Gå til indhold
To kvinder og en mand i gruppearbejde udendørs

Konsulentydelser

Vi rykker mennesker og organisationer, som driver velfærden i Danmark

På Københavns Professionshøjskole trækker vi på mere end 100 års erfaring, når vi hver dag – i samarbejde med vores kunder – laver strategisk kompetenceudvikling, som giver organisationer et strategisk værdifuldt og praksisnært løft og bidrager til løsning af kerneopgaverne.

Den viden og de løsninger, vi formidler og skaber, skal nemt kunne omsættes til meningsfulde handlinger i jeres organisation og skal kunne bruges fra første dag.

Vi tilbyder alle former for kompetenceudvikling, herunder uddannelse med ECTS, kurser, rådgivning og facilitering. Vi har ekspertise inden for følgende fagområder:

Fagområder

Vores tilgang

Vi udvikler aktiviteter og koncepter sammen med jer og møder på den måde organisationen og medarbejderne præcis der, hvor udviklingen skal begynde.

Ny læring skal hurtigt kunne omsættes til handling og generere nye løsninger, og derfor bruger vi som udgangspunkt altid konkrete cases og situationer fra jeres virkelighed i læringssituationerne.

Det du får helt særligt hos os er:

 • Tværprofessionelle løsninger på komplekse behov
 • Stærk implementeringsstøtte gennem træning, supervision og simulation
 • Styrket faglig ledelse og fokus på organisatorisk forankring
 • Høj ekspertise og specialisering i professionsfelterne
 • Aktuel viden fra alle KP’s forskningsfelter
 • Ekspertise i didaktik, formidling, praksislæring og forankring

Vores medarbejdere 

Videreuddannelsen på Københavns Professionshøjskole tæller mere end 900 interne og eksterne undervisere og konsulenter. Vi møder jer med høj ekspertise og specialisering inden for professionsfelterne og stærke kompetencer inden for organisatorisk kompetenceudvikling, herunder projekt – og procesledelse og organisatorisk implementering.

Eksempler på aktiviteter 

Vi tilbyder bl.a. disse formater – både på medarbejder- og lederniveau:

 • Specialdesignede kurser
 • Skræddersyede diplom- og akademimoduler
 • Oplæg, foredrag og workshops
 • Teamudvikling og teamsparring
 • Coaching og skyggesparring
 • Facilitering af temadage og andre forløb
 • Webinarer og andre online formater
 • Evalueringer og analyser
 • Implementeringsstøtte gennem træning, supervision og simulation

Hjælp til fondsansøgninger

Gennem mangeårig erfaring har vi solid indsigt i, hvordan institutioners kompetenceudvikling kan understøttes af fondsansøgninger.

Vi kan udarbejde ansøgningen for jer, hvor I bidrager med viden og data gennem møder og interviews samt læser og kommenterer ansøgningsteksten.

Hvis du vil vide mere om vores samarbejde om kompetenceudvikling og fondsansøgninger, så kontakt:

Lene Damgaard Jørgensen

Chefkonsulent

+45 51 38 06 16

Samarbejdspartnere

Vi leverer rådgivning og uddannelse i tæt samarbejde med kommuner, regioner, styrelser og ministerier. Vi samarbejder med universiteter, professionshøjskoler, erhvervsakademier, forskningsinstitutioner, konsulenthuse og fonde og inddrager ofte aktører fra praksis for at komme helt tæt på konkrete problemstillinger og målgrupper.