Gå til indhold
To studerende organiserer en indsats på en modelbane med beredskabsbiler

Katastrofe- og risikomanager

Bliv katastrofe- og risikomanager og arbejd med beredskab, risikoanalyse og krisehåndtering og skab et sikkert samfund

Fakta

Varighed

3½ år

Studiestart

Sommer og vinter

Praktik

33 uger

Søg ind

Om uddannelsen

Danmark og resten af verden er i hastig forandring. Som følge af klimaforandringerne, det ændrede trusselsbillede og øget fokus på sikkerhed, er der brug for kompetente mennesker, der ved noget om forebyggelse, beredskab, sikkerhed, sikring og risikomanagement – både nationalt og globalt.

På katastrofe- og risikomanageruddannelsen er omdrejningspunktet før, under og efter en ulykke. På uddannelsen lærer du:

Før ulykken

Hvad en katastrofe- og risikomanager kan gøre for at undgå en ulykke. Nøgleordene er bl.a. beredskab, risikoanalyse, risikohåndtering, forebyggelse, humanitær indsats, sikkerhed og sikring.

Under ulykken

Hvad en katastrofe- og risikomanager kan gøre for at afhjælpe en igangværende ulykke. Nøgleordene er bl.a. afhjælpende indsats, operativ og taktisk ledelse, krisestabsarbejde, krisehåndtering og kommunikation.

Efter ulykken

Hvad en katastrofe- og risikomanager kan gøre, for at vi hurtigt kommer tilbage til en normal situation efter en ulykke. Nøgleordene er bl.a. business continuity management, fortsat drift, evaluering og risikoledelse.

Studieliv

Du kan læse til katastrofe- og risikomanager på Campus Sigurdsgade på Nørrebro i København. Du vil dele adresse med 9 andre uddannelser, bl.a. bioanalytiker, ergoterapeut, fysioterapeut og laborant.

I de moderne bygninger på Sigurdsgade er der et levende studiemiljø og mange sociale aktiviteter på tværs af uddannelserne. Du kan f.eks. synge med i koret, spille fodbold i gymnastiksalene og hænge ud i studenterhuset Sigurds Bar.

Job og karriere

En uddannelse til katastrofe- og risikomanager er et godt springbræt til et job inden for beredskabet – det kan både være i ind- og udland samt i offentlige og private virksomheder.

Adgangskrav

For at søge ind på katastrofe- og risikomanageruddannelsen, skal du opfylde følgende specifikke adgangskrav, som gælder for alle ansøgere med en gymnasial eksamen. De specifikke adgangskrav skal være bestået inden studiestart:

 • Enten Samfundsfag C eller historie A
 • Enten Fysik C eller Kemi C eller Bioteknologi A eller Geovidenskab A

Mangler du ét eller flere af disse fag, har du mulighed for at supplere. Læs mere om betinget optagelse og suppleringsfag.

I kvote 1 vurderes du udelukkende på baggrund af gennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen.

For at søge ind via kvote 1 skal du have bestået en dansk gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF) og opfylde de specifikke adgangskrav til uddannelsen.

Adgangskvotient 2023

 • København N (sommer): 8,9
 • København N (vinter): 8,1

Er dit gennemsnit på din adgangsgivende eksamen lavere end adgangskvotienten – eller kender du endnu ikke dit gennemsnit – skal du søge ind via kvote 2 inden den 15. marts kl. 12.00.

Hvis du har bestået flere adgangsgivende eksaminer, kan du kun blive optaget på baggrund af din første adgangsgivende eksamen. Du kan ikke forbedre din eksamenskvotient ved at tage enkeltfag.

Ansøgningsfristen for kvote 1 er den 5. juli kl. 12.00.

Du skal søge i kvote 2, hvis du opfylder de specifikke adgangskrav og har ét af følgende adgangsgrundlag.

Gymnasiale enkeltfag

4 gymnasiale enkeltfag med:

 • Dansk på A-niveau
 • Engelsk på B-niveau
 • Matematik på C-niveau
 • Kemi på C-niveau eller fysik på C-niveau eller bioteknologi på A-niveau eller geovidenskab på A-niveau

Alle gymnasiale enkeltfag skal være bestået den 5. juli kl. 12.00 eller eventuelt senest inden studiestart. Læs mere om betinget optagelse

Alle fag skal være bestået med et vægtet gennemsnit på mindst 02. Gennemsnittet udregnes på baggrund af samtlige karakterer for faget.

