Gå til indhold

Studenterrådet

Studenterrådet på Københavns Professionshøjskole er en studenterpolitisk organisation, der understøtter de studerendes faglige, sociale og studenterpolitiske interesser.

Studenterrådet er det samlende forum for alle studenterforeningerne på Københavns Professionshøjskole og for studenterdemokratiet. Studenterrådet samarbejder med ledelsen om studieliv og studiemiljø.

De studerende har indflydelse på uddannelsesudviklingen gennem deres engagement i råd og udvalg samt i bestyrelsen.

Kontakt studenterraadet@kp.dk 

Forpersonskabet

 • Forperson: Christian Skalshøi fra Pædagoguddannelsen
 • Næstforperson: Astrid Danefeld Bruun fra Socialrådgiveruddannelsen
 • Bestyrelsesrepræsentant 1-årig: Andreas Genefke fra Pædagoguddannelsen
 • Bestyrelsesrepræsentant 2-årig: Charly Ngigi fra Læreruddannelsen på Campus Carlsberg
 • Undervisningsmiljørepræsentant: Marie Louise Flindt Norre fra Læreruddannelsen på Campus Carlsberg
 • Campusrepræsentant Campus Carlsberg: Jonas Gerhardt Rassing Randbæk fra Læreruddannelsen Campus Carlsberg
 • Campusrepræsentant Kronprinsesse Sofies Vej: Amalie Heegård Helgesen fra Socialrådgiveruddannelsen
 • Campusrepræsentant Campus Nyelandsvej: Sørine Blaaberg Neumann fra Læreruddannelsen på Nyelandsvej
 • Campusrepræsentant Campus Sigurdsgade: Casper Lastein fra Katastrofe- og risikomanageruddannelsen
 • Campusrepræsentant Campus Tagensvej 86: Anne Kathrine Mollerup fra Sygeplejerskeuddannelsen
 • Menigt medlem: Caroline bunk fra Sygeplejerskeuddannelsen
 • Menigt medlem: Andreas Morten Serup Olsen fra Socialrådgiveruddannelsen
 • Menigt medlem: Frida Pernille Groth Rasmussen fra Jordemoderuddannelsen
 • Menigt medlem: Martin Gammelgaard Jensen fra Administrationsbacheloruddannelsen
 • Menigt medlem: Janne Annette Ocka Bohn fra Global Nutrition and Health

Du kan læse mere om studenterrådet og det øvrige studieliv i vores studenterhåndbog:

Dokumenter

Københavns Professionshøjskole modtager tilskud fra Uddannelses- og Forskningsministeriet (Styrelsen for Videregående Uddannelser) til studerendes råd på videregående uddannelsesinstitutioner.
Midlerne indgår som en del af det samlede, årlige budget for studenterorganisationerne på Københavns Professionshøjskole og fordeles således, at Studenterrådet tildeles en del af midlerne, mens den resterende del tildeles campusrådene etableret på de enkelte campusser.