Gå til indhold

Studenterrådet

Studenterrådet på Københavns Professionshøjskole er en studenterpolitisk organisation, der understøtter de studerendes faglige, sociale og studenterpolitiske interesser.

Studenterrådet er det samlende forum for alle studenterforeningerne på Københavns Professionshøjskole og for studenterdemokratiet. Studenterrådet samarbejder med ledelsen om studieliv og studiemiljø.

De studerende har indflydelse på uddannelsesudviklingen gennem deres engagement i råd og udvalg samt i bestyrelsen.

Forretningsudvalget

 • Forperson: Line Kjær Christensen fra Pædagoguddannelsen på Campus Carlsberg
 • Næstforperson: Thea Syðradal Lund fra Læreruddannelsen på Campus Nyelandsvej
 • Repræsentant til KP’s bestyrelse: Astrid Alberte Sihm Larsen fra Pædagoguddannelsen på Campus Carlsberg
 • Repræsentant til KP’s bestyrelse: Caroline Martin Bogø fra Socialrådgiveruddannelsen på Campus Kronprinsesse Sofies Vej
 • Repræsentant for Studiecaféerne på KP: Martin Thøger Lund Hage fra Psykomotorikuddannelsen på Campus Nordsjælland
 • Campusrepræsentant Campus Carlsberg: Jacob Lindquist Hansen fra Læreruddannelsen på Campus Carlsberg
 • Campusrepræsentant Kronprinsesse Sofies Vej: Ida Bouet Christensen Dalager fra Socialrådgiveruddannelsen på Campus Kronprinsesse Sofies Vej
 • Campusrepræsentant Campus Nyelandsvej: Aske Konrad Svensson fra Læreruddannelsen på Campus Nyelandsvej
 • Campusrepræsentant Campus Sigurdsgade: Sofie Roer Abrahamsen fra Laborantuddannelsen på Campus Sigurdsgade
 • Campusrepræsentant Campus Tagensvej 86: Mads Nielsen Kjerumgaard fra Administrationsbacheloruddannelsen på Campus Tagensvej 86
 • Campusrepræsentant Campus Nordsjælland: Mikkel Ungstrup Christensen fra Pædagoguddannelsen på Campus Nordsjælland
 • Menigt medlem: Kristine Foldager Brogaard, fra Bioanalytikeruddannelsen på Campus Sigurdsgade
 • Menigt medlem: Vuk Steffensen fra Læreruddannelsen på Campus Carlsberg
 • Menigt medlem: Emma Christine Damgaard fra Socialrådgiveruddannelsen på Campus Kronprinsesse Sofies Vej
 • Revisor: Aksel Herlev Rasmussen, dimittend fra Katastrofe- og risikomanageruddannelsen
 • Revisor: Mads Plov Vejl Madsen, dimittend fra Katastrofe- og risikomanageruddannelsen

Dokumenter

Københavns Professionshøjskole modtager tilskud fra Uddannelses- og Forskningsministeriet (Styrelsen for Videregående Uddannelser) til studerendes råd på videregående uddannelsesinstitutioner.
Midlerne indgår som en del af det samlede, årlige budget for studenterorganisationerne på Københavns Professionshøjskole og fordeles således, at Studenterrådet tildeles en del af midlerne, mens den resterende del tildeles campusrådene etableret på de enkelte campusser.

Kontakt

Studenterrådet