Gå til indhold
Der er mange mennesker og aktiviteter på torvet mellem bygningerne på campus carlsberg, som her ses gennem glasfacaden.

Praktiske oplysninger

Læs om, hvordan du tilmelder dig diplom- og akademiuddannelser, om merit og dispensation, om kompetencefonden og andre praktiske forhold.

Læs om dine muligheder for økonomisk støtte til kompetencegivende efter- og videreuddannelse længere nede på siden under ‘Økonomi’ og ‘Søg økonomisk støtte’.

Ansøgning og optagelse

For at blive direkte optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have gennemført én af følgende uddannelser:

 • Erhvervsakademiuddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Bachelor- eller professionsbacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som en af ovenstående uddannelser

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

OBS: Bemærk at der kan være særlige adgangskrav på de forskellige diplomuddannelser, og du skal derfor altid undersøge det nærmere på den pågældende diplomuddannelse, som du ansøger om optagelse på.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte KP på evu@kp.dk

For at blive optaget på en akademiuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 1. Relevant erhvervsuddannelse
 2. Relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 3. Gymnasial uddannelse
 4. Relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr. 1-3

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Relevant erhvervserfaring, som er opnået sideløbende med en relevant erhvervsuddannelse, medregnes ved optagelse på akademiuddannelsen.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte KP på evu@kp.dk

På alle vores akademi- og diplomuddannelser skal du tilmelde dig et modul ad gangen. Du tilmelder dig online ved at klikke på “Tilmeld” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Økonomi

Når du er blevet optaget på den uddannelse, du har søgt, sender vi en faktura til den betaler, du har opgivet på din ansøgning. Fakturaen skal betales i henhold til den betalingsfrist, som står på fakturaen.

Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen, få vejledning, gå til eksamen og deltage i studiestøttende aktiviteter.

Akademi- og diplomuddannelserne udbydes under Lov om Åben Uddannelse med deltagerbetaling.

Prisen fremgår af beskrivelsen af hver enkelt modul.

Prisen dækker undervisning, deltagelse i de studiestøttende tilbud, vejledning og eksamen i det semester, hvor du er tilmeldt modulet.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Kompetencefonde

Muligheder for økonomisk støtte

Der er mange forskellige fonde, du kan søge for at få støtte til din uddannelse. Her er et overblik.

Den kommunale kompetencefond

Den Kommunale kompetencefond kan støtte med op til 25.000 kr. inden for en periode på 12 måneder til efter- og videreuddannelse, hvis du er kommunalt ansat og omfattet af en overenskomst med FOA, 3F, Dansk Metal, BUPL, HK Kommunal, Socialpædagogerne, Teknisk Landsforbund, Dansk Socialrådgiverforening eller Forhandlingskartellet.

Den regionale kompetencefond

Den Regionale kompetencefond kan støtte med op til 25.000 kr., fortrinsvis til kompetencegivende efter- og videreuddannelse, hvis du er medarbejder ansat på overenskomst/aftale mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Socialrådgiverforening, FOA – Fag og Arbejde, HK Kommunal, Dansk Metal/håndværkerorganisationerne, Socialpædagogerne, Teknisk Landsforbund, 3F Fagligt Fælles Forbund, Maskinmestrenes Forening eller Konstruktørforeningen.

Den statslige kompetencefond

Du kan søge den statslige kompetencefond, hvis du er omfattet af fællesoverenskomsterne mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) eller Finansministeriet og Akademikerne.

Du kan også søge, hvis du er ansat i staten på tjenestemands- eller tjenestemandslignende vilkår.

Omstillingsfonden

Er du faglært eller ufaglært kan du søge Omstillingsfonden om op til 10.000 kr. årligt til opkvalificere dig ved at deltage i akademi- og diplomuddannelser.

Industriens Kompetenceudviklingsfond

IKUF, Industriens Kompetenceudviklingsfond, yder tilskud til medarbejdere, der arbejder under følgende overenskomster:

 • Industriens Overenskomst
 • Industriens Funktionæroverenskomst
 • Overenskomst mellem DI og CO-industri for Ørsteds offshore-medarbejdere
 • Overenskomsten for slagteområdet mellem DI og Fødevareforbundet NNF
 • Den fødevareindustrielle overenskomst mellem DI og Fødevareforbundet NNF

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Få oplysninger og vejledning om SVU på www.svu.dk

Realkompetencevurdering (RKV)

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og blive optaget på andet grundlag.

En realkompetencevurdering (RKV) er en proces bestående af en række forskellige trin, hvor du får vurderet dine reelle kompetencer i forhold til en bestemt uddannelse eller et modul i uddannelsen.