Redderuddannelsen (ambulanceassistent)

Med de specifikke adgangskrav:

 • Dansk på C-niveau
 • Engelsk på D-niveau
 • Matematik på C-niveau og
 • Kemi på C-niveau eller naturfag på C-niveau eller bioteknologi på A-niveau

Ambulancebehandler med bestemte fag

Med de specifikke adgangskrav:

 • Dansk på C-niveau
 • Engelsk på D-niveau
 • Matematik på C-niveau
 • Kemi på C-niveau eller naturfag på C-niveau eller bioteknologi på A-niveau

Gymnasial eksamen med et gennemsnit under adgangskvotienten

Hvis du har en gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF) og er i tvivl om dit gennemsnit er højt nok til optagelse i kvote 1, skal du søge ind via kvote 2.

Udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen

Er du statsborger i et land uden for EU/EØS, eller har en udenlandsk adgangsgivende eksamen, er der særlige forhold du skal være opmærksom på.

Læs mere om reglerne for optagelse med udenlandsk adgangsgivende eksamen og sprogkrav.

Ingen adgangsgivende eksamen

Har du ikke en adgangsgivende eksamen, kan du få foretaget en Individuel kompetencevurdering (IKV). Her vil du blive vurderet på, om din samlede viden og dine kompetencer kan sidestilles med en adgangsgivende eksamen, som kan gøre dig optagelsesberettiget.

Bemærk, at du også skal opfylde de specifikke adgangskrav.


Kvote 2 – andre vurderingskriterier

Søger du ind i kvote 2, vil du ud over dit adgangsgrundlag blive vurderet på følgende kvalifikationer:

 • Eksamensgennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen
 • Motiveret ansøgning
 • Beståede eksaminer fra andre lange – eller mellemlange videregående uddannelser.
 • Uddannelsesrelevant erhvervsarbejde svarende til 30 t/uge i minimum 3 måneder. F.eks. brandmand, risikokoordinator, nationalt/internationalt humanitært arbejde eller værnepligt i beredskabet.
 • Uddannelsesrelevant socialt fritidsarbejde eller tilsvarende frivilligt arbejde.
 • Arbejde i udlandet af minimum 3 sammenhængende måneder.
 • Andet erhvervsarbejde af minimum 30 t/uge.
 • Udlandsophold uden erhvervsarbejde i minimum 3 sammenhængende måneder.
 • Højskoleophold i minimum 3 måneder.

Du skal indsende ekstra dokumentation, hvis du ikke har bestået faget på et højere niveau.

Er du dumpet i et af de specifikke fag på et højere niveau, skal du bede din skole/gymnasium om en underskrevet dokumentation på, at du har gennemført og bestået det forudgående niveau.

Hvis skolen ikke kan eller vil udstede en sådan dokumentation, så vil du være nødt til at tage et suppleringskursus i det krævede fag.

Du skal uploade dokumentationen sammen med dit eksamensbevis, når du søger ind via optagelse.dk.

Søg ind

Du søger om optagelse på uddannelsen ved at søge via optagelse.dk. Det gælder både for kvote 1 og 2

Ansøgningsfrister

Du kan læse mere om uddannelsens adgangskrav her

Sådan søger du

Når du søger ind på uddannelsen, skal du huske følgende:

 1. Undersøg om du opfylder alle adgangskrav for uddannelsen (kvote 1 og kvote 2), herunder de eventuelle specifikke krav.
 2. Sammenlign adgangskvotienten fra sidste år med din egen – overvej om du skal søge ind via kvote 1 eller kvote 2.
 3. Tjek ansøgningsfrister
 4. Få styr på, hvad du skal vedhæfte af dokumentation
 5. Overvej om du bør søge en standby-plads
 6. Ansøg om optagelse på www.optagelse.dk – du skal bruge dit MitID til at logge ind*. Bemærk at det er de samme ansøgningsfrister, uanset om du søger studiestart til sommer eller vinter.
 7. Du får svar på din ansøgning d. 26. juli 2024

*Hvis du som udenlandsk ansøger søger uden MitID, skal du inden ansøgningsfristen d. 15. marts sende din underskriftside fra optagelse.dk til os på e-mail: optagelse@kp.dk

Hvis du har søgt om optagelse på en eller flere af Københavns Professionshøjskoles uddannelser, har du løbende mulighed for at se en status på din ansøgning på nemStudie.dk. Meddelelser som fx rykkerskrivelser og afgørelser vil fremgå på nemStudie.dk.

