Gå til indhold
En mandlig og en kvindelig radiograf-studerende scanner og undersøger en fantomdukke i Praksis- og Innovationshuset

Radiograf

Bliv radiograf og arbejd med højteknologisk udstyr tæt på mennesker i alle aldre

Fakta

Varighed

3½ år

Studiestart

Sommer og vinter

Praktik / klinik

57 uger

Søg ind

Om radiografuddannelsen

Kroppen er forunderlig, og billeder af den kan gøre os klogere på dens funktioner og sygdomme. Som radiograf behersker du en stor viden om teknologi og mennesker, som du bruger til at afdække sygdomme hos mennesker i alle aldre og forskellige livssituationer.

Din viden om anatomi og radiografisk teknologi er en vigtig brik i undersøgelse og behandling af den enkelte patient, og du samarbejder tæt med blandt andet læger, fysikere, sygeplejersker og bioanalytikere.

Studieliv på radiografuddannelsen

Du kan læse til radiograf på Campus Sigurdsgade på Nørrebro i København. Du vil dele adresse med 9 andre uddannelser, bl.a. bioanalytiker, ergoterapi, fysioterapi og laborant.

I de moderne bygninger på Sigurdsgade er der et levende studiemiljø og mange sociale aktiviteter på tværs af uddannelserne. Du kan f.eks. synge med i koret, spille fodbold i gymnastiksalene og hænge ud i studenterhuset Sigurds Bar.

Adgangskrav

For at søge ind på radiografuddannelsen skal du opfylde følgende specifikke adgangskrav, som gælder for alle ansøgere med en gymnasial eksamen.

Det specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A

Gælder for alle ansøgere med dansk eller udenlandsk/international gymnasial eksamen.

I kvote 1 vurderes du udelukkende på baggrund af gennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen.

For at søge ind via kvote 1 skal du have bestået en dansk gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF) og opfylde det specifikke adgangskrav til uddannelsen.

Adgangskvotient 2023

 • København N (sommer): 7,3
 • København N (vinter): 6,7

Er dit gennemsnit på din adgangsgivende eksamen lavere end adgangskvotienten – eller kender du endnu ikke dit gennemsnit – skal du søge ind via kvote 2 inden den 15. marts kl. 12.00.

Hvis du har bestået flere adgangsgivende eksaminer, kan du kun blive optaget på baggrund af din første adgangsgivende eksamen. Du kan ikke forbedre din eksamenskvotient ved at tage enkeltfag.

Ansøgningsfristen for kvote 1 er den 5. juli kl. 12.00.

Der er ansøgningsfrist for kvote 2 den 15. marts kl. 12.00. Du skal søge i kvote 2, hvis du har ét af følgende adgangsgrundlag:

Gymnasiale enkeltfag

4 gymnasiale enkeltfag:

 • Dansk på A-niveau
 • Engelsk på C-niveau og
 • to af følgende fag: Biologi på B-niveau, Bioteknologi på A-niveau, Fysik på B-niveau, Kemi på B-niveau, Matematik på B-niveau eller Geovidenskab på A-niveau

Du skal være opmærksom på:

 • Alle gymnasiale enkeltfag skal være bestået den 5. juli kl. 12.00 eller eventuelt senest inden studiestart. Læs mere om betinget optagelse
 • Alle fag skal være bestået med et vægtet gennemsnit på mindst 02. Gennemsnittet udregnes på baggrund af samtlige karakterer for faget.

Social- og sundhedsassistentuddannelsen (trin 2) med bestemte fag

Med de specifikke adgangskrav:

 • Dansk på C-niveau
 • Engelsk på D-niveau og
 • to af følgende fag: Biologi på B-niveau, Bioteknologi på A-niveau, Fysik på B-niveau, Kemi på B-niveau, Matematik på B-niveau eller Geovidenskab på A-niveau

Gymnasial eksamen med et gennemsnit under adgangskvotienten

Hvis du har en gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF) og er i tvivl om dit gennemsnit er højt nok til optagelse i kvote 1, skal du søge ind via kvote 2.

Udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen

Er du statsborger i et land uden for EU/EØS, eller har en udenlandsk adgangsgivende eksamen, er der særlige forhold du skal være opmærksom på.

Læs mere om reglerne for optagelse med udenlandsk adgangsgivende eksamen og sprogkrav.

