Gå til indhold
En tegnsprogs- og skrivetolk underviser i tegnsprog i et klasselokale

Tegnsprogs- og skrivetolk

Lær tegnsprog og medvirk til en ligeværdig kommunikation mellem døve og hørende

Fakta

Varighed

3½ år

Studiestart

Sommer

Praktik

Ca. 23 uger

Søg ind

Om uddannelsen

En tegnsprogs- og skrivetolk tolker mellem døve og hørende, så de kan kommunikere med hinanden. Arbejdet med sprog og formidling foregår i tæt kontakt med andre mennesker og forudsætter stærke sproglige, sociale og kommunikative kompetencer.

Tolkearbejde foregår fx på arbejdspladser, hvor døve er ansat, i sociale situationer, på uddannelsessteder og ved møder med offentlige myndigheder. Arbejdet som tegnsprogs- og skrivetolk kræver robusthed, selvstændighed og gode samarbejdsevner, fordi man som tolk indgår i mange forskellige situationer.

På uddannelsen skal du lære tegnsprog, og du får indsigt i tolkeetik, sproglige minoriteter og ikke mindst døve, døvblevne og døvblindes kultur og livsvilkår.

Studieliv på tegnsprogs- og skrivetolkeuddannelsen

Du kan læse til tegnsprogs- og skrivetolk på Campus Carlsberg i København, hvor der også uddannes lærere, pædagoger, pædagogiske assistenter og tekstilformidlere.

Uddannelsen har sin egen ”basecamp”, hvor du kan møde medstuderende, og der er et stærkt netværk på tværs af hold og årgange. Tolkestuderende arrangerer selv aktiviteter sammen med døve for at træne tegnsprogsfærdigheder udenfor undervisningen, og uddannelsen sørger også for kontakt med døves foreninger, døves kirke og andre steder, så tolkestuderende kan deltage i aktiviteter.

Derudover er der også mange faglige og sociale aktiviteter på tværs af studierne på Campus Carlsberg.

Adgangskrav

For at søge ind på tegnsprogs- og skrivetolk, skal du udover at opfylde kravet om en gymnasial eksamen, ligeledes opfylde følgende specifikke adgangskrav.

De skal være bestået inden studiestart:

 • Dansk A med eksamenskarakter på mindst 4 i både den mundtlige og skriftlige del
 • Engelsk B
 • Enten Samfundsfag C eller Samtidshistorie C eller historie C
 • Som tegnsprog- og skrivetolk skal du kunne sidde, stå og gå i længere tid ad gangen
 • Du skal have normal bevægelighed i arme, hænder og fingre, og du skal vide, at ordblindhed kan være et problem

Bemærk, at du kun kan søge ind gennem kvote 2 og ansøgningsfristen er 15. marts kl. 12.00.

Mangler du ét eller flere af disse fag, har du mulighed for at supplere. Læs mere betinget optagelse og suppleringsfag.

Du kan kun søge optagelse på tegnsprogs- og skrivetolkeuddannelsen via kvote 2 med ansøgningsfrist den 15. marts kl. 12.00. Du optages på baggrund af adgangsgivende eksamen, specifikke adgangskrav og bestået optagelsesprøve.

Du kan søge, hvis du har et af følgende adgangsgrundlag:

Gymnasial eksamen

En dansk gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF)

Udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen

Er du statsborger i et land uden for EU/EØS, eller har en udenlandsk adgangsgivende eksamen, er der særlige forhold du skal være opmærksom på.

Læs mere om reglerne for optagelse med udenlandsk adgangsgivende eksamen og sprogkrav.

Ingen adgangsgivende eksamen

Har du ikke en adgangsgivende eksamen, kan du få foretaget en Individuel kompetencevurdering (IKV). Her vil du blive vurderet på, om din samlede viden og dine kompetencer kan sidestilles med en adgangsgivende eksamen, som kan gøre dig optagelsesberettiget. Bemærk, at du også skal opfylde de specifikke adgangskrav.

Læs mere om hvordan du får en individuel kompetencevurdering (IKV).

Du indkaldes til optagelsesprøve, når du som ansøger har en adgangsgivende eksamen samt opfylder de specifikke adgangskrav eller er blevet vurderet positivt på baggrund af dine individuelle kompetencer (IKV). Hvis du ikke har gennemført din adgangsgivende eksamen inden ansøgningsfristen, indkaldes du også til prøve.

