Gå til indhold

Information om coronavirus

Glaspartiet på Campus Carlsberg giver udsigt til en blå himmel

Censorinformation

Velkommen til som censor ved Københavns Professionshøjskole, vi er glade for at have dig her.

I nedenstående kan du orientere dig i al information og materiale, du har behov for som censor hos os.

Eksamen

Retningslinjer for fysisk afholdte eksamener på campus

Alle mundtlige eksamener på KP afvikles som udgangspunkt med fysisk fremmøde.

På grund af COVID19 skal du som censor være opmærksom på følgende:

 • Du må ikke møde op til eksamen, hvis du har sygdomssymptomer
 • Husk at holde afstand og undgå fysisk kontakt
 • Der vil være sprit og papir tilgængeligt i eksamenslokalerne, så alle kan afspritte hænder samt borde mellem hver eksamen
 • Der vil som udgangspunkt være forplejning til hele eksamensdagen i form af kaffe/the, vand, morgenmad og frokost. Pga. COVID-19 vil der dog være et begrænset udvalg og særlige forholdsregler ift. håndtering af fødevarer.

Mundtlig videoeksamen

Hvis eksamen bliver afviklet som videoeksamen, vil det fremgå af censorallokeringen eller du vil få besked fra eksamensadministratoren.

Mundtlige videoeksamener afvikles i programmet Zoom, og du skal installere Zoom-klienten på din computer eller din telefon.

Du skal inden eksamen orientere dig i, hvordan eksamen foregår i Zoom.

WISEflow

Københavns Professionshøjskole anvender det digitale eksamenssystem WISEflow.
Hér kan du læse opgaver, afgive bedømmelser og finde kontakten på eksaminator og eksamensadministrator.

Login

 • Anvend helst browseren Google Chrome
 • Gå på WISEflow.dk
 • Vælg Københavns Professionshøjskole
 • Log ind med NemID

Afgiv bedømmelser

 • Medbring egen computer ved eksamen og husk nøglekort til NemID
 • Du indtaster bedømmelser i WISEflow på dagen for den mundtlige prøve, eller så snart du har rettet opgaverne. Det er vigtigt, du overholder fristen for bedømmelse
 • På Københavns Professionshøjskole er der åbent netværk. Ved problemer kan du få hjælp i Basen, som er vores helpdesk.
 • Du kan i denne vejledning se hvordan du finder kontaktinformationer på dine eventuelle medbedømmere

Support

Du er altid velkommen til at kontakte din eksamensadministrator ved spørgsmål. Du finder deres kontaktinformationer i dit WISEflow eller din censorallokering.

Vejledninger

Bedømmelser

Følgende oversigt viser Københavns Professionshøjskoles procedure for tildeling af bedømmelser:

Omstændighed
Faglig vurdering af prøve

Tastes af
Bedømmer

Konsekvens
Prøveforsøg bruges

Omstændighed
Faglig vurdering af prøve

Tastes af
Bedømmer

Konsekvens
Prøveforsøg bruges

Omstændighed
Faglig vurdering af prøve

Tastes af
Bedømmer

Konsekvens
Prøveforsøg bruges

Omstændighed
Studerende har ikke afleveret produkt

Tastes af
Studieadministrativ medarbejder

Konsekvens
Prøveforsøg bruges

Omstændighed
Studerende møder ikke op til prøve. NB: Eventuelt syg, dette rettes af administrativt senere

Tastes af
Bedømmer

Konsekvens
Prøveforsøg bruges

Omstændighed
Studerende sender en lægeerklæring til STU

Tastes af
Studieadministrativ medarbejder
Overskriver eventuelt bedømmers ‘Ikke mødt’

Konsekvens
Prøveforsøg bruges ikke

Omstændighed
Plagiering

Tastes af
Bedømmer

Konsekvens
Prøveforsøg bruges

Omstændighed
Blank aflevering

Tastes af
Studieadministrativ medarbejder

Konsekvens
Prøveforsøg bruges

Omstændighed
Ikke-individualiseret gruppeopgave

Tastes af
Bedømmer

Konsekvens
Prøveforsøg bruges

Omstændighed
Studerende påsat prøve ved fejl

Tastes af
Studieadministrativ medarbejder

Konsekvens
Prøveforsøg bruges ikke

Noter

Styrelsen for Forskning og Uddannelse (SFU) har med hyrdebrev af 11. december 2018 ”Hyrdebrev om ekstern bedømmelse (censur) på professionsbacheloruddannelser, erhvervsakademiuddannelser, videregående uddannelse for voksne m.m.” tydeliggjort, at bedømmernes noter i forbindelse med behandling af en eksamensklage kan udleveres, hvis en studerende beder om aktindsigt i disse.