Ingen adgangsgivende eksamen

Har du ikke en adgangsgivende eksamen, kan du få foretaget en Individuel kompetencevurdering (IKV). Her vil du blive vurderet på, om din samlede viden og dine kompetencer kan sidestilles med en adgangsgivende eksamen, som kan gøre dig optagelsesberettiget. Bemærk, at du også skal opfylde de specifikke adgangskrav.


Kvote 2 – andre vurderingskriterier

Søger du ind i kvote 2, vil du ud over dit adgangsgrundlag blive vurderet på følgende kvalifikationer:

 • Eksamensgennemsnittet i din adgangsgivende eksamen
 • Karakterer og niveauer i Fysik og Matematik
 • Beståede eksaminer på en anden mellemlang eller lang videregående uddannelse
 • Relevant erhvervsarbejde, hvor du har arbejdet med mennesker, min. 3 mdr. á 30 timer/uge
 • Andet erhvervsarbejde min. 3 sammenhængende mdr. á 30 timer/uge
 • Højskoleophold min. 3 mdr.
 • Udlandsophold min. 3 sammenhængende mdr.
 • Frivilligt arbejde min. 3 sammenhængende mdr.
 • Militærtjeneste
 • Motiveret ansøgning

Din ansøgning i kvote 2 vil blive vurderet højere, hvis du opfylder flere af disse vurderingskriterier.

Søg ind

Du søger om optagelse på uddannelsen ved at søge via optagelse.dk. Det gælder både for kvote 1 og 2

Ansøgningsfrister

Du kan læse mere om uddannelsens adgangskrav her

Sådan søger du

Når du søger ind på uddannelsen, skal du huske følgende:

 1. Undersøg om du opfylder alle adgangskrav for uddannelsen (kvote 1 og kvote 2), herunder de eventuelle specifikke krav.
 2. Sammenlign adgangskvotienten fra sidste år med din egen – overvej om du skal søge ind via kvote 1 eller kvote 2.
 3. Tjek ansøgningsfrister
 4. Få styr på, hvad du skal vedhæfte af dokumentation
 5. Overvej om du bør søge en standby-plads
 6. Ansøg om optagelse på www.optagelse.dk – du skal bruge dit MitID til at logge ind*. Bemærk at det er de samme ansøgningsfrister, uanset om du søger studiestart til sommer eller vinter.
 7. Du får svar på din ansøgning d. 26. juli 2024

*Hvis du som udenlandsk ansøger søger uden MitID, skal du inden ansøgningsfristen d. 15. marts sende din underskriftside fra optagelse.dk til os på e-mail: optagelse@kp.dk

Hvis du har søgt om optagelse på en eller flere af Københavns Professionshøjskoles uddannelser, har du løbende mulighed for at se en status på din ansøgning på nemStudie.dk. Meddelelser som fx rykkerskrivelser og afgørelser vil fremgå på nemStudie.dk.

NemStudie.dk – Spørgsmål og svar

Her kan du få vigtig information og svar om nemstudie.dk

Hvordan logger jeg på nemStudie?

Har du MitID, skal du bruge det til log-in. Hvis du fx er udenlandsk ansøger eller har du ikke MitID, skal du logge dig på med din e-mailadresse.

Kan jeg ansøge via min mobiltelefon eller tablet?

Nej, du kan ikke søge via din mobiltelefon eller tablet. Du skal bruge en computer. Brug Google Chrome som browser.

Hvordan ændrer jeg i min profil?

Når du har været logget på nemStudie første gang og din profil er oprettet, så kan du efterfølgende alene rette i din mailadresse og telefonnummer.

Hvordan kan jeg følge status på min ansøgning?

Du får en advisering pr. mail, når der er en ny besked i nemStudie vedrørende din ansøgning (husk også at kigge i dit spamfilter).

Du kan læse beskeden i nemStudie. Hvis du bliver bedt om dokumentation ifm. din ansøgning, fx dit eksamensbevis, skal du også gøre det i nemStudie.

Hvordan kan jeg kommunikere med KP om min ansøgning?

Du kan kontakte KP optagelse på mail: optagelse@kp.dk

Jeg har ikke mulighed for at indscanne mine bilag – hvad gør jeg?

Du kan tage et tydeligt foto med din mobiltelefon og indsende som bilag til din ansøgning.

