Gå til indhold

Praktik på katastrofe- og risikouddannelsen

Katastrofe- og risikomanageruddannelsen er en landsdækkende uddannelse. Der er derfor praktiksteder over hele landet.

Rammerne om praktikken:

 • De studerende er i praktik i 30 timer pr. uge.
 • De studerende skal opleve, hvordan det er at arbejde på en arbejdsplads i beredskabet.
 • De studerende får SU i praktikperioden, så der er ingen lønudgifter forbundet med at have en praktikant.

10 gode grunde til at tage studerende i praktik:

 1. De studerende kan løse nogle opgaver/projekter, som man selv skulle have løst, men som man blot ikke har tid til.
 2. Det er ofte givtigt at have studerende i praktik, fordi man får mulighed for at få inspiration fra de studerende.
 3. De studerende afleverer ofte en rapport til praktikstedet efter endt praktikforløb. Rapporten er fortrolig og gives kun til praktikstedet og til Københavns Professionshøjskole. Rapportens indhold vil være resultatet af det arbejde som de studerende har lavet i forbindelse med praktikopholdet.
 4. Det er langt mindre ressourcekrævende end man tror at have studerende i praktik. Specielt hvis man har planlagt deres forløb i god tid.
 5. Som arbejdsgiver vil man gerne have dygtige medarbejdere, der både er klædt på teoretisk og har noget praktisk erfaring. For at få nogle gode medarbejdere i morgen, skal der stilles praktikpladser til rådighed i dag.
 6. Praktikantens undren og nysgerrighed vil måske give anledning til, at genoverveje om de ting man gør på arbejdspladsen kan justeres og forbedres.
 7. Der er tale om forskellige praktikforløb på 10-11 uger på 2., 4. og 6 semester og de studerende kan løse forskellige opgave i de forskellige praktikforløb
 8. Da de enkelte organisationer står over for forskellige udfordringer, er læringsmålene for praktikforløbene formuleret bredt. Omdrejningspunktet er dog beredskab, forebyggelse og sikkerhed og sikring.
 9. Det er en samfundsmæssig opgave at sikre at de kommende generationer får en god uddannelse. Uddannelsesinstitutionerne kan give de studerende en god teoretisk uddannelse, men den praktiske del af uddannelsen kan de kun få ude i praktikken.
 10. Omdrejningspunkterne i praktikforløbene er udviklet i tæt samarbejde med praksis, så både de studerende og praktikvirksomhederne får mest muligt ud af praktikforløbene.

Praktikportalen på Københavns Professionshøjskole

På Praktikportalen får du som praktiksted overblik over alle de relevante informationer om den enkelte studerende og den enkelte praktik- eller klinikperiode.

Vejledning

Har du brug for vejledning i brug af praktikportalen, så er der her samlet alle vejledninger til praktiksteder, studerende, administration og undervisere.

Kontakt

Hvis du vil vide mere om at være praktiksted for studerende på katastrofe- og risikomanageruddannelsen, kan du kontakte uddannelsesleder Lars Pagter Zwisler eller lektor Maren Egedorf.

Lars Pagter Zwisler

Uddannelsesleder

+45 51 63 28 10

Maren Marie Egedorf

Lektor

+45 24 29 63 12