NemStudie.dk – Spørgsmål og svar

Her kan du få vigtig information og svar om nemstudie.dk

Hvordan logger jeg på nemStudie?

Har du MitID, skal du bruge det til log-in. Hvis du fx er udenlandsk ansøger eller har du ikke MitID, skal du logge dig på med din e-mailadresse.

Kan jeg ansøge via min mobiltelefon eller tablet?

Nej, du kan ikke søge via din mobiltelefon eller tablet. Du skal bruge en computer. Brug Google Chrome som browser.

Hvordan ændrer jeg i min profil?

Når du har været logget på nemStudie første gang og din profil er oprettet, så kan du efterfølgende alene rette i din mailadresse og telefonnummer.

Hvordan kan jeg følge status på min ansøgning?

Du får en advisering pr. mail, når der er en ny besked i nemStudie vedrørende din ansøgning (husk også at kigge i dit spamfilter).

Du kan læse beskeden i nemStudie. Hvis du bliver bedt om dokumentation ifm. din ansøgning, fx dit eksamensbevis, skal du også gøre det i nemStudie.

Hvordan kan jeg kommunikere med KP om min ansøgning?

Du kan kontakte KP optagelse på mail: optagelse@kp.dk

Jeg har ikke mulighed for at indscanne mine bilag – hvad gør jeg?

Du kan tage et tydeligt foto med din mobiltelefon og indsende som bilag til din ansøgning.

Hvordan ved jeg om min ansøgning har mangler?

Du får en advisering pr. mail, hvis KP efterlyser dokumentation (husk også at kigge i dit spamfilter). Selve beskeden skal du læse i nemStudie.

Hvordan og hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Du får svar på din ansøgning i nemStudie. Hvornår du får svar, afhænger af, om du har søgt i ordinært optag på optagelse.dk eller ledige pladser på nemStudie.dk.

Læs mere om svartider på de relevante uddannelsessider på kp.dk.

Kan jeg søge om optagelse på flere uddannelser? Og hvordan gør jeg?

Du skal udfylde en ansøgning for hver uddannelse, du ønsker at søge.

Hvordan kan jeg annullere min ansøgning?

Har du søgt via optagelse.dk skal du annullere din ansøgning på optagelse.dk senest 5. juli kl.12.00.

Hvis du har søgt en ledig plads via nemStudie, kan du annullere din ansøgning på nemStudie ved at:

 1. Vælg menuen ’Ansøgninger’
 2. Vælg den relevante uddannelse
 3. Annuller din ansøgning, nederst på skærmbilledet. Der går nogle minutter fra du har indsendt din ansøgning, før det er muligt at annullere.

Du får svar på din ansøgning d. 26. juli 2024. Svaret sendes til den e-mail, du har oplyst i din ansøgning.

Du vil kun få tilbudt én studieplads, når du har søgt via optagelse.dk. Hvis du ikke optages på en uddannelse, vil du modtage et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding, som håndterer ansøgningerne.

Får du tilbudt en studieplads, skal du svare enten ja tak eller nej tak til pladsen på nemStudie.dk.

Hvis du ikke har fået tilbudt en studieplads, kan du se om der er ledige studiepladser.

Indhold og opbygning

Katastrofe- og risikomanageruddannelsen er en semesteropbygget professionsbacheloruddannelse, som varer 3½ år og er et fuldtidsstudium. Uddannelsen består af 7 semestre, heraf er ca. 1 år praktik og 2½ år teori.

For de studerende, der starter 1. september, er der mulighed for at vælge mellem to studieretninger, Studieretning 1 – Kriseledelse og risikomanagement og Studieretning 2 – Sikkerhed og Sikring. Studerende der starter 1. februar, følger alle Studieretningen Kriseledelse og risikomanagement.

