Gå til indhold
En mandlig og en kvindelig studerende fra socialrådgiveruddannelsen diskuterer gruppearbejde

Socialrådgiver

Bliv socialrådgiver og gør en forskel for marginaliserede og socialt udsatte mennesker

Fakta

Varighed

3½ år

Studiestart

Sommer og vinter

Praktik

20 uger

Søg ind

Informationsmøder den 14. maj

Om socialrådgiveruddannelsen

Som socialrådgiver arbejder du med sagsbehandling og med forebyggelse og løsning af sociale problemer. Det kan være forsørgelsesproblemer af midlertidig karakter, der opstår i forbindelse med sygdom eller ledighed, eller tungere sociale problemer som misbrug, omsorgssvigt, hjemløshed osv.

Socialrådgiveruddannelsen klæder dig på til at forstå sammenhængen mellem det sociale arbejdes teorier, metoder og praksis.

Du lærer at planlægge, koordinere, gennemføre, evaluere og udvikle socialfaglige indsatser og at handle reflekteret inden for de økonomiske, politiske og juridiske rammer, som velfærdsstaten sætter for det sociale arbejde.

Studieliv på socialrådgiveruddannelsen

Du kan læse til socialrådgiver på Kronprinsesse Sofies Vej på Frederiksberg, på Campus Hillerød og på Campus Bornholm. Socialrådgiver-professionen er traditionelt kendt for at have et stærkt fagligt engagement.

På Kronprinsesse Sofies Vej er der kun socialrådgiver-studerende, hvor du på Nord og Bornholm vil dele adresse med studerende fra andre uddannelser.

Uddannelsen flytter til Campus Carlsberg i 2025

Socialrådgiveruddannelsen skal flytte fra Kronprinsesse Sofies Vej til Campus Carlsberg på Vesterbro. Det endelige tidspunkt for flytningen er ikke besluttet, men det bliver med meget stor sandsynligvis i løbet af 2025.

Her bliver du som socialrådgiverstuderende en del af et studiemiljø sammen med bl.a. lærer- og pædagogstuderende.

Adgangskrav

For at søge ind på Socialrådgiveruddannelsen via kvote 1, skal du have en dansk gymnasial eksamen og du vurderes udelukkende på baggrund af gennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen:

I kvote 1 vurderes du udelukkende på baggrund af gennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen.

For at søge ind via kvote 1 skal du have bestået en dansk gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF).

Ansøgningsfristen for kvote 1 er den 5. juli kl. 12.00.

Er dit gennemsnit på din adgangsgivende eksamen lavere end adgangskvotienten, eller kender du endnu ikke dit gennemsnit, skal du søge ind via kvote 2 inden den 15. marts kl. 12.00.

Hvis du har bestået flere adgangsgivende eksaminer, kan du kun blive optaget på baggrund af den første. Du kan ikke forbedre din eksamenskvotient ved at tage enkeltfag.

Der er ansøgningsfrist for kvote 2 den 15. marts kl. 12.00. Du skal have et af følgende adgangsgrundlag for at søge i kvote 2.

Gymnasiale enkeltfag

4 gymnasiale enkeltfag med:

 • Dansk på A-niveau
 • Engelsk på B-niveau
 • Samfundsfag på B-niveau og
 • Psykologi på C-niveau

Du skal være opmærksom på:

 • Alle gymnasiale enkeltfag skal være bestået den 5. juli kl. 12.00 eller eventuelt senest inden studiestart. Læs mere om betinget optagelse
 • Alle fag skal være bestået med et vægtet gennemsnit på mindst 02. Gennemsnittet udregnes på baggrund af samtlige karakterer for faget.

Social- og sundhedsassistentuddannelsen (trin 2)

Med de specifikke adgangskrav:

 • Dansk på C-niveau
 • Engelsk på D-niveau og
 • Samfundsfag på C-niveau eller Naturfag på C-niveau.

Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU)

Med de specifikke adgangskrav:

 • Dansk på C-niveau
 • Engelsk på D-niveau
 • Samfundsfag på C-niveau eller Naturfag på C-niveau

Gymnasial eksamen med et gennemsnit under adgangskvotienten

Hvis du har en gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF) og er i tvivl om dit gennemsnit er højt nok til optagelse i kvote 1, skal du søge ind via kvote 2.

Udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen

Er du statsborger i et land uden for EU/EØS, eller har en udenlandsk adgangsgivende eksamen, er der særlige forhold du skal være opmærksom på.

Læs mere om reglerne for optagelse med udenlandsk adgangsgivende eksamen og sprogkrav.

Ingen adgangsgivende eksamen

Har du ikke en adgangsgivende eksamen, kan du få foretaget en Individuel kompetencevurdering (IKV). Her vil du blive vurderet på, om din samlede viden og dine kompetencer kan sidestilles med en adgangsgivende eksamen, som kan gøre dig optagelsesberettiget. Bemærk, at du også skal opfylde de specifikke adgangskrav.


Kvote 2 – andre vurderingskriterier

Søger du ind i kvote 2, vil du ud over dit adgangsgrundlag blive vurderet på følgende kvalifikationer:

 • Eksamensgennemsnittet i din adgangsgivende eksamen
 • Motiveret ansøgning
 • Relevant erhvervsarbejde min. 6 mdr. og min. 30 timer ugentligt, f.eks. inden for det sociale eller sundhedsmæssige område.
 • Almen erhvervserfaring min. 3 mdr. og min 30 timer ugentligt (inklusive barsel og værnepligt)
 • Frivilligt arbejde /samfundsmæssigt engagement (aktiviteter erhvervet efter det 15 år)
 • Højskole min. 3 mdr. sammenhængende varighed
 • Daghøjskole min. 3 mdr. sammenhængende varighed (30 timer pr. uge)
 • Udlandsophold min. 3 mdr. sammenhængende varighed

Søg ind

Du søger om optagelse på uddannelsen ved at søge via optagelse.dk. Det gælder både for kvote 1 og 2

Ansøgningsfrister

Du kan læse mere om uddannelsens adgangskrav her

Sådan søger du

Når du søger ind på uddannelsen, skal du huske følgende:

 1. Undersøg om du opfylder alle adgangskrav for uddannelsen (kvote 1 og kvote 2), herunder de eventuelle specifikke krav.
 2. Sammenlign adgangskvotienten fra sidste år med din egen – overvej om du skal søge ind via kvote 1 eller kvote 2.
 3. Tjek ansøgningsfrister
 4. Få styr på, hvad du skal vedhæfte af dokumentation
 5. Overvej om du bør søge en standby-plads
 6. Ansøg om optagelse på www.optagelse.dk – du skal bruge dit MitID til at logge ind*. Bemærk at det er de samme ansøgningsfrister, uanset om du søger studiestart til sommer eller vinter.
 7. Du får svar på din ansøgning d. 26. juli 2024

*Hvis du som udenlandsk ansøger søger uden MitID, skal du inden ansøgningsfristen d. 15. marts sende din underskriftside fra optagelse.dk til os på e-mail: optagelse@kp.dk

Hvis du har søgt om optagelse på en eller flere af Københavns Professionshøjskoles uddannelser, har du løbende mulighed for at se en status på din ansøgning på nemStudie.dk. Meddelelser som fx rykkerskrivelser og afgørelser vil fremgå på nemStudie.dk.

NemStudie.dk – Spørgsmål og svar

Her kan du få vigtig information og svar om nemstudie.dk

Hvordan logger jeg på nemStudie?

Har du MitID, skal du bruge det til log-in. Hvis du fx er udenlandsk ansøger eller har du ikke MitID, skal du logge dig på med din e-mailadresse.

Kan jeg ansøge via min mobiltelefon eller tablet?

Nej, du kan ikke søge via din mobiltelefon eller tablet. Du skal bruge en computer. Brug Google Chrome som browser.

Hvordan ændrer jeg i min profil?

Når du har været logget på nemStudie første gang og din profil er oprettet, så kan du efterfølgende alene rette i din mailadresse og telefonnummer.

