Gå til indhold
Der er mange mennesker og aktiviteter på torvet mellem bygningerne på campus carlsberg, som her ses gennem glasfacaden.

Vi laver forskning og udvikling tæt på praksis

Fordi det løfter undervisningen

Københavns Professionshøjskole skaber ny viden og konkrete løsninger på udfordringer inden for de professioner, vi uddanner til. Det gælder for lærere, sygeplejersker, pædagoger, socialrådgivere, jordemødre, fysioterapeuter – for alle, der arbejder i professionsfag – at viden hver eneste dag bliver omsat til praksis.

Derfor er det vigtigt, at forskning og udvikling i undervisning og praksis er det fundament, der løbende kvalificerer og skaber handlerum for professionerne.

På Københavns Professionshøjskole kommer det blandt andet til udtryk ved en ambition om at alle, der er aktive inden for forskning og udvikling, også underviser i forskelligt omfang.

Vi har stort fokus på, at forskning og udvikling bliver omsat og brugt i undervisningen på vores uddannelser. Ligesom vi selvfølgelig også har fokus på at dele vores viden bredt, hvor den har relevans.

Fordi det løser udfordringer i samfundet

Vores forskning og udvikling hjælper løbende professionerne med en mere kvalificeret opgaveløsning i deres arbejde. Vi udvikler og afprøver redskaber, handleformer, metoder og interventioner for professionerne i praksis.

I alle vores forskningsprojekter har vi fokus på, hvordan vi kan skalere effekten og nå ud til mange professionsudøvere.

KP's forskningsportal

På KP’s forskningsportal kan du læse om vores forskning og udvikling, forskningsmiljøer, forskere, publikationer, aktiviteter og presse. Her finder du også adgang til fuldtekstfiler til mange af vores publikationer.

Se hvad vi forsker i

Vores forskning er rettet mod helt centrale samfundsmæssige udfordringer, som en eller flere professioner skal bidrage til at løse.

På den enkelte side på KP’s forskningsportal kan du læse om centrale satsninger og projekter samt finde kontaktoplysninger på de ansvarlige og links til UC-viden, hvor du kan læse mere om de enkelte projekter.

Større initiativer

Københavns Professionshøjskole er med i flere større initiativer, programmer og partnerskaber.

Playful Learning

Langsigtet partnerskab mellem alle landets professionshøjskoler og LEGO Fonden for at udvikle og fremme en legende tilgang til udvikling, læring og trivsel.

Tegn på sprog - tosprogede børn lærer at læse og skrive

10-årigt forsknings- og udviklingsprogram med det formål at skabe indsigt i tosprogede elevers læse- og skrivetilegnelse og at udvikle læse- og skrivepædagogikken på området.

Viden og Ressourcer

På Viden og Ressourcer samler vi undervisningsmateriale fra eksempelvis pædagog-, lærer og sygeplejerskeuddannelsen.

Lige nu kan du fx finde undervisningsmaterialer om demens fra projektet; “Det er ikke slut endnu”.

Forskningsetisk Komité

Forskningsetisk Komité (FK) ved Københavns Professionshøjskole (KP) udfører etiske godkendelser af forskningsprojekter, når der fra eksternt hold stilles krav herom, fx i forbindelse med EU’s rammeprogrammer og ved publicering.

Formålet med komiteen er at skabe en professionel, ensartet og ansvarlig struktur for behandling af de forskningsaktiviteter, hvor en forskningsetisk udtalelse eller godkendelse er påkrævet.

FK udtaler sig om hhv. bedømmer alene projekter, der arbejder med data, og som ikke er omfattet af lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter og sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter.

Komiteen kan kontaktes på forskningsetiskkomite@kp.dk.

Ansøgning om forskningsetisk godkendelse sker ligeledes ved henvendelse til forskningsetiskkomite@kp.dk.

 • Anne Mia Steno, Lektor, ph.d., Det Pædagogiske og Samfundsfaglige Fakultet (formand)
 • Gitte Wind, Docent, Det Sundhedsfaglige Fakultet (næstformand)
 • Anja Svejgaard Pors, Docent, ph.d., Videreuddannelsen
 • Tom Steffensen, Docent, Det Lærerfaglige Fakultet

Forskningsetisk Udvalg

Københavns Professionshøjskole har i 2019 nedsat et Forskningsetisk Udvalg ved KP (FU) for at fremme og rådgive om god videnskabelig praksis på KP. Udvalget har desuden i løbet af 2020 udarbejdet en politik for ansvarlig forskning på KP.

FU skal medvirke til at sikre, at der på KP sker en håndtering af tilfælde af tvivlsom forskningspraksis og for at sikre en koordineret dialog med Nævnet for Videnskabelig Uredelighed i sager om videnskabelig uredelighed.

Udvalget kan kontaktes på forskningsetiskudvalg@kp.dk

Sager anmeldes ligeledes ved henvendelse til forskningsetiskudvalg@kp.dk

 • Benjamin Miguel Olivares Bøgeskov, docent, Det Sundhedsfaglige Fakultet (formand)
 • Nana Katrine Vaaben, docent, VU (næstformand)
 • Ditte Maria Børglum Tofteng, docent, Det Pædagogiske og Samfundsfaglige Fakultet
 • Erik Caparros Højbjerg, Chef for Forskning og Udvikling
 • Grete Baad Holdt Brorholt , Forskningsleder, Sygeplejerskeuddannelsen FoU
 • Henrik Hersom, Lektor, Det Lærerfaglige Fakultet
 • Trine Azbi, Chefkonsulent, Biblioteket

Kontakt

Kontakt os, hvis du har spørgsmål, er interesseret i at samarbejde eller ønsker mere information.

Erik Caparros Højbjerg

Forsknings- og Udviklingschef

+45 41 89 75 65

Lisa Brønnum

Chefkonsulent

+45 51 38 06 33