Gå til indhold
Ugle i neon

Om Københavns Professionshøjskole

Københavns Professionshøjskole udvikler og udbyder praksisnær videregående uddannelse og forskning, der styrker såvel det offentlige som det private arbejdsmarked.

På Københavns Professionshøjskole uddanner vi fremtidens pædagoger, sygeplejersker, lærere, socialrådgivere, fysioterapeuter, jordemødre og mange flere. I alt udbyder vi 23 praksisnære videregående uddannelser – også kaldet professionsbacheloruddannelser.

Hos os er livslang læring og karriereveje særligt i fokus. Det betyder, at vi har et rigt udbud af videreuddannelser, ligesom vi også tilbyder merit- og sporskifteuddannelser, som typisk tages senere i livet.

Derudover bedriver vi praksisnær og anvendelsesorienteret forskning inden for de områder, vi uddanner i og til. På den måde udvikler vi ny viden, som bruges i vores undervisning, bidrager til udvikling af vores fagprofessioner og er med til at løse nogle af samfundets største udfordringer.

Som professionshøjskole er et af vores særkender, at al undervisning sker i krydsfeltet mellem teori og praksis. Samtidig udvikler vi konstant indholdet i vores uddannelser, så vi afspejler samfundets store udfordringer.

Vi er med andre ord tæt knyttet til vores omverden – og den til os. Hver dag samarbejder vi med vores meduddannere i kommuner, regioner, fonde og virksomheder om at uddanne dygtige fagprofessionelle, der lykkes i og sammen med praksis.

KP i tal

Se tal og baggrundsinformation om Københavns Professionshøjskoles uddannelser, studerende og økonomi.

Fakta

23 grunduddannelser

21.000 studerende

1.800 ansatte

Se alle vores tal

Organisation

Københavns Professionshøjskole omfatter en række faglige miljøer for uddannelse og forskning.

Strategi: Fælles om fagprofessionelle der lykkes i praksis

På Københavns Professionshøjskole er vores strategiske vision at vi sammen med vores omverden vil uddanne fagprofessionelle, der lykkes i og sammen med praksis.

Samarbejde og partnerskaber

Indkøb og udbud

Alle udbud vedrørende Københavns Professionshøjskole offentliggøres på www.udbud.dk

Søg job på KP

Vi søger løbende nye medarbejdere på Københavns Professionshøjskole. Se hvilken stillinger der er ledige, på vores jobportal.

CVR og EAN

Som alle offentlige institutioner modtager vi kun elektroniske fakturaer.

Kunst og Historie

Kontakt

Hovedadresse

Københavns Professionshøjskole

Humletorvet 3
1799 København V

+45 70 89 09 90

Find en medarbejder

Sikker mail

Skal du sende en mail med personfølsomme oplysninger, skal du gøre det via sikker mail:

Hovedpostkasse

Københavns Professionshøjskole

HR

Københavns Professionshøjskole

Studieservice

Københavns Professionshøjskole

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Studieservice

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Studieservice

Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Studieservice

Videreuddannelse

Studieservice

Adresser

Københavns Professionshøjskole har aktiviteter på flere forskellige adresser i København, Nordsjælland og på Bornholm.