Gå til indhold

Merit på videreuddannelser

Når du er optaget på en akademi- eller diplomuddannelse på Københavns Professionshøjskole, kan du søge om merit.

Merit kan søges på baggrund af dokumenterede beståede uddannelseselementer fra en anden videregående uddannelse. Uddannelseselementerne skal svare til hinanden med hensyn til omfang, indhold og niveau. Du kan kun søge merit for et helt modul og du kan ikke søge merit for et afgangsprojekt.

Du kan først søge om merit når du er optaget på en akademi- eller diplomuddannelse på Københavns Professionshøjskole.

Hvis du er optaget på en uddannelse kan du få mere information på intranettet.

Udenlandske uddannelser

Hvis der er tale om udenlandske uddannelser, henvises til Styrelsen for International Uddannelse på www.fivu.dk. Vi kan ikke behandle en meritansøgning vedrørende en udenlandsk uddannelse, uden at denne først er blevet vurderet af Styrelsen for International Uddannelse.

Forskellen på merit, kompetencebevis og moduloverførsel

Merit

Merit er en afgørelse på en konkret ansøgning, hvor du på baggrund af formelle uddannelseskompetencer (ECTS og bekendtgørelsesbelagt) kan få meritgodkendt anden uddannelse fra det officielle uddannelsessystem og medtage det på enten en akademi- eller diplomuddannelse.

En forudsætning for godkendelsen er, at der er ækvivalens (høj grad af overensstemmelse) mellem det fag/modul, du har og det, du søger merit for.

Du kan først søge merit, når du er optaget på en uddannelse. Det er gratis at søge om merit.

Realkompetencevurdering til kompetencebevis

Med en realkompetencevurdering i forhold til et kompetencebevis kan du få vurderet både dit uddannelsesgrundlag og dine erhvervserfaringer i forhold til et modul på en akademi- eller diplomuddannelse.

Moduloverførsel

En overførsel af et modul fra enten en akademiuddannelse til en akademiuddannelse eller fra en diplomuddannelse til en diplomuddannelse under samme bekendtgørelse. Dvs. enten ”Bekendtgørelse om Akademiuddannelser” eller ”Bekendtgørelse om diplomuddannelser”.

I studieordningerne for de respektive akademi- og diplomuddannelser fremgår, hvor mange ects du kan medtage udenfor uddannelsens faglige område. På nogle uddannelser skal det vurderes, om modulindholdet er relevant.

Det er en god idé at forhøre sig om, hvorvidt noget kan indgå i en anden akademi- eller diplomuddannelse end den, man er indskrevet på – kontakt KP på evu@kp.dk.