Hvordan ved jeg om min ansøgning har mangler?

Du får en advisering pr. mail, hvis KP efterlyser dokumentation (husk også at kigge i dit spamfilter). Selve beskeden skal du læse i nemStudie.

Hvordan og hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Du får svar på din ansøgning i nemStudie. Hvornår du får svar, afhænger af, om du har søgt i ordinært optag på optagelse.dk eller ledige pladser på nemStudie.dk.

Læs mere om svartider på de relevante uddannelsessider på kp.dk.

Kan jeg søge om optagelse på flere uddannelser? Og hvordan gør jeg?

Du skal udfylde en ansøgning for hver uddannelse, du ønsker at søge.

Hvordan kan jeg annullere min ansøgning?

Har du søgt via optagelse.dk skal du annullere din ansøgning på optagelse.dk senest 5. juli kl.12.00.

Hvis du har søgt en ledig plads via nemStudie, kan du annullere din ansøgning på nemStudie ved at:

 1. Vælg menuen ’Ansøgninger’
 2. Vælg den relevante uddannelse
 3. Annuller din ansøgning, nederst på skærmbilledet. Der går nogle minutter fra du har indsendt din ansøgning, før det er muligt at annullere.

Du får svar på din ansøgning d. 26. juli 2024. Svaret sendes til den e-mail, du har oplyst i din ansøgning.

Du vil kun få tilbudt én studieplads, når du har søgt via optagelse.dk. Hvis du ikke optages på en uddannelse, vil du modtage et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding, som håndterer ansøgningerne.

Får du tilbudt en studieplads, skal du svare enten ja tak eller nej tak til pladsen på nemStudie.dk.

Hvis du ikke har fået tilbudt en studieplads, kan du se om der er ledige studiepladser.

Indhold og opbygning

Radiografuddannelsen er en professionsbacheloruddannelse, som varer 3½ år og består af 7 semestre. Det er et fuldtidsstudium, der ud over undervisningstimer også består af f.eks. klinisk undervisning (praktik), gruppearbejde, workshops og observationsarbejde.

Uddannelsen begynder med en basisdel, og efter ca. 2 år skal du ønske en af de tre studieretninger; Nuklearmedicinsk billeddiagnostik, Radiologisk billeddiagnostisk og Stråleterapi.

Klinik i udlandet

Som studerende har du mulighed for at tage en del af uddannelsen i udlandet. Københavns Professionshøjskole har formelle samarbejdsaftaler med radiografuddannelser i udvalgte lande.

Desuden er der mulighed for at træffe individuelle aftaler om studieforløb i andre lande.

Semesteroversigt

I studieaktivitetsmodellen (jpg) kan du se, hvordan radiografuddannelsen er sat sammen af forskellige studieaktiviteter.

Studieaktivitetsmodel, der viser opdelingen mellem undervisning, klinik, tværprofessionelt forløb og bachelorforløb for hvert semester

Basisdel

De første 2 studieår udgør basisdelen i radiografuddannelsen.

På basisdelen af uddannelsen får du viden, færdigheder og kompetencer til at udføre almindelige billeddiagnostiske undersøgelser og indgå i enkelte stråleterapeutiske og billedvejledte behandlingsforløb.

Grundlæggende viden om radiografi i patientforløb med fokus på alment forekommende røntgen-, CT- og nuklearmedicinske undersøgelser og stråleterapi.

Semestret omfatter grundlæggende viden som forudsætning for radiografiske undersøgelses- og behandlingssituationer inden for det nuklearmedicinske, stråleterapeutiske og radiologiske speciale.

Temaet retter sig desuden mod en grundlæggende præsentation af praksis inden for det nuklear-medicinske, stråleterapeutiske og radiologiske speciale.

Grundlæggende færdigheder og kompetencer i radiografi med fokus på patientforløb ved alment forekommende røntgen-, CT- og nuklearmedicinske undersøgelser og stråleterapi.

Semestret omfatter grundlæggende færdigheder og kompetencer i radiografiske undersøgelses- og behandlingssituationer. Temaet retter sig mod mødet med patienten i relation til planlægning, udførelse og evaluering af almindeligt forekommende røntgen- og CT-undersøgelser og behandlinger i den radiologiske praksis.

