Gå til indhold
Meritpædagog

Meritpædagog

Bliv meritpædagog og få merit for din erfaring som pædagogmedhjælper eller ufaglært pædagog

Fakta

Varighed

3 år

Studiestart

Sommer og vinter

Praktik

Ingen praktik – men to praksislæringsforløb.

Søg ind

Som meritpædagog sætter du teori på din pædagogiske praksis.

Meritpædagoguddannelsen er for dig, der arbejder eller har arbejdet som pædagogmedhjælper, ufaglært pædagog, klubmedarbejder eller social- og sundhedshjælper på fx et bosted – og som vil fortsætte med at udvikle dig og dit arbejde inden for det pædagogiske felt.

Når du har gennemført uddannelsen, har du opnået samme kompetencer og kvalifikationer som studerende på den ordinære pædagoguddannelse. Du kan derfor kalde dig ‘professionsbachelor som pædagog.’

Om meritpædagoguddannelsen

Meritpædagoguddannelsen er en 3-årig professionsbachelor.

Uddannelsen til meritpædagog er kortere end den ordinære pædagoguddannelse, da du får merit for 2. og 3. praktikforløb på grund af din arbejdserfaring og faglige kompetencer.

Forløbet er tilrettelagt i hold, hvor du studerer sammen med andre, der også har erfaring og praksiskendskab til det pædagogiske arbejde. Selve undervisningen fokuserer på praksisnære eksempler – og tager udgangspunkt i dine og dine medstuderendes egne erfaringer.

Uddannelsen til meritpædagog er pålagt deltagerbetaling. Hvis du er faglært, ufaglært eller har en videregående uddannelse på professionsbachelorniveau kan du søge økonomisk støtte, der dækker hovedparten af din deltagerbetaling.

Tag uddannelsen til meritpædagog, mens du arbejder

Undervisningen er online og undervisningsmaterialet bliver lagt ud i god tid, så du kan planlægge din arbejdsuge og studietid.

Du vil dog kunne opleve, at der er perioder, hvor du skal koordinere dit skema med din arbejdsplads.

Hvor kan jeg blive meritpædagog?

Du kan blive meritpædagog på:

Når du søger ind på meritpædagoguddannelsen, skal du også tage stilling til om, du vil gå på den netbaserede eller kombinerede merituddannelse.

På den netbaserede merituddannelse, vil størstedelen af undervisningen være digital undervisning kombineret med fysisk fremmøde på uddannelsesstedet ca. hver 5. weekend.

På den kombinerede merituddannelse foregår 1. studieårs undervisning med fysisk fremmøde på uddannelsesstedet. Al fysisk undervisning foregår mandag og tirsdag på campus (kun mandage på Bornholm). 2. og 3. studieår foregår som digital undervisning kombineret med fysisk fremmøde på uddannelsesstedet hver 5. weekend.

Meritpædagog som sporskifte

Har du fuldført en videregående uddannelse på minimum bachelorniveau – og er du fyldt 25 år – kan du blive meritpædagog som sporskifte.

Adgangskrav

For at blive meritpædagog skal du opfylde to optagelseskrav: uddannelse og pædagogisk erhvervserfaring.

Du skal enten:

 • Have en adgangsgivende eksamen og to/fem års erhvervserfaring (afhængigt af din alder)
  eller
 • Få foretaget en individuel kompetencevurdering (IKV) og to/fem års erhvervserfaring (afhængigt af din alder)

Krav til uddannelse

Du skal have én af følgende adgangsgivende eksaminer (og fag på følgende niveauer) for at søge ind:

 • Gymnasial eksamen
 • Social- og sundhedsassistentuddannelsen (SOSU-assistent) med:
  • Dansk (C)
  • Naturfag (C)
   og
  • Engelsk (D)
 • Pædagogisk assistentuddannelse (PAU) med:
  • Dansk (C)
  • Samfundsfag (C)
   og
  • Engelsk (E)
 • Bestået fire gymnasiale enkeltfag:
  • Dansk (A)
  • Engelsk (B)
  • Samfundsfag (C)
  • Valgfrit fag (C)
 • Udenlandsk adgangsgivende eksamen med danske sprogkundskaber på tilstrækkeligt niveau (se sprogkrav).

