Gå til indhold

Adgangskrav

Se generelle adgangskrav, ansøgningsfrister og forskellen mellem Kvote 1 og 2 på KP.

Når du søger ind på Københavns Professionshøjskole, skal du opfylde generelle krav til optagelse — og (eventuelt) specifikke adgangskrav til den enkelte uddannelse.

Du skal også tage stilling til om, du skal søge ind via kvote 1 eller kvote 2.

Kvotefordelingen viser, hvor mange studerende der bliver optaget i kvote 1 og kvote 2 på Københavns Professionshøjskole.

Kvote 1

Når du søger ind via kvote 1, bliver du bedømt på baggrund af dit karaktergennemsnit.

Studiepladser i kvote 1 gives først til ansøgere med det højeste karaktergennemsnit. Jo højere dit gennemsnit, jo bedre chancer har du for at blive optaget.

Ikke karakterkrav

På Københavns Professionshøjskole er der ikke karakterkrav.

Adgangskvotienter

Adgangskvotienten er det laveste gennemsnit for ansøgere, som kom ind på en uddannelse via kvote 1 ved sidste optagelse.

Bemærk, at adgangskvotienten kan ændre sig fra år til år.

Se sidste års adgangskvotienter i kvote 1 til de enkelte uddannelser:

Kvote 2

I kvote 2 vurderes din optagelsesansøgning ud fra mere end dit karaktergennemsnit.

Du kan blive vurderet på fx:

Udvælgelseskriterierne varierer fra uddannelse til uddannelse.

Hvis du søger kvote 2, og har en gymnasial uddannelse, vil din ansøgning automatisk blive vurderet efter både kvote 1 og kvote 2.

Hvad skal du vide, før du søger via kvote 2?

Når du søger ind via kvote 2, skal du begrunde, hvorfor du bør optages.

Det sker typisk gennem en motiveret ansøgning og en liste over aktiviteter, som kvalificerer dig til at gå på uddannelsen. Du bør orientere dig om, hvilke aktiviteter der vurderes som relevante for hver uddannelse. Læs mere under adgangskrav for den specifikke uddannelse.

Som udgangspunkt beder vi ikke om dokumentation for dine kvote 2-aktiviteter — men alle aktiviteter skal noteres præcist i din ansøgning.

Kontakt

Optagelsen

Københavns Professionshøjskole

+45 72 48 75 41

Se telefontider