Viden om radiografi i patientforløb med fokus på komplekse røntgen -, CT- og MR-undersøgelser

Temaet orienterer sig mod udvidet viden om undersøgelser og behandlinger, både inden for det nuklearmedicinske, stråleterapeutiske og radiologiske speciale.

Temaet orienterer sig særligt mod komplekse undersøgelses- og behandlingsteknologier samt medicinhåndtering.

Færdigheder og kompetencer i radiografi med fokus på sammenhængende patientforløb ved komplekse røntgen-, CT- og MR-undersøgelser inden for radiologiske område, samt færdigheder og kompetencer inden for det nuklearmedicinske og stråleterapeutiske område.

Temaet orienterer sig både mod færdigheder og kompetencer i planlægning, udførelse og evaluering af billeddiagnostiske undersøgelser og behandlinger, herunder grundlæggende MR-, komplekse røntgen- og CT-undersøgelser og mod færdigheder i at kunne anskue den radiografiske profession på tværs af specialer.

Temaet orienterer sig endvidere mod omsorg, kommunikation og etik i relation til mennesker i livstruende og krisefyldte situationer. I temaet sættes fokus på det tværprofessionelle samarbejde som grundlag for sammenhængende patientforløb.

Studieretninger

På radiografuddannelsens 5. og 6. semester følger du en af de tre studieretninger. Herefter samles holdet igen på 7. semester.

Studieretningen Nuklearmedicinsk billeddiagnostik retter sig primært mod sygehusenes klinisk fysiologiske afdelinger.
Du kvalificerer dig til selvstændigt at kunne planlægge, udføre og vurdere humanbiologiske analyser samt nuklearmedicinske undersøgelser.

5. semester

Specialiseret viden om billeddannende udstyr, anden teknologi og radiografi i patientforløb med fokus på klinisk fysiologiske- og nuklearmedicinske undersøgelser

6. semester

Færdigheder og kompetencer i specialiseret radiografi med fokus på sammenhængende patientforløb ved klinisk fysiologiske- og nuklearmedicinske undersøgelser

7. semester

Perspektiveret viden om og færdigheder samt kompetencer i anvendelse af teori og metode inden for radiografi

7. semester er fælles for alle radiografstuderende uanset studieretning.

Studieretningen Radiologisk billeddiagnostik retter sig primært mod sygehusenes billeddiagnostiske afdelinger. Du kvalificerer dig til selvstændigt at kunne planlægge, udføre og vurdere radiologisk billeddiagnostiske undersøgelser og behandlinger af mennesker.

5. semester

Specialiseret viden om billeddannende udstyr, anden teknologi og radiografi i patientforløb med fokus på røntgen-, ultralyd- og MR-undersøgelser

6. semester

Færdigheder og kompetencer i specialiseret radiografi med fokus på sammenhængende patientforløb ved røntgen-, ultralyd- og MR-undersøgelser

7. semester

Perspektiveret viden om og færdigheder samt kompetencer i anvendelse af teori og metode inden for radiografi

7. semester er fælles for alle radiografstuderende uanset studieretning.

Studieretningen Stråleterapi retter sig primært mod sygehusenes stråleterapiafdelinger.

Du kvalificerer dig til selvstændigt at kunne planlægge, udføre og vurdere strålebehandlingsforløb og behandlingsteknik ved udvalgte kræftformer.

5. semester

Specialiseret viden om billeddannende udstyr, anden teknologi og radiografi i patientforløb med fokus på planlægning og udførelse af stråleterapeutiske behandlinger

6. semester

Færdigheder og kompetencer i specialiseret radiografi med fokus på sammenhængende patientforløb ved planlægning og udførelse af stråleterapeutiske behandlinger

7. semester

Perspektiveret viden om og færdigheder samt kompetencer i anvendelse af teori og metode inden for radiografi

7. semester er fælles for alle radiografstuderende uanset studieretning.

Klinisk undervisning (praktik)

I den kliniske del af uddannelsen lærer du at udføre de mange forskellige undersøgelser, som en radiograf kan udføre. Den kliniske undervisning foregår på hospitaler i Region Hovedstaden og tilrettelægges efter, hvilke specialer de enkelte hospitaler kan tilbyde.

Den kliniske undervisning er ulønnet, men du kan få SU i hele praktikperioden.

Vi arrangerer et besøg på en af de afdelinger, vi samarbejder med. Her vil du følges med radiografer, som vil fortælle om deres arbejde, og du får mulighed for at deltage i arbejdet.