Du skal indsende ekstra dokumentation, hvis du ikke har bestået faget på et højere niveau. Er du dumpet i et af de specifikke fag på et højere niveau, skal du bede din skole/gymnasium om en underskrevet dokumentation på, at du har gennemført og bestået det forudgående niveau. Hvis skolen ikke kan eller vil udstede en sådan dokumentation, så vil du være nødt til at tage et suppleringskursus i det krævede fag. Du skal uploade dokumentationen sammen med dit eksamensbevis, når du søger ind via optagelse.dk.

Søg ind

Du søger om optagelse på uddannelsen ved at søge via optagelse.dk.

Ansøgningsfrist

Den 15. marts kl. 12.00

Du får svar den 26. juli 2024

Du kan læse mere om uddannelsens adgangskrav her.

Sådan søger du

Når du søger ind på uddannelsen, skal du huske følgende:

 1. Du kan kun søge i kvote 2 med frist 15. marts kl. 12.00
 2. Sammenlign adgangskvotienten fra sidste år med din egen – overvej om du skal søge ind via kvote 1 eller kvote 2
 3. Tjek ansøgningsfrister
 4. Få styr på, hvad du skal vedhæfte af dokumentation
 5. Overvej om du bør søge en standby-plads
 6. Ansøg om optagelse på www.optagelse.dk – du skal bruge dit MitID til at logge ind*. Bemærk at det er de samme ansøgningsfrister, uanset om du søger studiestart til sommer eller vinter.
 7. Du får svar på din ansøgning d. 26. juli 2024

*Hvis du som udenlandsk ansøger søger uden MitID, skal du inden ansøgningsfristen d. 15. marts sende din underskriftside fra optagelse.dk til os på e-mail: optagelse@kp.dk

Hvis du har søgt om optagelse på en eller flere af Københavns Professionshøjskoles uddannelser, har du løbende mulighed for at se en status på din ansøgning på nemStudie.dk. Meddelelser som fx rykkerskrivelser og afgørelser vil fremgå på nemStudie.dk.

NemStudie.dk – Spørgsmål og svar

Her kan du få vigtig information og svar om nemstudie.dk

Hvordan logger jeg på nemStudie?

Har du MitID, skal du bruge det til log-in. Hvis du fx er udenlandsk ansøger eller har du ikke MitID, skal du logge dig på med din e-mailadresse.

Kan jeg ansøge via min mobiltelefon eller tablet?

Nej, du kan ikke søge via din mobiltelefon eller tablet. Du skal bruge en computer. Brug Google Chrome som browser.

Hvordan ændrer jeg i min profil?

Når du har været logget på nemStudie første gang og din profil er oprettet, så kan du efterfølgende alene rette i din mailadresse og telefonnummer.

Hvordan kan jeg følge status på min ansøgning?

Du får en advisering pr. mail, når der er en ny besked i nemStudie vedrørende din ansøgning (husk også at kigge i dit spamfilter). Du kan læse beskeden i nemStudie. Hvis du bliver bedt om dokumentation ifm. din ansøgning, fx dit eksamensbevis, skal du også gøre det i nemStudie.

Hvordan kan jeg kommunikere med KP om min ansøgning?

Du kan kontakte KP optagelse på mail: optagelse@kp.dk

Jeg har ikke mulighed for at indscanne mine bilag – hvad gør jeg?

Du kan tage et tydeligt foto med din mobiltelefon og indsende som bilag til din ansøgning.

Hvordan ved jeg om min ansøgning har mangler?

Du får en advisering pr. mail, hvis KP efterlyser dokumentation (husk også at kigge i dit spamfilter). Selve beskeden skal du læse i nemStudie.

Hvordan og hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Du får svar på din ansøgning i nemStudie. Hvornår du får svar, afhænger af, om du har søgt i ordinært optag på optagelse.dk eller ledige pladser på nemStudie.dk. Læs mere om svartider på de relevante uddannelsessider på kp.dk.

Kan jeg søge om optagelse på flere uddannelser? Og hvordan gør jeg?

Du skal udfylde en ansøgning for hver uddannelse, du ønsker at søge.

Hvordan kan jeg annullere min ansøgning?

Har du søgt via optagelse.dk skal du annullere din ansøgning på optagelse.dk senest 5. juli kl.12.00.

Hvis du har søgt en ledig plads via nemStudie, kan du annullere din ansøgning på nemStudie ved at:

 1. Vælg menuen ’Ansøgninger’
 2. Vælg den relevante uddannelse
 3. Annuller din ansøgning, nederst på skærmbilledet. Der går nogle minutter fra du har indsendt din ansøgning, før det er muligt at annullere.