Dine reelle kompetencer består af de færdigheder, som du har fra dit arbejdsliv, din skolegang, dine kurser og dit fritidsliv.

Du kan søge 3 typer realkompetencevurderingsbeviser

 • Adgangsbevis – du vil gerne optages på en akademi- eller diplomuddannelse, men opfylder ikke adgangskravene
 • Kompetencebevis – du har uddannelse og erfaring, der matcher indholdet på ét konkret modul og ønsker bevis for dette
 • Uddannelsesbevis – du har uddannelse og erfaring, der matcher indholdet på en hel uddannelse akademi- eller diplomuddannelse og ønsker bevis for dette

Et adgangsbevis giver dig adgang til en uddannelse, selvom du ikke opfylder adgangskravene. Du kan få et adgangsbevis ved at søge og få godkendt en realkompetencevurdering (RKV).

I RKV-processen skal du dokumentere, at du har viden, færdigheder og kompetencer svarende til adgangskravene. Det er gratis at søge om adgangsbevis.

Et kompetencebevis er et bevis på, at du har viden, færdigheder og kompetencer svarende til indholdet på et modul. Det koster 2.500 kr. hvis du har afsluttet en uddannelse på eller højere ned akademiniveau.

Screeningen er gratis, men hvis du vælger at søge så koster det 2.500 kr. uanset om vi godkender eller giver afslag.

Uanset om du søger kompetencebevis for en uddannelse på akademi- eller diplomniveau, skal du i din ansøgning demonstrere, at du har viden, færdigheder og kompetencer, der matcher modulets indhold.

Du kan se alle modulers indhold i gældende studieordninger, som du finder under beskrivelsen af uddannelsen på kp.dk.

 

Et uddannelsesbevis er et bevis på, at du har viden, færdigheder og kompetencer svarende til indholdet på en hel uddannelse. Kig i studieordningen for uddannelsen, som du finder under beskrivelsen af uddannelsen på kp.dk.

Du bedes kontakte os på evu@kp.dk, hvis du overvejer at søge et uddannelsesbevis.

Start ansøgning

Det er uddannelsesinstitutionen, der foretager vurderingen. Hvis dine kompetencer anerkendes, får du et bevis på det. Du finder information om, hvordan du søger RKV herunder.

RKV ansøgningsproces

Ansøgningsprocessen foregår i tre trin.

1. Screening

Ved alle typer af realkompetencevurdering skal du igennem en screening (en forhåndsvurdering i forhold til om der er grundlag for at udarbejde en ansøgning). I alle typer ansøgningsprocesser kommunikerer vi via nemStudie og du vil modtage en mail, hvis der er nyt på sagen.

 • Ansøg om realkompetencevurdering (ved at vælge din uddannelse i oversigten)
 • Du skal derefter udfylde ansøgningsskemaet trinvis.
  – Du skal vedhæfte et fyldestgørende CV med tydelige datoer for uddannelser og ansættelser samt beskrivelse af dine arbejdsopgaver. Hvis ikke du har et CV, kan du udfylde felterne om erhvervserfaring og de øvrige felter.
 • I screeningsfasen må du gerne vedhæfte dokumentation for din uddannelse, kurser og erfaringer, men det er ikke et krav.

Hvis din screeningsansøgning godkendes, kan du fortsætte til den egentlige ansøgning om realkompetencevurdering.

Hvis din screeningsansøgning afvises, vil du kunne søge igen efter 6 mdr., hvis du i den periode har opnået nye kompetencer.

2. Ansøgning

Når du skal ansøge, skal du bygge videre på din screeningsansøgning i nemStudie med de oplysninger og den dokumentation, som uddannelsesinstitutionen har bedt dig om.

Når du har sørget for, at alle oplysninger og dokumentation er tilgængelige på din ansøgning, kan institutionen, foretage en vurdering af din ansøgning.

Du kan som en del af vurderingen blive stillet en opgave eller indkaldt til en samtale undervejs. Institutionen kommunikerer til dig i nemStudie, hvis der ønskes mere dokumentation fra dig.

3. Afgørelse

Du får svar på din ansøgning så snart vi har gennemført vurderingen. Din ansøgning er enten godkendt eller du får afslag. Når din ansøgning er godkendt, får du tilsendt et adgangsbevis eller et kompetencebevis. Hvis du får et afslag, vil du få en begrundelse og anbefalinger til, hvad du ellers kan gøre.