Har du ikke en adgangsgivende eksamen, kan du få foretaget en individuel kompetencevurdering (IKV).

Her vil du blive vurderet på, hvorvidt din samlede viden og dine kompetencer kan sidestilles med en adgangsgivende eksamen og gøre dig optagelsesberettiget.

I vurderingen bliver der lagt særlig vægt på, at du har fuldført:

 • Fag og uddannelser, der minimum svarer til ungdomsuddannelsesniveau
  (fx HF-fagene dansk på A- niveau, engelsk på B-niveau, samfundsfag på C-niveau og andre tilsvarende fag)
 • Andre eksamener og uddannelser
  (fx Steiner- og udenlandske eksamener, der svarer til danske eksamener)

Hvis du får en positiv individuel kompetencevurdering, gælder den kun til den pågældende uddannelse. Hvis du søger om optagelse på mere end én uddannelse og ved flere institutioner, skal du søge IKV til hver af disse.

Hvis du får afslag, vil du altid få et forslag til, hvordan du skal supplere. Det kan fx været at læse op på HF-enkeltfag eller at tage uddannelsen til pædagogisk assistent.

Udenlandsk eksamen

Hvis du har en udenlandsk eksamen, skal du have bestået:

 • Studieprøven i Dansk
  eller
 • Dansk (A)

Derudover skal dit eksamensbevis oversættes hos Uddannelses- og Forskningsministeriet, inden du sender til os. Gør det i god tid, da oversættelsen kan være en langsom proces.

Dokumentation

Det er dit ansvar at indsamle og vedhæfte relevant dokumentation for de individuelle kompetencer, du ønsker at inddrage i din individuelle kompetencevurdering (IKV).

Når du søger individuel kompetencevurdering, skal du desuden vedlægge følgende dokumentation:

 • Relevante uddannelsesbeviser
 • Lønsedler fra relevant erhvervserfaring
 • Motiveret ansøgning

Hvis du ønsker at skifte fra pædagoguddannelsen til meritpædagoguddannelsen, skal du søge om optagelse på meritpædagoguddannelsen under samme betingelser som alle andre. Du kan dog få merit for allerede beståede moduler på pædagoguddannelsen.

For at være optagelsesberettiget, skal du opfylde optagelseskravene til meritpædagoguddannelsen.

Du søger om optag på meritpædagoguddannelsen ved at udfylde og sende følgende skemaer og brugerbetalingsskema til merit-pu@kp.dk:


Genindskrivning

Hvis du allerede har bestået dele af pædagoguddannelsen, enten på KP eller en af de andre professionshøjskoler, laver vi et særligt uddannelsesforløb til dig, ud fra hvad du allerede har bestået.

Du bedes derfor sende en mail til merit-pu@kp.dk med emnefeltet ’Genindskrivning’ efter du har søgt ind på uddannelsen i nemStudie.

Krav til erhvervserfaring

Du skal have erhvervserfaring for at kunne blive meritpædagog.

Kravene til erhvervserfaring er forskellige, alt efter om du er fyldt 25 år:

Hvis du er over 25 år, skal du have:

 • mindst to års erhvervserfaring fra pædagogisk eller pædagoglignende arbejde
  (fx som pædagogmedhjælper, arbejde i det pædagogiske felt sammen med uddannede pædagoger m.v.)
 • Arbejdet mindst 30 timer om ugen i en periode på to år
 • Mindst ét års sammenhængende ansættelse

Hvis du er under 25 år, skal du have:

 • mindst fem års erhvervserfaring fra pædagogisk eller pædagoglignende arbejde
  (fx som pædagogmedhjælper, arbejde i det pædagogiske felt sammen med uddannede pædagoger m.v.)
 • Arbejdet mindst 30 timer om ugen i en periode på fem år

Søg ind

Du søger om optagelse på meritpædagoguddannelsen ved at søge via nemStudie.