Det fremgår af eksamensbekendtgørelsens § 33, stk. 3, at ”censor og eksaminator skal gøre notater om præstationen og karakterfastsættelsen til brug ved udarbejdelse af en udtalelse i en eventuel klagesag. Notaterne skal opbevares i mindst 1 år, og herudover indtil en eventuel klagesag er afsluttet”.

Hensigten med noterne er at gøre det muligt for bedømmerne at udtale sig i en eventuel klagesag, idet det fremgår af bekendtgørelsens § 46, stk. 2.

Ved siden af de almindelige regler om aktindsigt efter forvaltningsloven gælder reglerne om indsigt i medfør af databeskyttelsesreglerne. De studerende kan gøre brug af deres ret til indsigt i bedømmernes noter, uanset om det er til brug for en eksamensklage eller ej.

Som bedømmer skal man således være opmærksom på, at studerende fremover både kan få aktindsigt og indsigt i de noter, der tages under prøven. KP stiller bedømmelsesværktøjet WISEflow til rådighed for opbevaring af eksamensnoter. Ved at anvende WISEflow opbevares noterne i et sikret system og de kan gøres tilgængelige i tilfælde af aktindsigt-/indsigtsanmodning. Se vejledninger og videotutorials om WISEflows bedømmelsesværktøj HER.

Da der ikke er formkrav til bedømmernes noter, skal disse ikke udarbejdes på én bestemt måde, men da noterne efter anmodning fra en studerende som udgangspunkt skal udleveres, skal noterne kunne læses og forstås af andre. Noterne skal ligeledes skrives i et professionelt og sobert sprog, som sikrer tillid til KP som en videregående uddannelsesinstitution og offentlig myndighed.

Plagiat

Du skal som censor ikke forholde dig til plagiatkontrol. I tilfælde af plagiat er det eksaminator, der undersøger sagen, og uddannelsesleder der træffer afgørelse. Du vil få direkte besked af eksaminator om, at eksamen for den pågældende studerende aflyses, og at bedømmelsen skal sættes til Ikke Indstillet, II. Du vil få betaling for at have læst opgaven.

Afregning

Københavns Professionshøjskole udbetaler løn to gange om måneden.

Om du selv skal udfylde en timeseddel eller om uddannelsen gør det for dig, afhænger af den enkelte uddannelses procedure. Forhør dig på uddannelsen, når du møder op som censor.

Din timeseddel skal du som censor godkende, før vi udbetaler din løn. Du vil modtage en mail, når timesedlen skal godkendes. Se i denne vejledning

Rejseafregning

Har du udgifter i forbindelse med transport, overnatning eller skal have udbetalt time-/dagpenge, udfyldes blanketten til rejseafregning.

Umiddelbart efter prøven afleveres denne til Studieservice. Udgifter kan kun afregnes såfremt der vedlægges dokumentation.

Der udbetales kun time/dagpenge på tjenesterejser med overnatning. Bemærk at for at få time/dagpenge skal man være hjemmefra mindst 24 timer.

OBS: særskilt rejseafregning for læreruddannelsen – se nederst på siden under punktet ‘Uddannelsesspecifikke oplysninger’.

Praktisk

Københavns Professionshøjskole har campusser på otte forskellige adresser. Der er derfor forskellig information, afhængig af hvortil du er allokeret.

Transport og hotel – generelt for alle adresser

Hvis du har brug for transport og hotel, bedes du sende en mail til rejser@kp.dk, der sørger for dine bookinger. Ekspeditionstid cirka en uge. (Ved prøver i juni, bedes du give besked hurtigst muligt pga. højsæson).
Angiv gerne eventuelle ønsker for tider og transportform og tid, og husk at angive hvem du er og hvilken prøve, du skal bedømme.
*Særligt for læreruddannelsen: Vælger du intern afregning, skal du booke din rejse samt hotel via din hjeminstitution.

Forhold på adressen - campusspecifikt

Fremmøde: Eksamenslokalet. Formøde 15 minutter før første eksamen.

Transport: Campus Carlsberg er placeret lige ved Carlsberg S-togstation. Der er desuden parkering i parkeringskælderen mod betaling. KP refunderer efterfølgende udgifterne ifm. censorafregning. Husk derfor din kvittering.

Fremmøde: Fremmøde i eksamenslokale, ved tvivl kan man henvende sig til Studieservice i lokale C0.13. Formøde 15 minutter før første eksamen.

Transport: Campus Nordsjælland er placeret lige ved Hillerød S-togstation. Der er desuden parkering ved Campus Nordsjælland, men et begrænset antal pladser.  Alternativt kan man benytte parkeringen ved Teglgårdssøen eller omegn.

Fremmøde: Studieservice, lokale 1.178. Formøde 15 minutter før første eksamen.

