Gå til indhold
Ugle i neon

Om Københavns Professionshøjskole

Københavns Professionshøjskole udvikler og udbyder praksisnær videregående uddannelse og forskning, der styrker såvel det private som det offentlige arbejdsmarked.

Københavns Professionshøjskole er med mere end 20.000 studerende en af de største videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark. Københavns professionshøjskole har sit udgangspunkt i Region Hovedstaden og er en af 6 professionshøjskoler i Danmark.

Københavns Professionshøjskole udbyder mellemlange videregående uddannelser – eller professionsbacheloruddannelser. Københavns Professionshøjskole uddanner pædagoger, sygeplejersker, lærere, socialrådgivere, fysioterapeuter, jordemødre og mange flere.

Københavns Professionshøjskole vil bidrage til udviklingen af det danske samfund, dets velfærd og velstand, kultur og demokrati. Det gør vi ved at sætte nye standarder for professionsbacheloruddannelse, for videreuddannelse og for praksisnær forskning og udvikling.

Det kræver ikke alene god, men fremragende undervisning. Københavns Professionshøjskole skal gennem samarbejde og i partnerskaber med vores omverden udvikle og nytænke uddannelse og læreprocesser så vores studerende efter endt uddannelse kan imødekomme fremtidens udfordringer kompetent og kvalificeret til gavn for borgere og virksomheder. Det er vores holdning, at myndige fagprofessionelle er nøglen til at realisere samfundets fineste idealer og løse dets vanskeligste problemer.

Københavns Professionshøjskole blev etableret den 1. marts 2018 og har ca. 20.000 studerende og 2.000 ansatte samt en omsætning på ca. 1,5 milliarder kroner.

Se også:

Organisation

Københavns Professionshøjskole omfatter en række faglige miljøer for uddannelse og forskning. De faglige miljøer er organiseret i 3 fakulteter samt i et område for videreuddannelse. De centrale administrative funktioner er samlet i ressourceområdet.

Københavns Professionshøjskoles uddannelses- og forskningsaktiviteter udbydes og udvikles på en række campus i Hovedstadsregionen. Københavns Professionshøjskoles hovedsæde er Campus Carlsberg i København.

Københavns Professionshøjskoles øverste ledelse varetages af en bestyrelse og af direktionen.

Bestyrelsen er Københavns Professionshøjskoles øverste myndighed og har til opgave at varetage institutionens overordnede interesser som uddannelsesinstitution. I bestyrelsen sidder centrale interessenter og repræsentanter fra både det offentlige og det private arbejdsmarked samt valgte repræsentanter for Københavns Professionshøjskoles studerende og medarbejdere.

Den daglige ledelse af Københavns Professionshøjskole varetages af rektor og af direktionen, der ud over rektor omfatter ressourcedirektøren, videreuddannelsesdirektøren og dekanerne for de tre fakulteter

Københavns Professionshøjskole i tal

Københavns Professionshøjskole er én af de største videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark.

Den nye Københavns Professionshøjskole:

 • Lærer
 • Sygeplejerske
 • Pædagog
 • Socialrådgiver
 • Bioanalytiker
 • Fysioterapeut
 • Ergoterapeut
 • Jordemoder
 • Radiograf
 • Administrationsbachelor
 • Administrationsøkonom
 • Psykomotorisk terapeut
 • Laborant
 • Laboratorietekniker
 • Pædagogisk assistent
 • Tegnsprogstolk
 • Tekstilformidler
 • Katastrofe- og risikomanager
 • Natur- og kulturformidler
 • Sundhedsadministrativ koordinator
 • Professionsbachelor i skat
 • Ernæring og sundhed
 • KP har cirka 21.000 studerende og 2.000 ansatte.
 • KP har årligt cirka 250 internationale studerende fra hele verden.
 • KP uddanner årligt ca. 4.500 professionsbachelorer.
 • KP har cirka 26 ph.d.-studerende og 268 medarbejdere, der deltager i forskning og udvikling
 • KP har Danmarks største pædagoguddannelse med 5.775 studerende, største læreruddannelse med 4.320 studerende og største sygeplejerskeuddannelse med 4.000 studerende.
 • KP er en af de største videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark.
 • KP er en af landets største aktører inden for videreuddannelse på sundheds-, skole- og dagtilbudsområdet.

KP har hovedsæde på Campus Carlsberg på Vesterbro i København og fordeler sig på 11 forskellige adresser:

 • København
 • Hillerød
 • Helsingør
 • Aarhus
 • Nødebo
 • Frederiksberg
 • Bornholm

KP omsætter for cirka 1,48 milliarder kr. om året, og har masser af historie bag sig.

