Gå til indhold

Bestyrelsen

Der er netop sammensat en ny bestyrelse for Københavns Professionshøjskole for perioden 1. maj 2022 - 30. april 2026

Bestyrelsen er ansvarlig for den overordnede strategiske og økonomiske udvikling af Københavns Professionshøjskole. Bestyrelsen fastlægger retningslinjer for Københavns Professionshøjskoles organisation samt den langsigtede virksomhed og udvikling.

Bestyrelsens opgaver og sammensætning er fastlagt i vedtægterne for Københavns Professionshøjskole.

Bestyrelsen omfatter 15 medlemmer, og ledes af en formand. Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år. Bestyrelsens arbejde og forpligtigelser herunder samspil med rektor er nærmere beskrevet i en forretningsorden.

Bestyrelsesmedlemmer

Formand Jesper Fisker

KPs bestyrelsesformand Jesper Fisker
Jesper Fisker, bestyrelsesformand for Københavns Professionshøjskole

Administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse.

Udpeget af Københavns Professionshøjskoles bestyrelse ved selvsupplering.

Næstformand Else Sommer

Bestyrelsesmedlem Else Sommer

Bestyrelsesformand for Danmarks Evalueringsinstitut, tidligere direktør i bl.a. Dansk Magisterforening og Københavns Kommune

Udpeget af Københavns Professionshøjskoles bestyrelse ved selvsupplering.

Laurits Rønn

Laurits Rønn, viceadministrerende direktør i Dansk Erhverv

Viceadministrerende direktør i Dansk Erhverv

Udpeget af Dansk Industri/Dansk Erhverv.

Kristina Helen Robins

KP bestyrelse - Kristina Helen Robins

Kredsformand, Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Udpeget af Københavns Professionshøjskoles bestyrelse ved selvsupplering.

Karoline Vind

KP bestyrelse - Karoline Vind

Udpeget af Region Hovedstaden

Maja Bødtcher-Hansen

Bestyrelsesmedlem Maja Bødtcher-Hansen

Rektor på Frederiksberg Gymnasium.

Udpeget af Københavns Professionshøjskoles bestyrelse ved selvsupplering.

Jonas Keiding Lindholm

KP bestyrelse - Jonas Keiding Lindholm

Direktør for Tænketanken Mandag Morgen.

Udpeget af Københavns Professionshøjskoles bestyrelse ved selvsupplering.

Thomas Berlin Hovmand

Thomas Berlin Hovmand

Børne- og kulturdirektør i Gladsaxe Kommune

Udpeget af kommunale chefer i BKF og FSD.

Trine Winterø

Bestyrelsesmedlem Trine Winterø

Prodekan for Innovation og Samfundsrelationer, Det Sundhedsfaglige Fakultet, Københavns Universitet.

Udpeget af Københavns Universitet.

Caroline Martin Bogø

Billede mangler

Studenterrepræsentant. Studerende ved socialrådgiveruddannelsen

Udpeget af de studerende.

Astrid Alberte Sihm Larsen

Billede mangler

Studenterrepræsentant. Studerende ved pædagoguddannelsen

Udpeget af de studerende.

Henrik Tarp Vang

KP bestyrelse - Henrik Tarp Vang

Konsulent, Københavns Professionshøjskole.

Udpeget af medarbejderne.

Maja Grage

Maja Grage, suppleant udpeget af medarbejderne.

Lektor, Pædagoguddannelsen

Udpeget af medarbejderne.

Regitze Flannov

KP bestyrelse - Regitze Flannov

Medlem af hovedbestyrelsen og kredsformand, Danmarks Lærerforening

Udpeget af FTF Region Hovedstaden

Jesper Würtzen

KP bestyrelse - Jesper Würtzen

Borgmester i Ballerup Kommune

Udpeget af KKR Hovedstaden

Kristina Robins

Billede mangler

Næstforperson i Dansk Sygeplejeråd

Udpeget af FH

Kontakt

Sager til behandling i bestyrelsen fremsendes senest en uge før mødets afholdelse.

Henvendelser til bestyrelsen skal ske via sekretariatschef, Merete Ruager.

Merete Ruager

Sekretariatschef

+45 30 12 08 14

Lov, vedtægter og forretningsorden

Honorar

Honorar til Københavns Professionshøjskoles bestyrelse 2022

Maj 2022

Årligt grundbeløb DKK

  • Formand: kr. 178.281,60
  • Næstformand: kr. 71.312,40
  • Menigt medlem: 35.656,20

Det følger af standardvedtægten for professionshøjskoler for videregående uddannelser, at der kan ydes et vederlag til bestyrelsens medlemmer efter reglerne i Finansministeriets cirkulære om betaling til medlemmer af kollegiale organer i staten.

Mødematerialer

Se dagsordener og referater fra bestyrelsesmøder.