Gå til indhold

Bestyrelsen

Bestyrelsen for Københavns Professionshøjskole blev udpeget på et konstituerende møde d. 6. juni 2018.

Bestyrelsen er ansvarlig for den overordnede strategiske og økonomiske udvikling af Københavns Professionshøjskole. Bestyrelsen fastlægger retningslinjer for Københavns Professionshøjskoles organisation samt den langsigtede virksomhed og udvikling.

Bestyrelsens opgaver og sammensætning er fastlagt i vedtægterne for Københavns Professionshøjskole.

Bestyrelsen omfatter 15 medlemmer, og ledes af en formand. Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år. Bestyrelsens arbejde og forpligtigelser herunder samspil med rektor er nærmere beskrevet i en forretningsorden.

Bestyrelsesmedlemmer

KPs bestyrelsesformand Jesper Fisker

Formand Jesper Fisker

Administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse.

Udpeget af Københavns Professionshøjskoles bestyrelse ved selvsupplering.

Bestyrelsesmedlem Miriam Toft

Miriam Toft

Administrerende direktør i Aleris Omsorg.

Udpeget af Dansk Industri/Dansk Erhverv.

Bestyrelsesmedlem Else Sommer

Else Sommer

Administrerende direktør i Dansk Magisterforening.

Udpeget af Københavns Professionshøjskoles bestyrelse ved selvsupplering.

Bestyrelsesmedlem Michael Egelund

Michael Egelund

Tidligere formand for BUPL Storkøbenhavn.

Udpeget af Københavns Professionshøjskoles bestyrelse ved selvsupplering.

Bestyrelsesmedlem Maja Bødtcher-Hansen

Maja Bødtcher-Hansen

Rektor på Frederiksberg Gymnasium.

Udpeget af Københavns Professionshøjskoles bestyrelse ved selvsupplering.

Bestyrelsesmedlem Jonas Keiding Lindholm

Jonas Keiding Lindholm

Direktør for Tænketanken Mandag Morgen.

Udpeget af Københavns Professionshøjskoles bestyrelse ved selvsupplering.

Thomas Berlin Hovmand

Børne og Kulturchef i Gladsaxe Kommune

Udpeget af kommunale chefer i BKF og FSD.

Bestyrelsesmedlem Trine Winterø

Trine Winterø

Prodekan for Innovation og Samfundsrelationer, Det Sundhedsfaglige Fakultet, Københavns Universitet.

Udpeget af Københavns Universitet.

Bestyrelsesmedlem Peter Westermann

Peter Westermann

Regionsmedlem, Region Hovedstaden.

Udpeget af Region Hovedstaden.

Andreas Genefke

Bestyrelsesrepræsentant 1-årig. Pædagoguddannelsen

Udpeget af de studerende.

Charly Ngigi

Bestyrelsesrepræsentant 2-årig. Læreruddannelsen.

Udpeget af de studerende.

Bestyrelsesmedlem Henrik Tarp Vang

Henrik Tarp Vang

Konsulent, Københavns Professionshøjskole.

Udpeget af medarbejderne.

Bestyrelsesmedlem Lars Bo Wiese-Hansen

Lars Bo Wiese-Hansen

Projektleder, Københavns Professionshøjskole.

Udpeget af medarbejderne.

Bestyrelsesmedlem Regitze Flannov

Regitze Flannov

Medlem af hovedbestyrelsen og kredsformand, Danmarks Lærerforening

Udpeget af FTF Region Hovedstaden

Helle Adelborg

Borgmester i Hvidovre Kommune

Udpeget af KKR Hovedstaden

Kontakt

Sager til behandling i bestyrelsen fremsendes senest en uge før mødets afholdelse.

Henvendelser til bestyrelsen skal ske via sekretariatschef, Merete Ruager.

Merete Ruager

Sekretariatschef

+45 30 12 08 14

Lov, vedtægter og forretningsorden

Honorar

Honorar til Københavns Professionshøjskoles bestyrelse 2019

Oktober 2019

Årligt grundbeløb DKK

  • Formand: 133.840,29
  • Næstformand: 66.856,35
  • Menigt medlem: 26.793,57

Det følger af standardvedtægten for professionshøjskoler for videregående uddannelser, at der kan ydes et vederlag til bestyrelsens medlemmer efter reglerne i Finansministeriets cirkulære om betaling til medlemmer af kollegiale organer i staten.

Mødematerialer

Se dagsordener og referater fra bestyrelsesmøder.