Gå til indhold

Økonomi for videreuddannelser

Læs mere om betaling, priser og mulighed for økonomisk støtte.

Betaling

Når du er blevet optaget på den uddannelse, du har søgt, sender vi en faktura til den betaler, du har opgivet på din ansøgning.

Fakturaen skal betales i henhold til den betalingsfrist, som står på fakturaen.

Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen, få vejledning, gå til eksamen og deltage i studiestøttende aktiviteter.

Priser

Akademi- og diplomuddannelserne udbydes under Lov om Åben Uddannelse med deltagerbetaling.

Prisen fremgår af beskrivelsen af hver enkelt modul.

Prisen dækker:

 • Undervisning
 • Deltagelse i de studiestøttende tilbud
 • Vejledning
 • Eksamen i det semester, hvor du er tilmeldt modulet

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Mulighed for økonomisk støtte

Der er mange forskellige fonde, du kan søge for at få støtte til din uddannelse.

Her er et overblik over fonde:

Den Kommunale Kompetencefond kan støtte med op til 25.000 kr. inden for en periode på 12 måneder til efter- og videreuddannelse.

Du kan søge den Kommunale Kompetencefonden, hvis du er kommunalt ansat og omfattet af en overenskomst med:

 • FOA
 • 3F
 • Dansk Metal
 • BUPL
 • HK Kommunal
 • Socialpædagogerne
 • Teknisk Landsforbund
 • Dansk Socialrådgiverforening
 • Forhandlingskartellet

Den Kommunale Kompetencefond fyldes med nye midler tre gange om året. Det sker den første tirsdag i februar, juni og oktober.

Den Regionale Kompetencefond kan støtte med op til 25.000 kr., fortrinsvis til kompetencegivende efter- og videreuddannelse.

Du kan søge den Regionale Kompetencefond, hvis du er medarbejder ansat på overenskomst/aftale mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og:

 • Dansk Socialrådgiverforening,
 • FOA – Fag og Arbejde
 • HK Kommunal
 • Dansk Metal/håndværkerorganisationerne
 • Socialpædagogerne
 • Teknisk Landsforbund
 • 3F Fagligt Fælles Forbund
 • Maskinmestrenes Forening
 • Konstruktørforeningen

Den Regionale Kompetencefond fyldes med midler tre gange om året. Det sker den anden tirsdag i januar, maj og september.

Du kan søge Den Statslige Kompetencefond, hvis du er omfattet af fællesoverenskomsterne mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) eller Finansministeriet og Akademikerne.

Du kan også søge, hvis du er ansat i staten på tjenestemands- eller tjenestemandslignende vilkår.

Den Statslige Kompetencefond fyldes med midler 6 gange i overenskomstperioden 2024-2026. I 2024 sker det d. 22. maj og d. 24. september.

Du kan søge Omstillingsfonden om op til 10.000 kr. årligt til opkvalificere dig.

Du kan søge tilskuddet fra Omstillingsfonden, hvis du:

 • er faglært
 • er ufaglært
 • har en kort/mellemlang videregående uddannelse

Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF) yder tilskud til medarbejdere, der arbejder under følgende overenskomster:

 • Industriens Overenskomst
 • Industriens Funktionæroverenskomst
 • Overenskomst mellem DI og CO-industri for Ørsteds offshore-medarbejdere
 • Overenskomsten for slagteområdet mellem DI og Fødevareforbundet NNF
 • Den fødevareindustrielle overenskomst mellem DI og Fødevareforbundet NNF

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) er en uddannelsesstøtte for medarbejdere, der vil efter- eller videreuddanne sig i arbejdstiden.

Du kan søge støtte til at uddanne dig på videregående niveau, hvis du ikke har en videregående uddannelse.

Der er ingen krav til din tidligere uddannelse, hvis du skal deltage i:

 • Forberedende voksenundervisning (FVU)
 • Undervisning for ordblinde (OBU)
 • Specialundervisning for voksne
 • Danskuddannelse til voksne udlændinge med flere