Forbehold: Hold oprettes kun, hvis der er tilstrækkelig med ansøgere til en årgang.

Hvis der ikke er nok til et hold, kontakter vi dig for at finde en alternativ løsning.

Genindskrivning

Hvis du allerede har bestået dele af pædagoguddannelsen, enten på KP eller en af de andre professionshøjskoler, laver vi et særligt uddannelsesforløb til dig, ud fra hvad du allerede har bestået.

Du bedes derfor sende en mail til merit-pu@kp.dk med emnefeltet ’Genindskrivning’ efter du har søgt ind på uddannelsen i nemStudie.

Ansøgningsfrister

Sådan søger du

Du søger om optagelse på meritpædagoguddannelsen ved at søge via nemStudie.

Når du sender din ansøgning til meritpædagoguddannelsen, skal du huske at medsende følgende dokumenter:

Din erhvervserfaring kan dokumenteres med et eller flere af følgende:

 • Arbejdsgivererklæring (er du ansat, skal denne medsendes)
 • Lønsedler med anciennitetsdato
 • Udtalelse fra arbejdsgiver, hvor ansættelsesperiode og timeantal fremgå
 • ATP- oversigt

Hvis du er ansat som ufaglært pædagog eller pædagogmedhjælper, skal du indsende en underskrevet arbejdsgivererklæring fra din arbejdsgiver.

Hvi du ikke har en adgangsgivende eksamen, skal du ansøge om en individuel kompetencevurdering (IKV). Når du ansøger om IKV, skal du bl.a. sende en motiveret ansøgning.

Dokumentationen uploader du som bilag i din ansøgning.

Indhold og opbygning

Meritpædagoguddannelsen tager tre år – opdelt i seks semestre.

Uddannelsen er sammensat af en række obligatoriske og valgfrie forløb.

I studieaktivitetsmodellen (jpg) kan du få et mere detaljeret overblik over uddannelsen og de forskellige studieaktiviteter.

Semesteroversigt

Oversigt over, hvordan uddannelsen til meritpædagog er opbygget ift. undervisning, praktik og bachelorprojekt

ECTS

Det fremgår af kapitel 6 i Bekendtgørelse nr. 354 af 7. april 2017, at uddannelsen svarer til 150 ECTS-point, samt at uddannelsen ikke omfatter anden og tredje praktikperiode.  Der er således ved optagelse på uddannelsen givet merit for to lønnede praktikperioder, svarende til i alt samlet 60 ECTS-point. Uddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt og en mundtlig præsentation.

Sådan tilrettelægger du dit studie

Som studerende på meritpædagoguddannelsen skal du vælge mellem to måder at gennemføre dit studie:

 • Netbaseret uddannelsesforløb

  På den netbaserede merituddannelse vil størstedelen af undervisningen være digital undervisning kombineret med fysisk fremmøde på uddannelsesstedet ca. hver 5. weekend.

  Uddannelsens opbygning

  1. studieår er et fuldtidsstudie svarende til 37 timers studieaktiviteter (fx fysisk og digital undervisning, læsning af litteratur, observationer i praksis, tilrettelæggelse af pædagogiske aktiviteter, opgaver i studiegrupper m.m.)

  2. og 3. studieår er et deltidsstudie svarende til 20-25 timers studieaktiviteter (fx fysisk og digital undervisning, læsning af litteratur, observationer, tilrettelæggelse af aktiviteter, opgaver i studiegrupper m.m.)

  Under hele studiet vil du hver 5. weekend skulle møde til undervisning på uddannelsesstedet. Undervisningen på uddannelsesstedet er med fysisk fremmøde.

  Undervisning ligger i tidsrummet:

  • Fredag fra 16:30-20:15
  • Lørdag fra 09:00-16:15
 • Kombineret uddannelsesforløb

  På den kombinerede merituddannelse foregår 1. studieårs undervisning med fysisk fremmøde på uddannelsesstedet.

