Direktionen

Den daglige ledelse af Københavns Professionshøjskole varetages af direktionen, der ud over rektor omfatter ressourcedirektøren, videreuddannelsesdirektøren og dekanerne for de tre fakulteter.

Den daglige ledelse varetages af rektor inden for de rammer, som bestyrelsen har fastsat. Den øvrige ledelse varetager sine opgaver efter bemyndigelse fra rektor. Direktionen arbejder helhedsorienteret og har et fælles samlet ansvar for den strategiske udvikling af Københavns Professionshøjskole. Hvert direktionsmedlem har både drifts- og udviklingsansvar for et fagligt hovedområde samt ansvar for et tværgående strategisk indsatsområde.

Direktionens sammensætning pr. 1. december 2019.

Rektor Stefan Hermann

Stefan Hermann

Rektor

Den daglige øverste ledelse af Københavns Professionshøjskole varetages af rektor.

Rektors resultatlønskontrakt 2019 (pdf)
Rektors resultatlønskontrakt 2018 (pdf)
Rektors resultatlønskontrakt for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018 er opgjort med fastsættelse af en målopfyldelse for kontraktperioden på 80%. I forbindelse med fusionen, er det for de kontrakter, hvor det ikke er muligt at lave en vurdering af den foreliggende resultatlønskontrakt, besluttet, at disse opgøres til en målopfyldelse på 80%.

Kontakt: sthe@kp.dk

Dekan Annegrete Juul

Annegrete Juul

Dekan, Det pædagogiske og samfundsfaglige fakultet

Dekanen har det organisatoriske og strategiske ansvar for det pædagogiske og samfundsfaglige fakultets uddannelser samt forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Uddannelse

 • Ph.d. i Organisation og Ledelsesstudier, Copenhagen Business School (2010)
 • Kandidat i Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet (2005)

Tidligere ansættelser

 • Institutchef Sygepleje, Metropol
 • Vicedirektør for Sundhedsuddannelse, UCC
 • Lektor, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
 • Adjunkt, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
 • Ph.d.-stipendiat, Institut for Organisation, Copenhagen Business School
 • Projektleder, DSI Dansk Sundhedsinstitut

Kontakt: agju@kp.dk

Dekan Jakob Harder

Jakob Harder

Dekan, Det lærerfaglige fakultet

Dekanen har det organisatoriske og strategiske ansvar for det lærerfaglige fakultets uddannelser samt forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Uddannelse

 • Statslig ledelse på direktionsniveau, Moderniseringsstyrelsen (2018)
 • Leading Change & Organizational Renewal, Stanford Graduate School of Business Executive Education (2014)
 • Kandidat i forvaltning og offentlig økonomi og regulering, Roskilde Universitet (1999)

Tidligere ansættelser

 • Vicedirektør i Styrelsen for It- og Læring, STIL (tidligere UNI-C)
 • Centerchef for Digitalisering og Borgerbetjening i KL
 • Chefkonsulent i KL, Kontoret for Administration og IT
 • Konsulent i KL, Konsulentenheden (KLK)
 • Fuldmægtig i KL, Kontoret for Teknik og Miljø

Kontakt: jhar@kp.dk

Dekan Randi Brinckmann

Randi Brinckmann

Dekan, Det sundhedsfaglige fakultet

Dekanen har det organisatoriske og strategiske ansvar for det sundhedsfaglige fakultets uddannelser samt forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Uddannelse

 • Master in Management Development, CBS
 • Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse, Handelshøjskolen i København
 • Radiograf

Tidligere ansættelser

 • Dekan for Sundhedsfagligt og Teknologisk Fakultet, Professionshøjskolen Metropol
 • Direktør for området Teknologi, Ernæring og Sundhed, Professionshøjskolen Metropol
 • Studierektor, CVU Øresund/Den Flerfaglige Professionshøjskole i Region Hovedstaden

Vicerektor, Sygepleje- og Radiografskolen, Københavns Amt

Kontakt: rawi@kp.dk

Direktør Tove Hvid

Tove Hvid Persson

Direktør, videreuddannelse

Direktøren har det organisatoriske og strategiske ansvar for videreuddannelsesområdets uddannelser og udviklingsaktiviteter samt konsulentvirksomhed.

Uddannelse

 • Lærer
 • MPA

Tidligere ansættelser

 • Uddannelsesdirektør – læreruddannelse, formidling, forskning og udvikling, UCC
 • Dekan, programområdet læreruddannelse og formidling, UCC
 • Uddannelseschef, læreruddannelsen Blaagaard/KDAS, UCC
 • Uddannelseschef, CVU Storkøbenhavn
 • Direktør for SamKurser S/I og SamKurser Aps Erhverv

Kontakt: thp@kp.dk

Ressourcedirektør Søren Erichsen

Søren Erichsen

Ressourcedirektør, ressourceområdet

Ressourcedirektøren har det organisatoriske og strategiske ansvar for Københavns Professionshøjskole økonomi, studieservice, bygninger og infrastruktur.

Uddannelse

Cand. Scient. Pol

Tidligere ansættelser

 • Konstitueret professionshøjskoledirektør, Metropol
 • Økonomichef, Metropol
 • Kontorchef, Finansministeriet
 • Konsulent, Transportministeriet
 • Lecturer, EuroFaculty, Riga, Letland

Kontakt: sore@kp.dk