Gå til indhold

Forskningsetik

På Københavns Professionshøjskole har vi en forskningsetisk komité og et forskningsetisk udvalg.

Forskningsetisk Komité

Forskningsetisk Komité (FK) ved Københavns Professionshøjskole (KP) udfører etiske godkendelser af forskningsprojekter, når der fra eksternt hold stilles krav herom – fx i forbindelse med EU’s rammeprogrammer og ved publicering.

Formålet med komiteen er at skabe en professionel, ensartet og ansvarlig struktur for behandling af de forskningsaktiviteter, hvor en forskningsetisk udtalelse eller godkendelse er påkrævet.

Komitéen bedømmer alene projekter, der arbejder med data – og som ikke er omfattet af loven om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter og sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter.

Komiteens medlemmer

  • Anne Mia Steno, lektor og ph.d. på det Pædagogiske og Samfundsfaglige Fakultet, er formand for komiteen.
  • Gitte Wind, docent  på det Sundhedsfaglige Fakultet, er næstformand.

Anne Mia Steno

Lektor

+45 41 89 89 24

Gitte Wind

Docent

+45 51 38 04 23

Anja Svejgaard Pors

Docent

+45 24 29 62 89

Tom Steffensen

Docent

+45 41 89 71 33

Forskningsetisk Udvalg

Københavns Professionshøjskole nedsatte i 2019 et Forskningsetisk Udvalg (FU) for at fremme og rådgive om god videnskabelig praksis på KP.

FU skal medvirke til at sikre, at der på KP sker en håndtering af tilfælde af tvivlsom forskningspraksis og for at sikre en koordineret dialog med Nævnet for Videnskabelig Uredelighed i sager om videnskabelig uredelighed.

Udvalgets medlemmer

  • Benjamin Miguel Olivares Bøgeskov, docent på Det Sundhedsfaglige Fakultet, er formand for udvalget.
  • Nana Katrine Vaaben, docent på Videreuddannelsen (VU), er næstformand.

Benjamin Miguel Olivares Bøgeskov

Docent

+45 41 89 81 25

Nana Katrine Vaaben

Docent

+45 40 51 60 18

Ditte Maria Børglum Tofteng

Docent

+45 41 89 84 88

Erik Caparros Højbjerg

Forsknings- og Udviklingschef

+45 41 89 75 65

Grete Baad Holdt Brorholt

Leder af Forskning og Udvikling

+45 24 29 63 39

Henrik Hersom

Lektor

+45 51 38 04 67

Trine Azbi

Chefkonsulent

+45 51 63 26 66

Kontakt

Forskningsetisk Komité

Københavns Professionshøjskole

Ansøg om forskningsetisk godkendelse.

Forskningsetisk Udvalg

Københavns Professionshøjskole

Anmeld sager om tilfælde af tvivlsom forskningspraksis.