Valgfrie elementer

Enkeltfag – tompladsordning

Du har mulighed for at følge enkeltfag på Københavns Professionshøjskoles uddannelser.

Enkeltfag

Du kan få en plads på vores uddannelser via den såkaldte tompladsordning.
Ordningen er for dig, der vil:

 • supplere din uddannelse
 • lære noget nyt på dit område
 • tage et fag som efteruddannelse

Bliv Studerende for en dag

Som studerende for en dag kan du opleve Københavns Professionshøjskole indefra og få et førstehåndsindtryk af det faglige og sociale miljø på en af vores uddannelser.

Studiestart

Næste studiestart er til sommer:

26. august 2024, kl. 8.30

Der er studiestart både sommer og vinter

Job og karriere

På radiografuddannelsen på Københavns Professionshøjskole bliver du uddannet inden for 1 af disse 3 studieretninger:

 • Radiologisk billeddiagnostik
 • Nuklearmedicinsk billeddiagnostik
 • Stråleterapi

Valget af studieretning er som oftest med til at forme dit arbejdsliv.

Som radiograf arbejder du typisk på et hospital og har ansvar for at udføre mange forskellige slags undersøgelser og behandlinger – både almindelige røntgenundersøgelser af fx knogler, hjerte og lunger og mere komplekse undersøgelser og behandlinger som CT-, MR-, og ultralydsscanning, gennemlysning, nuklearmedicinske undersøgelser og stråleterapi.

Jobmuligheder uden for hospitaler er fx:

 • Ansat i et privat firma som produktspecialist eller sælger
 • Industriradiograf – fx opgaver med kvalitetssikring af industrielle materialer
 • Underviser på uddannelsesinstitutioner

Læs videre

Med en afsluttet radiografuddannelse kan du kalde dig professionsbachelor i radiografi. Det giver dig flere muligheder for en master-, diplom- og kandidatuddannelser inden for fx sundhed, teknologi og ledelse. Nogle radiografer vælger at videreuddanne sig i udlandet – der er bl.a. gode og relevante masteruddannelser i Norge og England.

Løn som radiograf

Radiografernes løn og pension reguleres jævnligt gennem de gældende overenskomster.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål om uddannelsesvalg og optagelse så kan du kontakte os på:

Telefon: 72 48 75 41
Mail: optagelse@kp.dk

Telefontider

Se aktuelle telefontider.

Kontakt eVejledning, hvis du har flere spørgsmål om optagelse på andre videregående uddannelser.

Har du spørgsmål til SU, så kontakt SU-vejledningen.
E-mail: sikkermail-stu-su@kp.dk
Telefon: 72 48 75 42

Telefonen er åben mandag, onsdag og fredag kl. 9.00-11.30 og tirsdag kl. 12.30-14.30.

Personlig henvendelse på Humletorvet 3, K3.09 kan kun ske efter aftale.

Du søger SU online på minSU: www.su.dk. Her kan du også læse mere om de aktuelle satser og betingelser for at modtage støtte.

For at få adgang til minSU skal du bruge MitID.

Ring eller send en mail til den fælles Studie- og karrierevejledning:

Mail: studievejledning@kp.dk

Telefon: 72 48 75 46

Telefontid

Se aktuelle telefontider.

Adresse

Sigurdsgade 26
2200 København N

Praktiske oplysninger

Bøger

Som studerende må du påregne udgifter til bøger på studiet. Udgiften afhænger af, hvilke bøger du vælger at købe, og hvorvidt du køber nye eller brugte bøger. Nogle bøger kan du også låne på Københavns Professionshøjskoles bibliotek.

Transport

Radiografstuderende skal påregne at komme i klinik på afdelinger i såvel Region Hovedstaden som i Region Sjælland i løbet af den samlede uddannelse.
Der er transporttid og transportudgifter forbundet med at være i klinik. Enkelte hospitaler tilbyder bolig i afgrænsede perioder.

Har du funktionsnedsættelse grundet en fysisk eller psykisk lidelse, der gør, at du har brug for særlig støtte til at gennemføre din uddannelse, så kan du søge specialpædagogisk støtte (SPS). Få mere information om støttemuligheder på SPS’s hjemmeside eller kontakt Studie- og karrierevejledning.