Gå til indhold
Studerende eksperimenterer med Lego

Vi laver forskning og udvikling tæt på praksis

Vi skaber ny viden og konkrete løsninger på udfordringer inden for de professioner, vi uddanner til.

I professionsfagene bliver viden hver eneste dag omsat til praksis. Forskning og udvikling i undervisning og praksis er det fundament, der løbende kvalificerer og skaber handlerum for professionerne. Vi har fokus på, at forskning bliver omsat i undervisningen og på at dele vores viden bredt, hvor den har relevans.

Forskningsområder

Aktuelt

Podcasts og lyd

På Københavns Professionshøjskole formidler vi viden tæt på praksis. Lyt til vores podcasts og udvalgte artikler.

Laboratorier

På vores 12 laboratorier eksperimenterer vi med nye idéer og metoder, der driver innovation og læring inden for professionsfagene.

Find en forsker

Find en ekspert i et aktuelt emne.

Forskningsetik

Forskningsetisk Komité (FK) ved Københavns Professionshøjskole (KP) udfører etiske godkendelser af forskningsprojekter. Forskningsetiske Udvalg (FU) er ansvarlige for at håndtere anmeldelser af tilfælde af tvivlsom forskningspraksis.

Forskningen fra KP i undervisningen

På KP er forskning og undervisning knyttet tæt sammen.

Find undervisningsmaterialer med rod i den forskning, der bedrives på KP.