Hvordan kan jeg følge status på min ansøgning?

Du får en advisering pr. mail, når der er en ny besked i nemStudie vedrørende din ansøgning (husk også at kigge i dit spamfilter).

Du kan læse beskeden i nemStudie. Hvis du bliver bedt om dokumentation ifm. din ansøgning, fx dit eksamensbevis, skal du også gøre det i nemStudie.

Hvordan kan jeg kommunikere med KP om min ansøgning?

Du kan kontakte KP optagelse på mail: optagelse@kp.dk

Jeg har ikke mulighed for at indscanne mine bilag – hvad gør jeg?

Du kan tage et tydeligt foto med din mobiltelefon og indsende som bilag til din ansøgning.

Hvordan ved jeg om min ansøgning har mangler?

Du får en advisering pr. mail, hvis KP efterlyser dokumentation (husk også at kigge i dit spamfilter). Selve beskeden skal du læse i nemStudie.

Hvordan og hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Du får svar på din ansøgning i nemStudie. Hvornår du får svar, afhænger af, om du har søgt i ordinært optag på optagelse.dk eller ledige pladser på nemStudie.dk.

Læs mere om svartider på de relevante uddannelsessider på kp.dk.

Kan jeg søge om optagelse på flere uddannelser? Og hvordan gør jeg?

Du skal udfylde en ansøgning for hver uddannelse, du ønsker at søge.

Hvordan kan jeg annullere min ansøgning?

Har du søgt via optagelse.dk skal du annullere din ansøgning på optagelse.dk senest 5. juli kl.12.00.

Hvis du har søgt en ledig plads via nemStudie, kan du annullere din ansøgning på nemStudie ved at:

 1. Vælg menuen ’Ansøgninger’
 2. Vælg den relevante uddannelse
 3. Annuller din ansøgning, nederst på skærmbilledet. Der går nogle minutter fra du har indsendt din ansøgning, før det er muligt at annullere.

Du får svar på din ansøgning d. 26. juli 2024. Svaret sendes til den e-mail, du har oplyst i din ansøgning.

Du vil kun få tilbudt én studieplads, når du har søgt via optagelse.dk. Hvis du ikke optages på en uddannelse, vil du modtage et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding, som håndterer ansøgningerne.

Får du tilbudt en studieplads, skal du svare enten ja tak eller nej tak til pladsen på nemStudie.dk.

Hvis du ikke har fået tilbudt en studieplads, kan du se om der er ledige studiepladser.

Indhold og opbygning

Socialrådgiveruddannelsen er en modulopbygget professionsbachelor, som varer 3½ år og består af 7 semestre. Det er en fuldtidsuddannelse med mange forskellige studieaktiviteter, der varierer, alt efter hvilke fag og temaer der undervises i.

Undervisningen foregår som udgangspunkt på små hold med ca. 35 studerende.

Ud over praksiskobling arbejdes der med en bred vifte af pædagogiske undervisningsmetoder som

 • PBL-baseret læring
 • projektarbejde
 • værkstedskurser
 • feltbesøg
 • færdighedstræning
 • udviklingsarbejde
 • praksisnære og professionsrettede øvelser

Alt dette for at sikre, at du opnår videns-, færdigheds- og kompetencemål.

Som studerende kan du enten tage et semester eller praktikophold i udlandet. Det kan f.eks. være institutioner/NGO’er, danske NGO’er med projekter i udlandet og offentlige institutioner, der svarer til kommunalt niveau.

Tidligere studerende har tidligere været i praktik i lande som USA, Canada, Indien og New Zealand samt lande i Afrika bl.a. Sydafrika.

I studieaktivitetsmodellen (jpg) kan du se, hvordan socialrådgiveruddannelsen er sat sammen af forskellige studieaktiviteter.