På studiet bruges en blanding af nyere undervisningsteknikker og traditionel klasseundervisning, praktiske øvelser, case-oplæg, projekter og opgaver, der skal løses såvel i grupper som individuelt.

Københavns Professionshøjskole har derudover et stort netværk i danske og internationale organisationer, hvor der arbejdes med beredskab og sikkerhed, og hvorfra der indhentes foredragsholdere efter behov.

Som studerende på katastrofe- og risikomanageruddannelsen kan du tage et praktikophold og valgmoduler i udlandet. Du kan blandt andet tage et praktikforløb i følgende lande:

 • Kenya
 • Nepal
 • Indien
 • USA
 • Brasilien
 • Grønland
 • Armenien

I studieaktivitetsmodellen (jpg) kan du se, hvordan katastrofe- og risikomanageruddannelsen er sat sammen af forskellige studieaktiviteter.

Semesteroversigt

Oversigt over, hvordan uddannelsen til katastrofe- og risikomanager er opbygget ift. undervisning, praktik og simulation + træning

Semestre

Beredskabsfaglig praksis og arbejdsmiljø.

Du kommer i faget til at beskæftige dig med aktiviteter før, under og efter en hændelse.

Herudover beskæftiger fagelementet sig med nationalt og internationalt katastrofeberedskab, beredskabsfaglig teori og metode i forhold til beredskabsfaglig planlægning og indsats for den bedst mulige beskyttelse af samfundet, dets institutioner og det enkelte individ.

Du kommer ligeledes til at beskæftige dig med

 • risikoanalyse,
 • beredskabsplanlægning,
 • afhjælpende indsats,
 • samfundets genopbygning,
 • evaluering af indsatser,
 • organisation og ledelse,
 • beredskabsfaglige planlægnings-, dimensionerings-, udrednings- og udviklingsopgaver
 • risikoledelse i offentlige og private virksomheder og procedure for opretholdelse af fortsat drift.
Håndtering af farlige stoffer og sygdomme og Organisation og ledelse i en beredskabsfaglig kontekst.

Faget ’Håndtering af farlige stoffer og sygdomme’ giver dig viden om kemiske, biologiske, radiologiske, nukleare samt eksplosive stoffers opbygning og virkning.

Den opnåede viden sættes i relation til hændelser nationalt og internationalt, hvor sygdomme eller uheld med farlige stoffer kan være til fare for mennesker, dyr eller miljø.

Omdrejningspunktet i faget ’Organisation og ledelse i en beredskabsfaglig kontekst’ er undervisning i ledelse, organisation, motivation, kommunikation og kultur i organisationer eller afdelinger, der arbejder med beredskab, sikkerhed eller sikring.

Teorien operationaliseres efterfølgende i praktik.

Forebyggelse, beredskab og risikohåndtering i en international kontekst.

Semesterets kompetenceprofil er bygget op omkring en kombination af politologiske, juridiske og beredskabsfaglige fagelementer i en international kontekst.

Fokus i semesteret er særligt rettet mod de koordinerende, etiske og analysemæssige opgaver, du som katastrofe- og risikomanager kan varetage i forbindelse med gennemførelsen af internationale projekter.

På semesteret får du mulighed for at arbejde indgående med teorier og metoder knyttet til forebyggelse, beredskab og risikohåndtering.

Der arbejdes gennem semestret med at udvide din forståelse af sammenhængen mellem problemstillinger og videnskabelige metoder, herunder undersøgelsesdesign samt projektgennemførelse.

Tværkulturelt samarbejde og praksiskendskab.

Semesteret er målrettet praksiskendskab, hvor der afprøves læringsmål i international kontekst. Semesteret indeholder tillige valgfag. I valgfagsdelen indgår det tværprofessionelle forløb på Københavns Professionshøjskole.

Formålet med det tværprofessionelle forløb er, at du kan agere professionelt på tværs af organisatoriske, strukturelle og faglige skel i sammenhænge, hvor professionerne indgår i forskellige typer af samarbejdsformer.

Kriseledelse og risikomanagement, Studieretning: Beredskab

Semestret er bygget op omkring beredskabsfaglige og juridiske fagelementer i forhold til en national og international kontekst.

Fokus i semesteret er særlig rettet mod de ledelsesmæssige og koordinerende opgaver, som en katastrofe- og risikomanager kan varetage i forbindelse med håndtering af uønskede hændelser.

