Gå til indhold
Fire skolebørn ved bord med tablets

Teknologiforståelse i det danske uddannelsessystem

Danske Professionshøjskoler og Danske Universiteter har indgået et samarbejde, som har til formål at udvikle teknologiforståelsen i hele det danske uddannelsessystem.

Sammen vil vi sikre, at Danmarks kommende generationer af børn og unge får en dybdegående forståelse for teknologi og kan forholde sig kritisk til den.

Baggrund

Teknologiforståelse er på vej som ny faglighed i det danske uddannelsessystem. Den nye faglighed skal understøtte, at danske børn og unge får en grundlæggende forståelse for teknologiens virkninger i samfundet, kan tage kritisk stilling til og bruge teknologien aktivt til at skabe nyt og løse komplekse problemer inden for alle fagområder.

Viden om hvordan teknologiforståelse bringes ind i uddannelse er spredt på mange pilot- og forskningsprojekter. Det er godt med mange erfaringer. Men for at skabe et bæredygtigt kapacitetsløft, kræves koordineret handling på tværs af uddannelsessektoren. Derfor har Danske Professionshøjskoler og Danske Universiteter samlet kræfterne fra alle videregående uddannelser i en fælles indsats.

Mission

Som uddannelsessektor har vi en vigtig opgave i at udvikle den nye faglighed, så den forankres i praksis og føres op gennem hele uddannelsessystemet som en sammenhængende kapacitet. Vi skal dække den samlede fødekæde af uddannelse og efteruddannelse fra grundskole til ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, hvor teknologiforståelse som faglighed og fagdidaktik skal funderes solidt.

Formålet er at samle og understøtte arbejdet med udvikling af teknologiforståelse i uddannelsessektoren. Viden herfra stilles til rådighed for både uddannelsesinstitutioner og politikere som grundlag for arbejdet med at sikre danske børn og unge en grundlæggende teknologiforståelse.

Vi er i gang

Kapacitetsindsatsen skal i første omgang samle eksisterende viden og sætte gang i dialogen med en bredere kreds af aktører omkring grundskole og ungdomsuddannelser. Sammen har vi formuleret et sæt ambitiøse mål, som nu skal formes videre og konkretiseres i samarbejde med skolens aktører.

Derudover skal vi afdække, hvad der er sat i gang, og hvor de helt afgørende næste skridt skal tages. Der er allerede sat mange vigtige projekter i søen, men der er stadig lang vej til en solid implementering af teknologiforståelse i folkeskolen og op gennem uddannelsessystemet.

Organisering

Vi har nedsat en tværgående styregruppe med tilknyttet faglig kapacitetsgruppe, som skal bidrage til strategisk og ledelsesmæssig koordinering og rådgivning i arbejdet frem mod udvikling af teknologiforståelse i uddannelsessektoren.

Deltagere i styregruppe:

 • Jakob Harder, dekan, Københavns professionshøjskole (formand)
 • Grethe Bertelsen, prodekan, Københavns Universitet (næstformand)
 • Bjarne Grøn, digitaliseringsdirektør, University College VIA
 • Sami S. Boutaiba, direktør, Professionshøjskolen Absalon
 • Jens Christian Godskesen, prorektor, IT-Universitetet
 • Johnny Laursen, dekan, Aarhus Universitet

Deltagere i kapacitetsgruppen:

 • Mikkel Hjorth, University College VIA
 • Marianne Georgsen, docent, Professionshøjskolen UCN
 • Karsten Gynther, docent, Professionshøjskolen Absalon
 • Marie Falkesgaard Slot, Ph.d., lektor, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
 • Vibeke Schrøder, Ph.d., docent, Københavns Professionshøjskole
 • Roland Hachmann, UC Syd
 • Jens-Erik Mai, professor og institutleder, Institut for Kommunikation, KU
 • Martin Lilholm, viceinstitutleder og lektor, Datalogisk Institut, KU
 • Ole Sejer Iversen, professor, Institut for Kommunikation og Kultur, AU
 • Søren Riis, lektor, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, RUC
 • Mie Buhl, professor og leder, Institut for kommunikation og Psykologi, AAU
 • Lars Bo Henriksen, lektor, Institut for planlægning, AAU
 • Lone Malmborg, institutleder, ITU
 • Michael Caspersen, direktør, IT-Vest
 • Per B. Brockhoff, professor, DTU
 • Claus Michelsen, centerleder, SDU

Kontakt

Hvis du vil vide mere om den nationale kapacitetsindsats, er du velkommen til at kontakte:

Jakob Harder

Formand for den nationale styregruppe

+45 21 73 18 19

Ole Sejer Iversen

Formand for kapacitetsgruppen

+45 50 54 67 78

Læs mere i vores fælles hensigtserklæring om teknologiforståelse i det danske uddannelsessystem.