Semesteroversigt

Oversigt over, hvordan uddannelsen til socialrådgiver er opbygget ift. undervisning, praktik og valgmodul

Socialrådgiveruddannelsens studieretninger

På socialrådgiveruddannelsen på Københavns Professionshøjskole udbyder vi to studieretninger:

 • Den klassiske studieretning
 • Den internationale/ interkulturelle studieretning

På Kronprinsesse Sofies vej kan du tage begge studieretninger hvert år. På Campus Hillerød kan du tage den klassiske studieretning hvert år. På Bornholm udbyder vi den klassiske studieretning hvert 3. år.

Studieordningen er den samme for begge studieretninger. Det betyder, at du efter endt uddannelse får samme titel og har samme jobmuligheder – uanset hvilken retning du vælger.

Selvom Danmark er en velfærdsstat, består der en vigtig opgave for socialrådgivere i at forebygge og afhjælpe sociale problemer.

Det kan være forsørgelsesproblemer af midlertidig karakter, der opstår i forbindelse med sygdom eller ledighed, eller mere tunge og permanente problemer knyttet til misbrug, omsorgssvigt, vold osv.

Den klassiske studieretning kvalificerer dig til at varetage opgaver inden for socialrådgivning og socialt arbejde. Dvs. at planlægge, koordinere, gennemføre, evaluere og udvikle socialfaglige indsatser på individ-, gruppe-, organisations- og samfundsniveau.

Der er særligt fokus på socialrådgivning i den offentlige forvaltning indenfor områderne ”udsatte børn og familier”, ”beskæftigelse” dvs. arbejdet i jobcentrene og ”udsatte voksne”, der dækker over områder som fx misbrug, prostitution, hjemløshed og handicap.

Den danske velfærdsstat er påvirket af verden udenfor. Globalisering, migration, urbanisering og stigende mangfoldighed i befolkningssammensætningen påvirker socialrådgivernes arbejde.

Den interkulturelle og internationale studieordning kvalificerer dig til at til at varetage opgaver inden for socialrådgivning og socialt arbejde på linje med den klassiske studieretning, men med et større fokus på arbejdet med integration, brugen af tolk samt interkulturel kommunikation og kollektive metoder inden for socialt arbejde.

På studieretningen indgår et engelsksproget modul, hvor du læser sammen med udvekslingsstuderende fra hele Europa, der har valgt at tage et semester i København. Derudover er der en forventning om, at du tager din praktik eller et studieophold i udlandet.

Obligatoriske moduler

Modulet har fokus på sociale problemer på individ-, gruppe – og samfundsniveau. Modulet har endvidere fokus på socialt arbejdes praksis, herunder socialrådgiverens roller og metodeanvendelse.

Du introduceres til teorier om sociale problemer og deres årsager samt til juridisk metode og grundlæggende retlige principper i udøvelsen af socialt arbejde.

Modulet har fokus på socialrådgivning i en samfundsmæssig og historisk sammenhæng. Der lægges vægt på velfærdsstatens politiske, økonomiske og juridiske rammesætning og dens betydning for professionens videns- og praksisgrundlag.

Socialrådgiverprofessionens udvikling ses i et nationalt og internationalt perspektiv.

Modulet har fokus på socialt arbejde med udsatte voksne og voksne med handicap. Der er fokus på sociale problemer relateret til f.eks. psykiske lidelser, handicap, misbrug, kriminalitet, hjemløshed og prostitution.

Der lægges vægt på indsatser og metoder i socialt arbejde, herunder rehabilitering og samarbejdet med sundhedssektoren.

Modulet har fokus på socialt arbejde på beskæftigelsesområdet. Der er fokus på ledighed, arbejdsfastholdelse og forsørgelse og den politiske regulering og organisering heraf.

Der lægges vægt på indsatser og metoder i socialt arbejde, herunder rehabilitering og samarbejde på tværs af offentlige og private sektorer.

Modulet har fokus på socialt arbejde med udsatte børn og unge samt børn og unge med handicap og deres familier herunder. Der lægges vægt på sociale problemer samt forebyggende indsatser og helhedsorienteret undersøgelsesarbejde.

Der inddrages metoder og redskaber knyttet hertil, og du vil blive introduceret til det tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde.