På semestret får du mulighed for at arbejde indgående med teorier og metoder knyttet til kriseledelse, kommunikation i varslingssituationer og risikoledelse.
Semesteret indeholder introduktion til kommunikativ forebyggelse, som hører under den strategiske forebyggelse. Derudover er der fokus på samspillet mellem det administrative og det politiske niveau, samt grundlæggende forvaltningsjura.

På semestret indgår dilemma- og krisestyringsøvelser, hvor du skal indgå i tværfagligt samarbejde omkring håndtering af uønskede hændelser. Semestret indeholder praksisbesøg i udvalgte virksomheder i den offentlige og private sektor.

Denne studieretning tilbydes til studerende, der starter 1. september og 1. februar.

Sikring og risikomanagement, Studieretning: Sikkerhed og Sikring

Semesteret er en kombination af teori og praksis inden for risikoledelse, sikring, projektering af sikringsløsninger, forsikring og fortsat drift (business continuity) i en national og international kontekst.

Semesteret fokuserer på at klæde dig på til at arbejde inden for sikkerhed- og sikringsområdet, vurdere sikring- og sikkerhedsløsninger, jura og forsikringsforhold, begrænse omkostninger og sikre organisationens fortsatte drift.

Semestret indeholder praksisbesøg i udvalgte virksomheder i den offentlige og private sektor, hvor de studerende ser og løser opgaver i relation til sikring.

Denne studieretning tilbydes kun til studerende der starter 1. september.

Strategisk forebyggelse, innovation og risikomanagement, Studieretning: Beredskab

Semesteret er en kombination af teori og praksis inden for strategisk forebyggelse, innovation og risikoledelse.

Undervisningen i strategisk forebyggelse har fokus på forebyggelsesteori, kampagnekommunikation og risikokommunikation.

Formålet er at gøre dig i stand til at skabe adfærdsændringer ved hjælp af forskellige kommunikative metoder.

Undervisningen i innovation fokuserer på, hvordan innovation som metode kan bidrage og anvendes til at udvikle og styrke arbejdet med samfundssikkerhed, risikoledelse og beredskab.

Undervisningen i risikoledelse er en forsættelse af undervisningen på 5. semester og fokuserer på at give dig kompetencer til at designe og implementere risikoledelsesprogrammer, herunder at arbejde med risikokulturer.

I semesteret indgår en praktikperiode, hvor du får mulighed for at anvende viden og metoder fra undervisningen på en praksisnær problemstilling i en beredskabsfaglig kontekst.

Sikkerhed, innovation og risikomanagement Studieretning: Sikkerhed og Sikring

Semesteret er en kombination af teori og praksis inden for sikkerhed og sikring, innovation og risikoledelse.

Undervisningen i sikkerhed har fokus på sikkerhed på mikro-, meso- og makroniveau, herunder informations- og cybersikkerhed.

Undervisningen i innovation fokuserer på, hvordan innovation som metode kan bidrage og anvendes til at udvikle og styrke arbejdet med samfundssikkerhed, risikoledelse, sikkerhed og sikring.

Undervisningen i risikoledelse er en forsættelse af undervisningen på 5. semester og fokuserer på at give dig kompetencer til at designe og implementere risikoledelsesprogrammer, herunder at arbejde med risikokulturer.

I semesteret indgår en praktikperiode, hvor du får mulighed for at anvende viden og metoder fra undervisningen på en praksisnær problemstilling i en sikrings- og sikkerhedsmæssig kontekst.

Videnskabelig metode, valgfag og bachelorprojekt.

Syvende semester har tre delelementer: et valgfag, et metodefag og professionsbachelorprojektet på 20 ECTS.

Valgfag

Valgfagene er tilrettelagt, så de udbudte temaer afspejler aktuelle tendenser i den beredskabsfaglige profession og tilgodeser muligheder for faglig fordybelse. Toningen kan indeholde uddybning af temaer, der i forvejen indgår i uddannelsen eller være supplerende i forhold hertil.

Metodedel

Metodedelen har til formål, at du som studerende tilegner dig færdigheder, der understøtter en selvstændig tilrettelæggelse og udførelse af beredskabsfaglige undersøgelser gennem anvendelse af udvalgte akademiske fremgangsmåder og videnskabsteori.

