Gå til indhold

Information om coronavirus

Åben uddannelse

Tegnsprogs- og skrivetolkeuddannelsen udbyder enkeltmoduler i uddannelsens tre kerneområder: Sprog, Tolkning og Profession.

Enkeltmoduler er et kompetencegivende uddannelsestilbud til dig, der har interesse for tegnsprog, dansk og tolkning. For at være optagelsesberettiget jf. adgangsbekendtgørelsen skal du have en gymnasial eksamen. Er du udlænding, skal du have bestået studieprøven i dansk.

Modulerne udbydes under Lov om Åben Uddannelse. Som deltager på et modul læser du sammen med studerende på den ordinære tolkeuddannelse.

Undervisningen på modulerne foregår i dagtimerne på Campus Carlsberg. Der er ansøgningsfrist to gange årligt, henholdsvis 1. juni og 1. december.

Ansøgning til enkeltmoduler foregår digitalt. Skulle ansøgningsfristen være overskredet er du alligevel velkommen til at kontakte tolkeuddannelsen vedr. dine muligheder. Send mail til tolkeuddannelsen@kp.dk

Udbud

Efterår

  • Sprogmodul 1, 2, 5 og 7
  • Tolkemodul 2 og 4
  • Professionsmodul 1, 2 og 3

Forår

  • Sprogmodul 3, 4 og 6
  • Tolkemodul 1, 3 og 5

Priser

Priserne i 2020 er (med forbehold for prisreguleringer):

  • Moduler på 5 ECTS: 4.850 kr.
  • Moduler på 10 ECTS: 9.700 kr.
  • Moduler på 15 ECTS: 14.550 kr.

Prisen for en kompetencemålsprøve og 2 vejledningslektioner er 3100 kr.
Der kan tilkøbes yderligere vejledning for 1200 kr. pr. lektion.
(Disse priser gælder i 2021 og reguleres årligt)

Selvstuderende

Du har ret til som selvstuderende at aflægge prøver og deltage i anden bedømmelse, der indgår i åben uddannelse, uden at du har deltaget i undervisningen.

En selvstuderende skal have en gymnasial eksamen for at få adgang til deltagelse i kompetencemålsprøver. Er du udlænding, skal du have bestået studieprøven i dansk.

Relevante informationer

Ansøgningsskema

Kontakt

Susanne Niebe

Undervisningskonsulent

+45 41 89 73 39