Studenterrådet

Studenterrådet på Københavns Professionshøjskole er en studenterpolitisk organisation, der understøtter de studerendes faglige, sociale og studenterpolitiske interesser.

Studenterrådet er det samlende forum for alle studenterforeningerne på Københavns Professionshøjskole og for studenterdemokratiet. Studenterrådet samarbejder med ledelsen om studieliv og studiemiljø.

De studerende har indflydelse på uddannelsesudviklingen gennem deres engagement i råd og udvalg samt i bestyrelsen.

Kontakt kontakt@srkp.dk 

Forretningsudvalg

Forpersonskabet

Forperson: Thor George Sayers
Næstforperson – organisatorisk og politisk: Christian Oelsner Rysgaard Petersen
Kasserer: Marcus Loft Gjelstrup

Repræsentant til bestyrelsen for Københavns Professionshøjskole

Andreas Mejlhede
Luca Pristed

Campusrepræsentanter til forretningsudvalget

KP Bornholm: Ingen opstillede
Campus Carlsberg: Nikolaj Nyaa Mørk
Campus Kronprinsesse Sofies Vej: Laura Decaspian
Campus Nordsjælland: Ingen opstillede
Campus Frederiksberg (Nyelandsvej): Lærke Schmidt Thomsen
Campus Sigurdsgade: Per Mikkelsen
Campus Tagensvej 86: Nikolaj Abel

Menige medlemmer

Andreas Ditlevsen
Julie Grauballe
Maia Bjerregaard
Mikkel Madsen
Emil Keldmann

Dokumenter

Københavns Professionshøjskole modtager tilskud fra Uddannelses- og Forskningsministeriet (Styrelsen for Videregående Uddannelser) til studerendes råd på videregående uddannelsesinstitutioner.
Midlerne indgår som en del af det samlede, årlige budget for studenterorganisationerne på Københavns Professionshøjskole og fordeles således, at Studenterrådet tildeles en del af midlerne, mens den resterende del tildeles campusrådene etableret på de enkelte campusser.