Modulet har fokus på den politiske og økonomiske organisering af socialt arbejde og betydningen heraf for professionsudøvelsen. Der inddrages forskellige typer af offentlige, private og frivillige organisationer.

Modulet er praktikforberedende og lægger vægt på socialrådgiverens funktioner og roller i organisationen, herunder myndighedsrollen.

Modulet har fokus på socialt arbejdes praksis. Praktikken skal give dig mulighed for at arbejde med egen læring i anvendelsen af socialt arbejdes vidensgrundlag i en konkret professionssammenhæng.

Praktikforløbet tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og selvstændigt udøvende.


På socialrådgiveruddannelsen skal du i praktik i 5 måneder på 4. semester.

Målet med praktikken er at skabe sammenhæng mellem teoretisk og praktisk kundskab. Du skal opnå selvstændighed i din udøvelse af socialt arbejde og forståelse for den professionelle rolle som socialrådgiver.

Praktikstederne ligger i Region Hovedstaden og omfatter kommunale, regionale, statslige og private/selvejende institutioner. I kommunerne er der bl.a. mulighed for at komme i praktik inden for børne- og ungeområdet, handicap- og psykiatriområdet, beskæftigelsesområdet eller på området for misbrugsbehandling.

Institutioner under staten har især praktikpladser inden for kriminalforsorgen.

I regionerne har du mulighed for at komme i praktik på bl.a. sygehuse, i distriktspsykiatrien eller på et misbrugscenter.

Praktikken er fuldtid og ulønnet, men du kan få SU i hele praktikperioden.

Information til praktiksteder

Modulet har fokus på socialrådgiverens samarbejde i praksis med andre professioner inden for og på tværs af sektorer med henblik på en helhedsorienteret og sammenhængende indsats.

Der lægges vægt på muligheder og barrierer for planlægning og implementering af samarbejde i forskellige organisatoriske sammenhænge.

Modulet har fokus på udvikling af det sociale arbejde gennem dokumentation, kvalitetssikring og evaluering. Der lægges vægt på forskellige projektarbejdsmetoder, innovation og socialt entreprenørskab.

Der inddrages relevante perspektiver, teorier og metoder til dokumentation, evaluering samt kvalitetssikring.

På Interkulturel og international studieretning foregår modulet på engelsk og henvender sig også til udenlandske studerende.

Modulet har fokus på udvikling og forskningsbasering af socialt arbejde som fag og profession. Der lægges vægt på vidensformer, videnskabsteori, projektdesign og konkrete metoder til at skabe viden om og udvikle socialt arbejdes praksis. Modul 12 svarer til i alt 5 uger.

Bachelorprojektet udarbejdes i relation til en praksisnær problemstilling, der skal være central for faget og professionen. Problemstillingen godkendes af uddannelsesinstitutionen.

Du skal i bachelorprojektet anvende og reflektere over professionens vidensgrundlag og grundlæggende akademiske arbejdsmetoder i undersøgelse af projektets problemstilling.

Du kan under udarbejdelse af bachelorprojektet samarbejde med en privat, frivillig eller offentlig virksomhed.

Bachelormodulet varer 15 uger.

Valgmoduler

På 5. og 6. semester skal du vælge 2 valgmoduler. Her skal du vælge mindst et af de obligatoriske valgmoduler og et andet valgfrit modul. Du kan også vælge begge obligatoriske valgmoduler.

De 2 obligatoriske valgmoduler kan læses på alle 3 udbudssteder. Hvad angår de valgfrie valgmoduler, skal du orientere dig under valgmodulet for udbudsstedet.

Obligatoriske valgmoduler

Dette valgmodul er en forlængelse af det obligatoriske modul af samme navn.

Der er fokus på socialfaglige vurderinger og foranstaltninger for udsatte børn og unge samt børn og unge med handicap og deres familier.

Der lægges vægt på dybere kendskab til foranstaltningerne set i sammenhæng med problemforståelse, undersøgelsesarbejdet og rammerne for indsatsen.

