Gå til indhold

Åben uddannelse

Tegnsprogs- og skrivetolkeuddannelsen udbyder enkeltmoduler i uddannelsens tre kerneområder: Sprog, Tolkning og Profession.

Enkeltmoduler er et kompetencegivende uddannelsestilbud til dig, der har interesse for tegnsprog, dansk og tolkning. For at være optagelsesberettiget jf. adgangsbekendtgørelsen skal du have en gymnasial eksamen.

Modulerne udbydes under Lov om Åben Uddannelse. Som deltager på et modul læser du sammen med studerende på den ordinære tolkeuddannelse.

Undervisningen på modulerne foregår i dagtimerne på Campus Carlsberg. Der er ansøgningsfrist to gange årligt. Ansøgning til forårsmoduler skal ske senest 1. december og ansøgning til efterårsmoduler senest 1. juni.

Ansøgning til enkeltmoduler foregår digitalt. Skulle ansøgningsfristen være overskredet er du alligevel velkommen til at kontakte tolkeuddannelsen vedr. dine muligheder. Send mail til tolkeuddannelsen@kp.dk

Udbud

Forventet undervisningsperiode er angivet, nærmere detaljer for undervisningens gennemførelse oplyses ved personlig henvendelse.

Efterår

 • Sprogmodul 1 (sep. – medio nov.)
 • Sprogmodul 2 (medio nov. – jan.)
 • Sprogmodul 5 (aug. – jan.)
 • Sprogmodul 7 (aug. – maj)
 • Tolkemodul 2 (sep. – jan.)
 • Tolkemodul 4 (sep. – jan.)
 • Professionsmodul 1 (sep. – medio marts)
 • Professionsmodul 2 (sep. – juni)
 • Professionsmodul 3 (aug. – jan.)

Forår

 • Sprogmodul 3 (feb. – medio april)
 • Sprogmodul 4 (medio april – juni)
 • Sprogmodul 6 (feb. – juni)
 • Tolkemodul 1 (marts – maj)
 • Tolkemodul 3 (feb. – maj)
 • Tolkemodul 5 (feb. – juni)

Priser

Priserne i 2024 er (med forbehold for prisreguleringer):

 • Moduler på 5 ECTS: 5.100 kr.
 • Moduler på 10 ECTS: 10.200 kr.
 • Moduler på 15 ECTS: 15.300 kr.

Prisen for en kompetencemålsprøve (selvstuderende) inkl. 2 vejledningslektioner og censur er 4.500 kr.

Der kan tilkøbes yderligere vejledning for 1200 kr. pr. lektion.
(Disse priser gælder i 2024 og reguleres årligt.)

Selvstuderende

Du har ret til som selvstuderende at aflægge prøver og deltage i anden bedømmelse, der indgår i åben uddannelse, uden at du har deltaget i undervisningen.

En selvstuderende skal have en gymnasial eksamen for at få adgang til deltagelse i kompetencemålsprøver. Er du udlænding, skal du have bestået studieprøven i dansk.

Relevante informationer

Ansøgningsskema

Kontakt

Tegnsprogs- og skrivetolk

Fælles e-mail