Sagsbehandlingstiden for en realkompetencevurdering er afhængig af, hvor hurtigt ansøger leverer de oplysninger, som efterspørges. Du skal forvente en sagsbehandling på ca. 4-6 uger, fra vi har modtaget din ansøgning om RKV til der foreligger en afgørelse.

I forbindelse med helligdage og ferier kan der være længere sagsbehandlingstid. Så søg i god tid.

Merit

Merit kan søges på baggrund af dokumenterede beståede uddannelseselementer fra en anden videregående uddannelse. Uddannelseselementerne skal svare til hinanden med hensyn til omfang, indhold og niveau. Du kan kun søge merit for et helt modul og du kan ikke søge merit for et afgangsprojekt.

Du kan først søge om merit når du er optaget på en akademi- eller diplomuddannelse på Københavns Professionshøjskole.

Hvis du er optaget på en uddannelse kan du få mere information på intranettet.

Udenlandske uddannelser

Hvis der er tale om udenlandske uddannelser, henvises til Styrelsen for International Uddannelse på www.fivu.dk. Vi kan ikke behandle en meritansøgning vedrørende en udenlandsk uddannelse, uden at denne først er blevet vurderet af Styrelsen for International Uddannelse.

Merit

Merit er en afgørelse på en konkret ansøgning, hvor du på baggrund af formelle uddannelseskompetencer (ects og bekendtgørelsesbelagt) kan få meritgodkendt anden uddannelse fra det officielle uddannelsessystem og medtage det på enten en akademi- eller diplomuddannelse.

En forudsætning for godkendelsen er, at der er ækvivalens (høj grad af overensstemmelse) mellem det fag/modul, du har og det, du søger merit for.

Du kan først søge merit, når du er optaget på en uddannelse. Det er gratis at søge om merit.

Realkompetencevurdering til kompetencebevis

Med en realkompetencevurdering i forhold til et kompetencebevis kan du få vurderet både dit uddannelsesgrundlag og dine erhvervserfaringer i forhold til et modul på en akademi- eller diplomuddannelse. Det koster 2.500 kr. hvis du har afsluttet en uddannelse på eller højere end akademiniveau.

Moduloverførsel

En overførsel af et modul fra enten en akademiuddannelse til en akademiuddannelse eller fra en diplomuddannelse til en diplomuddannelse under samme bekendtgørelse. Dvs. enten ”Bekendtgørelse om Akademiuddannelser” eller ”Bekendtgørelse om diplomuddannelser”.

I studieordningerne for de respektive akademi- og diplomuddannelser fremgår, hvor mange ects man kan medtage udenfor uddannelsens faglige område. På nogle uddannelser skal det vurderes, om modulindholdet er relevant.

Det er en god idé at forhøre sig om, hvorvidt noget kan indgå i en anden akademi- eller diplomuddannelse end den, man er indskrevet på – kontakt KP på evu@kp.dk

Betingelser for framelding

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

Dispensation fra 6 års-reglen

Er du startet på en akademi- eller diplomuddannelse, skal den være afsluttet senest 6 år efter, at du er begyndt på uddannelsen. Der kan i særlige tilfælde dispenseres fra dette jævnfør gældende bekendtgørelse. I fanen nedenfor kan du læse mere om hvordan du søger om dispensation.

Der kan i særlige tilfælde dispenseres fra reglen om, at en akademi- eller diplomuddannelse skal afsluttes senest 6 år efter at den er påbegyndt.

Du kan tidligst søge om dispensation fra 6 årsreglen efter dit 5. studieår, forudsat, at der reelt ikke længere er mulighed for, at du kan gennemføre indenfor de 6 år.

I vurderingen indgår om en evt. dispensation kan imødekommes uden, at uddannelsens aktualitet og kvalitet forringes, samt om der er tale om usædvanlige og uforudsete omstændigheder, der er uden for din kontrol.
Eksempler på omstændigheder, der kan begrunde en dispensation kan være sygdom, ulykke, barsel eller dødsfald.

Det er gratis at søge om dispensation fra 6 års reglen, og du skal forvente en sagsbehandling på ca. 4 uger fra vi har modtaget din ansøgning. Bemærk dog, at der i forbindelse med helligdage og ferier kan være længere sagsbehandlingstid.

Du søger ved at udfylde denne formular.

Din ansøgning vil blive behandlet af KP, og du vil efterfølgende modtage et afgørelsesbrev pr. mail.

Studiestøttende kurser

Som studerende på Københavns Professionshøjskoles akademi- og diplomuddannelser har du mulighed for at deltage i en række studiestøttende kurser. Læs mere om kurserne her.