Fremmøde: I eksamenslokalet. Studieservice ligger på administrationsgangen på 3. sal. Formøde 10 minutter før første eksamen.

Transport: Det kan være svært at parkere i området rundt om Kronprinsesse Sofies Vej, men vi refunderer gerne dine P-billetter. Husk derfor kvittering.

Fremmøde: Mødested og –tid aftales med eksaminator. Basen/receptionen ligger på administrationsgangen.

Transport: Parkering kan ske på Nyelandsvejs omkringliggende sidegader, Husk at downloade parkerings app’en inden du ankommer. Dine parkeringsudgifter refunderes naturligvis. Metrostation Frederiksberg er 5 minutters gang fra adressen.

Fremmøde: Du modtager et kort via mail om hvor eksamen finder sted samt mødetid og et kort til at finde vej.

Transport: Bus 307 går fra Hillerød S-togstation til døren. Parkering er gratis foran bygningerne.
Overnatning: Der er mulighed for at benytte Skovskolens værelser.

Fremmøde: I eksamenslokalet. Ved behov for hjælp findes receptionen til højre inden for hovedindgangen.

Transport: Du kan ved henvendelse i receptionen parkere gratis på KP’s parkeringsområder:

 • Sigurdsgade – indkørslen til parkeringsområdet er på Rådmandsgade
 • Tagensvej 18 – indkørslen til parkeringsområdet er i bunden af Ole Maaløes Vej
 • Tagensvej 86 – indkørslen til parkeringsområdet er på Hermodsgade

Fremmøde: I eksamenslokalet. Du kan få hjælp i receptionen ved hovedindgangen i bygning A. Hér hænger ligeledes infotavler med eksamenslokalerne.

Transport: Du kan ved henvendelse i receptionen parkere gratis på KP’s parkeringsområder:

 • Sigurdsgade – indkørslen til parkeringsområdet er på Rådmandsgade
 • Tagensvej 18 – indkørslen til parkeringsområdet er i bunden af Ole Maaløes Vej
 • Tagensvej 86 – indkørslen til parkeringsområdet er på Hermodsgade

Fremmøde: I eksamenslokalet. Ved behov for hjælp findes receptionen til venstre inden for hovedindgangen. Der er mulighed for morgenmad i lokale C103 fra kl. 07:30.

Transport: Du kan ved henvendelse i receptionen parkere gratis på KP’s parkeringsområder:

 • Sigurdsgade – indkørslen til parkeringsområdet er på Rådmandsgade
 • Tagensvej 18 – indkørslen til parkeringsområdet er i bunden af Ole Maaløes Vej
 • Tagensvej 86 – indkørslen til parkeringsområdet er på Hermodsgade

Uddannelsesspecifikke oplysninger

Find oplysninger for enkelte uddannelser

Her finder du de dokumenter, du skal bruge som censor ved læreruddannelsen på Campus Carlsberg og Bornholm.

Rejseafregning
Bedømmelsestid
Afregning af censor

Censorer på Carlsberg udfylder den relevante timeseddel og sender til censor-lu@kp.dk
Censorer på Bornholm bedes kontakte studiekontoret med henblik på afregningsmetode.

Kontakt Campus Carlsberg
censor-lu@kp.dk

Kontakt Bornholm
laererbornholm@kp.dk

Her finder du de dokumenter, du skal bruge som censor ved læreruddannelsen på Frederiksberg.

Rejseafregning
Bedømmelsestid
Afregningsblanket til intern afregning

Kontakt

Mail: Studieservicenyelandsvej@kp.dk

Du bedes sende din rejseafregning til denne adresse samt censorafregning for intern afregning. Hvis det er ekstern afregning, udfylder Studieservice din timeseddel, og du vil modtage en mail med afsender ”medarbejdersiden.”

Her finder du de dokumenter, du skal bruge som censor ved pædagoguddannelsen på Campus Carlsberg. Find rejseafregning under ovenstående menupunkt.

Vejledning til afregning af censur ved eksterne prøver
Uddrag af cirkulære om censorvederlag

Pædagoguddannelsen, Campus Carlsberg og Bornholm

Her finder du de dokumenter, du skal bruge som censor ved pædagoguddannelsen. Find rejseafregning under ovenstående menupunkt.

Afregning af censor

Kontakt Bornholm
Mail: paedbornholm@kp.dk

Her finder du de dokumenter, du skal bruge som censor ved uddannelsen til Tegnsprogs- og skrivetolk. Find rejseafregning under ovenstående menupunkt.

Afregning af censur
Censornormer

Her finder du de dokumenter, du skal bruge som censor ved tekstilformidleruddannelsen. Find rejseafregning under ovenstående menupunkt.

Afregning af censor
Oversigt over censorvederlag