Gå til indhold
Hvide kitler på et tøjstativ

Praksis- og Innovationshuset

Praksis- og Innovationshuset er et sted, hvor studerende og virksomheder kan udforske og teste ny teknologi til sundhedssektoren.

Praksis- og Innovationshuset er et virkelighedsnært simulationsmiljø, hvor vi udforsker og tester ny professionsrettet teknologi i samarbejde med vores studerende, hospitaler, kommuner, borgere og virksomheder.

Den simulationsbaserede undervisning giver de studerende mulighed for at træne deres faglige færdigheder i omgivelser og omstændigheder, der afspejler praksis – nu og i fremtiden.

Virksomhedssamarbejde

Vil du samarbejde med fremtidens velfærdsprofessionelle?

Få sparring og vejledning på én aktuel problemstilling eller udfordring, din virksomhed står med. Vi samarbejder med start-ups, små- og mellemstore virksomheder (SMV).

  • Input fra sundhedsprofessionelle

    Få relevante og konkrete løsningsforslag og input ud fra forskellige sundhedsprofessionelle perspektiver.

  • Fagligt samarbejde

    Indgå i et fagligt samarbejde med vores studerende, superviseret af vores kompetente undervisere.

  • Afprøv jeres produkter og services

    Få studerende til at afprøve jeres prototyper – og brug den feedback til at forbedre jeres produkt og/eller service.

Praksis- og Innovationshuset samarbejder med virksomheder, institutioner og kommuner under alle faser af jeres produktudvikling; fra idéudvikling til prototyping til afprøvning af konkrete produkter og/eller services.

Simulation i undervisningen

I virkelighedstro omgivelser træner studerende fra Københavns Professionshøjskoles grunduddannelser deres professionsfaglige færdigheder.

I den simulationsbaserede undervisning arbejder vi med en række forskellige former for autentiske iscenesættelser af scenarier og praksissituationer fra virkeligheden.

Besøg Exploratoriet

Fire scenarier for sundhedsvæsnet anno 2050.

Cases

Om Praksis- og Innovationshuset

Praksis- og Innovationshuset er en del af Campus Sigurdsgade og har adresse på Sigurdsgade 26, 2200 København N.

Huset er etableret med støtte fra Industriens Fond i 2016.

Følg os på sociale medier

Kontakt Praksis- og Innovationshuset

Skal du i kontakt med Praksis- og Innovationshuset?

Find en medarbejder

Mette er overordnet ansvarlig for udvikling og strategiske prioriteringer for Praksis- og Innovationshuset og varetager strategisk koordinering med direktionen i Københavns Professionshøjskole.

Mette Simonsen

Institutchef

+45 51 38 04 28

Annette er ansvarlig for kontakten til uddannelserne på Københavns Professionshøjskole og den praktiske koordinering og udvikling af undervisningsudvikling og simulationsbaseret træning. Hun leder den strategiske udvikling af relationer og aktiviteter i forhold til Praksis- og Innovationshusets interessenter i kommuner, hospitaler, virksomheder og netværk.

Derudover er Annette ansvarlig for virksomhedssamarbejdet i Praksis- og Innovationshuset. Der arbejdes med virksomheder i flere sammenhænge, herunder i tværprofessionelle uddannelsesforløb og afgrænsede forløb i Praksis- og Innovationshuset. Innovation og entreprenørskab er vigtige parametre i virksomhedssamarbejdet på KP.

Annette Vogelsang Rieva

Leder af Praksis- og Innovationshuset

+45 41 89 73 41

Jakob holder styr på alle teknologier i huset. Jakob er med fra afklaring af behov, forhandling med leverandører til, hvordan undervisere og studerende kommer i gang med at anvende teknologierne i undervisningen.

Jakob Hedegaard

Konsulent

+45 51 38 04 85

Hanne arbejder med kompetenceudvikling og projekter om simulationsteknologier, mobile plejeløsninger til behandling i eget hjem samt velfærdsteknologier i hverdagen.

Hanne Selberg

Lektor

+45 51 63 24 01

Morten arbejder med kompetenceudvikling og support af husets simulationsteknologier. Han er også kontaktperson for udvikling af peer baserede professionsrettede og tværprofessionelle aktiviteter.

Morten Visbech Madsen

Konsulent

+45 51 38 03 13

Nanna arbejder med kvalitetssikring af huset aktiviteter og er projektleder af KP’s fremtidslaboratorie, Exploratoriet.

Nanna Boye Jørgensen

Faglig Koordinator

+45 51 38 04 95

Lis Marchen Hallberg Larsen

Receptionist

+45 24 29 63 30