Gå til indhold

Exploratoriet

Exploratoriet består af fire scenarier for sundhedsvæsnet anno 2050.

Exploratoriet består af fire fysiske rum med hvert deres scenarie, der giver et realistisk bud på, hvordan sundhedsvæsnet kunne se ud i 2050. Ved brug af forskellige artefakter og lydspor, giver scenarierne mulighed for at gå på opdagelse i tre patienters oplevelser i fremtiden.

Scenarierne kombinerer sansninger, opdagelser og inspiration, og danner baggrund for refleksioner om fx professionsforståelse, produktudvikling og ulighed i fremtidens sundhedsvæsen.

På den måde bliver studerende, kursister og andre interesserede i stand til at tænke over scenarier for fremtiden og arbejde kreativt med, hvad der er brug for i fremtidens sundhedsvæsen og områder såsom professionsidentitet, innovation, produktudvikling, teknologiforståelse og ulighed i fremtidens sundhedsvæsen.

Exploratoriet giver mulighed for at tænke radikalt anderledes indenfor de respektive sektorer, og kan derfor benyttes i undervisning og udviklingsprocesser, hvor refleksion og innovation står centralt. I arbejdet med at understøtte innovation og entreprenørskab på KP, fungerer Exploratoriet derfor som et væsentligt redskab i undervisningen.

Fremtidsscenarierne er udviklet i samarbejde med Dansk Design Center, som er eksperter i scenarieudvikling og fremtidsforskning, samt en række sundhedsfaglige eksperter fra den farmaceutiske industri, hospitaler, regioner, forskning, undervisning, det velfærdsteknologiske område mm.

Ambitionen er at tilbyde nye måder for undervisning, der understøtter et innovativt mindset og imødekommer behovet for at udvikle fremtidens sundhedsvæsen.

Exploratoriet for eksterne

Exploratoriet giver mulighed for at tænke alternative fremtidsscenarier ind i konkret arbejde med visionsarbejde, scenarieplanlægning og test af velfærdsteknologier.

Exploratoriets fire fremtidsscenarier kan anvendes af organisationer, virksomheder, uddannelsesinstitutioner mfl., der søger alternative metoder i arbejdet med konkrete tiltag og teknologier.

Hvis I ønsker at booke Exploratoriet – eller har spørgsmål til, hvordan Exploratoriet kan anvendes i praksis – så kontakt faglig koordinator Nanna Boye Jørgensen på nabj@kp.dk eller innovationskonsulent Nini Sander Høgstrup på nish@kp.dk.

Exploratoriet for studerende og undervisere

Exploratoriet kan anvendes som metode i undervisningen og give studerende mulighed for at arbejde med professionsidentitet, velfærdsteknologi og innovation. Exploratoriet anvendes både monofagligt og tværprofessionelt.

Hvis I ønsker at arbejde med Exploratoriet i undervisningen – eller har spørgsmål til materialer– kontakt faglig koordinator Nanna Boye Jørgensen på nabj@kp.dk eller innovationskonsulent Nini Sander Høgstrup på nish@kp.dk.

Det virtuelle Exploratorium

Gå på opdagelse i Exploratoriet og oplev fire scenarier for fremtidens velfærdssystem. Du kan afspille video- og lydklip, læse materialer og bevæge dig rundt i de fire fremtidsscenarier i et virtuelt univers. Du kan også bruge VR-briller i det virtuelle Exploratorium.

Exploratoriet set oppefra

Praktiske oplysninger

Exploratoriet er placeret på Campus Nørrebro i lokale A019. Der er indgang fra Hermodsgade 8, 2200 København N.

For interne medarbejdere sker booking af Exploratoriet gennem Basen.

For eksterne kontaktes faglig koordinator Nanna Boye Jørgensen.

Nanna Boye Jørgensen

Faglig Koordinator

+45 51 38 04 95

Find vej