Gå til indhold

Forskning og udvikling

Forskning og udvikling på Københavns Professionshøjskole (KP) skaber ny viden og konkrete løsninger på udfordringer inden for de professioner, vi uddanner til. Forskning og udvikling i undervisning og praksis er en af de fire vigtige prioriteter i KP's strategiske retning ”Fælles om fremragende undervisning".

Praksisnær forskning og udvikling ind i undervisningen

Et mål for KP er at få mere praksisnær forskning og udvikling ind i undervisningen på vores uddannelser. Det er velkendt, at omsætning af resultater af forskning og udvikling i undervisning og praksis ikke sker automatisk. Derfor er der grund til at sætte fokus på, hvordan KP sikrer denne omsætning.

For at nå målet arbejder KP bl.a. med, at

 • alle, der er aktive inden for forskning og udvikling, også underviser i varierende omfang
 • der er relevante fora til videndeling
 • forsknings- og udviklingsaktiviteter resulterer i materiale, der kan bruges i undervisningen

Forskning og udvikling, der besvarer udfordringer i praksis

Det er et mål, at forskning og udvikling på KP har relevans for de væsentlige samfundsudfordringer, som vores professioner skal bidrage til at håndtere. KP’s forskning og udvikling skal sætte professionerne i stand til at varetage en mere kvalificeret opgaveløsning i forhold til de borgere eller virksomheder, de arbejder for, ved at skabe konkrete løsninger og på andre måder kvalificere det professionelle handlerum.

Det gør vi bl.a. ved at

 • udvikle og afprøve redskaber, handleformer, metoder og interventioner for professionerne i praksis
 • have fokus på forskningsprojekternes potentiale for skalering til mange professionsudøvere

Forskningsprogrammer

KP’s forsknings- og udviklingsaktiviteter er organiseret i forskningsprogrammer. Hvert forskningsprogram er rettet mod en helt central samfundsmæssig udfordring, som en eller flere professioner skal bidrage til at løse. Nedenfor finder du en liste over KP’s forskningsprogrammer. På det enkelte programs side kan du læse om programmets formål, centrale satsninger og projekter samt finde kontaktoplysninger på de ansvarlige og links til UC-viden, hvor du kan læse mere om de enkelte projekter.

Kontakt

Kontakt os, hvis du har spørgsmål, er interesseret i at samarbejde eller ønsker mere information.

Erik Caparros Højbjerg

Forskning og udviklingschef

+45 41 89 73 12

Anna Dybdal Jansdorf

Ledelseskonsulent

Forskningsetisk Udvalg på KP

Københavns Professionshøjskole har i 2019 nedsat et Forskningsetisk Udvalg ved KP (FU) for at fremme og rådgive om god videnskabelig praksis på KP. Udvalget arbejder desuden i løbet af 2020 en politik for ansvarlig forskning på KP.

FU skal medvirke til at sikre, at der på KP sker en håndtering af tilfælde af tvivlsom forskningspraksis og for at sikre en koordineret dialog med Nævnet for Videnskabelig Uredelighed i sager om videnskabelig uredelighed.

Udvalget kan kontaktes på forskningetiskudvalg@kp.dk

Udvalgets medlemmer:

 • Bente Larsen, Biblioteket
 • Nana Katrine Vaaben, Videreuddannelsen
 • Henrik Hersom, Det Lærerfaglige Fakultet
 • Kira Vrist Rønn, Det Pædagogiske og Samfundsfaglige Fakultet (næstformand)
 • Benjamin Miguel Olivares Bøgeskov, Det Sundhedsfaglige Fakultet (formand)
 • Martin Bayer, FoU-ledelsesnetværket
 • Erik Caparros Højbjerg, FoU chef (født medlem)