Du får svar på din ansøgning d. 26. juli 2024. Svaret sendes til den e-mail, du har oplyst i din ansøgning.

Du vil kun få tilbudt én studieplads, når du har søgt via optagelse.dk. Hvis du ikke optages på en uddannelse, vil du modtage et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding, som håndterer ansøgningerne.

Får du tilbudt en studieplads, skal du svare enten ja tak eller nej tak til pladsen på nemStudie.dk. Hvis du ikke har fået tilbudt en studieplads, kan du se om der er ledige studiepladser.

Indhold og opbygning

Uddannelsen som tegnsprogs- og skrivetolk er en professionsbacheloruddannelse, som varer 3½ år. I løbet af uddannelsen har du flere praktikperioder af forskellig længde, i alt 20 uger.

Uddannelsen til tegnsprogs- og skrivetolk er et fuldtidsstudium, der består af flere studieformer.

Ud over undervisningstimer er der fx

 • praktik
 • forberedelsestid
 • gruppearbejde
 • fremlæggelser
 • opgaveskrivning
 • observationsarbejde
 • projekter
 • mv.

Studiet kræver en aktiv indsats af dig som studerende.

I studieaktivitetsmodellen (jpg) kan du se, hvordan tegnsprogs- og skrivetolkeuddannelsen er sat sammen af forskellige studieaktiviteter.

Semesteroversigt

Oversigt over, hvordan uddannelsen til tegnsprogs- og skrivetolk er opbygget ift. undervisning, praktik og bachelorprojekt

Fag på tegnsprogs- og skrivetolkeuddannelsen

Uddannelsen er inddelt i 3 kerneområder:

Kerneområdet Sprog består for langt hovedparten af tiden af faget tegnsprog, hvor du tilegner dig viden om sproget og lærer at forstå og udtrykke dig på dansk tegnsprog. Dansk er også en del af dette kerneområde, fordi du skal udvikle dit niveau og ordforråd i dansk, så du kan anvende sproget i en professionel praksis.

I kerneområdet Profession arbejder du med emner fra fagområder som kultur, tolketeori og tolkeetik.

Kerneområdet Tolkning dækker over tolkeformer, der retter sig mod forskellige brugergrupper, f.eks. tolkning mellem dansk og dansk tegnsprog, skrivetolkning og fjerntolkning.

Studieår

På dette studieår er der hovedvægt på undervisning relateret til kerneområderne Sprog og Profession, og der er observationspraktik. I forårssemestret indledes undervisning relateret til Tolkning, herunder skrivehastighed på tastatur.
Efter både 1. og 2. semester gennemføres prøver i tegnsprog, og efter 2. semester er der desuden en skriftlig opgave knyttet til Profession og 2 prøver ifm. Tolkning.

Studieåret består af undervisning i kerneområderne Sprog, Profession og Tolkning. Desuden er der observationspraktik.
Efter både 3. og 4. semester er der prøver i tegnsprog og tolkning, og efter 4. semester er der desuden en skriftlig opgave knyttet til Profession og en praktikprøve.

På dette studieår er en stor del af undervisningen afsat til kerneområderne Profession og Tolkning, og der afvikles færdighedsbaseret praktik.
Efter 5. semester afholdes afsluttende prøve i skrivetolkning og en større prøve knyttet til Profession. 6. semester afsluttes med 1 prøve i tegnsprog og 3 prøver i tolkning. Desuden afleveres en skriftlig opgave knyttet til praktikken.

Det sidste studieår er kun et halvt år, 7. semester, og udgøres af studiets længste praktikperiode og skrivning af bachelorprojekt. Dette semester afsluttes med to skriftlige opgaver og efterfølgende to mundtlige prøve i tilknytning til henholdsvis praktikken og bachelorprojektet.

Praktik

Der er i alt ca. 23 ugers praktik på uddannelsen. Der er praktikperioder af varierende længde på alle studieår. Praktikkerne er ulønnede, men SU-berettigede. Da praktikstederne er spredt over hele landet, må du forvente en hel del udgifter til transport, kost og logi i praktikperioderne. Uddannelsen hjælper med at skaffe praktikpladser på landsplan, dog skal du i praktikken på 7. semester selv finde og søge om en praktikplads.

