Gå til indhold

Omstillingsfonden

Søg gratis videreuddannelse for op til 10.000 kr. årligt.

Ny målgruppe og flere midler fra 2024

Fra det nye år kommer der nye muligheder for at søge Omstillingsfonden.

Efterårets trepartsforhandlinger er afsluttet, og det er blevet besluttet at udvide Omstillingsfonden og tilføre den et større beløb. Målgruppen er udvidet, så både ufaglærte, faglærte og personer med korte- og mellemlange videregående uddannelser til og med professionsbachelorniveau kan få tilskud til at efter- og videreuddanne sig på videregående niveau.

De praktiske detaljer i forhold til den udvidede pulje opdateres så snart muligt. Vi afventer vedtagelse af Finanslov 2024.

Omstillingsfonden giver faglærte og ufaglærte i job mulighed for at søge om op til 10.000 kr. i tilskud årligt til akademi- eller diplomuddannelser.

Hvem kan søge?

Kravene, du skal opfylde for at søge, er:

  • Du er faglært eller ufaglært. Enkelte eller flere beståede akademi- eller diplommoduler opfattes ikke som en gennemført dansk videregående uddannelse.
  • Du er ansat som medarbejder hos en offentlig eller privat arbejdsgiver i Danmark.

Hvordan søger jeg?

Hvis du opfylder kravene, skal du gøre følgende for at søge:

  • Udfyld og underskriv nedenstående tro- og loveerklæring. OBS: Bemærk, at erklæringen skal udskrives, underskrives fysisk og indscannes
  • Vedhæft den udfyldte tro- og loverklæring til din tilmelding, når du tilmelder dig det modul, du søger om tilskud til. Hvis du allerede har tilmeldt dig, tilmelder du dig igen og vedhæfter den udfyldte tro- og loveerklæring, eller du kan sende den til evu@kp.dk til – skriv gerne “Omstillingsfonden” i emnefeltet.
  • Hvis du eller din arbejdsgiver allerede har betalt deltagergebyret, vil det blive refunderet, hvis du opfylder kravene og tildeles støtten fra Omstillingsfonden. Beløbet bliver refunderet til den betaler, som du angiver i din tilmelding.

Hvis det modul du søger til starter i 2023, skal du bruge denne blanket:

Tro- og loveerklæringer for 2024 afventer vedtagelse af Finanslov 2024.

Hvornår kan jeg søge?

Du skal søge samtidig med, at du tilmelder dig et modul. Du kan ikke søge, efter at modulet er startet.

Hvad skal jeg være opmærksom på?

Hvis du bliver tildelt tilskud til et modul, som overstiger 10.000 kr., bliver der sendt en faktura på det resterende beløb til den betaler, du har angivet i din tilmelding. Hvis du bliver tildelt tilskud til et modul på under 10.000 kr., kan du samme år søge om tilskud for det resterende beløb op til max. 10.000 kr. Du søger på samme måde som beskrevet i ovenstående.

Tildelingen af tilskud sker efter et ”først-til-mølle” princip. Du kan tidligst få tildelt tilskud 4 måneder forud for opstart af modulet.

Københavns Professionshøjskole behandler og videregiver de angivne personoplysninger til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte jf. Behandling af personoplysninger i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (UVM).

Hvem kan jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål?

Du kan læse mere om Omstillingsfonden på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte Studieservice på evu@kp.dk eller på telefon 72 48 75 40.