Gå til indhold

Uddannelsesudvalg

Uddannelsesudvalgene rådgiver bestyrelse, rektor og Københavns Professionshøjskoles øvrige ledelse om uddannelsernes indhold, profil, kvalitet, relevans samt om den regionale uddannelsesdækning.

Uddannelsesudvalgene afgiver indstillinger om studieordninger til rektors og bestyrelsens godkendelse.

Der er oprettet et uddannelsesudvalg for hver uddannelsesretning.

Uddannelsesudvalgene er sammensat af eksterne repræsentanter med særlig viden om den pågældende uddannelses indhold og rammevilkår samt af repræsentanter for medarbejdere og studerende. Uddannelsesudvalgenes formænd mødes årligt med bestyrelsen.

De nuværende udvalg er sammensat for perioden 2022-2026.