  Al fysisk undervisning foregår mandag og tirsdag på campus. 2. og 3. studieår foregår som digital undervisning kombineret med fysisk fremmøde på uddannelsesstedet hver 5. weekend.

  Uddannelsens opbygning

  1. studieår er et fuldtidsstudie svarede til 37 timers studieaktiviteter (fx undervisning, læsning af litteratur, observationer i praksis, tilrettelæggelse af aktiviteter, arbejde i studiegrupper m.m.) Undervisningen foregår mandag og tirsdag på Campus Carlsberg eller mandag på Campus Bornholm.

  2. og 3. studieår er et deltidsstudie svarende til 20-25 timers studieaktiviteter (fx undervisning, læsning af litteratur, observationer, tilrettelæggelse af aktiviteter, arbejde i studiegrupper m.m.) 2. og 3. studieår indeholder digital undervisning kombineret med fysisk fremmøde på uddannelsesstedet hver 5. weekend.

  Den fysiske undervisning ligger i tidsrummet:

  • Fredag fra 16:30-20:15
  • Lørdag fra 09:00-16:15

Specialiseringer

Som meritpædagog vælger du en specialisering efter det første år:

 • Dagtilbudspædagogik
 • Skole- og fritids pædagogik
 • Social- og specialpædagogik

Dit valg af specialisering er betinget af din erhvervserfaring. Har du mindst 1 års relevant erhvervserfaring, kan du vælge frit mellem specialiseringerne – ellers vil du få en specialisering inden for det område, hvor du har størst erfaring

Med en specialisering inden for dagtilbudspædagogik opnår du kompetencer til at arbejde inden for det pædagogiske felt rettet mod 0–5-årige børn.

Du får de faglige kompetencer til at skabe et miljø, hvor omsorg, udvikling og læring udgør de optimale betingelser for et stimulerende og trygt børneliv.

Med en specialisering inden for skole- og fritidspædagogik opnår du kompetencer til at arbejde inden for den del af det pædagogiske arbejdsområde, der retter sig mod børn og unge i 6 til 18-års alderen.

Du får i særlig grad viden om børn og unges udvikling, læring og dannelse. Med denne specialisering opnår du kompetencer til at indgå i skolens samlede aktivitetsområder, herunder i undervisningen og i det fritidspædagogiske arbejde.

Med en specialisering inden for social- og specialpædagogik vil du opnå viden om lovgivningen på det sociale område, målgruppernes karakteristika og behov, forebyggelse af marginalisering og udstødelse, etik og værdier.

Du kommer til at arbejde med processer, der understøtter målgruppernes motivation, udvikling og evner til at danne relationer.

Pædagoger med denne specialisering opnår særlige kompetencer til at indgå i social- og specialpædagogisk arbejde med mennesker inden for tre overordnede målgrupper:

 • Børn og unge med særlige behov
 • Mennesker i sociale vanskeligheder
 • Mennesker med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser

Tværgående undervisning – og samarbejde

Specialiseringsundervisningen kan blive afholdt sammen med studerende fra andre specialiseringer.

Formålet med den tværgående undervisning er at give dig kompetencerne til at understøtte en stærk sammenhæng i børn, unge og voksnes udvikling på tværs udviklingstrin, institutionelle kontekster og fællesskaber.

Valgfrit modul

Udover din specialisering, skal du som en del af uddannelsen også have et valgfrit modul.

Hvilke moduler, du kan vælge, stemmes på af de studerende hvert semester.