Københavns Professionshøjskoles historie går langt tilbage: Den ældste uddannelse er jordemoderuddannelsen fra 1787 (Den Kongelige Fødsels- og Plejestiftelse), og den nyeste er uddannelsen til sundhedsadministrativ koordinator, der optog de første studerende i 2021.

Se nøgletal om Københavns Professionshøjskoles uddannelser, studerende og økonomi.

Samarbejde og partnerskaber

Vores historie

Københavns Professionshøjskole blev etableret den 1. marts 2018, som en fusion mellem professionshøjskolerne UCC og Metropol.

Professionshøjskolerne i Danmark der blev en selvstændig sektor i 2008, erstattede de tidligere Centre for videregående uddannelser (CVU’er) samt en række selvstændige institutioner for videregående uddannelse mv.

Det karakteristiske for vores uddannelsesområde er, at der i de seneste 20-25 år været en række fusioner og sammenlægninger af tidligere selvstændige institutioner, uddannelsessteder, skoler og seminarier. Rationalet bag fusionerne og sammenlægningerne har bl.a. været et ønske om at øge uddannelsernes kvalitet, styrke tværfagligheden samt sikre en forbedret institutionsdrift.

Mere end 60 institutioner er en del af historien bag Københavns Professionshøjskole, der både rummer Danmarks ældste og Danmarks største professionsbacheloruddannelse, hhv. jordemoderuddannelsen og pædagoguddannelsen. De fleste uddannelser var i deres udspring ofte præget af pionerer fra det civile samfund.

Historisk sort/hvid billede fra jordemoderuddannelsens start. Syv jordemødre står med babyer

I 1787 åbnede Den Kongelige Fødsels- og Plejestiftelse. Tre år senere åbnede det første lærerseminarium i Danmark, Jonstrup Seminarium, der dog startede under navnet Blaagaard Seminarium I anden halvdel af 1800-tallet blev det muligt at læse til sygeplejerske på forskellige hospitaler og til pædagog på verdens ældste pædagogseminarium, Frøbelseminariet.

Suhrs Seminarium, der udspringer af Suhrs Husholdningsskole, åbnede i 1905, og i 1937 startede uddannelsen til socialrådgiver på Den Sociale Højskole. Siden kom en lang række uddannelser til bl.a. fysioterapeut, tekstilformidler og bioanalytiker.

Københavns Professionshøjskole optog i 2018 for første gang studerende på professionsbacheloruddannelsen i skat.

Kunst på KP

Læs om de forskellige kunstværker vi har her på Københavns Professionshøjskole. På Campus Carlsberg viser vi blandt andet værket ‘Orakel’ af kunstneren Ann Lislegaard. Værket forestiller en lysende ugle, og er placeret i 11 meters højde på væggen i Warehouse.

Indkøb og udbud

Alle udbud vedrørende Københavns Professionshøjskole offentliggøres på www.udbud.dk

CVR og EAN

Som alle offentlige institutioner modtager vi kun elektroniske fakturaer.

CVR nummer

Vores CVR nummer er 30891732. Dette nummer er også vores VAT-nummer.

EAN numre

 • Hoved EAN / Ressourceområdet – 5798009882929
 • Det Lærerfaglige fakultet – 5798009882882
 • Det Pædagogiske og Samfundsfaglige fakultet – 5798009882899
 • Det Sundhedsfaglige fakultet – 5798009882905
 • Videreuddannelse – 5798009882912

Bankoplysninger

 • Danske Bank
 • Konto: 0216 4069077943
 • IBAN: DK2202164069077943
 • BIC/SWIFT: DABADKKK

Spørgsmål til fakturaer

Har du spørgsmål til fakturaer, som er udstedt til Københavns Professionshøjskole, kontakt da venligst vores Kreditor Team.

Ledige job

På Københavns Professionshøjskole er vi altid på udkig efter nye dygtige medarbejdere. Se vores aktuelle stillingsopslag, og send os din ansøgning.

Kontakt

Find kontaktoplysninger og adresser på Københavns Professionshøjskole.

Hovedadresse

Københavns Professionshøjskole

Humletorvet 3
1799 København V

+45 70 89 09 90

Københavns Professionshøjskole har aktiviteter på 11 forskellige adresser i København, Nordsjælland, Aarhus og på Bornholm.

Sikker mail

Skal du sende en mail med personfølsomme oplysninger, skal du gøre det via sikker mail:

Hovedpostkasse

Københavns Professionshøjskole

HR

Københavns Professionshøjskole

Studieservice

Københavns Professionshøjskole

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Studieservice

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Studieservice

Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Studieservice

Videreuddannelse

Studieservice

Find en medarbejder

Skal du i kontakt med en specifik medarbejder fra Københavns Professionshøjskole, kan du søge efter vedkommende herunder.

Adresser

Københavns Professionshøjskole har aktiviteter på flere forskellige adresser i København, Nordsjælland og på Bornholm.