være tilstrækkeligt ift. forsendelse af persondata og personfølsomme oplysninger (bl.a. cpr. nr.).

I øvrigt er de systemer som KP benytter ifm. eksamener (WISEflow) og censorafregning (XFlow) og som kræver adgang med MitID, sikre systemer ift. persondata og datasikkerhed.

Lønafregning

Om du selv skal udfylde en timeseddel eller om uddannelsen gør det for dig, afhænger af den enkelte uddannelses procedure. Forhør dig på uddannelsen, når du møder op som censor.

Er det uddannelsen der opretter din timeseddel, vil du modtage en mail med link til blanket samt vejledninger til udfyldelse af blanket.

Skal du selv oprette din timeseddel vil det fremgå af den allokeringsmail du har modtaget fra Studieservice. I allokeringsmailen fremgår også det link du skal bruge til at logge på systemet.

Transport og hotel – generelt for alle adresser

Hvis du har brug for transport og hotel, bedes du sende en mail til vores rejseafdeling, der sørger for dine bookinger. Ekspeditionstid cirka en uge.

Ved prøver i juni, bedes du give besked hurtigst muligt pga. højsæson.

Angiv gerne eventuelle ønsker for transportform og tid og husk at medsende din censorallokering

Særligt for læreruddannelsen: Vælger du intern afregning, skal du booke din rejse samt hotel via din hjeminstitution.

Rejseafdeling

Ekspeditionstid cirka en uge.

Rejseafregning

Den 5. juni 2023 overgår KP til nyt timelønssystem, XFlow.

Hvordan du skal forholde dig til rejseafregning, afhænger derfor af om din timeseddel er oprettet i ”Medarbejdersiden eller XFlow, det vil fremgå af den mail du har modtaget fra Studieservice.

Der udbetales kun time/dagpenge på tjenesterejser med overnatning. Bemærk at for at få time/dagpenge skal man være hjemmefra mindst 24 timer.

Medarbejdersiden:

Er din timeseddel oprettet via ”Medarbejdersiden” skal du udfylde af aflevere en rejseafregningsblanket til Studieservice. Du kan se hvem du skal sende rejseafregningen samt bilag hertil i WISEflow, på det relevante flow.

Bemærk at du skal medsende dokumentation for dine udgifter for at KP kan dække dine udgifter. Time-/dagpenge kan udbetales ved mere end 24 timers ophold hjemmefra.

XFlow

Er din timeseddel oprettet via XFlow, skal du udfylde oplysninger om dine transportudgifter i én og samme blanket, som dine timer fremgår af. Du modtager en mail med link til systemet, når din timeseddel er oprettet.

Eksamensforhold på campus

Fremmøde

Eksamenslokalet. Formøde 15 minutter før første eksamen.

Transport

Campus Carlsberg er placeret lige ved Carlsberg S-togstation. Der er desuden parkering i parkeringskælderen mod betaling. KP refunderer efterfølgende udgifterne ifm. censorafregning. Husk derfor din kvittering.

Fremmøde

Fremmøde i eksamenslokale, ved tvivl kan man henvende sig til Studieservice i lokale C0.11/C0.13. Formøde 15 minutter før første eksamen.

Transport

Campus Hillerød er placeret lige ved Hillerød S-togstation. Der er parkering ved Campus Hillerød, men et begrænset antal pladser. Det er som regel nødvendigt at ankomme senest kl. 8 for at finde en ledig plads ved KP. Vær opmærksom på skiltene, hvor der skal stå ”forbeholdt KP”.

Man skal taste sin nummerplade ind på iPad’en i receptionen i Atriumhuset eller i Caféhuset og må holde der i fire timer. Ved heldagsparkering henvises til kommunens pladser langs hækken overfor Caféhuset eller parkeringspladsen ved Teglgårdssøen – små 10 minutters gang fra campus.