Bachelorprojekt

Professionsbachelorprojektet omfatter det afsluttende eksamensprojekt. Bachelorprojektet består af en skriftlig og en mundtlig del.

Studieretninger

På studieretningen i ‘Beredskab’ er der to overordnede temaer.

Kriseledelse: indeholder bl.a. krisestyring, stabsarbejde, beslutningstagen under beredskabshændelser, krisekommunikation, samt forvaltningsret og risikoledelse.

Strategisk forebyggelse: Fagområdet indeholder forebyggelsesteorier, – strategier og -værktøjer, herunder skabe adfærdsændringer ved brug af forskellige kommunikative metoder, samt risikoledelse.

På studieretningen i ’Sikkerhed og Sikring’ er der to overordnede temaer.

Sikring som bl.a. indeholder sikring af bygninger, projektering, forsikring, transport og logistik i relation til sikring og jura, samt risikoledelse.

Sikkerhed som bl.a. indeholder trusselsbilleder lokalt, nationalt og internationalt, adfærdspåvirkende kampagner og sikkerhedsforståelse.

Praktik

På katastrofe- og risikomanageruddannelsen har du praktik i samlet 32 uger fordelt på 4 praktikforløb. Praktikken er ulønnet, men du kan få SU i hele praktikperioden.

Uddannelsen indeholder følgende praktik:

 • 1 uge på beredskabscentrene
 • 10 uger i en offentlig eller privat virksomhed eller afdeling, der arbejder med beredskab eller sikkerhed
 • 10 uger i en offentlig eller privat virksomhed, evt. NGO, i Danmark eller i udlandet, hvor fokus er på internationalt arbejde
 • 11 uger, hvor der enten arbejdes med forebyggelses- og kampagneteori eller med sikkerhed og sikring i en offentlig eller privat virksomhed

Alle praktikforløbene foregår som udgangspunkt et sted i Danmark, mens det 10 ugers praktikforløb med internationalt fokus vil foregå i Danmark eller i udlandet.

Enkeltfag – tompladsordning

Du har mulighed for at følge enkeltfag på Københavns Professionshøjskoles uddannelser.

Enkeltfag

Du kan få en plads på vores uddannelser via den såkaldte tompladsordning.
Ordningen er for dig, der vil:

 • supplere din uddannelse
 • lære noget nyt på dit område
 • tage et fag som efteruddannelse

Studiestart

Næste studiestart er til sommer:

2. september 2024, kl. 8.30 (hold A) og 12.30 (hold B)

Der er studiestart både sommer og vinter

Kontakt

Hvis du har spørgsmål om uddannelsesvalg og optagelse så kan du kontakte os på:

Telefon: 72 48 75 41
Mail: optagelse@kp.dk

Telefontider

Se aktuelle telefontider.

Kontakt eVejledning, hvis du har flere spørgsmål om optagelse på andre videregående uddannelser.

Har du spørgsmål til SU, så kontakt SU-vejledningen.
E-mail: sikkermail-stu-su@kp.dk
Telefon: 72 48 75 42

Telefonen er åben mandag, onsdag og fredag kl. 9.00-11.30 og tirsdag kl. 12.30-14.30.

Personlig henvendelse på Humletorvet 3, K3.09 kan kun ske efter aftale.

Du søger SU online på minSU: www.su.dk. Her kan du også læse mere om de aktuelle satser og betingelser for at modtage støtte.

For at få adgang til minSU skal du bruge MitID.

Ring eller send en mail til den fælles Studie- og karrierevejledning:

Mail: studievejledning@kp.dk

Telefon: 72 48 75 46

Telefontid

Se aktuelle telefontider.

Adresse

Sigurdsgade 26
2200 København N

Praktiske oplysninger

Bøger

Som studerende må du påregne udgifter til bøger på studiet. Udgiften afhænger af, hvilke bøger du vælger at købe, og hvorvidt du køber nye eller brugte bøger. Nogle bøger kan du også låne på Københavns Professionshøjskoles bibliotek.

Har du funktionsnedsættelse grundet en fysisk eller psykisk lidelse, der gør, at du har brug for særlig støtte til at gennemføre din uddannelse, så kan du søge specialpædagogisk støtte (SPS).