Gå til indhold
Omstillingsfonden

Omstillingsfonden

Søg om tilskud til videreuddannelse for op til 10.000 kr. årligt.

Du kan søge tilskuddet fra Omstillingsfonden, hvis du er i job og er:

 • faglært
 • ufaglært
 • har en kort/mellemlang videregående uddannelse (til- og med professionsbachelorniveau)

Du kan søge om tilskud til at tage et modul på en akademi- eller diplomuddannelse, til meritlærer eller meritpædagog, til enkeltfag eller et fagspecifikt kursus på Københavns Professionshøjskole.

Tildelingen af tilskud sker efter et først til mølle-princip. Du kan tidligst få tildelt tilskud fire måneder forud for opstart af modulet.

OBS

Diplomuddannelsen i ledelse er ikke omfattet puljen for ansøgere med en videregående uddannelse (bachelorniveau.)

Specifikke krav

Omstillingsfonden består af to forskellige puljer med forskellige målgrupper.

Hvilken pulje du skal ansøge, bestemmes af din uddannelsesbaggrund:

Hvem kan søge?

For at kunne ansøge om tilskud fra omstillingsfondens puljer, skal du opfylde følgende krav:

 1. Du er faglært eller ufaglært eller har en kort/mellemlang videregående uddannelse
  (Enkelte eller flere beståede akademi- eller diplommoduler opfattes ikke som en gennemført dansk videregående uddannelse)
 2. Du er ansat som medarbejder hos en offentlig eller privat arbejdsgiver i Danmark
 3. Du har ikke opbrugt det maksimale beløb på 10.000. kr. i det givne kalenderår
 4. Institutionen har ikke opbrugt sin tildelte trækningsret.

Hvordan søger jeg?

 • Underskriv tro- og loveerklæring

  Udfyld og underskriv tro- og loveerklæringen for puljen, du søger.

  Du finder en kopi af tro- og loveerklæringerne for omstillingsfonden efter denne liste.

  OBS: Bemærk, at erklæringen skal udskrives, underskrives fysisk og indscannes.

 • Vedhæft tro- og loveerklæringen i din tilmelding

  Vedhæft den udfyldte tro- og loverklæring til din tilmelding, når du tilmelder dig modulet/faget, du søger om tilskud til. Skriv gerne ”Jeg ønsker at søge tilskud fra Omstillingsfonden” i bemærkningsfeltet til uddannelsesinstitutionen.

  Hvis du allerede har tilmeldt dig modulet/faget – men det ikke er startet – så kan du sende den udfyldte tro- og loveerklæring til evu@kp.dk. Skriv gerne ”Omstillingsfonden + nummer og/eller titel på modulet/faget” i emnefeltet.

  Hvis du har tilmeldt dig et akademi- eller diplommodul – og modulet er startet – kan du ikke søge om tilskuddet.

  Hvis du har tilmeldt dig et fag på meritlærer, enkeltfag eller meritpædagog, vil deadline for din ansøgning om tilskud være fagets tilmeldingsfrist.

Tro- og loveerklæring

Du finder tro- og loveerklæringerne på Uddannelses- og Forskningsministeriets side om omstillingsfonden, under afsnittet ‘Tro- og loveerklæring fra kursisten’.

Bemærk: Der er to forskellige tro- og loveerklæringer, afhængig af om, du som kursist er faglært/ufaglært (Pulje 1) eller har en videregående uddannelse, der svarer til en erhvervsakademiuddannelse eller en professionsbacheloruddannelse (Pulje 2).

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Du skal søge samtidig med, at du tilmelder dig et modul eller et fag.

Deadline for din ansøgning er:

 • Akademi- eller diplommodul: før modulets studiestart
 • Uddannelse til meritlærer, meritpædagog eller enkeltfag: tilmeldingsfrist for faget.

Hvis du eller din arbejdsgiver allerede har betalt deltagergebyret, vil det blive refunderet, hvis du opfylder kravene og tildeles støtten fra Omstillingsfonden.

Beløbet bliver refunderet til den betaler, som du angiver i din tilmelding.

Hvis du bliver tildelt tilskud til et modul på over 10.000 kr., bliver der sendt en faktura på det resterende beløb til den betaler, du har angivet i din tilmelding.

Hvis du bliver tildelt tilskud til et modul på under 10.000 kr., kan du samme år søge om tilskud for det resterende beløb op til max. 10.000 kr. Du søger på samme måde som normalt.

Tildelingen af tilskud sker efter et først til mølle-princip. Du kan tidligst få tildelt tilskud fire måneder forud for opstart af modulet.

Københavns Professionshøjskole behandler og videregiver de angivne personoplysninger til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte jf. Behandling af personoplysninger i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (UVM).

Hvem kan jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål?

Du kan læse mere om Omstillingsfonden hos Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Da Uddannelses- og Forskningsministeriet er ansvarlige for puljen, vil det til enhver tid være informationen på ufm.dk, der er gældende.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte Studieservice:

Studieservice

Videreuddannelsen