Gå til indhold

Direktionen

Den daglige ledelse af Københavns Professionshøjskole varetages af direktionen, der ud over rektor omfatter ressourcedirektøren, videreuddannelsesdirektøren og dekanerne for de tre fakulteter.

Den daglige ledelse varetages af rektor inden for de rammer, som bestyrelsen har fastsat. Den øvrige ledelse varetager sine opgaver efter bemyndigelse fra rektor. Direktionen arbejder helhedsorienteret og har et fælles samlet ansvar for den strategiske udvikling af Københavns Professionshøjskole. Hvert direktionsmedlem har både drifts- og udviklingsansvar for et fagligt hovedområde samt ansvar for et tværgående strategisk indsatsområde.

Direktionens sammensætning pr. 2. januar 2024.

Rektor Anne Vang Rasmussen, Københavns Professionshøjskole
Rektor Anne Vang Rasmussen, Københavns Professionshøjskole

Anne Vang Rasmussen

Rektor

Uddannelse

 • MBA fra Niels Brock/Middlesex University
 • Cand.scient.pol. fra Københavns Universitet
 • Matematisk student fra Nørre Gymnasium

Tidligere ansættelser

 • Direktør i Ballerup Kommune med ansvar for børne- og kulturområdet
 • Direktør på Niels Brock
 • Børne- og Ungdomsborgmester i Københavns Kommune
 • Politisk ordfører for Socialdemokratiet i Københavns Borgerrepræsentation
portræt af Søren Erichsen
Søren Rotvig Erichsen, ressourcedirektør, Københavns Professionshøjskole

Søren Erichsen

Ressourcedirektør, Ressourceområdet

Ressourcedirektøren har det organisatoriske og strategiske ansvar for Københavns Professionshøjskole økonomi, studieservice, bygninger og infrastruktur.

Uddannelse

Cand. Scient. Pol

Tidligere ansættelser

 • Konstitueret rektor, Københavns Professionshøjskole
 • Konstitueret professionshøjskoledirektør, Metropol
 • Økonomichef, Metropol
 • Kontorchef, Finansministeriet
 • Konsulent, Transportministeriet
 • Lecturer, EuroFaculty, Riga, Letland

Kontakt: sore@kp.dk

Annegrete Juul, dekan for det Pædagogiske og Samfundsfaglige Fakultet, Københavns Professionshøjskole
Annegrete Juul, dekan for det Pædagogiske og Samfundsfaglige Fakultet, Københavns Professionshøjskole

Annegrete Juul

Dekan, Det Pædagogiske og Samfundsfaglige Fakultet

Dekanen har det organisatoriske og strategiske ansvar for det pædagogiske og samfundsfaglige fakultets uddannelser samt forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Uddannelse

 • Ph.d. i Organisation og Ledelsesstudier, Copenhagen Business School (2010)
 • Kandidat i Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet (2005)

Tidligere ansættelser

 • Institutchef Sygepleje, Metropol
 • Vicedirektør for Sundhedsuddannelse, UCC
 • Lektor, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
 • Adjunkt, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
 • Ph.d.-stipendiat, Institut for Organisation, Copenhagen Business School
 • Projektleder, DSI Dansk Sundhedsinstitut

Kontakt: agju@kp.dk

Jakob Harder – Dekan, Det Lærerfaglige Fakultet
Jakob Harder – Dekan, Det Lærerfaglige Fakultet

Jakob Harder

Dekan, Det Lærerfaglige Fakultet

Dekanen har det organisatoriske og strategiske ansvar for det lærerfaglige fakultets uddannelser samt forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Uddannelse

 • Statslig ledelse på direktionsniveau, Moderniseringsstyrelsen (2018)
 • Leading Change & Organizational Renewal, Stanford Graduate School of Business Executive Education (2014)
 • Kandidat i forvaltning og offentlig økonomi og regulering, Roskilde Universitet (1999)

Tidligere ansættelser

 • Vicedirektør i Styrelsen for It- og Læring, STIL (tidligere UNI-C)
 • Centerchef for Digitalisering og Borgerbetjening i KL
 • Chefkonsulent i KL, Kontoret for Administration og IT
 • Konsulent i KL, Konsulentenheden (KLK)
 • Fuldmægtig i KL, Kontoret for Teknik og Miljø

Kontakt: jhar@kp.dk

Dekan Randi Brinckmann
Dekan Randi Brinckmann, Københavns Professionshøjskole

Randi Brinckmann

Dekan, Det Sundhedsfaglige Fakultet

Dekanen har det organisatoriske og strategiske ansvar for det sundhedsfaglige fakultets uddannelser samt forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Uddannelse

 • Master in Management Development, CBS
 • Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse, Handelshøjskolen i København
 • Radiograf

Tidligere ansættelser

 • Dekan for Sundhedsfagligt og Teknologisk Fakultet, Professionshøjskolen Metropol
 • Direktør for området Teknologi, Ernæring og Sundhed, Professionshøjskolen Metropol
 • Studierektor, CVU Øresund/Den Flerfaglige Professionshøjskole i Region Hovedstaden
 • Vicerektor, Sygepleje- og Radiografskolen, Københavns Amt

Kontakt: rawi@kp.dk

Tove Hvid Persson – Direktør, Videreuddannelse

Tove Hvid Persson

Direktør, Videreuddannelse

Direktøren har det organisatoriske og strategiske ansvar for videreuddannelsesområdets uddannelser og udviklingsaktiviteter samt konsulentvirksomhed.

Uddannelse

 • Lærer
 • MPA

Tidligere ansættelser

 • Uddannelsesdirektør – læreruddannelse, formidling, forskning og udvikling, UCC
 • Dekan, programområdet læreruddannelse og formidling, UCC
 • Uddannelseschef, læreruddannelsen Blaagaard/KDAS, UCC
 • Uddannelseschef, CVU Storkøbenhavn
 • Direktør for SamKurser S/I og SamKurser Aps Erhverv

Kontakt: thp@kp.dk

Pressebilleder

Hvis du har brug for pressebilleder af direktionen kan de findes her