Dette valgmodul er en forlængelse af det obligatoriske modul af samme navn.

Modulet har fokus på socialfaglige vurderinger i relation til udvalgte målgrupper og forskellige beskæftigelsesmæssige foranstaltninger og metoder samt rammerne for indsatsen.

Der lægges vægt på et dybere kendskab til arbejdsmarkedet og samarbejdet med offentlige og private aktører herunder virksomheder.

Valgfrie valgmoduler

Dette valgmodul er en forlængelse af det obligatoriske modul af samme navn.

Modulet har fokus på socialfaglige vurderinger i relation til udvalgte målgrupper og forskellige foranstaltninger og metoder samt rammerne for indsatsen.

Der lægges vægt på et dybere kendskab til udvalgte målgrupper og samspillet mellem forskellige sociale problemstillinger.

Derudover lægges vægt på kendskab til og samarbejde med centrale aktører inden for social- og sundhedsområdet herunder frivillige organisationer, patientforeninger og brugerorganisationer.

Modulet har fokus på socialt arbejde i praksis. Formålet er at understøtte den professionelle dannelse ved at inddrage dine egne erfaringer fra lønnet eller frivilligt arbejde og dermed styrke sammenhængen mellem læring på uddannelsen og læring i praksis.

Pædagogisk bliver modulet planlagt som en vekselvirkning mellem træning af konkrete færdigheder og kompetencer i det lønnede eller frivillige arbejde og teoretisk refleksion på uddannelsen med afsæt i eksisterende viden om socialt arbejde.

Deltagelsen på modulet forudsætter, at du selv har skaffet sig professionsrelevant arbejde, der kan godkendes af uddannelsen inden modulopstart. Det kan være i kommunale, regionale, statslige og private/selvejende institutioner, der beskæftiger sig med socialt arbejde.

Valgmodulet udvider og uddyber professionsperspektivet på socialt arbejde ved at kigge udover Danmarks grænser for at kvalificere de studerende til at arbejde internationalt med sociale problemer knyttet til krig, konflikt, nødhjælp, bistands- og udviklingsarbejde.

Der er fokus på kollektive indsatser og metoder, og på samspillet mellem sundhed, fattigdom og sociale problemer.

Modulet har fokus på socialt og pædagogisk arbejde i offentlige, private og frivillige institutioner, der arbejde med udsatte og sårbare mennesker udenfor forvaltningen.

Der inddrages en bred vifte af kollektive og kreative indsatser og metoder knyttet til sociale og pædagogiske indsatser med henblik på rådgivning, behandling, motivations-, omsorgs- og relationsarbejde med forskellige grupper af udsatte.

Modulet har til formål at udvide professionsperspektivet på socialt arbejde i krydsfeltet til den traditionelle socialpædagogik.

The aim of the course is to qualify social work with young adults. You will explore different subcultures and groups of young adults with various social problems, and how these are addressed politically and professionally in a comparative perspective.

You will focus on social practices, organizations and methods in social work related to Youth at risk or in a marginalized position. The course includes a range of field visits and practice related exercises.

Bliv Studerende for en dag

Som studerende for en dag kan du opleve Københavns Professionshøjskole indefra og få et førstehåndsindtryk af det faglige og sociale miljø på en af vores uddannelser.

Studiestart

Næste studiestart er til sommer:

Kronprinsesse Sofies Vej (Frederiksberg)

29. august, kl. 9.15

Hillerød

30. august, kl. 9.00

Der er studiestart både sommer og vinter

Bornholm

På Bornholm er der optag hvert 3. år. Næste studiestart er sommer 2026

Tidspunkt: Annonceres senere

Mødested: Minervavej 1, 3700 Rønne

Forbehold for oprettelse af hold på Bornholm: Hvis der er for få ansøgere til, at vi kan sikre høj uddannelseskvalitet og et attraktivt studiemiljø, forbeholder vi os ret til ikke at oprette hold.

Job og karriere

Den lave arbejdsløshed som socialrådgiver giver dig gode jobmuligheder, når du er færdiguddannet. Samtidig er der mange jobmuligheder, både inden for det offentlige og private arbejdsmarked.

