Gå til indhold
Der er mange mennesker og aktiviteter på torvet mellem bygningerne på campus carlsberg, som her ses gennem glasfacaden.

Praktiske oplysninger

Læs om, hvordan du tilmelder dig diplom- og akademiuddannelser, om merit og dispensation, om kompetencefonden og andre praktiske forhold.

Søg økonomisk støtte

Læs om dine muligheder for økonomisk støtte til kompetencegivende efter- og videreuddannelse fra diverse fonde.

Ansøgning og optagelse

Læs mere om:

 • Adgangskrav
 • Ansøgningsproces
 • Ansøgningsfrister på alle vores kurser, akademi- og diplomuddannelser

Økonomi

Læs mere om:

 • Betaling
 • Priser
 • Mulighed for økonomisk støtte fra kompetencefonde

Realkompetencevurdering (RKV)

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og blive optaget på andet grundlag.

En realkompetencevurdering (RKV) er en proces bestående af en række forskellige trin, hvor du får vurderet dine reelle kompetencer i forhold til en bestemt uddannelse eller et modul i uddannelsen.

Dine reelle kompetencer består af de færdigheder, som du har fra dit arbejdsliv, din skolegang, dine kurser og dit fritidsliv.

Du kan søge 3 typer realkompetencevurderingsbeviser

 • Adgangsbevis – du vil gerne optages på en akademi- eller diplomuddannelse, men opfylder ikke adgangskravene
 • Kompetencebevis – du har uddannelse og erfaring, der matcher indholdet på ét konkret modul og ønsker bevis for dette
 • Uddannelsesbevis – du har uddannelse og erfaring, der matcher indholdet på en hel uddannelse akademi- eller diplomuddannelse og ønsker bevis for dette

Merit

Merit kan søges på baggrund af dokumenterede beståede uddannelseselementer fra en anden videregående uddannelse. Uddannelseselementerne skal svare til hinanden med hensyn til omfang, indhold og niveau. Du kan kun søge merit for et helt modul og du kan ikke søge merit for et afgangsprojekt.

Du kan først søge om merit når du er optaget på en akademi- eller diplomuddannelse på Københavns Professionshøjskole.

Betingelser for framelding

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Dispensation fra 6 års-reglen

Er du startet på en akademi- eller diplomuddannelse, skal den være afsluttet senest 6 år efter, at du er begyndt på uddannelsen. Der kan i særlige tilfælde dispenseres fra dette jævnfør gældende bekendtgørelse.

Studiestøttende kurser og seminarrække

Når du studerer på Københavns Professionshøjskoles akademi- og diplomuddannelser har du mulighed for at deltage i en række studiestøttende kurser og seminarrækker knyttet til afgangsprojektet: