Gå til indhold

Organisation

Københavns Professionshøjskole har 3 fakulteter for uddannelse og forskning, samt en enhed for videreuddannelse. De administrative funktioner er i ressourceområdet.

Københavns Professionshøjskoles uddannelses- og forskningsaktiviteter udbydes og udvikles på en række campus i Hovedstadsregionen. Københavns Professionshøjskoles hovedsæde er Campus Carlsberg i København.

Københavns Professionshøjskoles øverste ledelse varetages af en bestyrelse og af direktionen.

Bestyrelsen er Københavns Professionshøjskoles øverste myndighed og har til opgave at varetage institutionens overordnede interesser som uddannelsesinstitution. I bestyrelsen sidder centrale interessenter og repræsentanter fra både det offentlige og det private arbejdsmarked samt valgte repræsentanter for Københavns Professionshøjskoles studerende og medarbejdere.

Den daglige ledelse af Københavns Professionshøjskole varetages af rektor og af direktionen, der ud over rektor omfatter ressourcedirektøren, videreuddannelsesdirektøren og dekanerne for de tre fakulteter

KP organisationsdiagram2024