Fremmøde

Studieservice (1. sal), lokale 1.178, der vil henvise til eksamenslokalet. Formøde 15 minutter før første eksamen.

Fremmøde

I eksamenslokalet. Studieservice ligger på administrationsgangen på 3. sal. Formøde 10 minutter før første eksamen.

Transport

Det kan være svært at parkere i området rundt om Kronprinsesse Sofies Vej, men vi refunderer gerne dine P-billetter. Husk derfor kvittering.

Fremmøde

Mødested og –tid aftales med eksaminator. Basen/receptionen ligger på administrationsgangen.

Transport

Parkering kan ske på Nyelandsvejs omkringliggende sidegader, Husk at downloade parkerings app’en inden du ankommer. Dine parkeringsudgifter refunderes naturligvis. Metrostation Frederiksberg er 5 minutters gang fra adressen.

Fremmøde

Du modtager et kort via mail om hvor eksamen finder sted samt mødetid og et kort til at finde vej.

Transport

Bus 307 går fra Hillerød S-togstation til døren. Parkering er gratis foran bygningerne.
Overnatning: Der er mulighed for at benytte Skovskolens værelser.

Fremmøde

I eksamenslokalet. Ved behov for hjælp findes receptionen til højre inden for hovedindgangen.

Transport

Du kan ved henvendelse i receptionen parkere gratis på KP’s parkeringsområder:

 • Sigurdsgade – indkørslen til parkeringsområdet er på Rådmandsgade
 • Tagensvej 18 – indkørslen til parkeringsområdet er i bunden af Ole Maaløes Vej
 • Tagensvej 86 – indkørslen til parkeringsområdet er på Hermodsgade

Fremmøde

I eksamenslokalet. Du kan få hjælp i receptionen ved hovedindgangen i bygning A. Hér hænger ligeledes infotavler med eksamenslokalerne.

Transport

Du kan ved henvendelse i receptionen parkere gratis på KP’s parkeringsområder:

 • Sigurdsgade – indkørslen til parkeringsområdet er på Rådmandsgade
 • Tagensvej 18 – indkørslen til parkeringsområdet er i bunden af Ole Maaløes Vej
 • Tagensvej 86 – indkørslen til parkeringsområdet er på Hermodsgade

Fremmøde

I eksamenslokalet. Ved behov for hjælp findes receptionen til venstre inden for hovedindgangen. Der er mulighed for morgenmad i lokale C103 fra kl. 07:30.

Transport

Du kan ved henvendelse i receptionen parkere gratis på KP’s parkeringsområder:

 • Sigurdsgade – indkørslen til parkeringsområdet er på Rådmandsgade
 • Tagensvej 18 – indkørslen til parkeringsområdet er i bunden af Ole Maaløes Vej
 • Tagensvej 86 – indkørslen til parkeringsområdet er på Hermodsgade

Uddannelsesspecifikke oplysninger

Find oplysninger for enkelte uddannelser:

Her finder du de dokumenter, du skal bruge som censor ved læreruddannelsen på Campus Carlsberg og Bornholm.

Kontakt Campus Carlsberg og Frederiksberg

Kontakt Bornholm

Censorer på Bornholm bedes kontakte studiekontoret med henblik på afregningsmetode

Her finder du de dokumenter, du skal bruge som censor ved pædagoguddannelsen på Campus Carlsberg. Find rejseafregning under ovenstående menupunkt.

Pædagoguddannelsen, Campus Carlsberg og Bornholm

Her finder du de dokumenter, du skal bruge som censor ved pædagoguddannelsen. Find rejseafregning under ovenstående menupunkt.

Kontakt Bornholm

Her finder du de dokumenter, du skal bruge som censor ved uddannelsen til Tegnsprogs- og skrivetolk. Find rejseafregning under ovenstående menupunkt.

Her finder du de dokumenter, du skal bruge som censor ved tekstilformidleruddannelsen. Find rejseafregning under ovenstående menupunkt.