Mange færdiguddannede socialrådgivere får arbejde som rådgivere i de kommunale og regionale forvaltninger.

Det kan fx være inden for arbejdsområder som børn, unge og familier, aktivering, pensionsforhold, integration af flygtninge og indvandrere eller i mere projektorienterede arbejdsområder.

Der findes også spændende arbejdsområder for socialrådgivere i kriminalforsorgen, dagbehandlingstilbud, distriktspsykiatrien, fagforeninger på hospitaler og revaliderings- og døgninstitutioner.

Socialrådgivere arbejder også som undervisere, fx på socialrådgiveruddannelserne, pædagoguddannelserne og på social- og sundhedsskoler.

Mange private organisationer og virksomheder har socialrådgivere ansat. Traditionelt har socialrådgivere arbejdet i store private organisationer som Kræftens Bekæmpelse, Mødrehjælpen mv.

Gennem de senere år har jobmulighederne bredt sig til bl.a. større virksomheders personaleafdelinger, pensionskasser og internationale organisationer, der er udstationeret mange steder i verden, fx Dansk Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp.

Nogle socialrådgivere vælger også at blive selvstændige og bl.a. udføre konsulentopgaver for kommuner.

Videreuddannelse for socialrådgivere

Som socialrådgiver har du derudover mulighed for at efteruddanne dig på forskellige niveauer, fx med en diplomuddannelse.

Du kan læse mere om dine muligheder for efter- og videreuddannelse på Københavns Professionshøjskole på siden Det sociale område.

Hvis du vil læse videre på kandidatniveau, efter du har afsluttet din bachelor, er der forskellige muligheder:

 • Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde ved Aalborg Universitet
 • Aarhus Universitet (tidligere DPU)
 • Roskilde Universitet
 • Cand.soc. i samfundsvidenskabelig jura på Københavns Universitet

Løn for socialrådgivere

Der er forskellige lønsatser i de offentlige overenskomster. Overenskomsterne er forhandlet af de offentlige arbejdsgivere og Dansk Socialrådgiverforening. Hvis du bliver ansat i den private sektor, kan du enten ansat på en privat overenskomst eller på en individuel kontrakt.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål om uddannelsesvalg og optagelse så kan du kontakte os på:

Telefon: 72 48 75 41
Mail: optagelse@kp.dk

Telefontider

Mandag, onsdag og fredag: kl. 09.00-11.30

Tirsdag og torsdag: kl. 12.30-14.30

Kontakt eVejledning, hvis du har flere spørgsmål om optagelse på andre videregående uddannelser.

Har du spørgsmål til SU, så kontakt SU-vejledningen.
E-mail: sikkermail-stu-su@kp.dk
Telefon: 72 48 75 42

Telefonen er åben mandag, onsdag og fredag kl. 9.00-11.30 og tirsdag kl. 12.30-14.30.

Personlig henvendelse på Humletorvet 3, K3.09 kan kun ske efter aftale.

Du søger SU online på minSU: www.su.dk. Her kan du også læse mere om de aktuelle satser og betingelser for at modtage støtte.

For at få adgang til minSU skal du bruge MitID.

Ring eller send en mail til den fælles Studie- og karrierevejledning:

Mail: studievejledning@kp.dk

Telefon: 72 48 75 46

Telefontid

Se aktuelle telefontider.

Adresse

Kronprinsesse Sofies vej 35
2000 Frederiksberg

Praktiske oplysninger

Bøger

Som studerende må du påregne udgifter til bøger på studiet. Udgiften afhænger af, hvilke bøger du vælger at købe, og hvorvidt du køber nye eller brugte bøger. Nogle bøger kan du også låne på Københavns Professionshøjskoles bibliotek.

Har du funktionsnedsættelse grundet en fysisk eller psykisk lidelse, der gør, at du har brug for særlig støtte til at gennemføre din uddannelse, så kan du søge specialpædagogisk støtte (SPS).