I forrige semestre har du kunnet tage moduler i:

 • Kreative udtryksformer
  (musik, billed- og værkstedsarbejde samt leg, drama og teater)
 • Natur og udeliv
  (miljøforhold, friluftsaktiviteter og formidling af naturvidenskab og naturoplevelser)
 • Sundhedsfremme og bevægelse
  (kropsbevidsthed, kropslige færdigheder samt praktiske idræts- og bevægelsesaktiviteter)
 • Medier og digital kultur
  (multimedieproduktion, pædagogiske miljøer med brug af digitale teknologier)
 • Social innovation og entreprenørskab
  (egen virksomhed, forandring af eksisterende institutioner og nye partnerskaber)
 • Kulturmøde og interkulturalitet
  (kulturbegreber og -forståelser samt mangfoldighed af målgrupper, institutionsformer og livstemaer)
 • Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri
  (samarbejder med kulturinstitutioner og lokale aktører samt igangsættelse, udvikling og drift af projekter)

Praktik

Der er ikke praktik på meritpædagoguddannelsen.

I stedet for praktik er der to praksislæringsforløb, som har fokus på at understøtte din læring gennem deltagelse i praksis.

Praksislæringsforløbne foregår på KP – ligesom den øvrige undervisning – og du kan derfor blive på din arbejdsplads igennem hele uddannelsen.

Studiestart

Når du er optaget, får du et velkomstbrev cirka tre uger inden studiestart med information om bl.a.:

 • Hvordan du logger på KP’s systemer
 • Hvordan du bestiller studiekort
 • Praktisk info om din studiestart

I den praktiske info kan du finde detaljer om de første dage på studiet mv. Det er vigtigt, du orienterer dig i studiestartsinformationen, inden du starter på studiet.

Bemærk, at dit skema først vil være klar ca. 14 dage før studiestart.

Deltagerbetaling og økonomi

Når du går på meritpædagoguddannelse, har du flere udgifter end, hvis du gik på den ordinære uddannelse. Til gengæld har du også flere muligheder for at søge om økonomisk støtte.

Det skyldes loven om Åben Uddannelse, som blandt andet stiller krav om deltagerbetaling.

Meritpædagoguddannelsen har deltagerbetaling under Lov om åben uddannelse.

Du betaler 10.500 kr. (2024) pr. semester for at deltage på uddannelsen. Den bliver opkrævet forud for hvert semester.

Vi tager forbehold for prisregulering.

Refundering ved framelding

Framelding til et semester/uddannelsen skal ske skriftligt til merit-pu@kp.dk i henhold til følgende retningslinjer:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for modulets deltagerbetaling.

Udover deltagerbetaling må du forvente udgifter til bøger, materialer, kopier, osv.

De samlede materialeudgifter for hele uddannelsen forventes at ligge på 5.000 – 6.000 kr. for hele uddannelsen.

Økonomisk støtte

Hvis du er faglært, ufaglært eller har en videregående uddannelse på professionsbachelorniveau kan du søge økonomisk støtte, der dækker hovedparten af din deltagerbetaling.

Job og karriere

Pædagoguddannelsen forbereder kommende pædagoger til et bredt arbejdsfelt. Efter uddannelsen kan du søge arbejde i fx:

 • Vuggestuer
 • Børnehaver
 • Skoler
 • Klubber og fritidshjem
 • Behandlingshjem
 • Bo- og væresteder
 • På gadeplan

Læs videre

Som færdiguddannet pædagog har du også muligheder for efter- og videreuddannelse, herunder kurser og diplomuddannelser for pædagoger, på Københavns Professionshøjskole.

Du kan også specialisere og videreuddanne dig ved fx at tage en pædagogisk diplom-, en master- eller kandidatuddannelse. Med en af disse videreuddannelser kan du blive leder, pædagogisk konsulent, praktikvejleder m.m.

Løn for meritpædagoger

Lønnen som pædagog er afhængig af overenskomster og lokale lønaftaler. Du kan læse mere om pædagogers lønforhold på BUPL’s hjemmeside:

Kontakt

Studieservice

Meritpædagoguddannelsen på KP

+45 70 89 09 90

Hvis du har spørgsmål til optagelse på meritpædagoguddannelsen.

Martin Sørensen

Meritkoordinator

+45 41 89 80 07

Hvis du har spørgsmål til uddannelsens indhold og tilrettelæggelse.

Kontakt eVejledning, hvis du har flere spørgsmål om optagelse på andre videregående uddannelser.