Praktikmodul 1

På studiets første og andet år er der korte praktikperioder hvor du lærer om praksisfeltet gennem observation og refleksion. Du arbejder både individuelt og i grupper med observationer og afslutter praktikken med en prøve.

Praktikmodul 2 og 3

På studiets tredje og fjerde år er der længere perioder med færdighedsbaseret praktik: du afprøver metoder, redskaber og færdigheder i praksis. Praktikperioderne foregår på landsplan og du må forvente væsentlige udgifter til transport og evt. til kost og logi. Begge praktikperiode afsluttes med prøver.

Bliv Studerende for en dag

Som studerende for en dag kan du opleve Københavns Professionshøjskole indefra og få et førstehåndsindtryk af det faglige og sociale miljø på en af vores uddannelser.

Studiestart

Næste studiestart er til sommer:

2. september 2024, kl. 8.30

Der er studiestart én gang om året

Job og karriere

Som færdiguddannet tegnsprogs- og skrivetolk kan du fx komme til at arbejde et af disse steder:

 • I et landsdækkende tolkefirma
 • I et lokalt tolkefirma
 • Som fast tilknyttet tolk på en arbejdsplads
 • Som selvstændig

Hvis du arbejder for et landsdækkende tolkefirma eller et lokalt tolkefirma, kan du være fastansat eller arbejde freelance.

Arbejdet som tegnsprogs- og skrivetolk foregår over hele landet, så du skal være indstillet på også at søge arbejde uden for Københavnsområdet.

Læs videre

Som færdiguddannet tolk kan du tage supplerende kurser, fx et kursus i retstolkning eller tolkning mellem engelsk og tegnsprog. Du kan læse mere om dine muligheder for efter- og videreuddannelse på Københavns Professionshøjskole.

Kurser

Tegnsprogs- og skrivetolkeuddannelsen udbyder kurser til eksaminerede tegnsprogs- og skrivetolke.

Åben uddannelse

Tegnsprogs- og skrivetolkeuddannelsen udbyder enkeltmoduler i uddannelsens tre kerneområder: Sprog, Tolkning og Profession.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål om uddannelsesvalg og optagelse så kan du kontakte os på:

Telefon: 72 48 75 41
Mail: optagelse@kp.dk

Telefontider

Se aktuelle telefontider.

Kontakt eVejledning, hvis du har flere spørgsmål om optagelse på andre videregående uddannelser.

Har du spørgsmål til SU, så kontakt SU-vejledningen.
E-mail: sikkermail-stu-su@kp.dk
Telefon: 72 48 75 42

Telefonen er åben mandag, onsdag og fredag kl. 9.00-11.30 og tirsdag kl. 12.30-14.30.

Personlig henvendelse på Humletorvet 3, K3.09 kan kun ske efter aftale.

Du søger SU online på minSU: www.su.dk. Her kan du også læse mere om de aktuelle satser og betingelser for at modtage støtte.

For at få adgang til minSU skal du bruge MitID.

Ring eller send en mail til den fælles Studie- og karrierevejledning:

Mail: studievejledning@kp.dk

Telefon: 72 48 75 46

Telefontid

Se aktuelle telefontider.

Adresse

Humletorvet 3
1799 København V
EAN: 5798009882882 – Ref. 2209
CVR/SE-nr.: 3078 7986

Praktiske oplysninger

Bøger

Som studerende må du påregne udgifter til bøger på studiet. Udgiften afhænger af, hvilke bøger du vælger at købe, og hvorvidt du køber nye eller brugte bøger. Nogle bøger kan du også låne på Københavns Professionshøjskoles bibliotek.

Computer

Der kan komme udgifter til køb af program til videooptagelser og fx eksternt tastatur.

Transport

I forbindelse med praktik skal du regne med at bruge penge på rejse og ophold. Praktik kan foregå i hele landet, så du kan ikke nødvendigvis regne med at finde praktikpladser i den by, du bor i.

Det er muligt at søge dispensation for undervisningsdeltagelse i en del af faget tegnsprog på tolkeuddannelsens første år, hvis du har kompetencer, der ækvivalerer kravene for en bestået prøve i faget ved afslutningen af tolkeuddannelsens første år.

Har du funktionsnedsættelse grundet en fysisk eller psykisk lidelse, der gør, at du har brug for særlig støtte til at gennemføre din uddannelse, så kan du søge specialpædagogisk støtte (SPS). Få mere information om støttemuligheder på SPS’s hjemmeside eller kontakt Studie- og karrierevejledning.